ARAMA MOTORU :


Google Arama
www.erimsever.com


Bilginin paylaştıkça çoğalması ve ülkemizde daha fazla "Düzgün İşler" yapılması niyeti ile...

Site HaritasıYukarı Çık
Yâ Hazreti Mevlânâ
Semazen
Afrika Dili - Güney Afrika Almanca - Almanya Arapça - Arabistan Arnavutça - Arnavutluk Azerice - Azerbaycan Baskça - İspanya Belarusça - Beyaz Rusya Bengalce - Bengal Bulgarca - Bulgaristan Çekce - Çekoslovakya Çince - Basitleştirilmiş Çince - Geleneksel Danca - Danimarka Endonezya Dili - Endonezya Ermenice - Ermenistan Eskenazi Dili - Almanya Yahudileri Estçe - Estonya Farsça - İran Filipince - Filipinler Fince - Finlandiya Fransızca - Fransa Galce - Galler Galiçyaca - Galiçya Gücerat Dili - Hindistan Gürcüce - Gürcistan Haiti Creole Dili - Haiti Hırvatça - Hırvatistan Hintçe - Hindistan Flemenkçe - Hollanda İbranice - İsrail İngilizce - Amerika, İngiltere İrlandaca - İrlanda İspanyolca - İspanya İsveçce - İsviçre İtalyanca - İtalya İzlandaca - İzlanda Japonca - Japonya Kannada (Karnataka) Katalanka - Catalan Andorran Korece - Kore Latince - Meksika Lehçe - Polonya Letonca - Letonya Litvanyaca - Litvanya Macarca - Macaristan Makedonyaca - Makedonya Malayca - Malezya Maltaca - Malta Norveççe - Norveç Portekizce - Portekiz Romence - Romanya Rusça - Rusya Sırpça - Sırbistan Slovakça - Slovakya Slovence - Slovakya Svahili - Jameyka Tamil - Hindistan Tayca - Tayland Telugu - Sri-Lanka Ukraynaca - Ukrayna Urduca - Pakistan Vietnamca - Vietnam Yidce - Rusya Yahudileri Yunanca - Yunanistan


BAŞLIKLAR :
Hz. Mevlana'nın (k.s.) Hayatından ve Menkıbelerinden

Hz. Mevlana'nın Eserleri :
      MESNEVÎ-İ ŞERİF (HÜSAMİ-NAME) Anlatım, Taranmış Eserler, mp3 dosyalar, Sohbetler
      Divan-ı Kebir (Divan-ı Şems-i Tebrizi)
      Fîhi Mâ Fîh
      Mektubat - Mektuplar
      Mecalis-i Seb'a
      Rubâîler
      Şiirler
      Özlü Sözler
      Mevlevi Evrad-ı Şerifi ve Gülbang
      Kataloglar
      Diğer

Büyükler - Zarif İnsanlar :
      Hz. Sultân-ül Ulemâ Bahâeddîn Veled (k.s.)
            Seyyid Burhaneddin Muhakkık-ı Tirmizi (k.s.)
            Şeyh Ferîdüddîn-i Attâr (k.s.)
            Hakîm Senâî (k.s.)
            Sadreddin-i Konevi (k.s.)
Hz. Şems-i Tebrizi (k.s.)
      Hz. Selâhaddîn Zerkûbî (k.s.)
      Hz. Çelebi Hüsameddin (k.s.)
      Hz. Sultan Veled (k.s.)
      Hz. Ulu Arif Çelebi - Celaleddin Emir Arif Çelebi (k.s.)
      Hz. Aba Puşi Bali Çelebi (k.s.)
      Hz. Sultan Divani Semai Mehmed Çelebi (k.s.)
             Ateşbaz-ı Veli (k.s.)
             Ahmed Eflaki (k.s.)
                  Şeyh Galib (k.s.)
                  Esrar Dede (k.s.)
                  Şahidi İbrahim Dede (k.s.)
                  Fasih Ahmed Dede (k.s.)
                  Kemal Ahmed Dede (k.s.)
                  Sakıb Mustafa Dede (k.s.)
                  Seyyid Sahih Ahmed Dede (k.s.)
                  Sabuhi Ahmed Dede (k.s.)
                  Ankaralı Mehmed Dede (k.s.)
                  Yaman Dede (k.s.)
                  Itrî - Buhurizade Mustafa Efendi
                  Muhammed İkbal
                  Şair Nef'i
      Hz. Mevlânâ'nın Kedisi
Mevlevilerden
Hz. Mevlânâ Hakkında Ne Dediler

MEVLANA MÜZESİ VE MEVLEVİHANELER
Mevlevi Edeb - Adab - Yaşayışı
Sema
Şeb-i Aruz

HZ. MEVLANA KONULU FİLM, BELGESEL VE ANİMASYONLAR
HZ. MEVLANA KONULU MİNYATÜRLER Sevâkıbu'l-Menâkıb, Şems-i Tebrizi, Çelebi Hüsameddin, Feriduddin-i Attar, Leyla Mecnun
Hz. Mevlana ve Mesnevi Çizgi Roman
Hz. Mevlana ve Eserleri Hakkında Araştırma ve Akademik Yazılar

HZ. MEVLANA'NIN ANILMASI VE UNESCO 2007 MEVLANA HOŞGÖRÜ YILI Konser, Defile, Sergi, Söyleşi, Çizgi Roman, Senfonik Eser, ...
HZ. MEVLÂNÂ VE MEVLEVÎLİK KONULU KONGRE VE SEMPOZYUMLAR Seyyid Burhaneddin Muhakkık-ı Tirmizi, Feridüddin-i Attâr, Sadreddin Konevi, Şemseddin-i Tebrizi, Çelebi Hüsameddin, Sultan Veled, Sultan Dîvânî, Şeyh Ebu'l Hasan Harakanî, Mevleviler ve "Diğer" Konulu Sempozyumlarda Mevlânâ ve Mevlevîlik
HZ. MEVLANA VE MEVLEVİLİK KONULU DERGİLER

Haberler
Sözlükler

Kaynaklar & Lejant

Not : Yukarıda BÜYÜK harfle yazılı başlıklar, kendi sayfalarına linklenmiştir.

Hz. Mevlânâ (k.s.) der ki ‘Anam aşk, babam aşk, dinim aşk, peygamberim aşk, Allahım aşk, ben aşka ve sevgiye ibadet etmeye geldim.’
Mevlânâ aşktır; hoşgörüyü, paylaşmayı, kardeşliği kendisine ilke edinmiş biridir. Onun düşüncelerini benimseyebilmek, uygulayabilmek hoşgörünün temelidir. Dünyanın her yerinde Mevlânâ rüzgarı esmekte. Onu biraz araştıran Allah aşkına ulaşır. Keşke onun düşüncelerini, ilkelerini yaşantımızda sürdürebilsek, herkese duyurabilsek.

