ARAMA MOTORU :


Google Arama
www.erimsever.com


Bilginin paylaştıkça çoğalması ve ülkemizde daha fazla "Düzgün İşler" yapılması niyeti ile...

Site HaritasıYukarı Çık
Yâ Hazreti Mevlânâ
Semazen
Afrika Dili - Güney Afrika Almanca - Almanya Arapça - Arabistan Arnavutça - Arnavutluk Azerice - Azerbaycan Baskça - İspanya Belarusça - Beyaz Rusya Bengalce - Bengal Bulgarca - Bulgaristan Çekce - Çekoslovakya Çince - Basitleştirilmiş Çince - Geleneksel Danca - Danimarka Endonezya Dili - Endonezya Ermenice - Ermenistan Eskenazi Dili - Almanya Yahudileri Estçe - Estonya Farsça - İran Filipince - Filipinler Fince - Finlandiya Fransızca - Fransa Galce - Galler Galiçyaca - Galiçya Gücerat Dili - Hindistan Gürcüce - Gürcistan Haiti Creole Dili - Haiti Hırvatça - Hırvatistan Hintçe - Hindistan Flemenkçe - Hollanda İbranice - İsrail İngilizce - Amerika, İngiltere İrlandaca - İrlanda İspanyolca - İspanya İsveçce - İsviçre İtalyanca - İtalya İzlandaca - İzlanda Japonca - Japonya Kannada (Karnataka) Katalanka - Catalan Andorran Korece - Kore Latince - Meksika Lehçe - Polonya Letonca - Letonya Litvanyaca - Litvanya Macarca - Macaristan Makedonyaca - Makedonya Malayca - Malezya Maltaca - Malta Norveççe - Norveç Portekizce - Portekiz Romence - Romanya Rusça - Rusya Sırpça - Sırbistan Slovakça - Slovakya Slovence - Slovakya Svahili - Jameyka Tamil - Hindistan Tayca - Tayland Telugu - Sri-Lanka Ukraynaca - Ukrayna Urduca - Pakistan Vietnamca - Vietnam Yidce - Rusya Yahudileri Yunanca - Yunanistan


BAŞLIKLAR :
Hz. Mevlana'nın (k.s.) Hayatından ve Menkıbelerinden

Hz. Mevlana'nın Eserleri :
      MESNEVÎ-İ ŞERİF (HÜSAMİ-NAME) Anlatım, Taranmış Eserler, mp3 dosyalar, Sohbetler
      Divan-ı Kebir (Divan-ı Şems-i Tebrizi)
      Fîhi Mâ Fîh
      Mektubat - Mektuplar
      Mecalis-i Seb'a
      RUBÂÎLER
      Özlü Sözler
      Mevlevi Evrad-ı Şerifi ve Gülbang
      Kataloglar
      Diğer

Büyükler - Zarif İnsanlar :
      Hz. Sultân-ül Ulemâ Bahâeddîn Veled (k.s.)
            Seyyid Burhaneddin Muhakkık-ı Tirmizi (k.s.)
            ŞEYH FERÎDÜDDÎN-İ ATTÂR (k.s.)
            Hakîm Senâî (k.s.)
            Şeyh Ebu'l Hasan Harakani (k.s.)
            Zünnûn-ı Mısrî (k.s.)
            Şeyh Sadi-i Şirazi (k.s.)
            Sadreddin-i Konevi (k.s.)
Hz. Şems-i Tebrizi (k.s.)
      Hz. Selâhaddîn Zerkûbî (k.s.)
      Hz. Çelebi Hüsameddin (k.s.)
      Hz. Sultan Veled (k.s.)
      Hz. Ulu Arif Çelebi - Celaleddin Emir Arif Çelebi (k.s.)
      Hz. Aba Puşi Bali Çelebi (k.s.)
      Hz. Sultan Divani Semai Mehmed Çelebi (k.s.)
             Ateşbaz-ı Veli (k.s.)
             Ahmed Eflaki (k.s.)
                  Şeyh Galib (k.s.)
                  Esrar Dede (k.s.)
                  Şahidi İbrahim Dede (k.s.)
                  Fasih Ahmed Dede (k.s.)
                  Kemal Ahmed Dede (k.s.)
                  Sakıb Mustafa Dede (k.s.)
                  Seyyid Sahih Ahmed Dede (k.s.)
                  Sabuhi Ahmed Dede (k.s.)
                  Ankaralı Mehmed Dede (k.s.)
                  Yaman Dede (k.s.)
                  Itrî - Buhurizade Mustafa Efendi
                  Muhammed İkbal
                  Şair Nef'i
                  Nâzım Hikmet Ran
                  Neyzen Tevfik (Kolaylı)
      Hz. Mevlânâ'nın Kedisi
VASİYETLER
Mevlevilerden
Hz. Mevlânâ Hakkında Ne Dediler

HZ. MEVLÂNÂ VE ATATÜRK
Hz. Mevlânâ, Mevlevîlik ve Osmanlı

MEVLANA MÜZESİ VE MEVLEVİHANELER
Mevlevi Edeb - Adab - Yaşayışı
Sema
Şeb-i Aruz

HZ. MEVLANA KONULU FİLM, BELGESEL VE ANİMASYONLAR

HZ. MEVLANA KONULU MİNYATÜRLER Sevâkıbu'l-Menâkıb, Şems-i Tebrizi, Çelebi Hüsameddin, Feriduddin-i Attar, Leyla Mecnun

Hz. Mevlana ve Mesnevi Çizgi Roman
Hz. Mevlana ve Eserleri Hakkında Araştırma ve Akademik Yazılar

HZ. MEVLANA OKULLAR
HZ. MEVLANA'NIN ANILMASI VE UNESCO 2007 MEVLANA HOŞGÖRÜ YILI Konser, Defile, Sergi, Söyleşi, Çizgi Roman, Senfonik Eser, ...

HZ. MEVLÂNÂ VE MEVLEVÎLİK KONULU KONGRE VE SEMPOZYUMLAR Seyyid Burhaneddin Muhakkık-ı Tirmizi, Feridüddin-i Attâr, Sadreddin Konevi, Şemseddin-i Tebrizi, Çelebi Hüsameddin, Sultan Veled, Sultan Dîvânî, Şeyh Ebu'l Hasan Harakanî, Mevleviler ve "Diğer" Konulu Sempozyumlarda Mevlânâ ve Mevlevîlik

HZ. MEVLANA VE MEVLEVİLİK KONULU DERGİLER

Kitap Özetleri - Akademik Değildir

Haberler
Sözlükler

Kaynaklar & Lejant

Not : Yukarıda BÜYÜK harfle yazılı başlıklar, kendi sayfalarına linklenmiştir.

Hz. Mevlânâ (k.s.) der ki ‘Anam aşk, babam aşk, dinim aşk, peygamberim aşk, Allahım aşk, ben aşka ve sevgiye ibadet etmeye geldim.’
Mevlânâ aşktır; hoşgörüyü, paylaşmayı, kardeşliği kendisine ilke edinmiş biridir. Onun düşüncelerini benimseyebilmek, uygulayabilmek hoşgörünün temelidir. Dünyanın her yerinde Mevlânâ rüzgarı esmekte. Onu biraz araştıran Allah aşkına ulaşır. Keşke onun düşüncelerini, ilkelerini yaşantımızda sürdürebilsek, herkese duyurabilsek.

Ne mutlu sevgisiyle Hz. Mevlânâ'ya (k.s.) Oğul olabilenlere.. [1]

Bu sayfa Himmetiyle O Engin Denizin Küçücük Bir Köpüğünün Sadece Bir Katresidir ki söze gelmez..HZ. MEVLANA'NIN (K.S.) HAYATINDAN VE MENKIBELERİNDEN :

Hz.Mevlânâ'nın çizimi ile ilgili.. (9)

Hz. Mevlânâ Celaleddin-i Rumi'nin asıl adı Muhammed, lakabı Celâleddîn, ünvânı Mevlânâ'dır. Hüdâvendigâr, Sultân-ül-Âşıkîn, Sultân-ül-Mahbûbîn, Molla-yı Rûm ve Molla Hünkâr gibi lakapları da vardır. Büyükbabası Hüseyin Hatibî, yaşadığı devrin büyük bilginlerindendi. Babası, Sultân-ül-Ulemâ (Âlimlerin Sultânı) ismiyle meşhûr Muhammed Behâeddîn Veled hazretleridir. Soyu hazret-i Ebû Bekr'e ulaşır. Annesi sâlihâ ve evliyâ bir hanım olan Mü'mine Hâtun, İbrâhim Edhem hazretlerinin neslindendir. 1207 (H.604) senesi Rebîulevvel ayının altıncı günü Horasan'ın Belh şehrinde doğdu. 17.12.1273 (H.672 Cemâziyelâhir ayının beşinci) günü Konya'da Hakka yürüdü.

“Ömrümün hülasası, sadece şu üç kelimedir; Hamdım, Piştim, Yandım.” - Hz. Mevlânâ (k.s.)
Buna göre Hz. Mevlânâ, ömrünü üç safhaya ayırıyor:
1. Hamlık safhası: Bu safha doğumundan Seyyid Burhâneddîn Tirmizî ile karşılaşıp ona mürit oluncaya kadar geçen safhadır.
2. Pişmek (olgunlaşmak) safhası: Seyyid’le geçirdiği dokuz senelik süredir.
3. Yanmak safhası: Şems-i Tebrîzî ile buluştuktan sonra ölünceye kadar olan süredir.


Mevlâna Celâleddin - İranlı Prof.Dr. Bedîüzzaman Fürûzanfer (124x2sf 17,8MB) (30)

Mevlana Konuşması - Abdülbaki Gölpınarlı (1973) - Tarihin Arka Odası programı (6:21) - Link 2 (7:00) Abdülbaki Gölpınarlı'nın kendi sesinden Hz. Mevlânâ'yı anlatışı

Hazret-i Mevlâna Muhammed Celaleddin-i Rumi Hayatı ve Şahsiyeti - Yrd.Doç.Dr. A. Selâhaddin Hidâyetoğlu - T.C. Konya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü (39x2sf 4,07MB) (30)

Mevlâna Bibliyografyası - Milli Kütüphane Başkanlığı 2007 - Dil: Türkçe/İngilizce - Editör: Tuncel Acar, Sema Akıncı (920sf 3,59MB) Bu bibliyografya UNESCO tarafından 2007 yılının Mevlâna Yılı ilan edilmesi nedeniyle Milli Kütüphane Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır. İçindekiler: Biyografi, Bibliyografik kayıtlar, Mevlâna tarafından yazılan eserler, Mevlâna hakkında yazılan eserler, Makaleler, Yazmalar (9)

İslam Ansiklopedisi Cilt 29 içerisindeki Mevlâna Celâleddin-i Rûmî başlığı - Reşat Öngören (8sf 3,85MB) - İslam Ansiklopedisi (44 Cilt) (8)

Celâleddîn Muhammed Rûmî - İslam Alimleri Ansiklopedisi (81)
Hz. Mevlânâ’nın Hayatı - Konya Kütüphanesi (32)
Hz. Mevlânâ’nın Hayatı - CanlarMeclisi.com (45)
Hz. Mevlânâ’nın Hayatı - Antoloji.com (24)
Muhammed Celaleddin-i Rumi - Wikipedia (72)
Hz. Mevlânâ’nın Hayatı - Mevlana.com (16)
Hz. Mevlânâ Celaleddin-i Rumi'nin Hayatı - RumiMevlevi.com (37)
Hazret-i Mevlânâ'nın Hayatı - Dr. Seşehaddin Hidayetoğlu - Konya Belediyesi (101)
Mevlana Celaleddin Rumi - BirizBiz (80)
Mevlana Delaleddin-i Rûmî Hazretleri (130)
Hz.Mevlana Celaleddin-i Rumi - celtik.net (121)
Mevlânâ Celaleddin Rumî Hazretleri (97)
Mevlânâ Celaleddin Rumî - Süleyman Erguner (98)
Hz. Mevlana'nın Hayatı ve Eserleri - NurBahçesi.org (26)
Hz. Mevlana Celaleddin (k.s.) Menkıbeleri - Sufi20m.com (13)
Mevlânâ'nın Hayatı ve Çevresi - Prof.Dr. Adnan Karaismailoğlu (10sf 109kB) (61)
Hz. Mevlana Celaleddin Rumi (k.s.) - KonyaIndex.com (59)
Hz. Mevlana Celaleddin-i Rumi (k.s.) - MehmetOruc.com (63)
Tarikat-ı Aliye-i Mevleviyye (Mevlevi Yolu) - Hz. Şeyh Mevlana Muhammed Celaleddin-i Rumi (k.s.) (56)
Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî (Kuddise Sirruh) - Şiirlerle Menkıbeler - Abdüllatif Uyan - Buhara Yayınları - Hazırlayan: Cavit Durgut Meleklerle konuşurdu, Yükseldi derecesi, Hepsi iman ettiler, Eşyalar altın oldu, Sanki bizimle idin, Gönlümden öyle geçti, Evliya şefkati, Onlar kırklardan idi, Çok ibadet yapardı, Kullardan istemeyin!, Ezana hürmet, Anladı hatasını, Simya ilmi, Yanmayan hırka, Süvari kim idi?, Pişman oldular, Mevlana hürmetine, Bir tepsi helva, Söz dinlemeyenin hali, Görülmemiş şey, Bu yolda edep lazım, Mütevazı olunuz, İnsanlara hizmet, Hırka ve yağmur, İhlassız iyilik, Son hastalığı, Ben Azrail’im, Tabut parçalandı, Mevlana ney çalmadı, Melekler ağlıyordu, Hayır öyle değildir, Niçin çok seviyorsun? (59)
Hz. Mevlânâ Celaleddin-i Rumi'nin Menkıbeleri (37)
Mevlana (Biyografi Derleme) - Dar'ül Kitap - Ahmet Berk (5,2MB)

Hz. Mevlânâ’nın Silsilesi Bu Hilafet icazetnamesi, 1517 yılında Konya Postnişini Cemaleddin Çelebi oğlu Muhammed Çelebi'nin Ahi Ali oğlu Muhammed Çelebi'ye verdiği icazetnemedir (101)
Hz. Mevlana Aile Seceresi - Şemseddin Semai Çelebi Hz. Mevlana torunlarının sadece Konya’da değil, Afyonkarahisar, İstanbul, Manisa, Eskişehir gibi birçok ilde ikamet ettikleri görülmektedir (95)HZ. MEVLANA'NIN ESERLERİ :

Zaten Allah (c.c.) Aşk'ını yaşayan Hz. Mevlânâ (k.s.), İlahi Aşk cezbesi ile ortaya çıkan binlerce beyit ve mana sohbetlerini bu Yol'a Gönül Veren, Allah'a yakınlaşmaya çabalayan Aşık'lara, Allah'a ve Aşk'a ait eşsiz bir rehber bırakmıştır. Eserlerinin tümünde Kur'an-ı Kerim ve Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Hadislerine ait açıklamalar, Peygamberlerin (a.s) ve Din Büyüklerinin (k.s.) hayatlarından kesitler bulunmakta ve olabildiğince hikayeleştirerek anlaşılabilirliğini arttırmaktadır. Yüksek Gönlü, çok Merhamet sahibi olması yüzünden tüm dünya halklarının dikkatini çekmiş, insanlığa sunduğu evrensel düşünceler ve hoşgörüsü ile yüreklerin susuzluğunu gideren Hz. Mevlânâ (k.s.) şaheserleri ile tüm insanlık için sadece Allah'ın Lütfudur.. Şükür.. (00)

MESNEVİ-İ ŞERİF (HÜSAMİ-NAME) :www.erimsever.com'daki Hz. Mevlânâ - Mesnevî sayfası için lütfen tıklayınızDİVAN-I KEBİR (DİVAN-I ŞEMS-İ TEBRİZİ) :Bilindiği gibi divan islami edebiyat'ta şairlerin yazdıkları kendi şiirlerini alfabe sırasıyla bir araya getirdikleri kitabın adıdır. Divanlar şairlerin adlarıyla birlikte söylenirdi, mesela Divan-ı Bâki, Divan-ı Fuzuli, Divan-ı Hafız diye adlandırılır ve her gazelin son beytinde muhakkak şairin adı geçerdi. Bu geleneğe uyulmayarak, Hz. Mevlânâ'nın şiirlerini toplayan divana "Divan-ı Mevlânâ", yahut "Divan-ı Celaleddin" denmemiş, elli bine yakın beyti ihtiva eden çok büyük ebadda bir kitap olduğu için Divan-ı Kebir denmekle beraber Hz. Mevlânâ (k.s.) tarafından kendi divanına Divan-ı Şems-i Tebrizi denmiştir.
Hz. Mevlânâ gazellerinin sonlarında, kendi adı yerine hep "Şems-i Tebrizi" adını kullanmıştır. Nadir olarak bazı gazellerinde, "Selahaddin-i Zerkubi" adını anmış bazan da "Hamuş" lakabını kullanmıştır. (Hz. Şems'in (k.s.) sadece Makalat adlı bir kitabı vardır.)
Zaten Hz. Mevlânâ, Hz. Şems ile buluşmamış olsaydı, o coşkun, heyecanlı şiirleri ihtiva eden Divan-ı Kebir de meydana gelmezdi. Nitekim Hz. Mevlânâ "Tebrizli Şems bana İskender gibi, taç, taht, saltanat, verdi de ben mana ordusunun başkumandanı oldum." demiştir. (Divan-ı Kebir, III/1590)
Şems Mevlânâ'da kendini gördü, Mevlânâ da Şems'de kendini.. Onlar birbirlerine ayna oldular. Arif bir şairin dediği gibi, "Allah adamları haşa Hak değillerdir ama Hak'tan da ayrı değillerdir." Onun için Mevlânâ kendi şiirlerinde hep Şems'i yad etmiştir. Bu yüzdendir ki kitabının adına "Şems Divanı" (Divan-ı Şems-i Tebrizi) da denmiştir.
Bu tanıtım; "Divan-ı Kebir'den Seçmeler - Şefik Can tercümesi" önsözünden derlenmiştir

Divan-ı Kebir'den Seçmeler - Cilt 1 - Tercüme : Şefik Can (166sf 1,45MB) (30)
Divan-ı Kebir'den Seçmeler - Cilt 2 - Tercüme : Şefik Can (164sf 1,2MB) (30)
Divan-ı Kebir'den Seçmeler - Cilt 3 - Tercüme : Şefik Can (167sf 1,24MB) (30)
Divan-ı Kebir'den Seçmeler - Cilt 4 - Tercüme : Şefik Can (44sf 311kB) (30)

Divan-ı Kebir'den Seçmeler / Cilt 1-4 - Tercüme : Şefik Can Program : Ahmet Berk (1,77MB) (0)

Divan-ı Kebir'den Seçmeler (40)

Divan-ı Kebir'den Seçmeler - Ötügen Neşriyat Şefik Can - Dar'ül Kitap (218kB)

Diwan-i Kebir - Bahr-i Recez (Divan-ı Kebir'den Seçmeler İngilizce 163 Rubai) (Dosya formatları : pdf, epub, kindle, daisy, full text, djvu link) :
Diwan-i Kebir (271sf 678kB) (19)

Divan-i Shams-i Tabriz - Selected Poems from the Divani Shamsi Tabriz, Reynold A. Nicholson (109)FÎHİ MÂ FÎH :Fihi Ma Fih, "Ne varsa içindedir" manasındadır ve Hz. Mevlana'nın (k.s.) çeşitli meclislerde yaptığı sohbetleri içermektedir. Bu sohbetlerin oğlu Sultan Veled tarafından bir kitapta toplandığı sanılmaktadır. Eser 61 bölümden oluşmaktadır. Bu bölümlerden bir kısmı, Selçuklu Veziri Süleyman Pervane'ye hitaben kaleme alınmıştır.
Eserde cennet ve cehennem, dünya ve ahiret, mürid ve mürşid, aşk ve sema gibi konuların yanında bazı siyasi olaylara da değinilmiştir ve tarihi yansıtması bakımından da büyük önem taşımaktadır. (24)

Fih-i Ma Fih - Çeviren : Abdülbaki Gölpınarlı (106sf 1MB) 1 - 76 Bölüm Kitap Kapağı (30)

Fih-i Ma Fih - Çeviren : Abdülbaki Gölpınarlı (106sf 1MB) 1 - 76 Bölüm Kitap Kapağı (6)

Fih-i Ma Fih - Çeviren : Meliha Ülker Anbarcıoğlu - Konya 2006 (2x128sf 35,1MB) (30)

Fihi Ma Fih - Tercüme : Avni Konuk (Mütercim-i hakîr Ahmed Avnî el-Mevlevî) - Türkçe taranmış tüm eser (Dosya formatları : djvu, epub, gif, pdf, abbyy.gz, djvu.txt, djvu.xml, jp2 Tüm Link) :
Pdf (116,2MB) veya Pdf Text (356sf 10,1MB) (19)

Fihi Ma Fih - Tercüme : Ahmed Avni Konuk (Ahmed Avnî el-Mevlevî) İlk 8 Fasıl (110)

Fihi Ma Fih - Türkçe, İngilizce, Farsça, Arapça ve Urdu dillerinde taranmış tüm eser (Dosya formatları : pdf, pdf with text, epub, kindle, daisy, full text, djvu Link) :
Fihi Ma Fih - Türkçe çeviren Abdülbaki Gölpınarlı (106sf 1,0MB) (19) Yukarıda bulunan Abdülbaki Gölpınarlı çevirisiyle aynı dosyadır

Fihi Ma Fih ingilizce Discourses of Rumi (Or Fihi Ma Fih) - Based on the original translation by A.J.Arberry- Omphaloskepsis Ames Iowa - İngilizce (451sf 727kB) (19)
Fihi Ma Fih farsça Fîhi Mâ Fîh - Meevlânâ Celâleddîn Muhammed Belhî - Farsça (101sf 889kB) (19)
Fihi Ma Fih arapça Kitab Fîhi Mâ Fîhi - Ehadiyat mevlânâ Celâleddîn El-Rûmî - Arapça (334sf 4,8MB) (19)
Fihi Ma Fih urdu Fîhi Mâ Fîh - Mevlânâ Celâleddîn Rûmî - Tercüme: Ebra El Rassir Tebbem - Urdu Dili (347sf 14,6MB) (19)

Fihi Mafih - 62 Fasıl (40)

Fîhi Mâ Fîh Okumaları - Cemalnur Sargut (29 Bölüm Videodur) (128)MEKTUBAT - MEKTUPLAR :

Mevlana'nın başta Selçuklu hükümdarlarına ve devrin ileri gelenlerine nasihat için, kendisinden sorulan ve halledilmesi istenilen dini ve ilmi konularda açıklayıcı bilgiler vermek için yazdığı 147 (150) adet mektuptur.
Mevlana bu mektuplarında, edebi mektup yazma kaidelerine uymamış, aynen konuştuğu gibi yazmıştır. Mektuplarında "kulunuz, ben deniz" gibi kelimelere hiç yer vermemiştir.
Hitaplarında mevki ve memuriyet adları dışında, mektup yazdığı kişinin aklına, inancına ve yaptığı iyi işlere göre kendisine hangi hitap tarzı yakışıyorsa, onu kullanmıştır. (33)