Ne mutlu sevgisiyle Hz. Mevlânâ'ya (k.s.) Oğul olabilenlere.. [1]

Bu sayfa Himmetiyle O Engin Denizin Küçücük Bir Köpüğünün Sadece Bir Katresidir ki söze gelmez..HZ. MEVLANA'NIN (K.S.) HAYATINDAN VE MENKIBELERİNDEN :

Hz.Mevlânâ'nın çizimi ile ilgili.. (9)

Hz. Mevlânâ Celaleddin-i Rumi'nin asıl adı Muhammed, lakabı Celâleddîn, ünvânı Mevlânâ'dır. Hüdâvendigâr, Sultân-ül-Âşıkîn, Sultân-ül-Mahbûbîn, Molla-yı Rûm ve Molla Hünkâr gibi lakapları da vardır. Büyükbabası Hüseyin Hatibî, yaşadığı devrin büyük bilginlerindendi. Babası, Sultân-ül-Ulemâ (Âlimlerin Sultânı) ismiyle meşhûr Muhammed Behâeddîn Veled hazretleridir. Soyu hazret-i Ebû Bekr'e ulaşır. Annesi sâlihâ ve evliyâ bir hanım olan Mü'mine Hâtun, İbrâhim Edhem hazretlerinin neslindendir. 1207 (H.604) senesi Rebîulevvel ayının altıncı günü Horasan'ın Belh şehrinde doğdu. 17.12.1273 (H.672 Cemâziyelâhir ayının beşinci) günü Konya'da Hakka yürüdü.

“Ömrümün hülasası, sadece şu üç kelimedir; Hamdım, Piştim, Yandım.” - Hz. Mevlânâ (k.s.)
Buna göre Hz. Mevlânâ, ömrünü üç safhaya ayırıyor:
1. Hamlık safhası: Bu safha doğumundan Seyyid Burhâneddîn Tirmizî ile karşılaşıp ona mürit oluncaya kadar geçen safhadır.
2. Pişmek (olgunlaşmak) safhası: Seyyid’le geçirdiği dokuz senelik süredir.
3. Yanmak safhası: Şems-i Tebrîzî ile buluştuktan sonra ölünceye kadar olan süredir.


Hz. Mevlânâ’nın Silsilesi Bu Hilafet icazetnamesi, 1517 yılında Konya Postnişini Cemaleddin Çelebi oğlu Muhammed Çelebi'nin Ahi Ali oğlu Muhammed Çelebi'ye verdiği icazetnemedir (101)

Mevlâna Celâleddin - İranlı Prof.Dr. Bedîüzzaman Fürûzanfer (124x2sf 17,8MB) (30)

Hazret-i Mevlâna Muhammed Celaleddin-i Rumi Hayatı ve Şahsiyeti - Yrd.Doç.Dr. A. Selâhaddin Hidâyetoğlu - T.C. Konya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü (39x2sf 4,07MB) (30)

Mevlâna Bibliyografyası - Milli Kütüphane Başkanlığı 2007 - Dil: Türkçe/İngilizce - Editör: Tuncel Acar, Sema Akıncı (920sf 3,59MB) Bu bibliyografya UNESCO tarafından 2007 yılının Mevlâna Yılı ilan edilmesi nedeniyle Milli Kütüphane Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır. İçindekiler: Biyografi, Bibliyografik kayıtlar, Mevlâna tarafından yazılan eserler, Mevlâna hakkında yazılan eserler, Makaleler, Yazmalar (9)

İslam Ansiklopedisi Cilt 29 içerisindeki Mevlâna Celâleddin-i Rûmî başlığı - Reşat Öngören (8sf 3,85MB) - İslam Ansiklopedisi (44 Cilt) (8)

Celâleddîn Muhammed Rûmî - İslam Alimleri Ansiklopedisi (81)

Hz. Mevlânâ’nın Hayatı - Konya Kütüphanesi (32)
Hz. Mevlânâ’nın Hayatı - CanlarMeclisi.com (45)
Hz. Mevlânâ’nın Hayatı - Antoloji.com (33)
Muhammed Celaleddin-i Rumi - Wikipedia (72)
Hz. Mevlânâ’nın Hayatı - Mevlana.com (16)
Hz. Mevlânâ Celaleddin-i Rumi'nin Hayatı - RumiMevlevi.com (37)
Hazret-i Mevlânâ'nın Hayatı - Dr. Seşehaddin Hidayetoğlu - Konya Belediyesi (101)
Mevlana Celaleddin Rumi - BirizBiz (80)
Hz.Mevlana Celaleddin-i Rumi - celtik.net (121)
Mevlânâ Celaleddin Rumî Hazretleri (97)
Mevlânâ Celaleddin Rumî - Süleyman Erguner (98)
Hz. Mevlana'nın Hayatı ve Eserleri - NurBahçesi.org (26)
Hz. Mevlana Celaleddin (k.s.) Menkıbeleri - Sufi20m.com (13)
Mevlânâ'nın Hayatı ve Çevresi - Prof.Dr. Adnan Karaismailoğlu (10sf 109kB) (91)
Hz. Mevlana Celaleddin Rumi (k.s.) - KonyaIndex.com (59)
Hz. Mevlana Celaleddin-i Rumi (k.s.) - MehmetOruc.com (63)
Tarikat-ı Aliye-i Mevleviyye (Mevlevi Yolu) - Hz. Şeyh Mevlana Muhammed Celaleddin-i Rumi (k.s.) (56)
Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî (Kuddise Sirruh) - Şiirlerle Menkıbeler - Abdüllatif Uyan - Buhara Yayınları - Hazırlayan: Cavit Durgut Meleklerle konuşurdu, Yükseldi derecesi, Hepsi iman ettiler, Eşyalar altın oldu, Sanki bizimle idin, Gönlümden öyle geçti, Evliya şefkati, Onlar kırklardan idi, Çok ibadet yapardı, Kullardan istemeyin!, Ezana hürmet, Anladı hatasını, Simya ilmi, Yanmayan hırka, Süvari kim idi?, Pişman oldular, Mevlana hürmetine, Bir tepsi helva, Söz dinlemeyenin hali, Görülmemiş şey, Bu yolda edep lazım, Mütevazı olunuz, İnsanlara hizmet, Hırka ve yağmur, İhlassız iyilik, Son hastalığı, Ben Azrail’im, Tabut parçalandı, Mevlana ney çalmadı, Melekler ağlıyordu, Hayır öyle değildir, Niçin çok seviyorsun? (59)
Hz. Mevlânâ Celaleddin-i Rumi'nin Menkıbeleri (37)
Mevlana (Biyografi Derleme) - Dar'ül Kitap - Ahmet Berk (5,2MB)HZ. MEVLANA'NIN ESERLERİ :