Mektupları Türkçeye Çeviren Abdülbaki Gölpınarlı'nın İnkılap Kitabevi baskısından : Mevlânâ Celâleddin Muhammed'in mektuplarını Türkçeye çevirmek, böylece Mevlânâ zincirine bir halka daha eklemek niyetine düşünce aklımıza gelen ilk şey, dostlar tarafından sorulan ilk soru şu oldu: Gerçekten de bu mektuplar, Mevlânâ Celâleddin'in midir? Bu soruyu cevaplandırmak, mektupları Türkçe'ye çevirmeye, ondan sonra da bunları incelemeye, eleştirmeye bağlıydı. Mektupların Türkçe'ye çevrilmesi az bir zamanda bitti. Bu çalışma sırasında mektuplarda dikkatimizi çeken noktaları not ettik. Çeviriden sonra asıl uzun süren çalışma başladı. Bu mektupların içinde üç tanesinin Mevlânâ'ya âid olmadığını gördük. Bunların biri, VIII. mektuptur. Mecdeddin Atabek'e yazılan ve onun mektubuna cevâp olan bu mektubu yazan, muhâtabına, 'Selâmınızı, Allah gölgesini dâimi etsin, ömrüne ömürler katsın, Hazret-i Hudâvendigâr'a bildirdim; pek sevindiler, selâmler, duâlar etmedeler...' diyor; görmeyi, görüşmeyi pek arzuladığını bildiriyor. Aynı mektupta, Mevlânâ'nın bir gazelinden üç beyit, 'Netekim demiştir' kaydıyla alınmada. Apaçık anlaşılıyor ki bu mektup, Mevlânâ'nın değildir; her halde onun emriyle, fakat bir başkası tarafından yazılmıştır. Zati üslûp da Mevlânâ'nın üslûbuna benzemiyor. (Önsözden)

Mektuplar - Mevlânâ Celâleddîn - Tercüme : Abdülbâki Gölpınarlı - 1963 (171sf 59,19MB) Mektuplarda, Mevlânâ'nın büyüklere karşı gösterdiği gerçek büyüklüğünü, üstün izzeti nefsini, aynı zamanda sıkılgan huyunu, gönül alıcılığını, yüze duramayışını, nihayet insanlara, yoksullara karşı duyduğu derin sevgiyi, bağlılığı, kusurlulara karşı gösterdiği insanca müsamahayı; hasılı bütün cephesiyle Mevlânâ'yı, Mevlânâ'nın Mevlânâlığını görürüz. (sf5'den) (30)

Mevlânâ'nın Mektubları - Düzelten: Ahmed Remzi Akyürek - M.F. Nafiz Uzluk yönünden bastırıldı - İstanbul 1937 (218sf 37,8MB) (9)

Hz. Mevlana ve Mektubat (Mektuplar) Mektûbat'tan Seçmeler (86)MECALİS-İ SEB'A (YEDİ MECLİS) :

Mevlana'nın yedi meclisinin, yedi vaazının toplanmasından meydana gelmiştir. Bu vaazları, Çelebi Hüsameddin veya oğlu Sultan Veled tarafından not edilmiş ancak özüne dokunulmamak kaydıyla eklentiler yapılmıştır. Eserin düzenlemesi yapıldıktan sonra, Mevlana'nın kontrolünden geçmiş olması kuvvetle muhtemeldir.
Mevlana'nın yedi meclisinde açıkladığı hadisleri şu konulara ayrılmıştır :
1 - Doğru yoldan ayrılmış toplumların hangi yolla kurtulacağı
2 - Suçtan kurtuluş, akıl yolu ile gafletten uyanış
3 - İnanç'taki kudret
4 - Tövbe edip doğru yolu bulanların Allah'ın sevgili kulu olacakları
5 - Bilginin değeri
6 - Gaflete dalış
7 - Aklın önemi
Bu yedi mecliste, asıl açıklanan hadiselerle beraber 41 hadis daha geçmektedir. Mevlana tarafından seçilen her hadis içtimaidir. Mevlana, yedi meclisinde her bölüme "Hamd-ü Sena" ve "Münacat" ile başlamakta, açıklanacak konuları ve tasavvufi görüşlerini hikaye ve şiirlerle cazip hale getirmektedir. Bu anlatım tarzı Mesnevi'nin yazılışında da aynen kullanılmıştır. (24)

Mecalis-i Seba - Yrd.Doç.Dr.Nuri Şimşekler (80sf 686kB) (30)

Mecalis-i Seba (166kB) Sunuş, 1-7nci Meclis, Konulara göre fihrist, Geçen Hadisler (18)ÖZLÜ SÖZLER :

www.erimsever.com'daki Özlü Sözler - Hz. Mevlana (k.s.) sayfası. (Eserlerinde bulunan çok kıymetli Sözlerinden sadece bir demet..)

Hazreti Mevlana Celaleddin-i Rumi´den Tavsiyeler (41sf 146kB) (64)MEVLEVİ EVRAD-I ŞERİFİ :

Kur’an-ı Kerim’de dua ile ilgili iki yüzden fazla ayet olması, Cenab-ı Hakk’ın; “De ki, dualarınız olmasaydı Rabbimin indinde ne değeriniz olurdu?” buyurması, duanın öneminin ne kadar büyük olduğunu gösterir. Peygamber Efendimiz’in de dua hakkında “Dua ibadetin özüdür” gibi sayısız hadis-i şerifi vardır. Resul-i Ekrem (s.a.v.) Efendimiz’den intikal eden örnek dualara göre evliya-yı kiram da kendi yollarına uygun dualar tertip etmişlerdir.
Belli vakitlerde muntazaman ve devamlı okunan dualara “vird” veya “virdler” manasına “evrad” denilir. Her büyük şeyhin özel ilahi ilham ve işaretlerle tertip edip okumayı adet ettiği, müritlerinin de muntazaman okumaya devam ettikleri virdleri vardır. Bunlara “hizb” de derler ki, şeyhin ismine izafetle veya okunuş amacına uygun isimlerle tanınıp anılırlar.
Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri’nin de bazı sure, ayet ve Peygamber Efendimiz’den gelen bazı dualardan terkip ve tertip olunmuş bir virdi vardır. Hz. Mevlana'yı sevenler, onun yolundan gidenler onun mübarek dualarını asırlardır okuya gelmişler ve dillerine vird edinmişlerdir.
“Evrad-ı Mevlana (Mevleviyye)” denilen bu meşhur virdin değişik kütüphanelerde, birçok yazma nüshası vardır. Biz bu çalışmada S.Ü. Selçuklu Araştırmaları Merkezi kütüphanesinde bulunan nüshayı günümüz kültür hayatına kazandırmak istedik. Bunu yaparken de evradın sadece tıpkıbasımıyla yetinmedik. Manasının anlaşılabilmesi için orijinal metnin yanına Türkçe mealini de koymayı uygun gördük. Ayrıca eski yazıyı okumakta güçlük çeken ya da okumayı bilmeyenler için de Arapça metnin Latin okunuşunu da çalışmamıza ekledik. (18)

Mevlevi Evrad-ı Şerifi Önsöz, Açıklama, 54 sayfa (9)

Mevlevi Evrad-ı Şerifi Önsöz, Açıklama, 54 sayfa (37)

Evrad-ı Mevlana (136kB) (18)

Mevlevi Evrad-ı Şerifi (14mp3 toplam 93,6MB) (30)
Mevlevi Evrad-ı Şerifi (1mp3 toplam 67MB) (30)

Mevlevi Evrad-ı Şerifi 1 (Allahümme ente's selam) - 2 (Ve ilahüküm ilahün.) - 3 (Amene'r-rasülü) - 4 (Elhamdü lillâhillezî) - 5 (Ya sîn) - 6 (Ya,eyyühe'l,lezîne) - 7 (Velleyli izâ yağşâ) - 8 (Vedduha) - 9 (Elem neşrah) - 10 (ikra' bi'smi rabbike'l) - 11 (İnna enzelnâhü) - 12 (İzâ zülziletil) - 13 (Elhakümü't tekasür) - 14 (Elemtera keyfe) - 15 (Kul hüvallâhü ehad) - 16 (Elif lam mim) - 17 (Elhamdü lillâhillezî) - 18 (Eşhedü en lâ ilâhe) - 19 (Esmâ-ül Hüsnâ) - 20 (Allâhümme bi hurmeti) - 21 (Ha-keza'l harace't) - 22 (El-Fatiha) - 23 Gülbank (Son) (123)

Gülbang (Gülbank) :

Farsça’da 'gül sesi' mânâsına gelmektedir. Gülbankler yapılacak işin hayırlı, uğurlu olması veya sağlık, esenlik, başarı dileğiyle ve kalıplaşmış bir ifade tarzıyla Allah’a yalvarıp yakarmayı dile getiren dualardır. “Gülbang” okunması için daha çok “gülbang çekme” deyimi yaygındır. Topluca yapılan bir merasim sırasında belirli bir âdâb içinde şeyh, dede, baba veya bu işle görevli kişilerce çekilir. Doğum, ad koyma, sünnet olma, mektebe başlama, tarikata giren yeni dervişe arakıyye giydirme, evlenme gibi törenlerde ve cenazelerde bir şeyh veya hoca efendi tarafından gülbank okunur.
Anonim olan Gülbank metinleri genellikle Türkçe’dir. Çok uzun gülbank metinleri bulunduğu gibi birkaç cümleden ibaret olanlar da vardır. Mevlevî gülbanklerinin baş tarafında bazan Mesnevî’den seçilmiş beyitler yanında nâdir olarak da Arapça ibareler yer alır (örnekler için bk. Gölpınarlı, Mevlevî Âdâb ve Erkânı, s. 104, 127, 130).
Gülbang, eski Türk edebiyatında başka mânâlarda da kullanılmıştır. Nef’î’nin, “tuta dünyayı hep gülbang-i kûs-ı nusret âvâzı” mısraında 'zafer havaları vuran kös sesi, zafer nârası” anlamındadır. Yahya Kemal’in “yeniçeriye Gazel” şiirinde “Gülbang-i âsumânı tutan pîr aşkına” beytinde duâ ve zikir anlamındadır. Şeyh Galib’in bir na’tındaki “gülbang-i kudûmün çekilir arş-ı Hudâ’da / Esmâ-i şerîfin anılır arz u semâda” beytinde Hz. Peygamberin adının arş ve semâda yankılanması gülbang kelimesiyle ifade edilmiştir. Ayrıca, Fars ve Türk edebiyatlarında ezan için “Gülbang-i Muhammedî” ve “gülbang-i Müselmânî” tamlamaları kullanılmaktadır.
Bu dualar din ve dünyaya ait büyük faydalar ve hassalar taşır.
Gülbank - Mustafa Uzun - TDV İslam Ansiklopedisi (Cilt 14, sf233) (37)

Hû'nun anlamı: Kur'an'da da geçen "O" dan maksat, Allâh'tır ki arapçası "Hû" dur. "Hû" ya, ad değildir, işâret ismidir diyenler olduğu gibi "İsm-i Zât" diyenler ve bu adı, Allâh'ın en büyük adı sayanlar da vardır. Kur'an'da, "duyan, gören, gücü yeten..." gibi sıfatları bildiren birçok adlar, "O" adına icrâ' edildiği gibi, "O" bir Allâh'tır ki yoktur O'ndan başka tapacak; gizliyi de bilir, görüneni de; O'dur Rahmân ve Rahîm" meâlindeki âyet-i kerîmede Allâh ismi celâli de "O" adına ircâ edilmiştir. (LIX, Haşr, 22). Bu yüzden Mevleviyye, bütün gül-banglerin sonunu "Hû" diye bitirir. - Mesnevî 1. Cilt Sayfa 332 - Abdülbaki Gölpınarlı Şerhi

Gülbank (37)
Mevlevi Evrad-ı Şerifi 23. Bölüm Gülbank (123)

Mevlevî Gülbankları ve Mevlevî Gülbanklarının İşlevsel Açıdan Tahlili - Yrd.Doç.Dr. Fatih İyiyol - Turkish Studies Dergisi 2014 (18sf 465kB)KATALOGLAR :

Yazmalar Kataloğu - Abdülbaki Gölpınarlı (17sf 203,2kB) (9)

Batı'da Mevlâna ve Mevlevîlik Bibliyografyası - Dr. Sâfi Arpaguş - İstem 2007 (26sf 258kB) Günümüzde Doğu’dan Batı’ya, Amerika’dan Avusturalya’ya dünyanın hemen her köşesinde bir “Rumî”, gerçeğinden söz etmek mümkündür İçindekiler: Giriş, Kitaplar, Makaleler ve Kitap Bölümleri (22)

Mevlâna Bibliyografyası - Yrd.Doç.Dr. Mustafa Tekin - İstem 2007 (54sf 523kB) Mevlâna Celâleddin Rûmi ve Onun eserleri üzerinde çalışmak isteyen araştırmacılarımızın en çok ihtiyaç duydukları şeylerden birisi de çalışma konusunda oluşturulan bibliyografyadır. İçindekiler: Tezler(Lisans ve Seminer, Yüksek Lisans, Doktora), Kitaplar, Bildiri ve Makaleler, Kaynaklar, Kısaltmalar (22)

Tez-Doktora Kataloğu - Necip Fazıl Duru (7sf 81,8kB) (30)

Makale Kataloğu - Mevlanader (7sf 269,4kB) (30)BÜYÜKLER - ZARİF İNSANLAR [2] :

Seven Sevdiği ile Beraberdir.. Aynen Hz. Mevlânâ'nın nüktelediği gibi: "Neyi arıyorsan O'sun sen"..

Mevlana bir gün zamanın allamesi (çok bilgin) olan Sıraceddin-i Tatari’nin hücresine giderek orada ilahi bilgiler saçmakla meşgul oldu. Bu sırada “İlahi hâkim Hoca Sena’i ve Feridüddin-i Attar (Tanrı ikisinin de sırrını kutsasın), dinin ulularından oldukları halde çok defa ayrılıktan dem vurdular. Bizim sözlerimiz ise hep vuslat (buluşma) hakkındadır” dedi ve yine buyurdu ki: “İmam Ebu Hanife, İmam Muttalibi ve diğer imamlar toprak dünyasının mimarı idiler. Tam bir doğrulukla bunların tarikatına (yoluna) girenler, bu azizlerin peşine takılanlar kötü insanların ve din yolu eşkıyasının şerrinden emin olup kurtuldular. Fakat Cüneyd, Zünnun, Ebu-Yezid, Şakik, Ethem, Mansur ve bunlar gibi veliler bir su kuşudurlar, manalar ummanının (denizinin) yüzücüleridir. Bunlara uyanlar, hilekâr nefsin hilelerinden kurtulurlar ve kudret denizinin cevherlerini elde ederler.
Bir gün Mevlana hazretleri: “Attar’ın sözü ile meşgul olanlar Hâkim Sanayi’nin sözlerinden istifade ederler ve onun sözlerinin sırlarını anlarlar. Sanayi’nin sözlerini tam bir ciddiyetle mütalaa edenler bizim sözlerimizin nurunun sırrına vakıf olurlar” buyurdu. - (Ariflerin Menkıbeleri - Ahmet Eflaki - Şark İslam Klasikleri 29, M.E B. Yayınları 489)

Mevlâna'nın Gönül Dostları - T.C.Konya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü - Yrd.Doç.Dr.Hasan Özönder (30) :
1. Bölüm - Sunuş, Önsöz, Şems-i Tebrizî (Tebrizli Şems), (21sf 2,4MB)
2. Bölüm - Selâhaddin Zerkûbî (Kuyumcu Selâhaddin), Çelebi Hüsâmeddin (Ahi Türk-oğlu), Sultan Veled, Âteş-Bâz Velî (24sf 3,1MB)
3. Bölüm - Sadreddin Konevî (Konyalı Sadreddin), Beyhekim, Cemel Ali Dede, Ahmed Eflâki, Sonsöz (35sf 4,3MB)

Hazreti Mevlânâ'nın Etrafındakiler - Mesnevihan Şefikcan Seyyid Burhaneddin Muhakkık Tirmizi, Tebrizli Şemseddin Hazretleri, Konyalı Kuyumcu Şeyh Selahaddin, Çelebi Hüsameddin Hazretleri, Muhyiddin-i Arabi ve Sadreddin Konevi (101)

Hazreti Mevlânâ'nın Çevresindekiler - (Araştırmacı-Yazar merhûme Ayten Lermioğlu’nun ''Hz.Mevlâna ve Yakınları'' (İstanbul, 1969) eserinden özetlenmiş - Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi Mümine Sultan (Mevlâna’nın Annesi), Sultânu'l-Ulemâ Bahâeddin Veled (Mevlâna’nın Babası), Seyyid Burhâneddîn-i Tirmizî (Mevlâna’nın Hocası), Şems-i Tebrizî (Mevlâna’nın Can Yoldaşı, O’nu Aşk Yoluna Düşüren Velî), Salâhaddin-i Zerkûb (Mevlâna’nın Şems’ten sonraki Yakın Dostu, Halifesi ve Dünürü), Ahî Türkoğlu Hüsameddin Çelebi (Mevlâna’nın Hâlifesi, Mesnevî’nin Kâtibi), Sultan Veled (Mevlâna’nın Oğlu ve Mevlevîliği Tesis Eden Kişi), Ulu Ârif Çelebi (Mevlâna’nın Torunu, Mevlevîliği Anadolu’nun Birçok Yerine Yayan Kişi), Âteş-Bâz-ı Velî (Mevlâna’nın ve Dergâh’ın Aşçısı) (70)

HZ. SULTÂN-ÜL ULEMÂ BAHÂEDDÎN VELED (K.S.) :

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî'nin babasıdır ve hazret-i Ebû Bekr-i Sıddîk'in soyundan gelmektedir. İsmi Muhammed Bahâeddîn'dir. 1151 yılında doğdu ve 1228 veya 1231 yılında Konya'da Hakka yürüdü. Annesi, Harezmşah sultanlarından Alâüddîn Muhammed Harezmşah'ın kızı Emetullah Hâtundur. Zahiri ve batıni ilimlerde öyle yüksek derecelere vasıl oldu ki zamanının büyük alimlerinden üç yüz kadarı bir gece Peygamber efendimizi (s.a.v) rüyalarında görürler ve "Ey insanlar! Bugünden sonra Muhammed Bahâeddîn'e 'Sultân-ül-ulemâ' (Âlimlerin Sultanı) denilecek" hitabına mazhar olmuştur. (9-00)

Seyyid Burhâneddîn'in aktarmasıyla Sultânü'l-Ulemâ demiştir ki:
"Kur'ân-ı Kerîm'i baştan sona eleyip taradım, her âyetin ve her kıssanın mânâsı ve özeti olarak şunu buldum:
- "Ey Kulum! Ben'den başkasından ilgi ve alâkanı kes. Başkasından bulacağın, elde edeceğin her şeyi -halka minnet etmeksizin- benden bulursun. Fakat benden bulacağın, elde edeceğin şeyleri hiç ibr kimseden bulamazsın ve hiç bir kimseden elde edemezsin. Ey bana yapışıp sığınan kimse, bana daha fazla sarıl ve daha fazla yapış!""

Mevlana Belh'den Konya'ya Belh, Nişabur, Bağdat, Kûfe, Mekke, Medine, Şam, Malatya, Erzincan, Karaman, Konya.. - ŞÜKÜR.. HOŞGELDİNİZ PÎRİM..

2007 Mevlânâ'nın 800. Doğum Yılı Şerefine Atlas Dergisi Ekibinin, Belh'den Konya'ya Babası Sultan-ül Ulema ve Ailesi ile yaptığı yolculuklarındaki İzledikleri Yolu "Mevlana Yolu - Belh'ten Konya'ya" yazı dizisiyle tekrar yaşamaya/yaşatmaya çalışmaları - Tüm Ekibe Çok Teşekkürler :
Mevlana Yolu - Belh'ten Konya'ya - 1-Afganistan - Atlas Aralık 2006, sayı 172 (100)
Mevlana Yolu - Belh'ten Konya'ya - 2-İran - Atlas Mart 2007, sayı 168 - Yüreklerin Ateşi (100)


Sultanu'l-Ulema (Bahaeddin Veled) - Semazen.net (9)

Bilginler Sultanı Bahaeddin Veled - rumimevlevi.com (37)

Sultân-ül Ulemâ Bahâeddîn Veled (k.s.) - Sufi.20m.com (13)

Sultân-ül-Ulemâ Behâeddîn Veled - Evliyalar Ansiklopedisi - Hakikat Kitabevi 1992 (37)

Bahaeddin Veled (Sultanü'l-Ulemâ) Hazretleri (130)

Bahaeddin Veled - Wikipedia (57)

Sultan-ül Ulema Behaeddin Veled - BirizBiz (80)

Sultan'ül Ülema Bahaeddin Veled Hazretleri'nin Tarikat Silsilesi - RumiMevlevi.com (37)

Eserleri :

The Drowed Book - Ecstatic and earthy reflections of Bahauddin, The Father of Rumi - Translated by Coleman Barks, John Moyne - [Maarif] (192sf 685kB) (60)

Necmeddin-i Kübrâ (k.s.) :

Molla Câmî’nin ifadesine göre, Mevlânâ’nın babası Bahâeddîn Veled (k.s.), Necmeddin-i Kübrâ (k.s.)'nın mürîdlerindendir. Ayrıca Şemseddîn-i Tebrizî de Necmeddin-i Kübrâ'nın halifelerinden Baba Kemâl Cendî gözetiminde halvete girmiştir.
Necmeddin-i Kübrâ (1145-1221) - (Ahmed bin Ömer - Ebû’l-Cennab Necmeddin-i Kübrâ el-Hivakî el-Harezmî) - 'Eğer aşkı seversen cân olasın' yazısı (41)
Tasavvuf Yolunun Önderlerinden Necmeddîn-i Kübrâ - Prof.Dr. Osman Türer (14)
Necmeddîn-i Kübrâ - BirizBiz (80)
Fevâihu'l Cemal ve Fevâtihul'l Celal - Necmedîn-i Kübra (k.s.) - İhramcızâde Hacı İsmailHakkı Altuntaş (151sf 892kB) (39)

SEYYİD BURHANEDDİN MUHAKKIK-I TİRMİZİ (K.S.) :

Adı, "Seyyid Burhâneddîn", lakabı "Muhakkık" veya "Seyyid-i Sırdân", nisbeti ise "Hüseynî" dir. Doğum yeri Tirmiz şehri'dir.
Muhakkık lakabı, gerçekleri iyice araştırıp kavradığı için "kamil insan" veya "hakikat bilgisini elde edip tahkike erişen kişi" anlamındadır. Gizli sırları bilmesinden dolayı da "Seyyid-i Sırdân" denilmiştir. "Hüseynî" ise Peygamberimizin toerunu Hz. Hüseyin neslinden geldiği içindir.

Hz. Mevlana'nın (k.s.) Babası Sultan-ul Ülema Baha Veled (k.s.)'in öğrencisi olup Sultan-ul Ülema Baha Veled (k.s.)'in ebediyete göçünden sonra da Hz. Mevlânâ'yı emanet ettiği hocasıdır (lalası ve atabeği). (00)

Seyyid Burhâneddin Tirmizi Hazretleri demiştir ki:
İster Kur'ân'ın başından oku, ister sonundan, manası şudur: "Ey benden ayrılmış olan kimse, bana dön!" Nitekim denilmiştir ki: "Diriden ayrılan ölüdür."

Seyyid Burhaneddin Muhakkık Tirmizi - Hayatı (9)

Burhâneddin Muhakkık Tirmizî Hazretleri (130)

Hazreti Şeyh Hakimi Tirmizi (Kuddise Sırruhu) - Tezkiret-ul Evliya - Mehmed Zahid Kotku çevirisi (115)

Seyid Burhaneddin Muhakkık-ı Tirmizi'nin bazı tasavvufi kavramlara getirdiği metaforik yaklaşımlar (31sf 309kB) (33)

Seyid Burhaneddin Muhakkık-ı Tirmizi - Franklin D.Lewis - Çeviren: Osman Nuri Küçük (18sf 686kB) (38)

Burhâneddîn Muhakkık Tirmizi - BirizBiz (80)

Seyyid Burhaneddin Muhakkık-ı Tirmizî'nin Mevlana'nın Eğitimindeki Yeri ve Önemi - Prof.Dr. Lütfullah Cebeci - 13. ve 14. yüzyıllarda Kayseri'de Bilim ve Din Sempozyumu sunumu 30-31 Mayıs 1996

Seyyid Burhaneddin Muhakkik Hazretleri - Gönül Sultanları Bölüm 18 - Diyanet TV (30:32)

Seyyid Burhaneddin'in "Gölgesinde" İftar - Haberi Mevlana'nın hocası Seyyid Burhaneddin Tirmizi'nin Kayseri'deki türbesi, ramazan ayında iftar sofrasına ev sahipliği yapıyor Kente gelen misafirlerin ziyaret etmeden gitmediği türbenin avlusu, ramazan boyunca hayırseverler tarafından düzenlenen iftar programlarında vatandaşları biraraya getiriyor.

Eseri :

Maarif - Seyyid Burhaneddin Tirmizi - Tercüme : Ali Rıza Karabulut (81sf 1,12MB) (9)

Maarif (9)

Seyyit Burhaneddin Hazretleri'nin ayrıca Sûre-i Muhammed ve Sûre-i Fetih tefsirleri bulunmaktadır.

Seyyid Burhâneddin'in Bazı Kur'ân Âyetlerine Getirdiği İşarî Yorumlar I - Prof.Dr. Ethem Cebecioğlu - Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi - Aralık 1999 (11sf 1,58MB)veya (12sf 1,97MB) (103)(71)

Not : İşari Tefsir Hakkında Açıklama için;
İşârî Tefsîr Okulu - Doç.Dr. Süleyman Ateş - Ankara Üniversitesi Basımevi 1974 (361sf 42,6MB) Seyyid Burhâneddin Muhakkik at-Tirmizî sayfa:162-165 (Tefsiri ve Tefsirinden Örnekler)

www.erimsever.com'daki "Seyyid Burhaneddin Tirmizi" konulu Sempozyumlara ait sayfaya gitmek için lütfen tıklayınız

HAKÎM SENÂÎ (K.S.) :


Ebü’l Mecd Hakîm Senâî hazretleri büyük velîlerdendir. İsmi Mecdûd bin Âdem, künyesi Ebü’l-Mecd Hakîm Senâî’dir. Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî hazretleri kendini Senâî’nin tâbilerinden saydı ve; “Attâr ruh, Senâî de onun iki gözü idi. Biz Attâr’ın ve Senâî’nin izinde yürüdük” demiştir.

Seyyid Burhaneddin Muhakkık-i Tirmizi hazretleri de Kayseri'deki vaaz ve sohbetlerinde Attâr ve Senâî'nin şiirlerinde hadis ve ayetlerin nasıl karşılık bulduklarını anlatır. Çevresinin bu yüzden Seyyid Burhaneddin güzel söylüyor ama sözlerinde Senâî'nin Şiirinden alıntılar yapıyor tenkidine uğrar. Seyyid'in bu eleştirilere "Bu şu söze benzer Güneş güzel ama ışık veriyor. Bunda bir ayıp yoktur çünkü Senâî'nin sözünü nakletmek o sözü göstermek belirtmektir zira herşeyi Güneş gösterir" cevabını vermiştir. Senâî'nin Sözünü Güneşe benzetir ve bu ışıktan herkesin faydalanması gerektiğini belirtmiştir.

Hakîm Senâî (29)

Hakîm Senâî (29)

Hakîm Senâî (80)

Hadîkatü’l-hakika - Mürsel Öztürk - TDV İslam Ansiklopedisi (Cilt 15 sf 20) (8)

Senai - İran İslam Cumhurieti Büyükelçiliği Kültür Müsteşarlığı Türkiye (120)

Mevlânâ ve Senai'nin İlahi-name'si - Ariflerin Menkıbeleri'nden (Ahmed Eflâki) Çelebi Hüsameddin'in müritlerden birine yemin verdirmesi (29)
Mevlânâ ve Ruhların Hazır Olması - Ariflerin Menkıbeleri'nden (Ahmed Eflâki) (29)

Hakîm-i Senâyî'nin İlâhî-nâmesi - Üniversite Kütüphane Müdürü Kemal Edip (12sf 389kB) (33)

Ebü’l Mecd Hakîm Senâî - Meşhurların Son Sözleri (81)

Eserleri :

İlâhî-nâme = Fahrî-nâme = Hadîkatu’l-hakîka (Gerçeğin Bahçesi) = Hadîkatu’l-hakîka ve Şerfatü't-Tanka (Hadîkat-ül-Hakîka ve Tarîkat-üş-Şerîa) :
The Hadîqatu'l-Haqîqat (The Enclosed Garden of the Truth) by Hakîm Abû'l-Majd Majdûd Sanâ'î of Ghazna - Edited and Translated by J. Stephenson - 1990 J.Stephenson bu kitap hakkında epey bir inceleme yapmış, Lahor, Bombay ve değişik uzak doğu kopyalarından ve İngiliz Devlet kütüphanesinden ve oldukça uzun bir liste ile dökümünü yaptığı bir çok kaynaktan sadece bir cilt olarak bu İngilizce kitabı hazırlamış, fakat bu bir cilt kitabın tamamı değil, sadece çevrilebilen kısmıdır. (119) - Kaynak 1 veya 2 (119')

Dîvân
Kârnâm-i Belh
Seyr-ül İbâd
Tahrîmât
Işknâme
Aklnâme
Senâî Âbâd
Mekâtîb

ŞEYH EBU'L HASAN HARAKANÎ (K.S) :

Mevlâna ile Şems-i Tebrîzî’ye Göre Ebu’l-Hasan-i Harakanî - Doç.Dr. Hasan Çiftçi (26sf 401kB) (33)

Şeyh Ebu'l Hasan Harakanî ile ilgili Belgesel ve Videolar için lütfen tıklayınız

ZÜNNÛN MISRÎ (K.S.) :

Zünnûn-ı Mısrî 796 yılında Ahmim'de doğmuş, 860 yılında Kahire'de Hakka yürümüştür. Tasavvuf felsefesinin kurucularından ve ilk temsilcilerinden olup, asıl ismi Abû Faid Thawban ibn İbrahim’dir. Tam adı ise Dhu’l-Nûn Abû Faid Thawban bin İbrahim el-Mısrî olarak bilinir. "Zû’l-Nûn el-Mısrî" lâkabı, Mısır’ın Yûnus’u anlamını taşımaktadır.

Zünnûn-ı Mısrî - Vikipedi Yazının İçinden: Mevlânâ Celâleddîn Rûmî, Mesnevî'nin ikinci cildinde Zünnûn'dan şöyle bahseder: Müritlerin, Zünnûn’un deli olmayıp mahsustan öyle göründüğünü anlamaları: (1430..1461 inci beyitler:)

Hazreti Şeyh Zennuni Mısri (Kaddesallahü sırrahul aziz) - Tezkiret-ul Evliya - Feridüddin-i Attar - Çeviri : Mehmed Zahid Kotku

Zünnûn el-Mısrî - İslam Ansiklopedisi maddesi - Türkiye Diyanet Vakfı

Zünnûn-i Mısrî - İslam Tarihi Ansiklopedisi maddesi

Zünnûn-i Mısrî (Radıyallahü Anh) - İslam Alimleri Ansiklopedisi maddesi - Türkiye Gazetesi Yayınları

Zünnun-i Mısri - Biriz Biz

Zünnun-i Mısri - Biriz Biz

Zünnun-i Mısri (Rahmetullahi Aleyh) - Buhara Evliyâları - Şiirlerle Menkıbeler - Abdüllatif Uyan İnsan niçin şereflidir?, Kalbin hasta evladım, Evliya merhameti, Söz dinlemek, İlahi bir ikaz, Altın sunan balıklar, İsm-i a’zam duası, Kuşlar gölge yaptılar, Arif nasıl olur?

ŞEYH SADİ-İ ŞİRAZİ (K.S.) :
Evliyânın büyüklerinden. İsmi, Muslihüddîn bin Muhlis eş-Şirâzî olup, künyesi Ebû Abdullah’tır. Sa’dî mahlasıdır. Sa’di Şirazî, Şiraz'da 1193 Yılında doğmuş yine Şiraz'da 1292 yılında Hakka Yürümüş Fars şâiri ve İslam âlimidir.

30 yıl boyunca Hindistan ve Kuzey Afrika'yı dolaştıktan sonra 1256'da memleketi Şiraz'a dönerek şiirlerini yazmaya başlamıştır.

Günümüzdeki en çok konuşulan eseri Gülistan ve Bostan'dır. Moğol ve Haçlılarla yapılan savaşlara katılmıştır.Haçlılara esir düşmüştür. On dört defa hacca gitmiştir. Bütün şiirlerinde Sadi mahlasına rastlanmaktadır.

Sadi’nin eserleri şiir ve düz yazı (nazım ve nasır) olarak iki bölümden oluşmaktadır. Baştan yada yada “taahhütname” adlı konularını içeren ve 4.000 beyitten oluşan nazım bölümü şüphesiz Fars edebiyatının şaheserlerinden sayılır.nazım bölümünün ikinci kısmı, yaklaşık 700 beyitten oluşan Arapça şiirlerdir. Üçüncü kısmı ise Farsça kasideleri içermektedir, dördüncü bölümde mersiyeler (ağıtlar) vardır. Bunlara ilaveten mulemat, musellesat, terciat, tayyibat, bedai ve ...gibi bir çok şiirleri vardır. Sadi’nin Gülistan adlı eseri ise, öğütler ve ahlaki kavramlar içeren Fars edebiyatının şaheserlerindendir.

İran'da 21 Nisan "Sadi Günü" olarak anılmaktadır. - Kaynak: Sa'di Şîrâzî - İslam Alimleri Ansiklopedisi

Mevlâna, Şeyh Sadi-i Şirazi ile Konya'da Görüştüler - Dr. Mehmet Önder
Sadi Life - Shaykh Muslih al-Din Sa'di Shirazi - Translated by Dr. Iraj Bashiri (9sf 669kB) Sa'di Hayatı

Eserleri :

Şâirin manzûm ve nesir olan eserleri ölümünden sonra külliyât halinde bir araya toplanmıştır. Bu külliyât, sonradan Bîsütûn diye şöhret bulan Übey bin Ahmed bin Ebî Bekr tarafından, biri 1325 senesinde, diğeri de 1334 senesinde olmak üzere iki defa düzenlenmiştir. Külliyât, 16 kitap ve 6 risale olmak üzere 22 eseri ihtivâ etmektedir.
1. Takrîr-i Dibace, 2. Mecâlis-i Pencgâne, 3. Suâl-i sâhib-dîvân, 4. Akl-u aşk, 5. Nasîhat-ül-mülûk, 6. Risâle-i Selâse; Mülâkat-ı Şeyh Sa’dî bâ Abakahan, risâle-i Tingiyânû, risâle-i Melik Şemsüddîn, 7. Kasâid-i Arabî, 8. Mülemmaât, 9. Terciat, 10. Tayyibat, 11. Bedâyi’, 12. Havatim, 13. Gazelliyyât-i kadîm, 14. Sâhibiye, 15. Mukatta’at, 16. Rubâiyat, 17. Müfredat, 18. Hubsiyat, 19. Hezliyat, 20. Mudhikat, 21. Gülistan, 22. Bostan

Bostan ve Gülistan - Sadî Şirâzî (400sf 7,23MB) Dosya Formatları: Read Online, pdf, epub, kindle, daisy, full text, djvu (19)
Bostan ve Gülistan´dan Güzel Sözler - Sadi Şirazi - sufizmveinsan.com (23sf 115kB)
Şeyh Hafız Sadi Şirazi Hazretlerinden İbret Alınacak Sözler - Kamil Balcı
Bostan ve Gülistan Hikayeleri - www.huzurunkalbi.com Örnek olarak: Başka Kapı

The Bostan of Saadi - Iran Chamber Society - One of the world's greatest masterpieces (74sf 669kB) Created by: Sheikh Mosleh al-Din Saadi Shirazi - World famous Persian -Iranian- 13th century poet - Copyright: Iran Chamber Society
The Golestan of Saadi - Iran Chamber Society - One of the world's greatest masterpieces - Translated by Richard Francis Burton, 1821-1890 CE (213sf 1,57MB) Created by: Sheikh Mosleh al-Din Saadi Shirazi - World famous Persian -Iranian- 13th century poet
Gulistan Saadi in Urdu (284sf 46,4MB)

www.erimsever.com'daki "Şeyh Sadi-i Şirazi" konulu Kongre-Sempozyumlara ait sayfaya gitmek için lütfen tıklayınız

SADREDDİN-İ KONEVİ (K.S.) :

İsmi Muhammed bin İshâk, künyesi Ebü'l-Meâlî, lakabı Sadreddîn'dir 1207 yılında Malatyada doğdu. Şeyh Sadreddin-i Konevi babasını küçük yaşlarda kaybetti ve o yıllarda Konyaya gelen Şeyhül-Ekber Muhyiddin-i Arabi Hazretleri, annesiyle evlendi. Küçük Sadreddin bundan sonra tamamen babalığının terbiye ve tedrisi altına girdi ve iyi bir tahsil gördü. Muhyiddin-i Arabi ile birlikte Halep ve Şam'a gitti ve devamlı onun derslerini takip etti. Onun vefatından sonra büyük alim ve mutasavvıf Evhadüdin-i Kirmaniden feyz aldı. Daha sonra Mısıra ve Haca gitti ve Hac dönüşü Konya'ya yerleşti.
Ahmet Eflaki, Menakıbül-Arifin isimli eserinde Hz.Mevlana (k.s.) ile aralarındaki münasebet ve dostluğa ait pek çok menkıbe nakleder. Ayrıca Hz.Mevlana (k.s.), cenaze namazının Sadreddin-i Konevi (k.s.) tarafından kılınmasını vasiyet etmiş, ancak imamlık yapmak için tabutun önüne gelince bayılacak gibi olmuş, kollarına girip geri çekmişlerdir. Onun yerine Kadı Siraceddin öne durarak namazı kıldırmıştır.

Sadreddin Konevi Kimdir - MEBKAM (107)

Sadreddîn-i Konevi - Evliyalar Ansiklopedisi - Hakikat Kitabevi 1992 (37)

Sadreddin-i Konevi - BirizBiz (80)

Sadreddin Konevî Hazretleri (130)

Sadreddin Konevî - Wikipedia (57)
Sadreddin-i Konevi (Rahmetullahi Aleyh) - Şiirlerle Menkıbeler - Abdüllatif Uyan - Buhara Yayınları - Hazırlayan: Cavit Durgut Çok mütevazı idi, Haydi vakit daraldı, Manevi kumandan (59)

Sadrettin Konevi ile Mevlana Celaleddin'in Münasebetleri Hakkında - Mehmet Demirci (107)

Konevi Bibliyoğrafyası - Betül Güçlü Sadreddin Konevî hakkında çok gerek eserleri gerekse Konevi'ye atıfta bulunan kaynakların detaylı dökümü. Makale başlıklarından birisi de: Menkıbeleri ve Mevlânâ ile İlişkileri Konusunda Bilgi Veren Eserler (Menâkıbu’l-Ârifîn - Şemseddin Ahmet Eflâki, çev. Tahsin Yazıcı - Ankara 1976, Menâkıb-ı Evhadüddin Kirmânî - Bedîüzzaman Firûzanfer - Tahran 1969, Menâkıb-ı Şeyh Sadreddin Konevi - Mehmet Emin Dede, terc. Ekrem Demirli - İstanbul 2002, Menâkıb-ı Şerif - Cemâleddin Muhammed Nûrî - İstanbul 1939, Regayibü’l-Menâkıb Sadreddin Konevî’nin Menkıbeleri - Musa Sadrî - İstanbul 2002, Tercüme-i Sipehsalar be Menâkıb-ı Hazreti Hüdâvendigâr - Mecdeddin Feridun Sipehsalar, çev. Tahsin Yazıcı - İstanbul 1977, 'Mevlevî Menâkıbnamelerinde Sadreddin Konevî' - Mustafa Topatan ve 'Sadreddin Konevî ve Dâvûd-ı Kayserî' - Mehmet Bayraktar - Konya 2008) (107)

Mevlânâ ile Sadreddin Konevî’nin Dostluğu - Betül Güçlü (74)

Sadreddin Konevi - Gönül Sultanları Bölüm 23 - Diyanet TV (30:33)

Eserleri :

Eserlerinden "Fatiha Tefsiri" 1310da Haydarabad'da basılmıştır.
Fatiha Suresi Tefsiri (361sf 1,25MB) Dosya Formatları: pdf, epub, kindle, daisy, full text, djvu (19)
Fatiha Suresi Tefsiri - Sadreddin Konevi - İz Yayıncılık (69)

Fususu'l Hikem Sırları - Sadreddin Konevi (126sf 833kB) Dosya Formatları: pdf, epub, kindle, daisy, full text, djvu (19)

Kırk Hadîs Şerhi ve Tercümesi - Sadreddîn Konevî (k.s.) - Tahkîk ve Tercüme Prof.Dr. H. Kâmil Yılmaz - MEBKAM Konya 2009 (354sf 3,59MB) (107)

40 Hadis - Sadreddin Konevi (k.s.) Hazretlerinin Hayatı ve 40 Hadis-i Şerif Şerhi (35sf 327kB) (30)

Mir'atü'l Arifin (Ariflerin Aynası), İcazel-Beyan, Miftahül-Gayb, Nusus, Nefahat

www.erimsever.com'daki "Sadreddin Konevi" konulu Sempozyumlara ait sayfaya gitmek için lütfen tıklayınız

HZ. ŞEMS-İ TEBRİZİ (K.S.) - (MUHAMMED B. ALİ B. MELİKDÂD ŞEMSEDDÎN-İ TEBRİZÎ) - (118? - 1247) :Tebriz’de dünyaya gelen Şems-i Tebrizi'nin asıl ismi Mevlana Muhammed’dir. Melik Dad oğlu Ali adında bir zatın oğludur ve Azeri Türklerindendir. "Şemseddin" yani "Dinin Güneşi" lakabıyla anılmıştır. Hz. Mevlana (k.s.) ile birbirlerine ayna olan ve Allah Aşkını birbirlerine yansıttıkları, hayatındaki dönüm noktasını oluşturan irşat merkezidir. Tabirin tamamlanması Mevlana (k.s.)'nın tanımlanmasında gizlidir : Hz. Mevlana Cenabı Sırrı Şems-i Tebrizi.. (00)

"Beden bakımından ondan ayrıyım ama, bedensiz ve cansız ikimiz de bir nûruz. Ey arayan kişi! İster onu gör, ister beni. Ben O’yum, O da ben." - Hz. Mevlânâ (k.s.)

Tebrizli Şems bana İskender gibi, taç, taht, saltanat verdi de ben mana ordusunun başkumandanı oldum. - Hz. Mevlânâ (k.s.) - Dîvan-ı Kebîr, III/1590

Şems-i Tebrizi - Hayatı (9)

Şems-i Tebrîzî - Evliyalar Ansiklopedisi - Hakikat Kitabevi 1992 (37)

Şems-î Tebrîzî (k.s.) Hayatı, Düşünce, Sözleri, Galeri (77)

Şems-i Tebrîzî - İslam Alimleri Ansiklopedisi (81)

Şems-i Tebrizi - BirizBiz (80)

Şems-i Tebrizî Hazretleri (130)

Şems-i Tebrizi (Rahmetullahi Aleyh) - Şiirlerle Menkıbeler - Abdüllatif Uyan - Buhara Yayınları - Hazırlayan: Cavit Durgut İyi bir dost arardı, İş bizden çıktı, Mevlana ile buluşması, Gafletten uyanmak için, Üç suale tek cevap, (Şems! Şems!) diye ağlardı, Onu şehid ettiler, Ahlak ve kerametleri (59)

Şems-i Tebrizi - Wikipedia (57)

Hz. Şems ve Mevlana - Onk. Dr. Haluk Nurbaki - (9)

Şems-i Tebrîzî’nin Tasavvufî Meşrebi ve Mevlânâ’nın Düşüncelerine Tesiri - Osman Nuri Küçük - Tasavvuf ilmî ve akademik araştırma dergisi 2009/2 (28sf 391kB) (103)

Şems-i Tebrizi'nin Kısa Hayat Hikayesi (37)

Muharrem-Hz. Şems - Her Nefes Tasavvuf Kültürü Dergisi - Aralık 2009 (50sf 8,68MB) (85)

Makalat-ı Şems-i Tebrizî (Hakkında) - Mehmed Nuri Gençosman (99)

Şemseddin-i Tebrizi'nin Kur'an-ı Kerim Ayetlerine Getirdiği Bazı İşari Yorumlar I - Doç.Dr.Ethem Cebecioğlu (7sf 378kB) Hayatından kısa bir kesit (33)
Şemseddin-i Tebrizi'nin Bazı Kur'an Ayetlerine Getirdiği İşari Yorumlar II - Prof.Dr.Ethem Cebecioğlu (23sf 1,13B) Hayatından kısa bir kesit (33)

Şems-i Tebrizi - Gönül Sultanları Bölüm 21 - Diyanet TV (31:21)

Şems-i Tebrizi - 3 soru 3 cevap (2:29) Sesli Kitap Tarzındadır

Eserleri :

Makalat (Makalât-ı Şems-i Tebrizî) (Hırka-i Şems) (Konuşmalar) :
Şems-i Tebrizi'nin Eseri - Makalat (Konuşmalar) - Çeviri : Mehmed Nuri Gençosman (218sf 1,91MB) (43)
Makalat (Konuşmalar) - Tercüme : Mehmet Nuri Gençosman - (9)
Makalat (Konuşmalar) (37)

Şems-i Tebrizi - Makalat Aciklaması ve Yorumu - Araştırmacı Yazar Faruk Dilaver - Bölüm 1 (1:24:00) - Bölüm 2 (43:45) - Bölüm 3 (56:31) - Bölüm 4 (55:30) - Bölüm 5 (59:56) - Bölüm 6 (1:00:48)

"Şems-i Tebrizî" konulu Sempozyumlara ait sayfaya gitmek için lütfen tıklayınız

HZ. SELÂHADDÎN-İ ZERKÛBÎ (K.S.) :

Şeyh Selahaddîn’in seyitlik seceresindeki yeri

Konyalı Kuyumcu Şeyh Selahaddin - Hayatı (9)

Selahaddin Zerkub - Evliyalar Ansiklopedisi - Hakikat Kitabevi 1992 (37)

Selahaddin Zerkub - BirizBiz (80)

Selahaddin Zerkûb Hazretleri (130)