Zaten Allah (c.c.) Aşk'ını yaşayan Hz. Mevlânâ (k.s.), İlahi Aşk cezbesi ile ortaya çıkan binlerce beyit ve mana sohbetlerini bu Yol'a Gönül Veren, Allah'a yakınlaşmaya çabalayan Aşık'lara, Allah'a ve Aşk'a ait eşsiz bir rehber bırakmıştır. Eserlerinin tümünde Kur'an-ı Kerim ve Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Hadislerine ait açıklamalar, Peygamberlerin (a.s) ve Din Büyüklerinin (k.s.) hayatlarından kesitler bulunmakta ve olabildiğince hikayeleştirerek anlaşılabilirliğini arttırmaktadır. Yüksek Gönlü, çok Merhamet sahibi olması yüzünden tüm dünya halklarının dikkatini çekmiş, insanlığa sunduğu evrensel düşünceler ve hoşgörüsü ile yüreklerin susuzluğunu gideren Hz. Mevlânâ (k.s.) şaheserleri ile tüm insanlık için sadece Allah'ın Lütfudur.. Şükür.. (00)

MESNEVİ-İ ŞERİF (HÜSAMİ-NAME) :www.erimsever.com'daki Hz. Mevlânâ - Mesnevî sayfası için lütfen tıklayınızDİVAN-I KEBİR (DİVAN-I ŞEMS-İ TEBRİZİ) :Bilindiği gibi divan islami edebiyat'ta şairlerin yazdıkları kendi şiirlerini alfabe sırasıyla bir araya getirdikleri kitabın adıdır. Divanlar şairlerin adlarıyla birlikte söylenirdi, mesela Divan-ı Bâki, Divan-ı Fuzuli, Divan-ı Hafız diye adlandırılır ve her gazelin son beytinde muhakkak şairin adı geçerdi. Bu geleneğe uyulmayarak, Hz. Mevlânâ'nın şiirlerini toplayan divana "Divan-ı Mevlânâ", yahut "Divan-ı Celaleddin" denmemiş, elli bine yakın beyti ihtiva eden çok büyük ebadda bir kitap olduğu için Divan-ı Kebir denmekle beraber Hz. Mevlânâ (k.s.) tarafından kendi divanına Divan-ı Şems-i Tebrizi denmiştir.
Hz. Mevlânâ gazellerinin sonlarında, kendi adı yerine hep "Şems-i Tebrizi" adını kullanmıştır. Nadir olarak bazı gazellerinde, "Selahaddin-i Zerkubi" adını anmış bazan da "Hamuş" lakabını kullanmıştır. (Hz. Şems'in (k.s.) sadece Makalat adlı bir kitabı vardır.)
Zaten Hz. Mevlânâ, Hz. Şems ile buluşmamış olsaydı, o coşkun, heyecanlı şiirleri ihtiva eden Divan-ı Kebir de meydana gelmezdi. Nitekim Hz. Mevlânâ "Tebrizli Şems bana İskender gibi, taç, taht, saltanat, verdi de ben mana ordusunun başkumandanı oldum." demiştir. (Divan-ı Kebir, III/1590)
Şems Mevlânâ'da kendini gördü, Mevlânâ da Şems'de kendini.. Onlar birbirlerine ayna oldular. Arif bir şairin dediği gibi, "Allah adamları haşa Hak değillerdir ama Hak'tan da ayrı değillerdir." Onun için Mevlânâ kendi şiirlerinde hep Şems'i yad etmiştir. Bu yüzdendir ki kitabının adına "Şems Divanı" denmiştir.
Bu tanıtım; "Divan-ı Kebir'den Seçmeler - Şefik Can tercümesi" önsözünden derlenmiştir

Divan-ı Kebir'den Seçmeler - Cilt 1 - Tercüme : Şefik Can (166sf 1,45MB) (30)
Divan-ı Kebir'den Seçmeler - Cilt 2 - Tercüme : Şefik Can (164sf 1,2MB) (30)
Divan-ı Kebir'den Seçmeler - Cilt 3 - Tercüme : Şefik Can (167sf 1,24MB) (30)
Divan-ı Kebir'den Seçmeler - Cilt 4 - Tercüme : Şefik Can (44sf 311kB) (30)

Divan-ı Kebir'den Seçmeler / Cilt 1-4 - Tercüme : Şefik Can Program : Ahmet Berk (1,77MB) (0)

Divan-ı Kebir'den Seçmeler (40)

Diwan-i Kebir - Bahr-i Recez (Divan-ı Kebir'den Seçmeler İngilizce 163 Rubai) (Dosya formatları : pdf, epub, kindle, daisy, full text, djvu link) :
Diwan-i Kebir (271sf 678kB) (19)

Divan-i Shams-i Tabriz - Selected Poems from the Divani Shamsi Tabriz, Reynold A. Nicholson (109)FÎHİ MÂ FÎH :Fihi Ma Fih, "Ne varsa içindedir" manasındadır ve Hz. Mevlana'nın (k.s.) çeşitli meclislerde yaptığı sohbetleri içermektedir. Bu sohbetlerin oğlu Sultan Veled tarafından bir kitapta toplandığı sanılmaktadır. Eser 61 bölümden oluşmaktadır. Bu bölümlerden bir kısmı, Selçuklu Veziri Süleyman Pervane'ye hitaben kaleme alınmıştır.
Eserde cennet ve cehennem, dünya ve ahiret, mürid ve mürşid, aşk ve sema gibi konuların yanında bazı siyasi olaylara da değinilmiştir ve tarihi yansıtması bakımından da büyük önem taşımaktadır. (24)

Fih-i Ma Fih - Çeviren : Abdülbaki Gölpınarlı (106sf 1MB) 1 - 76 Bölüm Kitap Kapağı (30)

Fih-i Ma Fih - Çeviren : Abdülbaki Gölpınarlı (106sf 1MB) 1 - 76 Bölüm Kitap Kapağı (6)

Fih-i Ma Fih - Çeviren : Meliha Ülker Anbarcıoğlu - Konya 2006 (2x128sf 35,1MB) (30)

Fihi Ma Fih - Tercüme : Avni Konuk (Mütercim-i hakîr Ahmed Avnî el-Mevlevî) - Türkçe taranmış tüm eser (Dosya formatları : djvu, epub, gif, pdf, abbyy.gz, djvu.txt, djvu.xml, jp2 Tüm Link) :
Pdf (116,2MB) veya Pdf Text (356sf 10,1MB) (19)

Fihi Ma Fih - Tercüme : Ahmed Avni Konuk (Ahmed Avnî el-Mevlevî) İlk 8 Fasıl (132)

Fihi Ma Fih - Türkçe, İngilizce, Farsça, Arapça ve Urdu dillerinde taranmış tüm eser (Dosya formatları : pdf, pdf with text, epub, kindle, daisy, full text, djvu Link) :
Fihi Ma Fih - Türkçe çeviren Abdülbaki Gölpınarlı (106sf 1,0MB) (19) Yukarıda bulunan Abdülbaki Gölpınarlı çevirisiyle aynı dosyadır

Fihi Ma Fih ingilizce Discourses of Rumi (Or Fihi Ma Fih) - Based on the original translation by A.J.Arberry- Omphaloskepsis Ames Iowa - İngilizce (451sf 727kB) (19)
Fihi Ma Fih farsça Fîhi Mâ Fîh - Meevlânâ Celâleddîn Muhammed Belhî - Farsça (101sf 889kB) (19)
Fihi Ma Fih arapça Kitab Fîhi Mâ Fîhi - Ehadiyat mevlânâ Celâleddîn El-Rûmî - Arapça (334sf 4,8MB) (19)
Fihi Ma Fih urdu Fîhi Mâ Fîh - Mevlânâ Celâleddîn Rûmî - Tercüme: Ebra El Rassir Tebbem - Urdu Dili (347sf 14,6MB) (19)

Fihi Mafih - 62 Fasıl (40)

Cemalnur Sargut'la Bir Nefeste Fihi Mafih Okumaları (28mp3 toplam 373MB) (9)MEKTUBAT - MEKTUPLAR :

Mevlana'nın başta Selçuklu hükümdarlarına ve devrin ileri gelenlerine nasihat için, kendisinden sorulan ve halledilmesi istenilen dini ve ilmi konularda açıklayıcı bilgiler vermek için yazdığı 147 (150) adet mektuptur.
Mevlana bu mektuplarında, edebi mektup yazma kaidelerine uymamış, aynen konuştuğu gibi yazmıştır. Mektuplarında "kulunuz, ben deniz" gibi kelimelere hiç yer vermemiştir.
Hitaplarında mevki ve memuriyet adları dışında, mektup yazdığı kişinin aklına, inancına ve yaptığı iyi işlere göre kendisine hangi hitap tarzı yakışıyorsa, onu kullanmıştır. (33)

Mektupları Türkçeye Çeviren Abdülbaki Gölpınarlı'nın İnkılap Kitabevi baskısından : Mevlânâ Celâleddin Muhammed'in mektuplarını Türkçeye çevirmek, böylece Mevlânâ zincirine bir halka daha eklemek niyetine düşünce aklımıza gelen ilk şey, dostlar tarafından sorulan ilk soru şu oldu: Gerçekten de bu mektuplar, Mevlânâ Celâleddin'in midir? Bu soruyu cevaplandırmak, mektupları Türkçe'ye çevirmeye, ondan sonra da bunları incelemeye, eleştirmeye bağlıydı. Mektupların Türkçe'ye çevrilmesi az bir zamanda bitti. Bu çalışma sırasında mektuplarda dikkatimizi çeken noktaları not ettik. Çeviriden sonra asıl uzun süren çalışma başladı. Bu mektupların içinde üç tanesinin Mevlânâ'ya âid olmadığını gördük. Bunların biri, VIII. mektuptur. Mecdeddin Atabek'e yazılan ve onun mektubuna cevâp olan bu mektubu yazan, muhâtabına, 'Selâmınızı, Allah gölgesini dâimi etsin, ömrüne ömürler katsın, Hazret-i Hudâvendigâr'a bildirdim; pek sevindiler, selâmler, duâlar etmedeler...' diyor; görmeyi, görüşmeyi pek arzuladığını bildiriyor. Aynı mektupta, Mevlânâ'nın bir gazelinden üç beyit, 'Netekim demiştir' kaydıyla alınmada. Apaçık anlaşılıyor ki bu mektup, Mevlânâ'nın değildir; her halde onun emriyle, fakat bir başkası tarafından yazılmıştır. Zati üslûp da Mevlânâ'nın üslûbuna benzemiyor. (Önsözden)

Mektuplar - Mevlânâ Celâleddîn - Tercüme : Abdülbâki Gölpınarlı - 1963 (171sf 59,19MB) Mektuplarda, Mevlânâ'nın büyüklere karşı gösterdiği gerçek büyüklüğünü, üstün izzeti nefsini, aynı zamanda sıkılgan huyunu, gönül alıcılığını, yüze duramayışını, nihayet insanlara, yoksullara karşı duyduğu derin sevgiyi, bağlılığı, kusurlulara karşı gösterdiği insanca müsamahayı; hasılı bütün cephesiyle Mevlânâ'yı, Mevlânâ'nın Mevlânâlığını görürüz. (sf5'den) (30)

Mevlânâ'nın Mektubları - Düzelten: Ahmed Remzi Akyürek - M.F. Nafiz Uzluk yönünden bastırıldı - İstanbul 1937 (218sf 37,8MB) (9)

Hz. Mevlana ve Mektubat (Mektuplar) Mektûbat'tan Seçmeler (86)MECALİS-İ SEB'A (YEDİ MECLİS) :

Mevlana'nın yedi meclisinin, yedi vaazının toplanmasından meydana gelmiştir. Bu vaazları, Çelebi Hüsameddin veya oğlu Sultan Veled tarafından not edilmiş ancak özüne dokunulmamak kaydıyla eklentiler yapılmıştır. Eserin düzenlemesi yapıldıktan sonra, Mevlana'nın kontrolünden geçmiş olması kuvvetle muhtemeldir.
Mevlana'nın yedi meclisinde açıkladığı hadisleri şu konulara ayrılmıştır :
1 - Doğru yoldan ayrılmış toplumların hangi yolla kurtulacağı
2 - Suçtan kurtuluş, akıl yolu ile gafletten uyanış
3 - İnanç'taki kudret
4 - Tövbe edip doğru yolu bulanların Allah'ın sevgili kulu olacakları
5 - Bilginin değeri
6 - Gaflete dalış
7 - Aklın önemi
Bu yedi mecliste, asıl açıklanan hadiselerle beraber 41 hadis daha geçmektedir. Mevlana tarafından seçilen her hadis içtimaidir. Mevlana, yedi meclisinde her bölüme "Hamd-ü Sena" ve "Münacat" ile başlamakta, açıklanacak konuları ve tasavvufi görüşlerini hikaye ve şiirlerle cazip hale getirmektedir. Bu anlatım tarzı Mesnevi'nin yazılışında da aynen kullanılmıştır. (24)

Mecalis-i Seba - Yrd.Doç.Dr.Nuri Şimşekler (80sf 686kB) (30)