HZ. ÇELEBİ HÜSAMEDDİN (K.S.) :Hz. Mevlana'nın (k.s.) ebediyete göçünden sonra halifesi ve vekilidir. Güvenilir, merhametli ve yoksulları gözeten bir kişidir. Mevlânâ hiçbir halifesine, Çelebi'ye gösterdiği sevgiyi ve iltifatı göstermemişti. Onu o kadar büyük tutardı ki, gören Hüsameddin Çelebi'yi Mevlânâ'nın şeyhi sanırdı. Nitekim Mevlânâ'nın, Mesnevi'de yeri geldikçe Çelebi Hüsameddin hazretleri hakkında kullandığı yüceItici sözler, sevgi ifadeleri insanı şaşırtır. Eğer Çelebi Hüsameddin hazretlerini, Hazreti Mevlânâ Hak dostu edinmeseydi, ondaki hakikati görmeseydi, o hakikata gönül vermeseydi, bugün, insanlık Mesnevi-i Şerif gibi eşsiz bir eserden mahrum kalırdı. Mesnevî'yi söylerken kendine Hüsâmeddin Çelebiyi muhatab alan Hz. Mevlana, Mesnevî-i Şerife; Hüsâmi-nâme demiştir. (9-00)
Hz. Mevlana (k.s.), Çelebi Hüsameddin (k.s.) için Ebü'l-Vefâ'nın (k.s.) soyundan geldiğini belirtmiştir. (37)

Çelebi Hüsameddin Hazretleri (9)

Çelebi Hüsâmeddîn - BirizBiz (80)

Hakk Nûr'u Hâle Ziyası Çelebi Hüsâmeddin Hz. - H. Nur Artıran (3)

Çelebi Hüsameddin Efendi Hazretleri (130)

www.erimsever.com'daki "Çelebi Hüsameddin" konulu Sempozyumlara ait sayfaya gitmek için lütfen tıklayınız

HZ. SULTAN VELED (K.S.) :

Gerçek adı Bahâeddin Muhammed Sultan Veled'dir. Hz. Mevlana'nın (k.s.) yakınlığına mazhar olmuş, neslini devamını sağlayan ve Hz. Mevlana'nın (k.s.) "Bahaeddin, benim bu aleme gelişim, senin zuhurun içindir. Benim bütün söylediklerim, nihayet sözlerimden ibarettir. Halbuki sen, benim işim ve eserimsin" ve "Bana yaradılış ve huy bakımından en fazla benzeyen sensin" dediği hatta "Sırrımın Sırrı" diye tanımladığı oğludur.
Selâhaddîn-i Zerkûb'un (k.s.) kızı, Fâtıma Hâtunla evliliğinden Ulu Ârif Çelebi (k.s.) dünyaya gelmiştir. Şems-i Tebrizi'nin (k.s.) "Sana başımı, sırrımı da Sultan Veled'e verdim" dediği Sultan Veled (k.s.), Hz. Mevlana'nın (k.s.) ebediyete göçmesinden sonra Hüsameddin Çelebi'nin (k.s.) halifeliğini (Mevlananın makamını temsil etme görevini) desteklemiş, Hüsameddin Çelebi'nin (k.s.) ebediyete göçmesi sonrasında da halifeliği görev alıp Mevleviliğin kurallarını oluşturmuş ve bu teşkilatın temellerini atmıştır. (9-00)

Hz. Bahaeddin Sultan Veled (k.s.) - Meliha Ülker Anbarcıoğlu (25)

Sultan Veled - TÜRKKAD Türk Kadınları Kültür Derneği İstanbul Şubesi (106sf 994kB) (66)

Sultan Veled (k.s.) - Hayatı (9)

Sultan Veled - Evliyalar Ansiklopedisi - Hakikat Kitabevi 1992 (37)

Sultan Veled (37)

Sultan Veled Hazretleri (130)

Sultan Veled - Wikipedia (57)

Mevlana'dan Oğlu'na Nasihat (69)

Mevleviliğin Sistemleşmesi Sultan Veled ve Diğer Postnişinler - Dr. Mehmet Önder (37)

Hz. Sultan Veled - Her Nefes Tasavvuf Kültürü Dergisi - Aralık 2011 (137sf 2,22MB) Sultan Veled Sempozyumu'nu da konu almıştır (85)

Sultan Veled - BirizBiz (80)

Eserleri :

Dîvân-ı Türkî-i Sultan Veled (k.s.) - Veled Çelebi (İzbudak) - İstanbul 1341 (2+2x138sf 4,08MB) - Kaynak: Toronto Üniversitesi 129'u Türkçe, geri kalanları Farsça toplam 12179 beyit - Osmalıca Taranmış Eser

İbtidaname (Başlangıç Kitabı) - Abdülbaki Gölpınarlı (137sf 2,1MB) (30)
İbtida-name (37)

Maarif - Meliha Ülker Anbarcıoğlu (9)
Maarif (37)
Ma-arif-e-Mathnavi - A Commentary of the Mathnavi of Moulana Jalaluddin Rumi (r.a.) - by Hazrat Moulana Hakim Muhammed Akhtar Saheb (197sf 937kB) (30)
Sultân Veled'in Maârif adlı eseri ve ''Kitabul'l-Hikemiyye'' adlı bilinmeyen bir şerhi - Prof.Dr. Hülya Küçük (25)

Rebabnâme - Mütercim: Hakkı Eroğlu - T.C. Konya Valiliği İl kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları - 2011 (348sf 3,41MB) - e-Book formatında (9)
Rebabname Mesneviyât'ın ikinci cildi olan Rebâbnâme 8000 beyittir. Mesnevinin sonunda: "Bu defterde bildiğim şeyleri iki yüz şekilde açıklayarak bildirdim. Bunlar pek yüksek şeylerken herkesin anlayabileceği bir hale getirdim. Orta halli bir sâlik bile bunları anlayabilir. O halde huccetullah benim zamanımda Müslümanlara tamam olmuştur. Bu kitabı okuyup da Hakyoluna gitmeyen ve Hakka ermeyen kimse için artık hiçbir sebep kalmamıştır." demekle Sultan Veled, eserinin gaye ve mahiyetini anlatmıştır. Yani bu eserde de tasavvufi düşünce ve öğütler yer almıştır. Yazdığı Farsça mesnevilerden İbtidanâme'de 80, Rebâbnâme'de de 162 Türkçe ve yine Rebâbnâme'de 26 Rumca beyit mevcuttur. (9)

İntiha-name Mesneviyât'ın' sonuncusu olan İntihanâme'nin yazılış tarihi 700/1303-712/1312 tarihleri arasındadır. 7000 beyittir ve fâilâtün fâilâtün fâilün veznindedir. Bunun da mukaddimesinde Sultan Veled, hikmet ve vaazların tekrarı lüzumundan ve ilk iki mesnevisindeki hükümleri başka bir şekilde ifade ettiğinden bahsederek konu ve mahiyetini belirtmiş oluyor. Tamamen tasavvufi öğütlerden ibaret olan bu mesnevi de sade ve akıcı bir Farsça ile yazılmıştır. (Semazen.Net kitap tanıtımı) (9)

Rubailer Rubailer'den Örnekler (67)

www.erimsever.com'daki "Sultan Veled" konulu Sempozyumlara ait sayfaya gitmek için lütfen tıklayınız

HZ. ULU ARİF ÇELEBİ - CELALEDDİN EMİR ARİF ÇELEBİ (K.S.) :

Ulu Ârif Çelebi (k.s.), Hazreti Mevlâna (k.s.)’nın torunu, Sultan Veled (k.s.)’in büyük oğludur. Annesi Şeyh Selâhaddin Zerkûbî’nin kızı Fatma Hatun’dur. Sultan Veled’in Ârif Çelebi’ye kadar olan çocuklarının küçük yaşlarda vefat etmesi yüzünden Fâtıma Hatun çocuk doğurmaktansa düşürmeyi tercih ediyordu. Ancak Arif Çelebi'ye hamile kalınca Hz. Mevlânâ ona bu çocuğu düşürmemesini ve bunun için gereken itinayı göstermesini söyledi.
Ulu Ârif’in doğumuyla başta Hazreti Mevlâna olmak üzere ailede büyük bir sevince vesile oldu. Asıl adı Ferîdûn, lakabı Celâleddin'dir. Bu ad ve lakap ona dedesi (Hz. Mevlânâ) tarafından verilmiştir. Yine dedesi onun ayrıca Emîr Arif ünvanı ile tanınmasını istedi ve bu ünvan asıl adının yerini aldı. Ancak sonradan Mevlevîler "Emîr" ünvanı yerine "Ulu" ünvanını kullandılar ve böylece daha çok Ulu Arif Çelebi diye tanındı.

Hz. Mevlânâ, Arif Çelebi'ye aşırı derecede sevgi göstermiş ve üzerinde yüce himmetleri mevcuttur.
"Bir gün Mevlâna Hazretleri Sultan Veled'e:
"- Bahâeddin! Ben bu çocukta yedi velinin nurunu görüyorum. Yüce Allah, nurları onun canına yoldaş etmiştir!" demesi üzerine, Sultan Veled sorar:
"- Bu nurlar içinde sizinki de var mı?" Mevlâna cevap verir:
"- Evet, bizimki de, yani Bahâ Veled, Seyyîd Burhaneddin, Şems-i Tebrizî, Şeyh Selâhaddin, Hüsâmeddin’in, benim ve Veled’in nurlarını nefsinde toplamıştır. Akılların ruhlarının sevgilisidir. Şimdi onun adı, Feridun olsun. Bu, onun anne babasının adıdır. Fakat siz ona Emir Arif diye hitap ediniz. Çünkü Bahâ Veled beni Hüdavendigâr diye çağırıyor, adımı hiç söylemiyordu, işte benim bu manevi hediyem ona lakap olsun. Yani adını Celâleddin Arif diye yazsınlar." - Ariflerin Menkıbeleri'nden

Sultan Veled, Emir Arif Çelebi’ye Şeyh-ul-Ervah "Ruhların Şeyhi" diye hitap ederdi. Arif Çelebi henüz küçük yaştayken Hz. Mevlânâ Hakka Yürüdüğü halde, Hz. Mevlânâ'nın davranışlarını gördüğü için ona saygı gösterir ve hatta yanına geldiğinde ayağa kalkmaktan kendini alamazdı.

Ulu Ârif Çelebi, Kutlu Babası gibi Mevleviliğin kurumsallaşmasındaki en önemli isimlerdendir.

Doğumu (1sf 27,7kB) (-)

Ulu Arif Çelebi (1272-1320) (99)

Ulu Ârif Çelebi - Evliyalar Ansiklopedisi - Hakikat Kitabevi 1992 (37)

Ulu Arif Çelebi - BirizBiz (80)

Arif Çelebi - Tahsin Yazıcı - Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları İslam Ansiklopedisi Cilt:3 1991

Ulu Arif Çelebi Hazretleri (130)

Ulu Arif Çelebi (8sf 325kB) (51)

Sultan Veled ve Cevher-i Arif Çelebi (29)
Ulu Arif Çelebi ve (Mevlânâ'nın) Öküzcülük Etmek (29)
Ulu Arif Çelebinin Çocukken Sevilmesi (29)
Ulu Arif Çelebi ve Avcıyı Avlamak Erzurum sahrasında doğancılardan Rum padişahının emir zadelerinden Avcıbaşı Kılavuz oğlu Tuman Bey (29)
Ulu Arif Çelebi ve Şarap - Sarhoşluk Ulu Arif Çelebinin babası Sultan Veled'in Divan'ından da beyitlerle (29)
Ulu Arif Çelebi ve Doğruyu Yapmak (29)
Ulu Arif Çelebinin Evlenmesi (29)

Eserleri :

Divân'ı bulunmaktadır (Solda Divançe’nin ilk iki sayfası)

2013 yılında Yrd.Doç. İbrahim Kunt tarafından ''Ârif Çelebi Dîvân’ı Tenkitli Metin ve Tercüme'' adıyla Kültür A.Ş. yayınevinden basılmıştır
Ârif Çelebi Dîvân’ı Tenkitli Metin ve Tercüme adlı çalışma; Mevlevilik tarihinin en önemli simalarından biri olan Ulu Ârif Çelebi’nin hayatı ile Dîvân’ın üç farklı yazma nüshası incelenerek oluşturulan metniyle, bu metnin tercümesini ihtiva etmektedir. 528 sayfadan oluşan kitapta Ulu Ârif Çelebi’nin hayatı, Divan’ın şekil bakımından incelenmesi, dil ve üslubu, divanda işlenen konular, gazeller, rubailer bölümleri bulunmaktadır. Dîvân’ın tercümesi bugüne kadar yayınlamadığı için fikir görüş ve tavsiyeleri 700 yıldır kütüphane raflarında kendisinden yararlanılmasını beklemektedir.

80 adet Rubaisi vardır (Prof.Dr. Feridun Nafiz Uzluk tarafından 1946 basımlı).
Rubailer 1 - 20 - 21 - 40 - 41 - 60 - 61 - 80 (Açıklamaları ile) (29)
Ulu Arif Çelebi Rubailer 1-80 (14sf 74,7kB) Yukarıdaki (29) kaynaktaki açıklamalar silinerek ve sözcüklerin anlamları gri renkte oluşturulmuş belgedir. (00)

Ahmed Eflaki Dede'ye (k.s.) Ariflerin Menkıbeleri kitabını yazmasını işaret etmiş ve bu eser Yüksek Himmetleri ile meydana gelmiştir.

HZ. ABA PUŞİ BALİ ÇELEBİ - ABDULLAH EL-KASSÂR (K.S.) :

Abapuş-i Veli - Evliyalar Ansiklopedisi - Hakikat Kitabevi 1992 (81)

Abapûş-i Velî Hazretleri (130)

Hz. Sultan Dîvânî başlığındaki "Karahisâr-ı Sâhib Sultan Dîvânî Mevlevîhânesi ve Mevlevi Meşhurları - Uzm. Yusuf İlgar - T.C. Ayfonkarahisar Belediyesi - Afyonkarahisar 2008" kitabında ayrıca yeralmıştır.

HZ. SULTAN DÎVÂNÎ SEMAÎ MEHMED ÇELEBİ (K.S.) :Hz. Sultan Dîvânî (Dîvâne) Sema'i Mehmet Çelebi (k.s.), Hz. Mevlana’nın (k.s.) yedinci nesilden torunudur.
Dünyayı teşrifleri âdetâ, Hz. Mevlânâ'nın: "Bizim neslimizden bir Sultan zuhûra gelecek, ismi Muhammed olacaktır. Biz ahvâl-i âşıkâneyi mücmel olarak gösterdik. Bu zuhûra gelecek abdâl, hoş hâlde bizim icmâl ettiğimizin tafsîlini yapacaktır." sözleriyle müjdelenmiştir.
Mevlevîlik tarîkatinin bânî-î sânîsi (Sultan Veled'den sonra ikinci kurucusu) olarak kabul edilen Dîvâne Mehmed Çelebi, Mevlevîhâne’de oturmaktan ziyade gezip dolaşarak Mevlevîliği yaymayı, insanları irşat etmeyi, gönlünde ki ilahi aşk çoşkusunu, insanlara saçmayı, yeni yeni Mevlevîhâneler yahut zaviyeler açmayı tercih eden, hareketi seven bir derviştir. On üçüncü asırdan başlamak üzere, hem Anadolu'da hem de Osmanlı Devleti'nin nüfuz ve hakimiyet alanına giren Balkanlar, Ortadoğu, Arabistan yarımadası ile Afrika kıtasının kuzeyini içine alan geniş bir coğrafyada müesseseleşerek etkili olan Mevlevîlik tarîkatine, Sultan Veled ve Ulu Ârif Çelebi'den sonra mühim hizmetlerde bulunmuştur.
Hz. Sultan Divani, meşrebinde ki rindlere mahsus çoşkun aşk halleri, Kalenderi-Melami mizacı nedeniyle; Mevlevîliğin rindlik görünümünün, Hazreti Şems, Ulu Arif Çelebi ile başlayan ve kendisinde zirveleşen en önemli temsilcisi olmuştur.
Türkçe şiirlerinin hemen hemen hepsinde "Sema’i", sadece bir ikisinde "Dîvâne" mahlasını kullanmıştır.

Hz. Sultan Divani Semai Mehmed Çelebi (k.s.) (1)

Sultan Divani Kitap Karahisâr-ı Sâhib Sultan Dîvânî Mevlevîhânesi ve Mevlevi Meşhurları - Uzm. Yusuf İlgar - T.C. Ayfonkarahisar Belediyesi - Afyonkarahisar 2008 (2x128sf 13,3MB) Sn. Uzm. Yusuf İlgar Bey'in Özel İzniyle Paylaşılmıştır
Kitabın Tanıtım Özeti (3x2sf 1,85MB) Sn. Uzm. Yusuf İlgar Bey'in Özel İzniyle Paylaşılmıştır

Sultan Divani Semai Hz. Mevlânâ'nın Doğumunun 800. Yılı Anısına Bastırılmıştır.

İçindekiler: Mevlevîhâne'nin Tarihçesi Konumu Özellikleri ve Kitaplığı, Mevlevîhâne'nin Postnîşîn'leri, Karahisâr-ı Sâhib Sultan Dîvânî Mevlevîhânesi ile Mevlânâ Torunlarına Tahsis Edilen Vakıflar, Karahisâr-ı Sâhib Mevlevîhâsi'nde Aşûre Geleneği , Mevlevîhânede Medfûn Olan Mevlevîler (ve Hayatları), Mevlevîhânede Medfûn Olmayan Diğer Mevlevîler (ve Hayatları), Vatan Savunmasında Mevlevîlerin Yeri (Birinci Dünya Savaşı’nda Mevlevî Taburunun Kurulması ve Esir Olan Mevlevîler, Milli Mücadele Döneminde Mevlevîlerin Rolü)
Eser İnceleme Kurulu : Afyon Kocatepe Üniversitesi: Prof.Dr. Sadık Sarısaman, Doç.Dr. Erdoğan Boz. Selçuk Üniversitesi: Yrd.Doç.Dr. Nuri Şimşekler

Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyon Kocatepe Üniversitesi Sultan Divani Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 2014 yılında Hz. Sultan Dîvânî'nin Hayatından kesitlerin anlatıldığı kısa metrajlı bir Film çekilmiştir.
Sultan Dîvânî Hayatı - Film - Afyon Kocatepe Üniversitesi Sultan Divani Uygulama ve Araştırma Merkezi 2014 (129)
1. Bölüm (5:16 - 37,3MB) - 2. Bölüm (16:47 - 117MB) (129)

Menâkib-i Sultân Divânî kitabı (Müellifi ve telif tarihi halen tespit edilememiştir) - Divâne Mehmed Çelebi"nin menkıbelerini içeren ve Osmanlıca Nadir Eserler sınıfında olan eser Konya Yazma Eserler Bölge Müdürlüğüne Temmuz 2014'de aktarılmıştır. (Kitabın önceki adresi: Afyon, Gedik Ahmet Paşa İl Halk Kütüphanesi nr. 18234 (eski nr. 1608)'dur.) - Kaynak dışında ayrıca Ayfon'daki Gedik Paşa İl Halk Kütüphanesi ile telefonlaşılmıştır.

Sultan Dîvânî - Evliyalar Ansiklopedisi - Hakikat Kitabevi 1992 (37)

Sultan Divani - BirizBiz (80)

Dîvâne Mehmet Çelebi - Dr.Mustafa ÇIPAN (44)

Sultan Dîvânî Hazretleri (130)

Türkiye Cumhuriyeti döneminde Afyonkarahisar'da Mevlana izleri - Yusuf İlgar (38sf 2,4MB) (3)

Afyonkarahisar Mevlevihanesi - Yusuf İlgar (36sf 8,13MB) (46)

Cumhuriyetin Kazanıldığı Topraklar - Afyonkarahisar - Sayfa 18-19-20'de Hz. Sultan Divani (48sf 3,68MB) Afyon'un tanıtımı ile ilgili hazırlanmış çocuklara da özgü bir belge (50)

Divane Mehmed Çelebi İçin Yazılan Övgüler (29)

Afyonkarahisar Çelebileri - Şemseddin Semai Çelebi (95)

Türkiye'nin En Önemli 2. Mevlevihanesi - AfyonHaber.com (126)

Afyonkarahisar Mevlevihanesi ile Sultan Dîvânî Mevlevihane Müzesi’ni görmelisiniz - Prof.Dr. Mikdat Kadıoğlu - Hürriyet.com.tr (127)

Sultan Divani Şifalı Aşure
Mevlevi Asure İlk kez 1540 yılında Sultan Divani Hazretleri tarafından başlatılan, 40 hatimle, 40 kazanla ve 29 çeşit hububat ile yemişten yapılan, dünyada ve Türkiye'de sadece bu dergahta var olan Aşure, Afyonkarahisar Belediyesi tarafından dağıtılarak tekrar anılmaya başlandı. Enstantane (2:39)
Mevlana Asure
2011 Haberi (126)
2011 Haberi

2012 Haberi
2012 Davetiyesi

Haberi - Postnişin Mustafa Holat (10)

 • Sultan Dîvânî Müzesi başlığını da içeren Mevlevîhaneler sayfasına gitmek için lütfen tıklayınız

 • "Uluslararası Sultan Dîvânî ve Mevlevîlik" konulu Sempozyumlara ait sayfaya gitmek için lütfen tıklayınız

 • ATEŞBAZ-I VELİ (K.S.) :  Esas ismi Şemseddin Yusuf'tur. Hz. Mevlana’nın muasırı olup, Ateşbaz-ı Veli olarak ün yapmış ve gönüllerde taht kurmuştur. Ateşbaz-ı Veli’nin Baha Veled’le birlikte Belh’ten veya Karaman’dan geldiği, dergahta yetiştiği ve aşçılık yaptığı rivayet edilir. Ateşbaz, ateşle oynayan demektir. Onun Hz. Mevlana ve Mevleviler arasında önemli bir yeri vardır. Ateşbaz makamı bir terbiye ve eğitim makamıdır.