Mecalis-i Seba (166kB) Sunuş, 1-7nci Meclis, Konulara göre fihrist, Geçen Hadisler (18)RUBÂÎLER :Rubailer (450 Adet) Belgede bazı tarama sorunları olduğu halde çok kıymetli bir paylaşım (37)

Mevlana Rubaileri 1 - Okuyan: Kenan Işık (5:00)
Mevlana Rubaileri 2 - Okuyan: Kenan Işık (6:44)
Mevlana Rubaileri 3 - Okuyan: Kenan Işık (7:17)
Mevlana Rubaileri 4 - Okuyan: Kenan Işık (5:42)
Mevlana Rubaileri 5 - Okuyan: Kenan Işık (5:03)
Mevlana Rubaileri 6 - Okuyan: Kenan Işık (5:52)
Mevlana Rubaileri 7 - Okuyan: Kenan Işık (7:34)

Etme - Okuyan: Kenan Işık - Yaşamdan Dakikalar (4:00)
Etme - Okuyan: Yılmaz Erdoğan (5:54)
Etme - Okuyan: Semih Mert, Müzik: Yansımalar-Sonbahar (1:50)

Demedim mi? - Okuyan: Ahmet Ilgaz (2:04) - 2
Ben Seninim, Beni Tekrar Bana Verme - Okuyanlar Türkçe: Ahmet Ilgaz, Farsça: Leyla Yıldırım (1:45)
Biz Aşkın Aşıkıyız - Okuyanlar Türkçe: Ahmet Ilgaz, Farsça: Leyla Yıldırım (1:56)
Ne Aklım Kaldı Benim - Okuyanlar Türkçe: Ahmet Ilgaz, Farsça: Leyla Yıldırım (2:48)
Sana Aşık olduğum - Okuyanlar Türkçe: Ahmet Ilgaz, Farsça: Leyla Yıldırım (2:10)
Aşkla Beraber Ol - Okuyanlar Türkçe: Ahmet Ilgaz, Farsça: Leyla Yıldırım (2:14)
Bu Aşk Bir Padişahtır - Okuyanlar Türkçe: Ahmet Ilgaz, Farsça: Leyla Yıldırım (1:31)
Ey İman İncisi - Okuyanlar Türkçe: Ahmet Ilgaz, Farsça: Leyla Yıldırım (1:34)
Hekimi Büyüleyen - Okuyanlar Türkçe: Ahmet Ilgaz, Farsça: Leyla Yıldırım (2:03)
Senin Varlığın - Okuyanlar Türkçe: Ahmet Ilgaz, Farsça: Leyla Yıldırım (2:18)
Ben Safa Denizinde - Okuyanlar Türkçe: Ahmet Ilgaz, Farsça: Leyla Yıldırım (1:52)ŞİİRLER :

Şiirler - Antoloji.com Kültür Sanat 2004 (61sf 120kB) - 2 (24-30)ÖZLÜ SÖZLER :

www.erimsever.com'daki Özlü Sözler - Hz. Mevlana (k.s.) sayfası. (Eserlerinde bulunan çok kıymetli Sözlerinden sadece bir demet..)

Hazreti Mevlana Celaleddin-i Rumi´den Tavsiyeler (41sf 146kB) (64)MEVLEVİ EVRAD-I ŞERİFİ :

Kur’an-ı Kerim’de dua ile ilgili iki yüzden fazla ayet olması, Cenab-ı Hakk’ın; “De ki, dualarınız olmasaydı Rabbimin indinde ne değeriniz olurdu?” buyurması, duanın öneminin ne kadar büyük olduğunu gösterir. Peygamber Efendimiz’in de dua hakkında “Dua ibadetin özüdür” gibi sayısız hadis-i şerifi vardır. Resul-i Ekrem (s.a.v.) Efendimiz’den intikal eden örnek dualara göre evliya-yı kiram da kendi yollarına uygun dualar tertip etmişlerdir.
Belli vakitlerde muntazaman ve devamlı okunan dualara “vird” veya “virdler” manasına “evrad” denilir. Her büyük şeyhin özel ilahi ilham ve işaretlerle tertip edip okumayı adet ettiği, müritlerinin de muntazaman okumaya devam ettikleri virdleri vardır. Bunlara “hizb” de derler ki, şeyhin ismine izafetle veya okunuş amacına uygun isimlerle tanınıp anılırlar.
Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri’nin de bazı sure, ayet ve Peygamber Efendimiz’den gelen bazı dualardan terkip ve tertip olunmuş bir virdi vardır. Hz. Mevlana'yı sevenler, onun yolundan gidenler onun mübarek dualarını asırlardır okuya gelmişler ve dillerine vird edinmişlerdir.
“Evrad-ı Mevlana (Mevleviyye)” denilen bu meşhur virdin değişik kütüphanelerde, birçok yazma nüshası vardır. Biz bu çalışmada S.Ü. Selçuklu Araştırmaları Merkezi kütüphanesinde bulunan nüshayı günümüz kültür hayatına kazandırmak istedik. Bunu yaparken de evradın sadece tıpkıbasımıyla yetinmedik. Manasının anlaşılabilmesi için orijinal metnin yanına Türkçe mealini de koymayı uygun gördük. Ayrıca eski yazıyı okumakta güçlük çeken ya da okumayı bilmeyenler için de Arapça metnin Latin okunuşunu da çalışmamıza ekledik. (18)

Mevlevi Evrad-ı Şerifi Önsöz, Açıklama, 54 sayfa (9)

Mevlevi Evrad-ı Şerifi Önsöz, Açıklama, 54 sayfa (37)

Evrad-ı Mevlana (136kB) Sunuş, 1-7nci Meclis, Konulara göre fihrist, Geçen Hadisler (18)

Mevlevi Evrad-ı Şerifi (14mp3 toplam 93,6MB) (30)
Mevlevi Evrad-ı Şerifi (1mp3 toplam 67MB) (30)

Mevlevi Evrad-ı Şerifi 1 (Allahümme ente's selam) - 2 (Ve ilahüküm ilahün.) - 3 (Amene'r-rasülü) - 4 (Elhamdü lillâhillezî) - 5 (Ya sîn) - 6 (Ya,eyyühe'l,lezîne) - 7 (Velleyli izâ yağşâ) - 8 (Vedduha) - 9 (Elem neşrah) - 10 (ikra' bi'smi rabbike'l) - 11 (İnna enzelnâhü) - 12 (İzâ zülziletil) - 13 (Elhakümü't tekasür) - 14 (Elemtera keyfe) - 15 (Kul hüvallâhü ehad) - 16 (Elif lam mim) - 17 (Elhamdü lillâhillezî) - 18 (Eşhedü en lâ ilâhe) - 19 (Esmâ-ül Hüsnâ) - 20 (Allâhümme bi hurmeti) - 21 (Ha-keza'l harace't) - 22 (El-Fatiha) - 23 Gülbank (Son) (123)