  Ateş Baz-ı Veli Konya Ateşbaz Veli Türbesi ve Tekkesi (76)
  Konya Ateşbaz Veli Türbesi ve Tekkesi (76)

  Ateşbaz-ı Veli (75)

  Ateşbaz Veli Hazretleri (130)

  Ateşbaz-ı Veli Mutfak Kültürü Yarışma ve Ödülleri - Haber (Milliyet)

  AHMED EFLAKİ DEDE (K.S.) :

  Hayatını Mevlanâ Celâleddîn-i Rûmî hazretlerinin yolunu, hayâtını, sevenlerini tanımaya ve onların yolunda yaşamaya vakf eden Ahmed Eflâkî sık sık menkıbeler anlatıp, Allah adamlarına karşı olan sevginin artması için çalıştı. Ahmed Eflâkî'yi meşhurlaştıran, asırlardan asırlara, nesillerden nesillere aktarılarak anılmasını sağlayan en önemli eseri Menâkıbü'l-Ârifîn (Ariflerin Menkıbeleri)'dir. Eserin adını önce "Menâkıbü'l-Ârifîn ve Merâtibü'l-Kâşifîn" olarak koymuş, daha sonra sadece "Menâkıbü'l-Ârifîn" adıyla içeriğini, genişletmiştir. Şeyhi Ulu Ârif Çelebi'nin emriyle yazılan eseri yaklaşık 35 yılda (yazılmaya başlama tarihi 1318-19, tamamlanması 1353) yazmıştır. Hz. Mevlânâ hakkında yazılan eserlerin ve Mevlevîliğin kaynaklarının başında gelen, doğu ve batı dillerine çevrilmiş olan bu eser, tarihsel anlamda da o devri gösteren bir aynadır.
  Sultân-ül-Ulemâ Bahâeddîn Veled, Burhâneddîn et-Tirmizî, Mevlanâ Celâleddîn-i Rûmî, Şemseddîn-i Tebrîzî, Salâhaddîn-i Zerkûbî, Çelebi Hüsâmeddîn, Sultan Veled, Celâleddîn Çelebi, Emir Ârif Çelebi, Emir Âbid Çelebi ve onların oğullarının, halîfelerinin zikir silsilelerini ve menkıbelerini anlatan eser on bölümden meydana gelmiştir. (41')
  Tasavvufun inceliklerine ve mevlevîliğin sırlarına vâkıf olan, Allahü teâlânın, Resûlullah efendimizin ve Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî hazretlerinin aşkıyla dolu bir ömür geçiren Ahmed Eflâkî, Mevlanâ dergâhının hizmetleri yanında, etrafında toplanan insanlara İslâm dîninin emir ve yasaklarını anlatarak, iki cihân seâdetine kavuşmalarına vesîle oldu. 1360 (H.761) senesi Haziran ayının on altıncı günü Konya'da vefât etti. Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî hazretlerinin türbesinin doğu tarafında defnedildi.
  Zamânın geçmesiyle kaybolan ve yapılan istimlâklar sırasında bulunarak Mevlânâ müzesinde muhâfaza altına alınan mezar taşındaki Arapça kitabının tercümesi şöyledir:
  "Büyük âlim, her şeyi gereğince bilip haber veren, zamânın eşsiz, asrının tek âlimi, rahmete mazhar olmuş, suçları örtülüp, bağışlanmış olan Ârif'e mensûb bulunan Eflâkî yedi yüz altmış bir senesi Recebinin sonuncu Pazartesi günü, yokluk evinden, varlık yurduna göçtü. Allah onu rahmetine kavuştursun ve suçlarını bağışlasın." (80)

  Ahmed Eflaki (31)

  Ahmed Eflaki - BirizBiz (80)

  Ahmet Eflâkî Hazretleri (130)

  Ariflerin Menkıbeleri yazarı Ahmet Eflaki Dede ile ilgili kısa kısa (13sf 1,59MB) (71)

  Eserleri :

  Ariflerin Menkıbeleri'nin tanıtımı (9)
  Ariflerin Menkıbeleri kitabının tanıtımı - Kabalcı Yayınları, Çeviren Tahsin Yazıcı (30)
  Ariflerin Menkıbeleri - Önsöz ve ilk 3 Bölüm Önsöz, Sultân-ül-Ulemâ Bahâeddîn Veled, Burhâneddîn et-Tirmizî, Mevlanâ Celâleddîn-i Rûmî (9)

  The Mesnevi of Mevlana Jelalu-'d-din Muhammed Er-Rumi Book First with Illustrated by a Selection of Characteristic Anecdotes as collected by their historian Mevlana Shemsud'd-din Ahmed El Eflaki El Arifi - James W. Redhouse, M.R.A.S., Etc. 1881 (315sf 1,07MB) Kitabın 1. Kısmındaki Ahmed Eflaki'nin Ariflerin Menkıbeleri eserinden başlıklar: Sultanu-’l-‘Ulema Baha’u-’d-Din Veled (14 Menkıbe), Seyyid Sirr-Dan Burhanu-’d-Din Termizi (5 Menkıbe), Mevlana Jelalu-’d-Din Muhammed (155 Menkıbe), Shemsu-’d-Din Tebrizi (23 Menkıbe), Sheykh Salahu-’d-Din Zer-Kub (11 Menkıbe), Husamu-’d-Din Khalifa of God (14 Menkıbe), Mevlana Baha’u-’d-Din Sultan Veled (13 Menkıbe), Chelebi Emir Arif (45 Menkıbe), Chelebi Emir Abid (6 Menkıbe), Genealogical (2 Menkıbe) olmak üzere Toplam 288 Menkıbe ile birlikte Mesnevi'nin 1. Cildi (88)

  14. Yüzyıl Mevlevi Şâirlerinden Eflâkî Dede'nin Bilinmeyen İki Şiiiri - Dr.O. Kemâl Tavukçu - A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Dergisi Sayı 19 Erzurum 2002 (13sf 383kB) (124)

  Ahmed Eflâkî'nin (k.s.) ayrıca bilinen dört Türkçe gazeli vardır.

  NOT - 1 :
  Hz. Mevlana (k.s.) döneminde Ariflerin Menklıbeleri kitabının önceki kuşaktan temellerini oluşturan Feridun İbn-i Ahmet Sipahsalar'ın "Sipehsalar Risalesi" kitabı ile ilgili olarak;
  Sipehsalar Risalesi - Feridun İbn-i Ahmet Sipahsalar - Tercüme : A.Avni Konuk (161sf 1,12MB) Hz. Mevlana Celaleddin Rumi'nin nesli, hocası, yolu, Halifeleri ve Şemseddin Tebrizi hakkında bilgiler (52)
  Sipahsalar Risalesi - Feridun İbn-i Ahmet Sipahsalar - Tercüme : Tahir Galip Seratlı (23)
  Sipehsalar Risalesi - Feridun İbn-i Ahmet Sipahsalar - Tercüme : Tahir Galip Seratlı (37)
  Sipehsalar Risalesi - Feridun İbn-i Ahmet Sipahsalar - Tercüme : Tarikat-ı Mevlevîye bendegânından Midhat Behari Hüsami (Şevval 5.sene 1331) (30)
  Mevlana’nın talebesi Sipehsalar Feridun - Ehli Sünnet Büyükleri (81)

  NOT - 2 :
  Şeyh Ahmed Eflaki"nin hazırladığı Menakıbü"l-Arifin isimli Menakıbname, Hemedanlı Abdülvahab bin Mehmet Dede tarafından incelenerek, Farsça olarak kısaltılmış ve esere Sevakıb-ı Menakıb adı verilmiştir.
  www.erimsever.com'daki bu esere ait orjinal Minyatürler Sayfasını ziyaret etmek için lütfen tıklayınız
  Sevakıb-ı Menakıb ve Mevlana - Prof.Dr. Gönül Ayan (30)
  Sevâkıbu’l-Menâkıb-ı Evliyâullâh - Pakistan'lı Doç.Dr. Ârif Nevşâhî - Çeviren: Dr. Necdet Tosun (30)

  NOT - 3 :
  Mekakıb'larla ilgili olarak bir de Lokmanî Dede'nin Menâkıb-ı Mevlâna adlı eseri bulunmaktadır.
  Menâkıb-ı Mevlâna'da geçen Yüz, Göz, Gönül kelimeleri kullanımları üzerine notlar - Yrd.Doç.Dr. Emek Üşenmez

  ŞEYH GALİB (MEHMED ESAD) (K.S.) :

  Şeyh Gâlib Dede - Evliyalar Ansiklopedisi - Hakikat Kitabevi 1992 (37)

  Şeyh Galib'te Mevlânâ Sevgisi - Prof.Dr. Hüseyin Ayan Kısa Hayat Hikayesi (Şeyh Galib'in, Hz.Mevlana'ya aşkı ile ilgili yazıdan alıntı : Hüsn ü Aşk yazmalarındaki kayıtlara bakılacak olursa, 27 yaşında iken, Mesnevî'yi onbirinci defa hatmettiğini görürüz) (9)
  Şeyh Gâlib'in Mevlâna'ya Yazdığı Dört Medhiye - Doç.Dr. H.Dilek Batislam (9)
  Şeyh Gâlib hakkında yeni bilgiler - Dr.Abdulkadir Gürer (22sf 3,91MB) (33)
  Şeyh Gâlib'in şiirlerinde bir anlatım özelliği - Dr.Abdulkadir Gürer (10sf 1,58MB) (33)
  Şeyh Galib Hakkında Bazı Bibliyografik Notlar - Süleyman Tülücü (11sf 200kB) (124)

  Şeyh Galib Galata Mevlevihanesi - Gönül Sultanları Bölüm 19 - Diyanet TV (30:30)

  Şeyh Galib Esad (K.s.) - Mekan-ı Aşk Programı - Semerkand TV (45:59)

  Şeyh Galip - Kağıttan İnciler, Yazmalar 1 - TRT Belgesel (14:00)
  Şeyh Galip - Kağıttan İnciler, Yazmalar 2 - TRT Belgesel (11:16)

  Eserleri :

  Divan - Şeyh Gâlib - Hazırlayan: Prof.Dr. Naci Okçu (9+464sf 1,37MB) (48)
  Şeyh Gâlib - Hüsn ü Aşk - Hazırlayan: Muhammet Nur Doğan (147sf 762kB) Gâlib’in asıl şöhretini sağlayan, kendisinin de övündüğü bu mesnevi 2101 beyitten meydana gelmiştir. Galib, bu eseriyle tarikatte visalin gayet çetin eziyetlere tahammüllerle mümkün olabileceğini, seyrin bir mürşit tarafından aydınlatılmayı gerektirdiğini, visden sonra da Hüsn’nün Aşktan başka birşey olmadığının anlaşılacağını ortaya koymaktadır. (48)
  Hüsn ü Aşk - Şeyh Galib (22sf 193kB) (30)
  Hüsn ü Aşk (Hazret-i Hudâvengâr’ı Övüş bölümü) - Şeyh Galib - Hasan Âli Yücel Klasikler Dizisi Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları - Çeviren ve Hazırlayan: Abdülbâki Gölpınarlı (2sf 29,5kB) Kitaptan Alıntıdır
  Hüsn-ü Aşk - Şeyh Galib'in (k.s.) eserinden Bant Tiyatrosu (3 parçada, toplam 9,2MB) (9)

  Es-Sohbetü's Safiyye - Şeyh Galib (12sf 97,5kB) Köseç Ahmet Dede’nin, Er-risâletü’l-Behiyye Fi tarikati’l-mevleviyye adlı risâlesine tahşiyedir. (30)
  Not : Köseç Ahmed Efendi Hazretleri Eserlerinden: "Et-Tuhfetü’l-Behiyyetü fi’t-Tarikati'l-Mevleviyye" ve "es-Subhatü's-Sâfıyye" 'dir(130)

  Şerh-i Cezîre-i Mesnevî

  Er-Risâlet-ül-Behriyye fî Tarîkat-il-Mevleviyye

  Şeyh Galip - Hayati İnanç - Başka Şeyler Programı (3:11) Şeyh Galib'in sadece "Gehî zîr-i serde desti geh ayağı koltuğunda Düşe kalka haste-i gam der-i lûtf-ı yâre düştü" beyitinin 3 ayrı manasının konu alınması

  Şeyh Galip - Naat-ı Şerif (2:11)

  Şeyh Galip - Fariğ Olmam Eylesen Yüz Bin Cefâ - Bestekar: Sadettin Kaynak (6:10)

  ESRAR DEDE (K.S.) - (1748 - 1796) :

  On sekizinci yüzyıl dîvân şâirlerinden ve mevlevî şeyhi. Asıl adı, Seyyid Mehmed'dir. 1748 (H.1162)'de İstanbul'da Sütlüce'de doğdu. Seyyid Mehmed merak ederek girdiği Galata Mevlevîhânesinde Şeyh Gâlib Dede'nin sohbetinin tatlılığı, ruhlara hayat veren sözlerinin tesiriyle bir daha çıkmamak üzere kaldı. Şeyhe bağlılığını arz edip talebelerinden oldu. Seyyid Mehmed böylece tarîkata girip "Esrâr" mahlasını aldı ve bundan sonra Esrar Dede diye anıldı.
  Mevlevîlik dâiresine katılan Esrar Dede'nin bundan sonraki hayâtı, hocası Şeyh Gâlib'in terbiyesi ve eğitimi altında geçti. Onunla her an berâber olacak kadar teslimiyet içinde olan ve her hâlini hocasının yaşayışına uyduran Esrar Dede, tezkireci ve meşîhat makamlığını kazandığı halde şeyhinin yanından ayrılmadı. Galata Mevlevîhânesinde kendisine ayrılan bir odada yaşadı. Bu sırada pekçok eser vücuda getirdi. 1796 (H.1211)'de Galata Mevlevîhânesinde vefât etti.

  Esrâr Dede - Evliyalar Ansiklopedisi - Hakikat Kitabevi 1992 (81)
  Esrar Dede ve Galib Dede - Ümmügülsüm Vural (104)
  Esrar Dede Divanı'nda Renkler - Prof.Dr. Mahmut Kaplan - Turkish Studies Dergisi (65)

  Eserleri :
  Divan-ı Belagat Unvan-ı Esrar Dede Efendi

  Şeyh Gâlib'in isteği üzerine Mevlevî şairlerin biyografilerini kapsayan Esrâr Dede Tezkîresi olarak da bilinen Tezkîre-i Şu'arâ-i Mevlevîyye'yi - 1796 tarihinde 2 ay gibi kısa bir sürede kaleme almıştır. Eserde 211 Mevlevî şairi mevcuttur. Sâkıb Dede'nin Sefîne-i Nefîse-i Mevlevîyân'ından sonra Mevlevî tezkîreleri türünde ikinci önemli eserdir.
  Esrar Dede Tezkire-i Şu'ara-yı Mevleviye - İlhan Genç - Semazen.Net kitap tanıtımı
  Mevlevî Edebiyatı Kaynaklarından Tezkire-i Şu'arâ-yı Mevleviyye ile Sema'-Hâne-i Edeb'in Mukâyesesi - Abdülkadir Dağlar (49sf 364kB) (65)
  Kıbrıs Lefkoşe Mevlevîhânesi’nde Yetişmiş Mevlevî Divan Şâirleri - İlhan Genç (92)

  Mübâreknâme-i Esrâr
  Esrâr Dede'nin Mübârek-Nâme adlı Mesnevisi - Dr.Hikmet Atik (26sf 920kB) (33)

  Fütüvvetnâme-i Esrâr

  Lugat-ı İtalyân

  www.erimsever.com'daki "Esrar Dede" konulu Sempozyumlara ait sayfaya gitmek için lütfen tıklayınız

  ŞAHİDİ İBRAHİM DEDE (K.S.) :

  Sultan Dîvânî / Dîvâne Mehmed Çelebi’nin sadık bir talebesi olan İbrahim Şâhidî Hazretleri, Anadolu’daki ilk Mevlevî dergâhı olan Muğla Mevlevîhânesi’nin kurucusu Salih Hüdayi Dede’nin de oğludur. Mürşidi gibi coşkun, cezbeli ve kalender bir şahsiyettir. Hz. Pir aşkını, Mevlevî olmaktan duyulan coşkuyu ve Mesnevî-i şerif’e gönül vermesi ile ilgili olarak;
  Gülşen-i Tevhid’den: “Mesnevî’den her kim günde birkaç yaprak okursa Cenâb-ı Hakk’ın nur denizine gark olur. Bundan şüphe edilmeye.” (111)
  Şâhidî İbrâhim Dede - Evliyalar Ansiklopedisi - Hakikat Kitabevi 1992 (37)

  Şahidi İbrahim Dede Hazretleri (130)

  İbrahim Şahidi Dede - Gönül Sultanları Bölüm 35 - Diyanet TV (30:00)

  Eserleri :
  Tuhfe-i Şâhidî, Gülşen-i Tevhid, Gülşen-i Esrâr, Gülşen-i Vahdet başta olmak üzere Arapça, Farsça ve Türkçe toplam 13 eser yâdigâr bırakmıştır.

  FASİH AHMED DEDE (K.S.) :

  Fasih Ahmed Dede On yedinci asır divan şairlerinden. İstanbul’da doğdu. Doğum tarihi belli değildir. Dukakinzade ismiyle Ünlü oldu. Hayatı hakkında fazla bir bilgi yoktur. Köprülüzade Fazıl Ahmed Paşanın hazine katipliğini yaptı. Mevlevi tarikatına girerek Galata Dergahı Şeyhi Gavsi Efendiye bağlandı. 1699 senesinde vefat etti. Mezarı Galata Mevlevihanesindedir.

  Fasih Ahmed Dede hayatı, edebi kişiliği, eserleri ve divanının tenkidli metni - Mustafa Çıpan (Doktora çalışması başlığı) Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Konya / Fasih Divanı (İnceleme-Tenkidli Metin) - Dr.Mustafa Çıpan / Mevlevîlik Yolunda Fasih Ahmed Dede - Yrd.Doç.Dr. Mustafa Çıpan - 6. Milli Mevlânâ Kongresi 1992 / Farsça Divançe - Fasîh Ahmed Dede - Doç.Dr. Mehmet Atalay 2007 (7sf 663kB) Sadece Çalışmaların Başlıklarına ait taranmış tanıtımdır. (108)

  Eserleri :
  Divan: Arapça, Farsça ve Türkçe olmak üzere üç dilde yazılmıştır. (Topkapı Sarayı Kütüphanesi Yazmalar Kısmı, numara 141’de kayıtlıdır.)
  Münazara-i Gül ü Mül
  Münazara-i Şeb u Ruz
  Hüsrev ü Şirin
  Mahmud u Ayaz
  Behişt-abad
  Fasih Dede Mecmuası
  Tümbeküname - Fasih'in Tenbâkû-Nâmesi - Ahmet İçli (9sf 278kB) (105)

  KEMAL AHMED DEDE (K.S.) :

  Kemal Ahmed Dede ve Tercüme-i Menakıb-ı Mevlânâ'sı - Şerife Akpınar (9sf 258kB) (75)

  Kemâl Ahmed Dede'nin Tercüme-i Menâkıb-ı Mevlânâ Adlı Eserinde Seyyid Burhaneddin Tirmizi ve Menkıbeleri - Dr. Betül Sinan Nizam - Uluslararası Seyyid Burhaneddin Tirmizi Sempozyumu 2 Ekim 2011

  Eserleri :

  Tercüme-i Menâkıb-ı Mevlânâ
  Sources of Oriental Languages and Literatures 95 Kemal Ahmed Dede's Verse Narrative Tercüme-i Menakıb-ı Mevlana

  SÂKIB MUSTAFA DEDE (K.S.) :

  Asıl adı Mustafa'dır (1652? İzmir - 1735 Kütahya). Öğrenimini Köprülüzâde Fazıl Mustafa Paşa’nın himayesinde sürdürdü. Arapça ve Farsça öğrendi. Tasavvufa yönelip Mevlevî tarikatına girdi. Neşatî’nin yakın dostu olan Edirne Muradiye Mevlevîhânesi Şeyhi Mehmed Dede tarafından yetiştirildi. Şeyhinin ölümünden sonra tarikat arkadaşlarıyla birlikte Mısır’a giderek Siyâhî Dede’nin hizmetinde bulundu. Daha sonra İstanbul’a dönüp dönemin Mevlevî şairlerinden Gavsî, Nazîm, Fasîh, Ahmed, Nâyî dedelerin sohbetlerine katıldı. 1691’de şeyh olarak atandığı Kütahya Arguniyye Mevlevî dergâhında 46 yıl görev yaptı. Vefatında tekkenin haziresine defnedildi.

  Sâkıb Dede - Evliyalar Ansiklopedisi - Hakikat Kitabevi 1992 (37)

  Sakıb Dede - BirizBiz (80)

  Kütahya'da bir mevlevî şeyhi: Sakıp Dede (Mustafa Sakıp Dede) - Mustafa Özçelik (30)

  Sakıp Dede Hazretleri (130)

  Sakıb Mustafa Dede-Hayatı, Eserleri, Edebî Kişiliği ve Divanının Tenkidli Metni - Basılmamış Doktora Tezi 1995 - Dr. Ahmet Arı (8sf 757kB) (71)

  Sefine-i Nefise-i Mevleviyan'a göre Mevlevilik - Prof.Dr.Hüseyin Ayan (9)

  Eserleri :

  Sefîne-i Nefîse-i Mevleviyye :
  Mevlevi tarikatında Mevlânâ devrinden başlayarak, Mevlânâ ve ona bağlı olanların biyografilerini vermek bir gelenektir. Sâkıb Dede de bu geleneğe uyarak, eserinin birinci cildinde Menâkıbü'l-Ârîfin'in bittiği tarihten kendi zamanına kadar Konya'da dergâhına şeyh olan, Mevlânâ soyundan gelen Çelebiler "Esâmî-i Sâmiye-i Evlâd-ı Zevi'l-ihtirâm-ı Hazret-i Mevlânâ"dan 61 büyüğün; ikinci cildinde muhtelif tekkelerde şeyhlik eden Mevlevî şeyhlerin "Esâmî-i Şerîfe-i Dervîşân-ı Eshâb-ı Hâl-i Ferhunde-me'âl-i Tarîka-i Mevleviyye"den 78 büyüğün; üçüncüsünde Mevleviler arasında tanınmış bazı Dervişler "Hulefâ-yı 'Izâm ve Meşâyih-i Kirâm-ı Tarîkat-i Mevleviyye"den 80 büyüğün biyografilerini vermiştir. Birinci ve ikinci ciltlerinin son kısımlarında Mevlevî kadınlarının hal tercümelerini de yazmıştır. Eserin kapağının içindeki adı, "Sefîne-i Nefîse-i Mevlevîyân"dır ve metin 645 sayfadır. Eser, Mısır'da 1866 yılında üç cilt halinde basılmıştır.
  Sefîne-i Nefîse-i Mevleviyân'daki Türkçe Şiirler - Şevkiye Kazan (59sf 392kB) (46)

  Dîvân :
  Türkçedir, Sâkıb Dede'nin tasavvufî duygu ve düşüncelerinden oluşmuş geniş hacimli bir eserdir. Samîmi ve bir çoşku hâlinin terennümü niteliği taşıyan şiirlerinde lirik bir hava hâkimdir.

  SEYYİD SAHİH AHMED DEDE (K.S.) :

  Seyyid Sahîh Ahmed Dede (1742-1813) Yenikapı Mevlevîhanesi aşçıbaşı'sı, Sultan İkinci Mahmud'un muasırı. Merkez Efendi'ye dönecek yerde medfundur. Mecmûatu't Tevârîhi'l-Mevleviyye kitabı ile Mevlevilerin Tarihi'ni yansıtmıştır.

  Seyyid Sahîh Ahmed Dede ve Mecmûatu't Tevârîhi'l-Mevleviyye'si - Dr.Cem Zorlu (14sf 2,55MB) (5)

  Eserleri :

  Mecmûatu't Tevârîhi'l-Mevleviyye (Mevlevîlerin Tarihi)

  SABUHİ AHMED DEDE (K.S.) :

  17. yüzyılda yaşamış edebi ve tasavvufi yönden kemal sahibi olan bir Mevlevi şeyhidir.

  Eserleri :

  Sabûhî Ahmed Dede ve İhtiyarat-ı Sabuhi adlı eseri - Yüksek Lisans Tezi Abdulkadir Algül (195sf) İhtiyârât-ı Sabuhî, Mesnevî-i Şerif üzerine yapılan şerhler arasında, ayet ve hadis ihtiva eden ve manaları nispeten müşkil olan beyitlerin açıklanması sureti ile oluşturulmuş olup tasavvufi melami neşesine sahip olup nadide bir eserdir. "İydiyye" (Bayram Tebriği) manasına gelen ismiyle dervişler arasında meşhur olan gazeli Farsçadaki edebi üstünlüğüne işaret etmektedir. (43)

  ANKARALI MEHMED DEDE (K.S.) :  Hz. Mevlânâ'nın "Karıncası" 1874 yılında doğmuş, Ankaralı Hacı Mehmet Arısoy Dede diye görünmüş, 1957 yılında Hakka Yürümüştür.