Gülbang (Gülbank) :

Farsça’da 'gül sesi' mânâsına gelmektedir. Gülbankler yapılacak işin hayırlı, uğurlu olması veya sağlık, esenlik, başarı dileğiyle ve kalıplaşmış bir ifade tarzıyla Allah’a yalvarıp yakarmayı dile getiren dualardır. “Gülbang” okunması için daha çok “gülbang çekme” deyimi yaygındır. Topluca yapılan bir merasim sırasında belirli bir âdâb içinde şeyh, dede, baba veya bu işle görevli kişilerce çekilir. Doğum, ad koyma, sünnet olma, mektebe başlama, tarikata giren yeni dervişe arakıyye giydirme, evlenme gibi törenlerde ve cenazelerde bir şeyh veya hoca efendi tarafından gülbank okunur.
Anonim olan Gülbank metinleri genellikle Türkçe’dir. Çok uzun gülbank metinleri bulunduğu gibi birkaç cümleden ibaret olanlar da vardır. Mevlevî gülbanklerinin baş tarafında bazan Mesnevî’den seçilmiş beyitler yanında nâdir olarak da Arapça ibareler yer alır (örnekler için bk. Gölpınarlı, Mevlevî Âdâb ve Erkânı, s. 104, 127, 130).
Gülbang, eski Türk edebiyatında başka mânâlarda da kullanılmıştır. Nef’î’nin, “tuta dünyayı hep gülbang-i kûs-ı nusret âvâzı” mısraında 'zafer havaları vuran kös sesi, zafer nârası” anlamındadır. Yahya Kemal’in “yeniçeriye Gazel” şiirinde “Gülbang-i âsumânı tutan pîr aşkına” beytinde duâ ve zikir anlamındadır. Şeyh Galib’in bir na’tındaki “gülbang-i kudûmün çekilir arş-ı Hudâ’da / Esmâ-i şerîfin anılır arz u semâda” beytinde Hz. Peygamberin adının arş ve semâda yankılanması gülbang kelimesiyle ifade edilmiştir. Ayrıca, Fars ve Türk edebiyatlarında ezan için “Gülbang-i Muhammedî” ve “gülbang-i Müselmânî” tamlamaları kullanılmaktadır.
Bu dualar din ve dünyaya ait büyük faydalar ve hassalar taşır.
Gülbank - Mustafa Uzun - TDV İslam Ansiklopedisi (Cilt 14, sf233) (37)

Hû'nun anlamı: Kur'an'da da geçen "O" dan maksat, Allâh'tır ki arapçası "Hû" dur. "Hû" ya, ad değildir, işâret ismidir diyenler olduğu gibi "İsm-i Zât" diyenler ve bu adı, Allâh'ın en büyük adı sayanlar da vardır. Kur'an'da, "duyan, gören, gücü yeten..." gibi sıfatları bildiren birçok adlar, "O" adına icrâ' edildiği gibi, "O" bir Allâh'tır ki yoktur O'ndan başka tapacak; gizliyi de bilir, görüneni de; O'dur Rahmân ve Rahîm" meâlindeki âyet-i kerîmede Allâh ismi celâli de "O" adına ircâ edilmiştir. (LIX, Haşr, 22). Bu yüzden Mevleviyye, bütün gül-banglerin sonunu "Hû" diye bitirir. - Mesnevî 1. Cilt Sayfa 332 - Abdülbaki Gölpınarlı Şerhi

Gülbank (37)
Mevlevi Evrad-ı Şerifi 23. Bölüm Gülbank (123)KATALOGLAR :

Yazmalar Kataloğu - Abdülbaki Gölpınarlı (17sf 203,2kB) (9)

Batı'da Mevlâna ve Mevlevîlik Bibliyografyası - Dr. Sâfi Arpaguş - İstem 2007 (26sf 258kB) Günümüzde Doğu’dan Batı’ya, Amerika’dan Avusturalya’ya dünyanın hemen her köşesinde bir “Rumî”, gerçeğinden söz etmek mümkündür İçindekiler: Giriş, Kitaplar, Makaleler ve Kitap Bölümleri (22)

Mevlâna Bibliyografyası - Yrd.Doç.Dr. Mustafa Tekin - İstem 2007 (54sf 523kB) Mevlâna Celâleddin Rûmi ve Onun eserleri üzerinde çalışmak isteyen araştırmacılarımızın en çok ihtiyaç duydukları şeylerden birisi de çalışma konusunda oluşturulan bibliyografyadır. İçindekiler: Tezler(Lisans ve Seminer, Yüksek Lisans, Doktora), Kitaplar, Bildiri ve Makaleler, Kaynaklar, Kısaltmalar (22)

Tez-Doktora Kataloğu - Necip Fazıl Duru (7sf 81,8kB) (30)

Makale Kataloğu - Mevlanader (7sf 269,4kB) (30)BÜYÜKLER - ZARİF İNSANLAR [2] :

Seven Sevdiği ile Beraberdir.. Aynen Hz. Mevlânâ'nın nüktelediği gibi: "Neyi arıyorsan O'sun sen"..

Mevlana bir gün zamanın allamesi (çok bilgin) olan Sıraceddin-i Tatari’nin hücresine giderek orada ilahi bilgiler saçmakla meşgul oldu. Bu sırada “İlahi hâkim Hoca Sena’i ve Feridüddin-i Attar (Tanrı ikisinin de sırrını kutsasın), dinin ulularından oldukları halde çok defa ayrılıktan dem vurdular. Bizim sözlerimiz ise hep vuslat (buluşma) hakkındadır” dedi ve yine buyurdu ki: “İmam Ebu Hanife, İmam Muttalibi ve diğer imamlar toprak dünyasının mimarı idiler. Tam bir doğrulukla bunların tarikatına (yoluna) girenler, bu azizlerin peşine takılanlar kötü insanların ve din yolu eşkıyasının şerrinden emin olup kurtuldular. Fakat Cüneyd, Zünnun, Ebu-Yezid, Şakik, Ethem, Mansur ve bunlar gibi veliler bir su kuşudurlar, manalar ummanının (denizinin) yüzücüleridir. Bunlara uyanlar, hilekâr nefsin hilelerinden kurtulurlar ve kudret denizinin cevherlerini elde ederler.
Bir gün Mevlana hazretleri: “Attar’ın sözü ile meşgul olanlar Hâkim Sanayi’nin sözlerinden istifade ederler ve onun sözlerinin sırlarını anlarlar. Sanayi’nin sözlerini tam bir ciddiyetle mütalaa edenler bizim sözlerimizin nurunun sırrına vakıf olurlar” buyurdu. - (Ariflerin Menkıbeleri - Ahmet Eflaki - Şark İslam Klasikleri 29, M.E B. Yayınları 489)