  Mevlânâ Dergâhı'nın Son Hücrenişin Dervişi Ankaravî Mehmet Dede - Yazar: Mehmet Ali Uz - Merhaba Ofset - Konya 2004 (3sf 1,03MB) Kitabındaki pek çok anı ve hatırattan küçük bir derlemedir (00)

  Bir Mevlânâ Aşıkı Mehmet Dede Bir Mevlânâ Aşıkı Mehmet Dede" Refii Cevat Ulunay'ın 1953 yılındaki yazısından bir hatıra... (9)

  Mehmed Dede dualarla anıldı (9)

  YAMAN DEDE (K.S.) (1887-03.05.1962) :  Yaman Dede - YamanDede.org (113)

  "Allah hep lütfeder. Kahır gibi görünmesi bizim bakışımızın kötülüğündendir." - Yaman Dede
  "Yanmaktır efendim Aşkın tek çaresi" - Yaman Dede

  Yanan Kalbe Devasın Şiiri - Yaman Dede (112)

  Yaman Dede Belgeseli - 2012 :
  Yaman Dede'nin Hayatı Belgesel Oldu - Kayseri Haber
  Yaman Dede'nin Hayatı Belgesel Oldu - TRT Haber (6:12)
  Yaman Dede'nin Hayatı Belgesel Oldu - TRT Anadolu Haberi (1:55) Kayserinin Manevi Şahsiyetlerinden Yaman Dede ebediyete intikalinin 51. yıl dönümünde anıldı
  Yaman Dede Belgeseli (45:02)

  www.erimsever.com'daki "Yaman Dede Sempozyumu" konulu sayfaya gitmek için lütfen tıklayınız

  ITRÎ - BUHÛRÎZÂDE MUSTAFA EFENDİ :  Asıl adı Mustafa’yken çiçekçilik ve meyvecilikle uğraştığı için şiirlerinde kullandığı Itrî mahlasını aldığı söyleniyor. Buhûrizâde ise nereden kaynaklandığı bilinmeyen aile lakabı. 1640 yıllarında İstanbul'da doğmuş, 1712 yılında hayata veda etmiştir. Sultan IV.Mehmed zamanında, İstanbul Yenişehir Mevlevihanesi'ne Câmî Ahmed Dede (?-1671), şeyh olarak tayin edilir. Bunun üzerine şeyhin posta oturacağı gün büyük bir ayin düzenlenir. Ayinin olacağı mekan, hediyelerle dolar taşar. Herkes birbirinden değerli hediyeleri ile şeyhin gözüne girmeye çalışmaktadır. İşte o esnada kapıda fakir bir derviş belirir. Genç derviş, şeyhe doğru yaklaşır,elini öper ve elindekineyi uzatarak şöyle der: Bu neyden başka dünyalığım yok. Bu niyâzımı bir hediye olarak kabul buyurunuz efendim." Şeyh, neyi alır, bu genç adamı öper ve ondan bu neyi çalmasını ister. İşte o anda zaman durur sanki. Orada olan herkes büyülenmişcesine genç adamın üfledikçe devleşmesine şahit olurlar. Genç adam ta ki nefessiz kalana kadar bu neyi üflemeye devam eder. Bunun üzerine şeyh, "Biz postun bahtında, sen dostun gönül tahtında oturuyorsun. Allah âşk derdini arttırsın" der.
  Ustalarından birinin Hâfız Post olduğuna kesin gözüyle bakılır. Nasrullah Vâkıf Halhalî, Kasımpaşalı Koca Osman Efendi, Derviş Ömer Efendi gibi 17 yy. bestecilerinden de yararlandığı sanılmaktadır.
  Kırım Hanı Selim Giray ile Sultan IV.Mehmed'in takdirini kazanan Itri, Enderun'a hoca olarak tayin edilmiş ve Enderun'daki talebelere musiki dersleri vermiştir.
  IV. Mehmet, bir gün Itrî'nin yeni bir bestesini dinledikten sonra, kendisinden bir arzusu olup olmadığını sormuş, o da esirciler kethüdalığını istemiştir. O sırada enderunda 120 akçe ile musiki muallimliği yapmakta olan ve şahsen zengin ve şöhret sahibi bir kimse olduğu için, böyle hiç de parlak olmayan ikinci, hattâ üçüncü derecedeki bir memuriyeti isteyişi hayretle karşılanmakla beraber arzusu derhal yerine getirildi. Yeni memuriyeti dolayısı ile İstanbul'a gelen bütün esirleri görecek ve bu sayede onların folklor musikileri hakkında bilgi edinecek ve aralarındaki güzel sesli ve musikiye istidatlı bulunanları seçip yetiştirecektir.
  Itrî ayrıca Siyahi Ahmed Efendi'den Edebiyat ve hat dersleri almıştır.
  Mevlevi ayinlerinin başında okunan Rast makamındaki Naat-ı Mevlana adlı ölümsüz kabul edilmektedir.

  Ölümünün 300.yılı olan 2012 yılı UNESCO tarafından Itrî yılı olarak kutlanmıştır. (2012 UNESCO Nâbi ve Itrî Yılı)

  Na't-ı Şerif, Mevlevi Ayinlerinde okunan Na't ve Yahya Kemal Beyatlı'nın Itrî'yi öven şiiri (3sf 31,5kB) (00)

  Buhurizade Mustafa Itri (57)

  Buhurî-zâde Mustafa Itrî Efendi (9)

  Na't-ı Şerif, Mevlevi Ayinlerinde okunan Na't (9)

  Itri Yılı Etkinlikleri Haberi

  Salat-ı Ümmiyye - Itri

  Itrî'nin Naat-ı Mevlânâ (k.s.) Eseri:
  Acemaşiran Mevlevi Ayini - Naat-ı Mevlana (seslendiren Ahmet Çalışır)
  Na't-ı Mevlânâ (seslendiren Kâni Karaca)
  --- -- -
  Kâni Karaca - Sabâ Âyîn-i Şerîfi (Dede Efendi) Hammâmîzâde İsmâil Dede Efendi'nin Sabâ makamında mevlevî ayîninin Kâni Karaca tarafından okunduğu kaydın, sâdece âyînin dört selâmını ihtivâ eden kısmıdır. Sâdeddin Heper nezâretinde yapılan kayıtta Kâni Karaca hem âyîni okumuş, hem de kudüm vurmuştur. Diğer sâzendeler: Ulvi Erguner, Niyâzi Sayın, Aka Gündüz Kutbay (ney); Mesud Cemil (viyolonsel); Cüneyd Orhon (kemençe). 1961'de LP, 1996'da CD olarak basılan kaydın tamâmı (Kâni Karaca tarafından okunan Na't-ı Mevlânâ & Niyaz İlâhîleri, Tanbûrî Büyük Osman Bey'in Sabâ Peşrevi, Ferahnâk Son Peşrev, aralarda Ulvi Erguner, Niyâzi Sayın ve Aka Gündüz Kutbay'ın yaptığı taksimler)
  Münir Nûreddin Selçuk - Bayâtî Âyîn-i Şerîfi (Mustafa Dede) Münir Nûreddin Selçuk'un Dârülelhan arşivi için doldurduğu 9 taş plâklık Bayâtî Âyîn-i Şerif kaydı. Videoda kullanılan celî sülüs istif Neyzen Emin Efendi'nin (Yazıcı) olup Nûrullah Özdem arşivinden alınmıştır: "Yâ Hazret-i Mevlânâ Muhammed Celâleddîn Rûmî kuddise sirruhu'l-'âlî"

  www.erimsever.com'daki "Büyük Bestekar Itrî Uluslararası Sempozyumu" konulu sayfaya gitmek için lütfen tıklayınız

  MUHAMMED İKBÂL (9 Kasım 1877 - 21 Nisan 1938) :

  Muhammed İkbal 1873 - 1938
  Mezartaşındaki Kitabe: Pakistan'ın Milli Şair ve Düşünürü Muhammed İkbal'e Aziz Mürşidi Hazret-i Mevlâna'nın Huzurunda Bu Makam Verildi. 1965


  Pakistanlı İslam alimi, şair, filozof ve politikacı olan Hz. Mevlânâ Aşığı İkbâl; Hindistan'daki müslümanların bağımsızlık mücadelesini ilk defa dile getiren kişidir.
  Şiirlerinde Hz. Mevlânâ'nın etkisi büyüktür.
  Muhammed İkbal ülkesinin siyasetine de katılmış ve halkını bu konularda yönlendirmişti. Onun bu konudaki düşüncesi ise, "Siyaset; çalışmak, izzet ve şerefe davet etmektir" şeklinde idi.
  Müslüman Hintli mücahitler adıyla yazdığı şiirleri Hindistan'daki müslümanların hareketlenerek İngiliz sömürüsüne başkaldırmalarında ve Pakistan'ın kuruluşunda büyük tesiri olmuştu. Bu yönüyle İkbal, Mehmet Akif Ersoy'a da benzetilmiştir.
  Kurtuluş Savaşı yıllarında, zor durumda Pakistan halkını, Türk halkının milli mücadelesine destek vermek için örgütlemiş, milli mücadelede kullanılmak üzere Pakistan halkından para toplayıp Ankara hükümetine yollatmıştır.

  Muhammed İkbal - Vikipedi (57)

  Türklerin Unutulmayan Dostu Muhammed İkbal - Mustafa Sarper Alap (13sf 473kB) (65)

  İkbâl'in Felsefesinde İnsan - Prof.Dr. Mehmet S. Aydın (24sf 1,09MB) Ben, Benlik (33)
  Dağ benlikten vazgeçti mi sahra olur - İkbâl

  M.İkbal'in Tevhid Yorumu: Tevhid İnancının Dinamik Yapısı (M.Iqbal’s Tawheed Interpretation: Dynamic Structure of the Tawheed Belief) - İbrahim Kaplan (20sf 380kB) (125)

  Muhammed İkbâl'e Göre ''Çağdaşlık'' Kavramı (The concept of modernity in Muhammed Iqbal) - Mevlüt Uyanık (5sf 2,02MB) (118)

  İkbâl, Mevlâna ve Pakistan (Biyografi) - Adem Arıkanlı Belge sayfadan dinlenebilmektedir mp3 (17:29 - 8MB) (122)

  Eserleri :

  Esrâr-ı Hodî (Esrar ve Rumûz,1915)
  Rumûz-i Bî-hodî (1918)
  Peyâm-ı Maşrik (Şarktan Haber,1924)
  Bâng-ı Derâ (1924)
  Zebûr-i Acem (1927)
  Cavîdnâme (1932)
  Misafir (1934)
  Bâl-ı Cibril (Cebrail'in Kanadı,1935)
  Pes Çi Bâyed Kerd Ey Akvâm-ı Şark (1936)
  Zarb-ı Kelîm (1936)
  Armagân-ı Hicaz (1938)

  The Secrets of the Self by Muhammad Iqbal, Translate: Reynold Nicholson (1920) (119)

  ŞAİR NEF'İ :

  Şair Nef'i 1572 - 1635
  Mezartaşındaki Kitabe: Yeryüzünde mezarı bulunmıyan Büyük Türk Şairi Nef'i 'ye Aziz Mürşidi Hazret-i Mevlâna'nın Huzurunda Bu Makam Verildi. 1965


  NÂZIM HİKMET RAN :

  Nazim Hikmet Mevlana 15 Ocak 1902 - 3 Haziran 1963 yılları arasında yaşamış dünyaca ünlü Şair, Oyun Yazarı, Romancı ve Anı Yazarımızdır.
  Nâzım Hikmet Ran - Vikipedia
  Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı - www.nazimhikmet.org.tr
  Nazım Hikmet (368sf 1,38MB) İçindekiler: Tüm Şiirleri, Tartışmaları, Nazım için yazılmış şiirler, Nazım'ın yaşamı, Barış uğruna mücadelesi, Oyunları üzerine (Kendi ağzından)
  Memleketimden İnsan Manzaraları - Nazım Hikmet - Bütün Eserleri 6 (200sf 1,12MB)
  Kuvâyi Milliye Destanı - Nazım Hikmet (62sf 168kB)
  Şeyh Bedrettin Destanı - Nazım Hikmet
  Nâzım Hikmet'in Hayatı ve Şiirleri - Doç.Dr. Mariya Leontiç (18sf 1,38MB)

  Mevlânâ :

  Sararken alnımı yokluğun tacı
  Silindi gönülden neşeyle acı
  Kalbe muhabbette buldum ilacı
  Ben de müridinim işte Mevlana

  Edebe set çeken zulmeti deldim
  Aşkı içten duydum, arşa yükseldim
  Kalpten temizlendim, huzura geldim
  Ben de müridinim işte Mevlana

  NEYZEN TEVFİK (KOLAYLI) :
  Neyzen Tevfik (Kolaylı) 1892'de onüç yaşındayken babasının tayini ile Urla'ya taşındı. Babası, tahsilini tamamlaması için oğlunu İzmir'e göndermişti. Musiki merakı sebebiyle İzmir Mevlevi dergahına devam etmeye başladı. Burada Neyzenbaşı Cemal Bey'den ve Halil Dede'den ney dersleri aldı.

  İzmir Mevlevihanesi'ne giderek Şeyh Nureddin Efendi'ye bağlandı. İzmir'in bu yıllarda istibdat yönetimi tarafından sürgün yeri olarak kullanılmasının neticesinde, kovulan aydınların uğrak yeri olan bu mevlevihanede Tokadizade Şekip, Tevfik Nevzat, Şair Eşref ve Ruhi Baba gibi ünlü kişilerle tanıştı. Türkçe, Arapça ve Farsça dersleri aldığı bu kişilerden Şair Eşref aynı zamanda ona hicvi öğretti.

  On dokuz yaşında babası onu eğitim için bu sefer İstanbul'a, Fethiye Medresesi'ne gönderdi. Burada zamanının çoğunu Galata ve Yenikapı mevlevihanelerinde geçiren Tevfik, Mehmet Akif Ersoy'la ve onun yardımıyla dönemin seçkin sanatçılarıyla da tanıştı; onlardan Fransızca, Arapça ve Farsça dersleri aldı, aynı zamanda ona ney öğretti. İbnülemin Mahmut Kemal, Uşakizade Halit Ziya, Ahmet Rasim, Tevfik Fikret, Tanburi Cemil, Yunus Nadi, Udi Nevres ve Hacı Arif Bey gibi isimlerin arasında kendini geliştirme imkanı buldu.

  Neyzenlikteki ustalığıyla beraber, hiciv sanatını kullanarak şiirlerinde toplumdaki eşitsizliğe, haksızlığa ve zulme, siyaset ve dini baskı ve çıkarcılığa değindi.

  Kendisini "Meşrebim Mollâ-yı Rûmî, mezhebim Bektâşîdir" ve "Meyde Bektâşî göründüm, neyde oldum Mevlevî" şeklinde tanımlamıştır.

  Merhum Fethi Gemuhluoğlu, Neyzen Tevfik için “Bana şâribul leyli vennehar (gece gündüz içen) biri için evliyâdır dedi diye darılmayın. Vallahi veliyullahtandı billâhi veliyullahtandı.” demiştir.

  Neyzen Tevfik - Vikipedia
  Neyzen Tevfik - Mehmet Demirci - Semazen.Net
  Neyzen Tevfik Bektaşi Dergahında - Mehmet Demirci - YeniAsır Gazetesi

  HZ. MEVLÂNÂ'NIN KEDİSİ :

  Fotoğraf Semboliktir

  Mevlana Hazretleri'nin çok sevdiği kedisi 17 Aralık 1273'te Şeb-i Aruz'un ardından Hz. Pir'in mezarının başından 7 gün boyunca hiç ayrılmamış, 7 gün hiçbirşey yemeyip içmeyip mezarı başında beklemiş. 7. günün sonunda da ölmüş. Bunu gören Hz. Pir'in kızı Melike Hatun Kediyi yıkayıp beyaz örtüye sardıktan sonra babasının mezarının yakınına türbe civarında bir yere Kediyi defnetmiştir. - Kaynak: Ahmed Eflaki, Ariflerin Menkıbeleri Kitabı (Aynı eserde "kediyi sevmek imandandır" Hadisi de geçmektedir.)

  Kedinin gömüldüğü yer bugün belli değildir. Halen türbede Mevlânâ kabrinin bulunduğu kısımda Celaleddin Çelebi ve oğullarının hemen yanındaki küçük sandukanın o kediye ait olduğu rivayet edilir. Dr. Naci Bakırcı tarafından küçük sanduka hakkında inceleme yapılmış ve araştırmasını şu şekilde açıklamıştır: "1950'li yıllarında müzenin müdürlüğünü yapan Mehmet Önder Bey, Üçler Mezarlığı’nda gezerken küçük sandukayı bulmuş. 'Kaybolmasın' diye müzeye getirmiş ve diğer sandukaların arasına koymuş. Bu sanduka bir kedi sandukası değildir. Sandukanın üzerindeki yazıları okuduk. Selçuklu döneminden bir devlet adamının sandukası olduğu ortaya çıktı." - Kaynak - 2

  "Allah der ki hayvanlar benim sessiz kullarımdır. Onlar şimdi zulme susuyorlar ancak ahirette konuşup, haklarını alacaklardır" - Hz. Mevlânâ (K.s)

  MEVLEVİLERDEN :

  Bursalı Mehmed Tahir - Osmanlı Müellifleri - 1914 (336sf 11,4MB) Osmanlıca Taranmış Eser
  Osmanlı Müellifleri - 1.cild - A.Fikri Yavuz, İsmail Özen (512sf 19,5MB) (-)
  Osmanlı Müellifleri - 2.cild - A.Fikri Yavuz, İsmail Özen (?sf ?MB) (-) pdf dosyada sayfa 14'de Sineçâk Yusuf Sinaneddin-i Mevlevi, 64'de Azmi Hüseyin Dede, 71'de Abdübaki Dede (Nâsır Seyyid Abdülbaki Dede), 81'de Alemî Dede, 85'de Adnî Recep Dede, 113'de Cunûnî Ahmed Dede, 125'de Enis Recep Dede, 131'de Feyzullah Efendi (Mesnevihan), 133'de Gavsî Ahmed Dede, 148'de İbrahim Gülşeni (Mesnevi-i Manevi'yi kısmi şerhi ve Mevlânâ'nın işaret etmesi), 150'de İsmail Ankaravî, 171'de Konevî Muhammed Vehbi Efendi, 175'de Kösec Ahmed Efendi, 186'da Muhammed Dede (Gümüş Ayak), 201'de Nazif Hasan Dede, 203'de Osman Selâhaddin Efendi, 207'de Pîr Muhammed Efendi, 207'de Parsa Sabır Muhammed Dede, 211'de Sakıp Mustafa Dede, 212'de Semaî Muhammed Dede Efendi (SULTAN DİVANÎ), 213'de Sineçâk Yusuf Sinâneddin-i Mevlevî, 219'da Sırrı Abdulbaki Dede, 227'de Safiyyullah Musa Dede, 231'de Sani Ahmed Efendi, 234'de Şahidî İbrahim Dede, 260'da Yusuf Dede, 276'da Akşehirlizade Ali Haydar Bey (Şerefname sahibi), ...
  Osmanlı Müellifleri - 3.cild - A.Fikri Yavuz, İsmail Özen (336sf 11,4MB) pdf dosyada sayfa 41'de Abdullah Naili Paşa, sayfa 66'da Emnî Mehmed Bey, sayfa 99'da Kemal Ahmed Dede, sayfa 112'de Lütfi Ahmed Efendi, sayfa 113'de Mustafa ibn-i Yusuf ez-zarir el-Mevlevi, sayfa 117'de Müneccimbaşı Derviş Ahmed Dede Efendi, sayfa 220'de Derviş Sipahi-i Larendevi, sayfa 244'de Ömer Şifai İbn-i Şeyh Hasan Efendi, sayfa 273'de Derviş Hüsam Mevlevi, sayfa 277'de Gelenbevi İsmail Efendi, sayfa 299'da Mustafa Asım Bey yer almaktadır (-)

  Mesnevîhan Şefik Dede - Sezai Küçük (3)

  Bir Mevlevî Nâsir ve Şâiri Mehmed Nâzım Paşa - Feyziye Abdullah Tansel (20sf 978KB) (33)

  Ta'rîfü's-Sülûk (İlâhi Âleme Dönüş Bilgisi) - Nazîf Hasan Dede - Hazırlayan: İhramcızâde Hacı İsmail Hakkı Altuntaş - 2010 (79sf 577kB) Formatlar: pdf, epub, kindle, daisy, full text, djvu (19)

  HZ. MEVLÂNA HAKKINDA NE DEDİLER :

  Yunus Emre (1240-1321) :
  Yunus Emre - Vikipedi (57)

  Yunus Emre Hazretleri (130)

  Bir Derviş olan Yunus Emre, Hz. Pîr Mevlânâ (k.s.)'yı ve Sema' Meclisini Beyitleriyle de anmıştır:

  Mevlânâ Meclisinde Saz ile İşret Oldu
  Ârif Mânîye Daldı Çün Biledir Ferişte...

  bir başka Beyitinde ise;

  Mevlânâ Hüdavendigâr Bize Nazar Kılalı
  Onun Körklü Gönlü Nazarı Gönlümüz Aynasıdır

  Yunus Emre Şiirleri Analiz ve Yorumları - Araştırmacı Yazar Faruk Dilaver - Bölüm 1.1 (1:51:45) - Bölüm 1.2 (1:45:45) - Bölüm 2 (1:18:38) - Bölüm 3 (1:32:28) - Bölüm 4 (1:21:05) - Bölüm 5 (1:33:00)

  Yunus Emre - Risaletün Nüshiyye Açıklamaları - Araştırmacı Yazar Faruk Dilaver - Bölüm 1 (1:03:04) - Bölüm 2 (1:12:10) - Bölüm 3 (42:36) - Bölüm 4 (1:16:52) - Bölüm 5 (1:05:39) - Bölüm 6 (16:44) - Bölüm 7 (1:11:49) - Bölüm 8 (1:13:47) - Bölüm 9 (1:08:59) - Bölüm 10 (1:10:17) - Bölüm 11 (1:10:14) - Bölüm 12 (1:07:29)

  Yunus Emre ile ilgili Belgesel, Film ve Çizgi Film'ler için lütfen tıklayınız
  --- -- -

  Molla Câmî (Abdürrahmân bin Nizâmeddîn Ahmed) (1414-1492) :
  Molla Câmî - Vikipedi (57)
  Molla Câmî (117)
  Baharistan - Molla Camî - Tercüme: Muallim Kilisli Rıfat Bilge (146sf 4,14MB) (114)

  Molla Câmî, Hz. Mevlânâ (k.s.) için ”Peygamber değil ama kitabı var” demiştir.

  Ayrıca bugün halen Mevlânâ Müzesi Dervişân Kapısı girişindeki Yesârizâde Mustafa İzzet Efendi’nin hattı ile Farsça asılı duran levha'nın sözleri yine Molla Câmî'ye aittir:

  Kâbetü’l-uşşâk bâşed in mekam
  Her ki nakıs amed incâ şod temâm.
       Burası âşıklar Kâbesinin makamı
  Buraya noksan gelen tamam oldu.

  --- -- -

  Kuşadalı İbrahim :
  Kuşadalı İbrahim ve Fâtih Türbedârı Amiş Efendi'yle ilgili Bir Hatıra:
  “Kuşadalı hazretleri ne zaman Hz. Nasûhî ve Hz. Mevlânâ'nın esâmî-i mübârekeleri yâd olunsa alınlarında bir damar zuhûr edip vecd zuhûra gelir imiş ve:
  “Bunların esâmî-i şerîfesi mesmûum olunca kendimi kaybederim.” buyururlar imiş.
  Kaynak: Üsküdarlı Ahmed Kerâmeddin Efendi - Yrd.Doç.Dr. Mustafa Tatcı (4. Uluslararası Üsküdar Sempozyumu 2006 cilt 2)

  --- -- -

  Mevlâna'dan Mevlâ'ya Ulaşanlar: Yurtdışındaki Yabancı Mevlevîler - Doç.Dr. Nuri Şimşekler, Dr.h.c. Esin Çelebi Bayru - Mevlana Kalkınma Ajansı - Uluslararası Mevlânâ Vakfı Konya Şubesi 2012 (194sf 24,7MB) İçindekiler: Sunuş, Önsöz, Proje Hakkında, Giriş (Hz. Mevlâna'nın Batıdaki İlk Mütercimleri), Günümüz Batı Dünyasında Hz. Mevlâna ve Mevlevîlik (Sonsuza Kadar Hz. Mevlânâ, Dünü ve Bugünüyle Avrupa ve Amerika'da Mevleviler, Uluslararası Mevlânâ Vakfi'nın Amerika'da Gerçekleştirdiği Mevlâna Günleri), Batılı Mevlevîler'in Gözüyle Mevlâna ve Mevlevîlik (Mevlevîlik Yolunun Yaşayan Geleneği, Avrupa'da Mevlâna'nın Mesajına Uygun Davranmak, Amerika'da Hz. Mevlâna Şiirleri, Günümüzde Almanya'da Mevlevîlik), Anketler (Yurt Dışındaki Mevlevîlere Uygulanan Anket, Konya'ya Gelen Yabancılarla İlgili Konya Mevlâna Müzesi ve Şeb-i Arûs Etkinlikleri Üzerine Yapılan Anket, Hz. Mevlâna'ya "Gel"enler, Semâ'nın Daveti), Ne Dediler (Tarih Boyunca Batılıların Gözüyle Hz. Mevlâna), Hz. Mevlâna ve Mevlevîlik ile İlgili Batıda Yayınlanan Eserler (Mevlâna'nın Eserleri İle İlgili Yabancı Dillerde Yapılan Çalışmalar, Hz. Mevlâna ve Mevlevîlikle İlgili Batıda Yayınlanan Bazı İngilizce Eserler, 2005-2011 yılları arası, Sonuç (Aşk Işığı Konya'dan Parlasın; Semerkand'a Buhâra'ya Yansısın), Uluslararası Mevlâna Vakfı (Tanıtım ve Etkinlikleri) (47)

  Hz. Mevlana Hakkında Ne Dediler? (106)

  Chasing Rumi by Roger Houseden (A Sufi Novel) - Roger Housden (150sf 621kB) (60)

  Tasavvuf Üzerine Yapılan Tezler XIII - 2005 - Vahit Göktaş (6sf 193kB) Doktora tez çalışması altı asırlık Mevlevîlik tarihinden bir kesit olarak bir asırlık (19.asır) zaman diliminde yer alan Mevlevîleri, Mevlevî şeyhlerini, Mevlevîhaneleri ve bu tarikatı ilgilendiren ekonomi, kültür, siyaset ve sanat olaylarını kapsamaktadır. (16)

  Mevlana Celaleddin-i Rumi ve Mevlana İçin Yapamadıklarımız - Kemal Özer - Tüketiciler Birliği - 2003 (7sf 1,36MB) İçindekiler: Giriş, Mevlana Kültür ve Kongre Merkezi Mevlana Enstitüsü, Mevlana Haftası Etkinlikleri ve Şeb-i Arus Törenleri, İnternetten Canlı Yayın, Yerel Dillerde TV'lerden Canlı Yayın, Mevlana İnternet Portalı, Mevlana Rant Aracı Olmaktan Çıkarılmalı, Mevlana Filmi, Sonuç (68)
  Mevlana ve Mevlevilik - Büyütmek için resmi tıklayınız (4.000x2.833 - 1,12MB) - Çizer: AbdülKerim Keskin  HZ. MEVLÂNA, MEVLEVÎLİK VE OSMANLI :

  Sultan Rükneddin Mevlânâ hazretlerine mürit olup onu kendine baba yaptıktan bir zaman sonra eşi benzeri olmayan büyük bir toplantı (iclâs) yaptırdı. Derler ki o zamanda Şeyh Baba-yı Merdendî denilen ihtiyar bir adam vardı. Riyazet sahibi, zahit ve bilgin (müteressim) bir adamdı. İnsan yüzlü birtakım şeytanlar bu şeyhle arkadaş olmuşlardı. Bunlar, sultanın yanında bu şeyhi o kadar övdüler ki sultan onun sohbetini büyük bir arzu ile istedi. Nihayet emretti, sarayın holünde (Taşthane) bir semâ tertibedip tam bir ikramla Şeyh Baba-yı Merdendî’yi getirdiler. Bütün büyükler onu karşılıyarak çok izaz ve ikramla başköşeye oturttular. Sultan da bir kürsü koyarak kendi tahtının yanında oturdu. O sırada Mevlânâ içeri girdi, selâm verip bir köşeye çekildi. Kur’an-ı Mecid’in okunmasından sonra muarrifler fasıllar okudular. İslâm sultanı: “Mevlânâ hazretlerine malûm olsun: Bu hâlis kul, şeyh Baba hazretlerini baba edindi, oda beni oğulluğa kabul etti” dedi. Orada bulunanların hepsi: “Aferin, mübarek olsun” dediler. Hudâvendigâr hazretleri, kıskançlığından “Gerçekten Sa’d çok kıskançtır, ben Sa’d’dan daha kıskancım, Tanrı da benden daha kıskançtır. Eğer sultan onu baba edindi ise, biz de kendimize, başka birini oğul ediniriz” dedi ve nara atarak yalınayak çıkıp gitti. - Kaynak: Ariflerin Menkıbeleri 3-60/61) - Minyatürü (5 No'da)

  Ve sonrasında:

  Osmanlı İmparatorluğu'nun Kurulacağını Müjdeleyen, Pâdişâhların Saygı ve Hürmet Duydukları Bir Şahsiyet; ''Hazret-i Mevlânâ'' - H.Yılmaz - Tarihten Sayfalar - Hakikat Aylık İslâm Dergisi İçinden: Ertuğrul Bey'in oğlu küçük Osman'ı dikkatle süzüp; "'Hoş imdi pâdişâh kendüye peder (baba) buldı ise, biz dahî kendümüze bir ferzend (oğul) bulduk!' deyüb, 'Osmân Gâzî'nün elinden yapışdı" ve ona "hayr" duâlar edip, ileride büyük bir devlet kuracağını müjdeleyerek; 'Mâdâm ki bunun i'kâbı (nesli) benüm i'kâbıma (neslime) mu'tekid olalar, devletleri dâ'im olur!" buyurdu. - Kaynak Alıntı: Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Y.-mtv. nr.: 66/61.

  Müjdelenmiş Kavim; Osmanlı - Araştırmacı Tarihçi Durmuş Günsür Dede Korkut, Muhyiddin İbn Arabi, Margarit Manastırı Keşişleri, Hz. Hızır (a.s.), Şeyh Edebali, Hz. Mevlânâ (k.s.)

  Osmanlı'nın kutlu doğumu - Zafer Çakıroğlu - Moral FM İsmail Çolak'ın Somuncubaba dergisinde yer alan yazısının paylaşılması

  Osmanlı Hanedan'ında Mevlevîlik Mevlevîhaneler ve Her Mevlevî'nin Bilmesi Gereken İki Dua - İbni Hz. Mevlâna: Celâleddin M.Bâkır Çelebi / Türkiye Tarihinde Merkezi İktidar ve Mevleviler (XIII-XIII. Yüzyıllar) Meselesine Kısa Bir Bakış - Prof.Dr. Ahmet Yaşar Ocak - II. Milletlerarası Osmanlı Devleti’nde Mevlevîhâneler Kongresi, 14-15 Aralık 1993 Tebliğlerinden (12sf 1,31MB) İçinden: Bir efsaneye göreyse, Gıyaseddin Keykubat'la yapılan bir toplantıda, canı sıkılan Hz. Mevlâna, yanına Sultan Veled'i alarak meclisi terketmiş. Yolda giderken Osman Bey'e rastlamış, gelip elini öpen Osman Bey'i de yanına alarak, İplikçi Medresesi'ne gitmişler. Sultan Veled'e, Osman bey için 18 Fatîha okumasını söylemiş. Fatîlıa'ları okuyan Sultan Veled, babasından 18 Fatîha'da kendisinin okumasını rica eder... Okunan ilk 18 Fatîha'ya 18 daha ilave edilince 36 eder. Böylece Osmanlı Hanedânının 36 padişahla son bulacağı manen tesbit edilmiş olur. Yazının devamında Hz. Mevlânâ Ailesinin Osmanlı'yı desteklemeleri ve Padişah olacak Sultan'a Konya Çelebi'si tarafından kılıç kuşatılması; Osmanlı Padişahlarının da hürmetleri, Mesnevî'yi tercüme ettirmeleri, Dîvân-ı Kebîr'in el yazmasını restore ettirip Afyon Mevlevîhânesine hediyeleri, sefere çıkışları öncesi Hz. Mevlânâ Türbesini ziyaretleri, Mevlevîhâne inşa - tamirleri - imarethaneleri yaptırmaları,... konu edilmiştir.

  Mevlânâ'nın Osmanlı'ya Etkileri - Prof.Dr. Reşat Öngören (9sf 206kB)

  Edirneli Mevlevî ve Gülşenî Şairler - Hazırlayan: Uğurtan Yapıcı - Trakya Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi 2009 (250sf 4,87MB) İçinden: Mevlevîlik resmen Osmanlı merkezî yönetiminin desteğini almıştır.

  Mevlevîlerin Yönetimle İlişkileri - Yrd.Doç.Dr. Nilgün Açık Önkaş - Akademik Bakış Dergisi 2011 (8sf 302kB)


  MEVLEVİ EDEB - ADAB - YAŞAYIŞI :

  Mevleviler ve Mevlevi Zarafeti - Refii Cevat Ulunay - 15.06.1958 (37)

  Edeb ve Adab (54sf) (37)

  Mevlevîlikte Seyr-i Sulûk (Mevlevîlik Terbiyesi) - Mustafa Çıpan (101)

  Mevlevi edebiyatı kaynaklarından Tezkire-i Şu'arâ-yı Mevleviyye ile Semâ'-Hâne-i Edeb'in mukâyesesi - Abdülkadir Dağlar (49sf) (65)

  Defter-i Dervişan - Yenikapı Mevlevihanesi Günlükleri - Hazırlayan : Bayram Ali Kaya, Sezai Küçük - Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları 17 - 2011 (482sf 23,2MB) Başlıklar: Defter-i Dervîşân ya da 19. yüzyılda Yenikapı Mevlevîhânesi ve çevresinin içeriden görünüşü, Bibliyografya, Metnin hazırlanmasında transkripsiyon imla ve indeksinde izlenen yol, Defter-i Dervîşân'ın transkripsiyonu - Tıpkıbasım metni, Defter-i Dervîşan'da geçen Mevlevîlikle ilgili kelime ve terimlerin seçme sözlüğü (45)

  Örnek bir Mevlevi: Üsküdar Mevlevihanesi Son Postnişini Ahmed Remzi Dede (Akyürek) - Yrd.Doç.Dr. Sezai Küçük (14sf 511kB) (55)

  Mesnevî, Aşk-ı Mevlânâ'da Yananlara Konuşur (37)

  Mesnevi Müziği - Refik Hakan Talu

  Mevlânâ'nın giyim şekli ve elbiseleri - Mehmet Önder (9sf 1,38MB) (33)

  Mevlevi Kıyafetleri (5sf 106kB) (54)

  Konya Çelebilerinin şehir hayatındaki sosyal rolü Üzerine bir deneme - Dr.Muhiddin Tuş (6sf 716kB) (23)

  Bireysel ve Sosyal Bir Erdem Olarak Adab-ı Muaşeret - M.Zeki Duman - Dem Dergi (6sf 218kB) (49)

  İşlemelerde Bazı Mevlevi Sembolleri (19.yüzyıl ve 20.yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu dönemi) - Prof.Dr. H.Örcün Barışta (12sf 4,07MB) Konya Mevlana Müzesi / Afyon: Aba Puşi Bali Çelebi, Sultan Divani - Kavuk örtüsü, bohça, seccade, levha, sanduka örtüsü (puşide) levhası, perde, at örtüsü (23)

  Çeşm-i bülbül (Bülbülün gözü) ;18. yüzyılın sonunda III. Selim’in " Mevlevi dervişi Mehmet Dede "’yi cam tekniklerini öğrenmek için Venedik’e göndermesi sonucunda ortaya çıkmış bir cam işleme sanatıdır.

  Mehmet Dede opal cam tekniğini öğrendiği Venedik’ten dönüşte Beykoz’da bir atölye açmış, Dede’nin Venedik’ten getirdiği bu tekniğin geliştirilmesiyle çeşm-i bülbül ortaya çıkmıştır. .

  Çeşm-i Bülbül, eserin meydana çıkarılmasında kullanılan özel camcılık teknolojisinin yanı sıra, uzun işlemler gerektiren bir üründür. Bu kıymetli çalışmanın başlıca özelliği, ince ve renkli cam çubukların yüksek ısıda eriyip, su gibi olmuş camın içine yerleştirilmesidir. "Dönerek burulan" çizgiler, o cam formunu biçimlendiren ustanın hünerini ve üslûbunu yansıtırlar.

  Cam Ocağı-İzzet Özdemir-Çeşm-i bülbül (5:27)  SEMA :  Semâ, lügatte "duymak, işitmek" anlamına gelmektedir.

  "Şu halde Semâ aşıkların gıdasıdır. Çünkü Semâda Allah ile buluşma hayali vardır." - Hz. Mevlânâ (k.s.)

  Sema-ı Mevlana (58)

  Sema - Esin Çelebi Bayru (9)
  Mevlevilik ve Semâ - Esin Çelebi Bayru (101)

  Semânın Mânâsı - Cemalnur Sargut (36)

  Semazen’in Dilinden - Sefa Birkiye Yazının girişi : "Bizler Hz.Mevlana’nın bıraktığı hoşgörü ve doğruluk ile,onun bizlere bıraktığı Şems aşkı ile ve en önemlisi bizleri yönlendirdiği Hak yolu ve Allah aşkıyla yanan kişileriz"... (93)

  Sema'-i Semavi - Prof.Dr. Annemarie Schimmel (7sf 566kB) (33)

  Mevlevi Tekkesinin Kalbi : Semahane - Barihüda Tanrıkorur (10sf 1,04MB) (23)

  Mevlevî Müziği ve Sema' - Hakan Talu (30)

  Semâ Âdabı - Şihabüd-din Sühreverdi (30)

  Semazenlik Eğitimi - Prof.Dr.Fuat Yöndemli Sema'nın safhaları [Yazıdaki bazı terimler: Meşk Tahtası (Sema Tahtası), Baş Kesmek, Çark Etmek (Çarh Etmek), Tam Çark Atmak, Direk (Direk Tutmak), Kol Açmak, Tennure, Mübtedi Mukabelesi, Sema Dedesi, Mevlevinin Çivisi] (93)

  Sema'daki Sırlar - Y.Doç.Dr. M.Nuri Uygun Hz.Mevlânâ'nın Açıklayışı ile (91)

  Sema'daki Sırlar - Sezai Küçük (14)

  Mevlevihane Merkezleri 7 bölümlük Sema töreninin anlatımı (37)

  Tahkikiye Risalesi - Yusuf bin Ali (Sünbül Sinan Efendi) - Ali Toker Fulya 30 Eylül 2001 (37sf 234kB) "Raks, Sema, Zikir" hakkında fetvalar ve bu fetvaların durumları (30)

  Sema Töreni (90)
  Roues-Libres / Mevlana ou derviches tourneurs - Turquie (0:29) Sema'nın ilk başlangıcında Kolların ve Dönüşün düzeni

  Huzurda Sema :
  Link - Swf 23,7MB (87)  ŞEB-İ ARUZ :

  Şeb-i Aruz anlamı : Düğün Gecesi
  İhtifal anlamı : Büyük bir alay ile saygı gösterme, merasim, tören

  Hz. Mevlânâ'ya (Allah Sırrını Kutsasın) göre ölüm bir vuslattır ve "Ölüm günüm, düğün günümdür" tabiri ile Sevgiliye (Allah) kavuşma olarak tanımlanmıştır. Bu güzeller güzeli kavuşma her yıl Hakk'a yürüdüğü 17 Aralık (1273) tarihinde Şeb-i Aruz törenleri ile anılmaktadır. (00)

  "Ölüm hayattır; hayattır ölüm. Fakat gerçeği örten görüş onu tersine gösterir." - Hz. Mevlânâ (k.s.) - Divan-ı Kebir, I-VII c., Çev. A. Gölpınarlı, Ankara, 1992, Gazel, V, 97

  Mevlânâ Anma Törenleri (1946-1960) - Doç.Dr. Mustafa Özcan 2000 yılına kadardır (101)
  Kronolojik olarak Mevlâna İhtifalleri (1946-2000) - Doç.Dr. Mustafa Özcan Konuşma dili ile gayet samimi yazılmış ve o yıllardaki etkinlikleri biraz da sahne arkası ile anlatan samimi yazının sonundaki not: "Genişletilmiş olarak Devam Edecek" (10)

  Mevlana İhtifalleri Arşiv :

  739. Sema Gösterisi (101)

  738. Sema Gösterisi (101)

  737. Sema Gösterisi (101)
  737. Şeb-i Arus Töreni Konuşması - Ömer Tuğrul İnançer (18)

  Şevk-ü Tarâb Mevlevî Âyin-i Şerîfi Hz. Mevlana'nın 737. Vuslat yılında Ali Nutkî Dede'nin Şevk-ü Tarâb Mevlevî Âyin-i Şerîfi icra edildi. (9)

  736. Sema Gösterisi (101)

  735. Sema Gösterisi (101)

  734. Sema Gösterisi (101)

  733. Sema Gösterisi (101)

  732. Sema Gösterisi (101)  HZ. MEVLANA VE MESNEVİ ÇİZGİ ROMAN :

  Mevlana Resimli Roman - Ressam Murat Sevinç (255sf) (27)

  Örnek Sayfalar :
  Doğumu ve Çocukluğu (8sf 455kB) (72)  HZ. MEVLANA ve ESERLERİ HAKKINDA :

  Mevlana Celaleddin'de (k.s.) Resulullah (s.a.v.) Aşkı (3sf 47kB) (96)

  Mesnevi Hadisleri - Prof.Dr. Ali Yardım - Damla Yayınevi Kitabın tanıtımında Hz.Mevlana'nın Hadis ilmi açısından değerlendirilmesi sunulmakta (30)

  Mustafa Kemal ATATÜRK ve MEVLANA CELALEDDİN-İ RUMİ (16)
  Mustafa Kemal ATATÜRK ve MEVLANA CELALEDDİN-İ RUMİ (6sf 245kB) (37)

  Harflerdeki Mana - Mevlâna Eserlerinin Yazmaları - Dr. Nuri Şimşekler (Katkılar: Doç.Dr. Yusuf Öz, Yrd.Doç.Dr. Hakan Kuyumcu, Arş.Gör. Şafak Altunsoy) - Selçuk Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi Mevlâna Araştırma ve Uygulama Merkezi - Konya 2011 (80sf 32,14MB) Dil: Türkçe, İngilizce, Arapça Kapak (79)

  Hz. Mevlana'nın 4 Kapısı (1sf 1,76kB) Bir örnekle Şeriat Kapısı, Tarikat Kapısı, Marifet Kapısı, Hakikat Kapısı (0)

  Mevlevilikte Resim, Resimde Mevleviler - Şahabettin Uzluk - Türk Tarih Kurumu Basımevi Ankara 1957 / İş Bankası Yayınları Seri:1 No:5 (285sf 40,2MB) 30 Eylül 1207-30 Eylül 1957 - Bu kitap, Türklüğe, İslâmlığa ve İnsanlığa Varlığı Şeref Olan Büyük Mevlânâ'mızın Yedi Yüz Ellinci Doğum Yıldönümünde Aziz Ruhuna Sunulmuştur. (116)

  Hz. Mevlânâ’yı Anlamak - Hayat Nur Artıran (30) - (94)

  Mevlânâ ve Mevlevilik'in Türk Toplum Hayatındaki Yeri ve Önemi - Nazif Öztürk (30)

  Mevlana sarhoşluğu - Tarih Coğrafya Dünyası sayı:12 (15 Aralık 1959) Kapak Başlıklar: Mevlana Celaleddin Hayatı-Tefekkürü-Yaşayışı-Eserleri - Abdülbaki Gölpınarlı / Eflaki, Menakıbu'l - Arifin'i iki defa yazdı - Tahsin Yazıcı / İki hatıra: Atatürk ve Mevlana - Niyazi Ahmed Banoğlu / Mevlevi mukabelesi nasıl yapılırdı? - Resuhi Baykara / Bir Mevlana tanıtıcısı - N.S. Özerdim / Mevlevilikte musiki - Halil Dikmen / Yüce Mevlana - Şahap Sıtkı / Mevleviler ve mevlevi zarafeti - Refi Cevad Ulunay / Mevlana'nın türklüğü meselesi - Resuhi Baykara / Mevlana'nın evi medresesi - Mehmed Önder / Bir İngiliz müsteşrikinde gerçek bağlılığı ve Mevlana aşkı - Prof. Brown / Mevlana ve ilk muakkipleri - Dr. Müjgan Cumbur / Mevlana muhibbi ve zamanımızın büyük hat üstadı Necmeddin Hoca anlatıyor / Mevleviliğe ait fıkralar / Mevlana aşıkı Gölpınarlı'nın evinde bir saat / Hemdem Çelebi zamanında Mevlana Türbesi - Muzaffer Erdoğan / Yaman Dede konuşuyor - Sadi Borak / Mevlana sarhoşluğu ve gerçek şarap - Kemal Sülker / Mevlana'nın Farsça, Arapça ve Rumca karışık şiirleri / Bir yazı üzerine - Abdülbaki Gölpınarlı / Birleşik Amerika'da Mevlevilik - A. Süheyl Ünver / Mevlana'nın ilk vecde gelişi / Bektaşi görüşüyle Mevlana / Haz. Mevlana Celaleddin - Yusuf Fahir Baba / Mevlana Tekkesi teşkilatı nasıldı? - Resuhi Baykara / Mehmet Önder'in Keçeoğlu'na bir mektubu / Dünyada Mevlana sevgisi (0)

  Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî'nin Eserleri - Yrd.Doç.Dr. Yakup Şafak (101)

  Hz. Mevlana’nın Okuduğu Kitaplar Ve Etkilendiği Şahsiyetler - Bekir Şahin (3)

  Mevlâna'nın Eğitim Görüşleri - Prof.Dr. Mustafa Ergün (358sf 2,16MB) İnsan (Yaratılışı, Unsurları), İnsanın üstün özellikleri ve ürünleri (Düşünce, Dil, Bilgi, Sevgi), İnsanın Eğitimi (Eğitimin ilâhî temeli, Eğitimin gerekliliği ve amacı, Eğitime etki eden faktörler, Eğitimin gücü) (84)