Mevlâna'nın Gönül Dostları - T.C.Konya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü - Yrd.Doç.Dr.Hasan Özönder (30) :
1. Bölüm - Sunuş, Önsöz, Şems-i Tebrizî (Tebrizli Şems), (21sf 2,4MB)
2. Bölüm - Selâhaddin Zerkûbî (Kuyumcu Selâhaddin), Çelebi Hüsâmeddin (Ahi Türk-oğlu), Sultan Veled, Âteş-Bâz Velî (24sf 3,1MB)
3. Bölüm - Sadreddin Konevî (Konyalı Sadreddin), Beyhekim, Cemel Ali Dede, Ahmed Eflâki, Sonsöz (35sf 4,3MB)

Hazreti Mevlânâ'nın Etrafındakiler - Mesnevihan Şefikcan Seyyid Burhaneddin Muhakkık Tirmizi, Tebrizli Şemseddin Hazretleri, Konyalı Kuyumcu Şeyh Selahaddin, Çelebi Hüsameddin Hazretleri, Muhyiddin-i Arabi ve Sadreddin Konevi (101)

Hazreti Mevlânâ'nın Çevresindekiler - (Araştırmacı-Yazar merhûme Ayten Lermioğlu’nun ''Hz.Mevlâna ve Yakınları'' (İstanbul, 1969) eserinden özetlenmiş - Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi Mümine Sultan (Mevlâna’nın Annesi), Sultânu'l-Ulemâ Bahâeddin Veled (Mevlâna’nın Babası), Seyyid Burhâneddîn-i Tirmizî (Mevlâna’nın Hocası), Şems-i Tebrizî (Mevlâna’nın Can Yoldaşı, O’nu Aşk Yoluna Düşüren Velî), Salâhaddin-i Zerkûb (Mevlâna’nın Şems’ten sonraki Yakın Dostu, Halifesi ve Dünürü), Ahî Türkoğlu Hüsameddin Çelebi (Mevlâna’nın Hâlifesi, Mesnevî’nin Kâtibi), Sultan Veled (Mevlâna’nın Oğlu ve Mevlevîliği Tesis Eden Kişi), Ulu Ârif Çelebi (Mevlâna’nın Torunu, Mevlevîliği Anadolu’nun Birçok Yerine Yayan Kişi), Âteş-Bâz-ı Velî (Mevlâna’nın ve Dergâh’ın Aşçısı) (108)

HZ. SULTÂN-ÜL ULEMÂ BAHÂEDDÎN VELED (K.S.) :

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî'nin babasıdır ve hazret-i Ebû Bekr-i Sıddîk'in soyundan gelmektedir. İsmi Muhammed Bahâeddîn'dir. 1151 yılında doğdu ve 1228 veya 1231 yılında Konya'da Hakka yürüdü. Annesi, Harezmşah sultanlarından Alâüddîn Muhammed Harezmşah'ın kızı Emetullah Hâtundur. Zahiri ve batıni ilimlerde öyle yüksek derecelere vasıl oldu ki zamanının büyük alimlerinden üç yüz kadarı bir gece Peygamber efendimizi (s.a.v) rüyalarında görürler ve "Ey insanlar! Bugünden sonra Muhammed Bahâeddîn'e 'Sultân-ül-ulemâ' (Âlimlerin Sultanı) denilecek" hitabına mazhar olmuştur. (9-00)

Mevlana Belh'den Konya'ya Belh, Nişabur, Bağdat, Kûfe, Mekke, Medine, Şam, Malatya, Erzincan, Karaman, Konya..
ŞÜKÜR..


Sultanu'l-Ulema (Bahaeddin Veled) - Semazen.net (9)

Bilginler Sultanı Bahaeddin Veled - rumimevlevi.com (37)

Sultân-ül Ulemâ Bahâeddîn Veled (k.s.) - Sufi.20m.com (13)

Sultân-ül-Ulemâ Behâeddîn Veled - Evliyalar Ansiklopedisi - Hakikat Kitabevi 1992 (37)

Bahaeddin Veled - Wikipedia (57)

Sultan-ül Ulema Behaeddin Veled - BirizBiz (80)

Sultan'ül Ülema Bahaeddin Veled Hazretleri'nin Tarikat Silsilesi - RumiMevlevi.com (37)

Eserleri :

The Drowed Book - Ecstatic and earthy reflections of Bahauddin, The Father of Rumi - Translated by Coleman Barks, John Moyne - [Maarif] (192sf 685kB) (60)

Necmeddin-i Kübrâ (k.s.) :

Molla Câmî’nin ifadesine göre, Mevlânâ’nın babası Bahâeddîn Veled (k.s.), Necmeddin-i Kübrâ (k.s.)'nın mürîdlerindendir. Ayrıca Şemseddîn-i Tebrizî de Necmeddin-i Kübrâ'nın halifelerinden Baba Kemâl Cendî gözetiminde halvete girmiştir.
Necmeddin-i Kübrâ (1145-1221) - (Ahmed bin Ömer - Ebû’l-Cennab Necmeddin-i Kübrâ el-Hivakî el-Harezmî) - 'Eğer aşkı seversen cân olasın' yazısı (41)
Tasavvuf Yolunun Önderlerinden Necmeddîn-i Kübrâ - Prof.Dr. Osman Türer (14)
Necmeddîn-i Kübrâ - BirizBiz (80)
Fevâihu'l Cemal ve Fevâtihul'l Celal - Necmedîn-i Kübra (k.s.) - İhramcızâde Hacı İsmailHakkı Altuntaş (151sf 892kB) (39)

SEYYİD BURHANEDDİN MUHAKKIK-I TİRMİZİ (K.S.) :

Hz. Mevlana'nın (k.s.) Babası Sultan-ul Ülema Baha Veled (k.s.)'in öğrencisi olup Sultan-ul Ülema Baha Veled (k.s.)'in ebediyete göçünden sonra Hz. Mevlânâ'yı emanet ettiği hocasıdır. Muhakkık lakabı, "kamil insan" veya "hakikat bilgisini elde edip tahkike erişen kişi" anlamındadır. (00)

Seyyid Burhaneddin Muhakkık Tirmizi - Hayatı (9)

Hazreti Şeyh Hakimi Tirmizi (Kuddise Sırruhu) - Tezkiret-ul Evliya - Mehmed Zahid Kotku çevirisi (115)

Seyid Burhaneddin Muhakkık-ı Tirmizi'nin bazı tasavvufi kavramlara getirdiği metaforik yaklaşımlar (31sf 309kB) (33)

Seyid Burhaneddin Muhakkık-ı Tirmizi - Franklin D.Lewis - Çeviren: Osman Nuri Küçük (18sf 686kB) (38)