  Mevlana'nın Aşk ve İnsan Felsefesi - Doç.Dr.İbrahim Arslanoğlu (16sf 211kB) (78)

  Mevlana ve Felsefesi - Doç.Dr.İbrahim Agâh Çubukçu (22sf 1,05MB) (33)

  Mevlânâ'da İrade Hürriyeti - Cumhuriyet Üniversitesi - İlahiyat Fakültesi Dergisi (Aralık 2004) - Ramazan Altıntaş (15sf 291kB) (83)

  İçtimai Hayatta Hazret-i Mevlana - Hatice Özçelebi (91)

  Tanrı'nın Konukevi - Prof.Dr. Erkan Türkmen (89)

  Mevlevîliğin Tarihi Seyri - Yrd.Doç.Dr. Nuri Şimşekler (101)

  Tahirü'l-Mevlevî'nin ''Hallâc-ı Mansûr'a Dâir'' Risalesi - Zülfikar Güngör (17sf) (33)

  Divanlar ve Mesneviler - Editör Prof.Dr. Ahmet Atilla Şentürk - TC. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü (17sf 247kB) Mesnevilerin Doğuşu ve Türk Edebiyatındaki Gelişmesi (7)
  Mesnevi Başlıbaşına Bir Terapi Kaynağı - Tayfun Doğan Yeni Aktüel dergisi Terapist Dr.Faik Özdengü röportajı (11)
  Mesnevi ve Terapi Yazı Aktüel Psikoloji'den alıntıdır (12)
  Türk Toplumunda Temsil Getirme Geleneği ve Mevlana'nın Gelenek İçerisindeki Yeri - Arş.Gör. Adem Balkaya - Kafkas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (8sf 192kB) (2)
  Mesnevi ve Mesnevi’nin Sosyal Bilgiler Programında Yer Verilen Değerler Çerçevesinde İncelenmesi - Refik Turan, Tuğba Belenli, Ayten Kiriş - Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi (34sf 472kB) (4)

  Mevlana'da Üzüm - Dr.R. Bahar Akarpınar (30)
  Mevlana Celaleddin Rumi’nin Mesnevi ve Rubaiyyat’ında ''Meyve'' ve ''Üzüm'' Sembolleri - Dr.R. Bahar Akarpınar (20sf) (17)

  Tatlı Aşkım Mesnevi Konulu küçük bir blog (20)
  R.A.Nicholson’un Mesnevi Tercüme ve Şerhi Üzerine - Dr. İsmail Güleç (11sf 214,7kB) (21)

  Garbın Mevlâna Görüşü - Prof.Dr. Annemarie Schimmel (3sf 261kB) (33)

  Mevlana muhibbi iki kadın şair: Leyla ve Şeref hanım (Mevlevi edebiyatı örneği olarak) (73)

  Hz. Mevlana'nın Hat Sanatına Yansımaları - Fatih Özkafa (12sf 611kB) (9)

  Hammamizade İsmail Dede Efendi'nin Mevlevi Ayinlerindeki makam ve form anlayışının Türk Din Musikisine etkileri - Dr.Sühan İrden (24sf 351kB) (53)

  Mevlâna - Çevresindekiler, Mevlevilik ve Eserleriyle İlgili Eski Harfli Türkçe Eserler - Hazırlayan: Dr. Ali Temizel - Selçuk Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi Mevlâna Araştırma ve Uygulama Merkezi - Konya 2009 (250sf 6,83MB) Bölümler: 1 - Mevlâna hakkında yapılan çalışmalar, 2 - Mevlevîlik ve Mevlevîler hakkında yapılan çalışmalar, 3 - Mevlâna'nın eserleriyle ilgili yapılan çalışmalar (Mesnevî'nin eski harfli Türkçe tercüme ve şerhleri, Mesnevî'den yapılan müntahapların tercüme ve şerhleri, Mesnevî hikayeleriyle ilgili eserler, Mesnevî'nin ilk onsekiz beyitinin şerhleri, Mesnevî üzerine yapılan diğer bazı çalışmalar, Telif tarihleri veya müellifleri yada bulundukları yerleri tam bilinmeyen ve Mesnevî'den müntahap beyitlerin veya Mesnevî'nin bir kısmının tercüme ve şerhlerini muhtevi bazı eserler, Divân-ı Kebîr üzerine yapılan çalışmalar, Fîhi Mâ fîf ile ilgili yapılan çalışmalar) Kapak (79)

  MERKEZ'den ENSTİTÜ'ye Mevlâna Araştırmalarının Kurumsallaşma Hikâyesi - Dr. Nuri Şimşekler - Selçuk Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi Mevlâna Araştırma ve Uygulama Merkezi - Konya 2011 (332sf 28,7MB) Mevlâna ve Mevlevîlik araştırmalarının kurumsallaşmasında emeği geçenlere saygı ve minnetle ithaf olunur... Bölümler: 1 - Konya'da Mevlâna Enstitüsü Açılması Gerektiğine Dair Makaleler (1953-2009), 2 - Ve SÜMAM Kuruluyor, 3 - SÜMAM'ın Kuruluşunun İlk Yankıları, 4 - 5. Yılını Dolduran SÜMAM'ın Yaptığı Etkinlikler ve Enstitü'ye Doğru, 5 - Ve Mevlâna Araştırmaları Enstitüsü Kuruldu, 6 - Ek Kapak (79)

  The Persian Mystics Jalaluddin Rumi (1912) - F.Hadland Davis, Basım: John Murray Albemarle Street London (State Central Library Hyd) - İngilizce taranmış eser (Dosya formatları : pdf, epub, kindle, daisy, full text, djvu link) :
  The Persian Mystics Jalaluddin Rumi (1912) (87sf 2,6MB) (19)

  Life and Work of Muhammad Jalal-Ud-Din Rumi By Afzal Iqbal- AhleSunnah Kütüphanesi - İngilizce taranmış tüm eser (Dosya formatları : pdf, epub, kindle, daisy, full text, djvu Link) :
  Life and Work of Muhammad Jalal-Ud-Din Rumi (?sf 10,6MB) (19)

  Jalal.aldin al-Rumi - 1986 akademya.kayyo.com - Arapça taranmış tüm eser (Dosya formatları : pdf, pdf with text, epub, kindle, daisy, full text, djvu Link) :
  Jalal.aldin al-Rumi (168sf 3,5MB) (19)

  The Persian mystics. Jalálu'd-Dín Rúmí - Basım: London, J. Murray 1920 - Wellesley College Library - İngilizce taranmış tüm eser (Dosya formatları : pdf, b/w pdf, epub, kindle, daisy, full text, djvu Link) :
  The Persian mystics. Jalálu'd-Dín Rúmí (126sf 4,7MB) (19)

  Wisdom Of The East The Persian Mystics (1912) - İngilizce taranmış tüm eser (Dosya formatları : full text, pdf, html, rich text format Link) :
  Wisdom Of The East The Persian Mystics (?sf 4,1MB) (19)

  Mevlana und sein Werk Mesnevi - Annemarie Schimmel - 4.2.2003 Konuşması (8:58) Almanca'dır  DİĞER :

  Hz. Mevlana (k.s.) ile ilgili Semazen.net'den indirilebilecek daha pek çok makale ve kitap (9)

  Sufizm konulu indirilebilecek İngilizce pek çok kitap (60)

  SATIN ALINABİLECEK KİTAPLARDAN BAZILARI - Semazen.Net (30)

  SATIN ALINABİLECEK KİTAPLARDAN BAZILARI - MevlanaKitaplari (15)

  Mevlânâ, Mevlevilik Tarikatı, Mevlevi Sanatı, Edebiyatı ve Mûsikisi ile ilgili bazı eserler - Konya Belediyesi (101)

  Mevlânâ Araştırmaları Derneği’nde şu anda bulunan kitapların listesi (61)

  Mevlânâ Araştırmaları Derneği’nde şu anda bulunan makalelerin listesi (61)
  Mevlânâ Araştırmaları Derneği’nde şu anda bulunan makaleler (49sf 269kB) (30)

  RumiMevlevi - Galata Mevlevihanesi Mevlana Rumi Mevlevi Musiki ve Sema Topluluğu'nda şu anda bulunan makalelerin listesi (37)

  Hakîkî Dîvânı - Hakîkî Yûsuf (Sadi Somuncuoğlu ve Mevlana Müzesi Nüshaları Karşılaştırmalı metin) Hazırlayan: Doç.Dr. Erdoğan Boz (T.C. Kültür Bakanlığı e-kitap Afyonkarahisar-2007) (16+902sf 5,56MB) (48)

  Tasavvuf Tarihi Literatürü  KİTAP ÖZETLERİ - AKADEMİK DEĞİLDİR :

  Bu Bölümde Hz. Mevlânâ (K.s.) ve Mevlevîlik Konulu Kitap Özetleri Sunmaya Çalışılmıştır.

  Mevlana'nın Mesnevisinden Seçme Hikayeler (İlköğretim Çocukları İçin Seçme Hikayeler)

  100 Temel Eser Özetleri Mevlana – Mesnevî’den Seçmeler Kitabının Özeti

  Bab-ı Esrar - Ahmet Ümit - Roman

  Mevlana Aşk Beni Sende Öldürür - Okay Tiryakioğlu - Roman

  HABERLER :

  Haberler - Mevlana Kültür Merkezi (Konya Büyükşehir Belediyesi) Her Cumartesi 20:00'da Büyükşehir Belediyesi Mevlâna Kültür Merkezinde Ücretsiz "Sema" (102)
  Her Cumartesi 20:00'da Büyükşehir Belediyesi Mevlâna Kültür Merkezinde Ücretsiz 'Sema Daveti' (102)

  Etkinlkikler (Mevlâna Araştırmaları Enstitüsü - Selçuk Üniversitesi) (79)

  ''Hayırlı Bir Gün'' sloganıyla Günlük Mail - Konya Camilerini Temizleme Derneği Mail grubu üyelerine hergün 1 ayet, 1 hadis, 1 Hz. Mevlana'nın (k.s.) sözü ve 1 dua gönderilmektedir (99)

  Duyuru & Etkinlik Detay - www.semazen.net (9)

  Haberler - www.canlarmeclisi.com (45)

  Haberler - Konya Camilerini Temizleme Derneği (99)  SÖZLÜKLER :

  Sayfada kullanılan (k.s.)'nın anlamı "kuddise sırruhu" yani "Allah onun sırrını mukaddes etsin" demektir. Veliler için kullanılır. Kuddise: "Mübarek, kudsi ve mukaddes olsun" anlamına gelen bir kelimedir. Sırrı ve hakikatı aziz ve şerefli olsun anlamında bir hürmet ifadesidir. Sahabeye, (r.a) yani "Radıyallahü Anh", "Allah ondan razı olsun" denilmektedir.

  Dini Kavramlar Sözlüğü - Diyanet veya 2. link (82)

  Osmanlı Türkçesi Sözlüğü - Prf.Dr. Mehmet Kanar (536sf 1,15MB) (30)
  Osmanlıca - Türkçe (37)

  Farsça - Türkçe (37)

  Arapça - Türkçe (37)

  Dini Terimler (37)
  Diyanet Dini Bilgiler (Sözlüğü) (82)
  Dini Terimler Sözlüğü (62)

  Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü - Prof.Dr.Ethem Cebecioğlu (302sf 2,09MB) (30)
  Tasavvuf Terimleri - Ethem Cebecioğlu (37)
  Tasavvuf Terimleri (37)

  Mevlevi Terimleri (45)
  Mevlevi Terimleri (37)  KAYNAKLAR :

  [1] Sultan Veled (k.s.) (Hz. Mevlânâ'nın (k.s.) oğlu) anlattı: "Oğlum Ârif, babamın yanında ağladığı zaman, babam onu kucağına alır, mübârek parmağını ağzına uzatırdı. Çocuk iştah ile babamın parmağını emerdi. Bazen öyle kuvvetli çekerdi ki, parmağı koparacak sanırdık. Bu şekilde babamı üzüyor düşüncesiyle, bir daha böyle yaparsa çekip alayım, diye içimden geçirmiştim. Yine parmağını hızla çektiği bir gün, babam, benim dikkatle baktığımı görünce, düşündüklerimi anlayarak; "Ey Veled! Ârif benim de oğlum değil midir?" deyince, ben de; "Siz, bizim Sultânımızsınız. Bizler ise, sizin köleniziz." dedim. Bu sözüm üzerine; "Bizi seven köle de, talebe de, hep oğlumuzdur." buyurarak, merhametinin ne kadar çok ve herkes için geçerli olduğuna işâret buyurdular." (Ariflerin Menkıbeleri - Ulu Arif Çelebi bölümü)

  [2] Sultan Veled (k.s.) ölmeden önce şu rubâyiyi ve beyti okumuş: "Benim gibi, ruh âlemine bakınız; aczi bırakınız, kudretli olunuz. Zarif insanlar birer birer gittiler. Sıra bize geldi, hazır olunuz. Bu gece mutluluğa erdiğim ve kendi benliğimden kurtulduğum gecedir.” (Ariflerin Menkıbeleri s.449)

  (# ') # Nolu kaynaktan alınan bilginin derlenmiş hali
  (0) İnternette pekçok yerden bulunabilir
  (00) www.erimsever.com
  (1) Hz. Sultan Divani Semai Mehmed Çelebi (k.s.) : www.sultandivani.com
  (2) Kafkas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi : http://fef.kafkas.edu.tr
  (3) http://akademik.semazen.net
  (4) Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi : www.gefad.gazi.edu.tr
  (5) Tasavvuf Akademi : www.tasavvufakademi.com
  (6) www.reyhangulleri.de
  (7) Türkçeciler.com Türk Dili ve Edebiyatı : www.turkceciler.com
  (8) TDV İslam Ansiklopedisi : www.islamansiklopedisi.info
  (9) Semazen.net : www.semazen.net
  (10) www.mustafaholat.com
  (11) www.tayfundogan.net
  (12) Mağara Fikir Sanat Edebiyat Dergisi : http://magaradergisi.com
  (13) http://sufi.20m.com
  (14) www.islamvetasavvuf.org
  (15) www.mevlanakitaplari.com
  (16) www.mevlana.com
  (17) Ahmet Yesevi Üniversitesi : www.yesevi.edu.tr
  (18) www.mevlanakapisi.net
  (19) Internet Archive Community Books : http://movies08.archive.org
  (20) www.tatliaskim.org
  (21) http://turkoloji.cu.edu.tr
  (22) İstem Dergisi : www.istem.org
  (23) Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü : www.turkiyat.selcuk.edu.tr
  (24) www.antoloji.com
  (25) Semazen.net - Sultan Veled : http://sultanveled.semazen.net
  (26) www.nurbahcesi.org
  (27) http://ressammurat.blogspot.com
  (28) Milli Virtüal Kitabxana (Azerbaycan Yazıcılar Birliği) : http://kitabxana.net
  (29) RAVLİ : http://fahrettin-bayrasa.blogspot.com (ve com.tr)
  (30) http://dosyalar.semazen.net
  (31) Akaid.net İslami Kaynaklar Ansiklopedisi : www.akaid.net
  (32) T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya İl Halk Kütüphanesi : http://konyakutuphanesi.gov.tr
  (33) Ankara Üniversitesi Dergiler Veritabanı : http://dergiler.ankara.edu.tr
  (34) www.konyaindex.com
  (35) Ribat FM : www.ribatfm.com.tr
  (36) Cemalnur Sargut : www.cemalnur.org
  (37) Galata Mevlevihanesi Mevlana Rumi Mevlevi Musiki ve Sema Topluluğu Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği : www.rumimevlevi.com ve www.rumi2007.com
  (38) Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi : www.ilafdergi.hitit.edu.tr
  (39) http://ismailhakkialtuntas.files.wordpress.com
  (40) www.neyvesema.com/turkish_/indexNEW.html veya www.mewlana.co.nr
  (41) http://umutrehberi.com
  (42) Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü : www.sosyalbil.selcuk.edu.tr
  (43) www.belgeler.com
  (44) Tefekkür Dergisi : www.tefekkurdergisi.com
  (45) www.canlarmeclisi.com
  (46) Gazi Üniversitesi - Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi : www.hbvdergisi.gazi.edu.tr
  (47) Mevlana Kalkınma Ajansı : http://planlama.mevka.org.tr
  (48) T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı e-Kitap : http://ekitap.kulturturizm.gov.tr
  (49) DEM - Değerler Eğitimi Merkezi : www.dem.org.tr
  (50) Afyonkarahisar Belediyesi : www.afyon-bld.gov.tr
  (51) Hicran Kültür Sanat Edebiyat Dergisi : www.hicrandergisi.com
  (52) İslam ve Tasavvuf Forumları : www.islamvetasavvuf.com
  (53) İdil Sanat ve Dil Dergisi : www.idildergisi.com
  (54) http://tasavvufkitapligi.com
  (55) Üsküdar Belediyesi : www.uskudar.bel.tr
  (56) www.karaca.de
  (57) http://tr.wikipedia.org
  (58) www.derki.com
  (59) Şiirlerle Menkıbeler - Abdüllatif Uyan : www.siirlerlemenkibeler.com
  (60) http://sufibooks.info
  (61) Mevlânâ Araştırma Derneği : www.mevlanader.org
  (62) Hakikat Kitabevi (Türkiye Gazetesi) : http://kitap.hakikatkitabevi.com
  (63) www.mehmetoruc.com
  (64) www.muhiddin.net
  (65) http://www.turkishstudies.net
  (66) TÜRKKAD Türk Kadınları Kültür Derneği İstanbul Şubesi : www.turkkad.org
  (67) http://adanapost.com
  (68) www.tuketiciler.org
  (69) Amerika Müslümanlar Birliği : www.unitedamericanmuslim.org
  (70) Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi : www.susam.selcuk.edu.tr
  (71) Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi : http://ktp.isam.org.tr
  (72) http://3.bp.blogspot.com
  (73) www.ayvakti.net
  (74) Ribat Dergisi : www.ribatdergisi.com
  (75) www.kimkimdir.gen.tr
  (76) http://wowturkey.com
  (77) http://semsitebrizi.com
  (78) Gazi Üniversitesi : http://w3.gazi.edu.tr
  (79) Selçuk Üniversitesi - Mevlâna Araştırma ve Uygulama Merkezi : www.mevlana.selcuk.edu.tr
  (80) www.biriz.biz
  (81) www.ehlisunnetbuyukleri.com
  (82) T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı : www.diyanet.gov.tr
  (83) Cumhuriyet Üniversitesi Bilimsel Yayınları : http://eskidergi.cumhuriyet.edu.tr
  (84) Afyon Kocatepe Üniversitesi - Sanal Eğitim Bilimleri Kütüphanesi : www.egitim.aku.edu.tr
  (85) Her Nefes Aylık Tasavvuf Kültürü Dergisi : www.hernefes.com
  (86) www.meleklermekani.com
  (87) Uşşaki TV : www.ussaki.org
  (88) İran kaynaklı Sufizm Sitesi : www.sufism.ir
  (89) Merdar - Mevlana Düşüncesi Araştırma Derneği : www.medar.org.tr
  (90) Çağdaş Mevlana Aşıkları Topluluğu : www.emav.org
  (91) Mevlâna Eğitim ve Kültür Derneği : www.mekder.org
  (92) Dokuz Eylül Üniversitesi Bilgi Sistemi : http://web.deu.edu.tr
  (93) Sivas Mevlana Tasavvuf Kültürü ve Sema Derneği : www.simeder.com
  (94) www.sufi.com.tr
  (95) www.afyoncelebileri.com
  (96) www.halisiyye.com
  (97) http://entellektuel.s4.bizhat.com
  (98) www.erguner.com
  (99) Konya Camilerini Temizleme Derneği : www.konyacami.com & http://konyaninalimvehocalari.konyacami.com
  (100) Atlas Dergisi : www.kesfetmekicinbak.com
  (101) Konya Büyükşehir Belediyesi : www.konya.bel.tr
  (102) Mevlana Kültür Merkezi (Konya Büyükşehir Belediyesi) : www.mkm.gov.tr
  (103) Tasavvuf ilmî ve akademik araştırma dergisi : www.tasavvufdergisi.net
  (104) http://galatamevlevihanesi.blogspot.com.tr
  (105) Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi : www.sosyalarastirmalar.com
  (106) İskenderun Mevlana Vakfı : www.mevlanavakfi.com
  (107) MEBKAM - Meram Belediyesi Konevi Araştırma Merkezi : http://mebkam.com
  (108) Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi : http://isamveri.org
  (109) Fordham University : www.fordham.edu
  (110) www.sufiname.com
  (111) Hayat Nur Artıran : http://nurartiran.blogspot.com.tr
  (112) AbdülKerim Keskin Bloğu : http://4.bp.blogspot.com
  (113) Yaman Dede : www.yamandede.org
  (114) www.fakirane.org
  (115) www.tezkiretulevliya.net
  (116) Sözmen Elektrik : www.sozmenelektrik.com
  (117) www.kitaptakipcileri.com
  (118) www.islamiarastirmalar.com
  (119) www.sacred-texts.com
  (119') www.muhammedikul.com
  (120) İran İslam Cumhurieti Büyükelçiliği Kültür Müsteşarlığı Türkiye : www.irankulturevi.com
  (121) www.celtik.net
  (122) www.sizinti.com.tr
  (123) www.islamiforumlar.net
  (124) http://e-dergi.atauni.edu.tr
  (125) Fırat Üniversitesi Web Kataloğu : http://portal.firat.edu.tr
  (126) Afyon Haber : www.afyonhaber.com
  (127) Hürriyet Gazetesi : www.hurriyet.com.tr
  (128) Semazen.Net Video : http://video.semazen.net
  (129) Afyon Kocatepe Üniversitesi (Sultan Divani Uygulama ve Araştırma Merkezi) : www.aku.edu.tr
  (130) www.alemlererahmet.com

  SAYFA LEJANT :
  İnternet Sayfası
  Kitap (Türkçe)
  Kitap (İngilizce-Arapça-Urdu dili-Sindhi dili)
  JPG, GIF, BMP,... (Resim) Formatında belge
  PDF, LIT,... (E-Book) Formatında belge
  İnternet Tarayıcı Yardım Dosyası (HTML Help Compiled Help File)
  Ofis Yazı dosyası (Word belgesi)
  Ofis Sunum dosyası (Power Point belgesi)
  Video dosyası
  Ses dosyası

  Aynı dosyanın www.erimsever.com 'a kaydedilmiş hali

  & Exe veya Com Formatında program (veya program kurulumu) (i veya ii veya iii)
  (i) Freeware - Kullanımı serbest program
  (ii) Shareware - Lisanslı, sınırsız kullanımlı program
  (iii) Shareware - Lisanslı, sınırlı kullanımlı program

  NOTLAR :
  1 - Sayfada sunulan dosya ve programların açılması ile ilgili gerekli yazılımlar için YAZILIMLAR sayfasından faydalanabilirsiniz.
  2 - Lütfen fikirlerinizi, paylaşmak istediğiniz program ve belgeleri olabildiğince kaynak göstererek (internet adresi linki ile) mail atınız.


  Ya Hazreti Mevlana Hak Dost

  İnsanların hayırlısı, insanlara faydası dokunandır - Hadis-i Şerif - Hz. Mevlânâ'nın (k.s.) Vasiyeti'nden
  Ya Hazreti Mevlana Hak Dost

  © Erim SEVER - Makina Mühendisi

  Yasal Uyarı & İlkeler