Burhâneddîn Muhakkık Tirmizi - BirizBiz (80)

Eseri :

Maarif - Seyyid Burhaneddin Tirmizi - Tercüme : Ali Rıza Karabulut (81sf 1,12MB) (9)

Maarif (9)

www.erimsever.com'daki "Seyyid Burhaneddin Tirmizi" konulu Sempozyumlara ait sayfaya gitmek için lütfen tıklayınız

ŞEYH FERÎDÜDDÎN-İ ATTAR (K.S.) :Ferîdüddîn Muhammed bin İbrahim ül Attâr Hazretleri (k.s.), (Farsça: Farîdo d-Dîn ‘Attar) Horasan'ın Nişâbur şehrinde 1120 yılında doğmuş, 1229 yılında şehit edilmiştir.
Eczacılık ve Attârlıkla uğraşırken, bir taraftan da ilim ile meşgul oluyordu. Attarlık mesleğine olan ilgisinden ve duyduğu saygıdan dolayı da eserlerinde “Attar” mahlasını kullanmıştır. (Güzel kokular yapmakta çalıştığı için attar (ıtır'dan aktar) manasında)

Başlangıçta sahibi olduğu attar dükkanında alış-veriş ile uğraşırken karşısına bir derviş çıktı.
Derviş: "Bana Allah için bir şey ver" dedi.
O (Attâr) aldırmadı.
Derviş sordu: "Söyle ne olmak istersin?"
(Attâr) "Senin gibi" dedi.
(Derviş) "Sen benim gibi olabilir misin?" dedi.
(Attâr) "Elbette" dedi.
Dervişin elinde tahtadan bir çanak vardı, onu başının altına koyup yere uzandı. Ve: "Allah" dedi, can verdi. - Tezkiret-ul Evliya - Mehmed Zahid Kotku çevirisinden

Ferîdüddîn-i Attâr bu olaydan çok etkilendi. Bu durum karşısında Allah’a olan bağlılığı, dînini öğrenme istek ve arzusu dayanılmaz hâle gelince, attârlığı terk etti. O günden sonra varını yoğunu Allah yolunda sadaka olarak dağıttı ve kendini tamamen İslami ilimlere adayarak Ömrünün geri kalanını ilim, irfan ve ibadetle geçirdi.
Döneminin ünlü mutasavvıflarından Kutbettin Haydar'ın yanında yetiştiği belirtilir.

Hz. Mevlânâ henüz küçük bir çocukken, Babası ile Horasan'dan göçlerinde sırasında Ferîdüddîn-i Attâr'ın ihtiyarlığı zamanında rastgelmiş, evinde misafir olmuş ve aralarında uzun sohbetler cereyan etmiştir.
Bu sırada Hz. Mevlânâ'nın rüyasında nur yüzlü bir Pirin kendisine altı dallı bir gül fidanı verdiğini görür, rüyasını babasına anlattığında "Altı dallı gül, senin altı ciltlik bir kitap yazacağına işarettir" der. O anda orada hazır bulunan Ferîdüddîn-i Attâr da "Altı dallı güle kavuşuncaya kadar bu kitap ile meşgul olursunuz" diyerek Celaleddin'e Esrarname kitabını hediye eder.

Ferîdüddîn-i Attâr - Evliyalar Ansiklopedisi - Hakikat Kitabevi 1992 (37)

Feridüddin-i Attar - RAVLİ (29)

Feridüddin-i Attar - Tezkiret-ul Evliya - Mehmed Zahid Kotku çevirisi (115)

Feridüddin-i Attar - feriduniattar.blogspot (112)

Ferîdüddîn-i Attâr - Wikipedia (72)

Feridüddin Attar (k.s.)'ın Hal Tercemesi (52)

Feridüddin-i Attar

Ferîdüddîn-i Attâr - BirizBiz (80)

Feridüddin Attâr’ın Hayatı ve Eserleri (The Life of Fariduddin Attar and his Studies) - Serhat Küçük - Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi (22sf 197kB) (117)

Eserlerindeki Sözlerinden (113)

Eserleri :

Tezkiret-ül-Evliyâ (Ermişler Tezkeresi) hâriç, tüm eserleri manzumdur.

Esrârnâme (Sırlar Kitabı) - Tasavvuf hakkında olan bu eser, 26 makâleden ibâret bir mesnevîdir :
Lâmekânî Hüseyin’in Esrarnâme Tercümesi - İbrahim Halil Tuğluk - (48sf 257kB) (118)
Esrârnâme'den 79. ve 80. Makaleler (116)

Divan-ı Feriduddin-i Attâr (518sf 2,45MB) Farsça (110)


www.erimsever.com'daki Hz. Mevlana (k.s.) konulu minyatürler için lütfen tıklayınız

Mantıku’t-Tayr (Maqâmât-e Toyûr veya Manteq-ol-tayr veya Tuyûrnâme), 1187 yılında yazmış olduğu eseridir.
Mantıkut-Tayr (Mantık-ut-Tayr ve Makâmât-ı Tuyûr) (Kuşların Dilinden Hikayeler) :
4724 beyitten oluşan Mesnevi tarzında yazılmış bu eserde Attar, insanın hakikati bulma çabasını anlatır. Hakikat yolunun yolcuları kuşlarla simgelenmiştir, her biri ayrı bir insan karekterini temsil eder. Hüdhüd kuşu bu kuşların önderi, yani mürşididir. Kuşlar ülkesinin bütün kuşları Kaf Dağı'nın ardındaki padişahları Simurg'u (Zümrüdü Anka Kuşu) bulabilmek için yola çıkarlar. Yolculuk uzun ve zorludur. İsteği ve sebâtı az olanlar, dünyevi şeylere takılanlar yolda birer birer dökülürler. Kaf Dağı'na varanların önünde ise hepsi birbirinden çetin yedi vadi uzanmaktadır. İstek, aşk, marifet, istiğna, tevhid, hayret ve yokluk vadileri.

Türkçesi olarak internette bulunabilen; Gülşehri'nin Mantıku’t-tayr adlı eserini Fars edebiyatının büyük şairi Feridüddin-i Attar’ın aynı adı taşıyan eserinden almış ve tercüme etmiştir. O bu tercümede serbest davrandığı gibi eserin yapısını da değiştirmiştir. Hemen hemen kendi gönlünce yaptığı bu değişikliklerde iç yapı asıl olarak değişmese bile, özellikle hikâyelerde farklı bir tutum izlemiştir. Şair, Attar’daki hikâyelerin yerine başka hikâyeler koymuştur. O bu hikâyeleri çeşitli kaynaklardan aldığı gibi, kendisi de bizzat hikâyeler yazmıştır.

Matık Al-Tayr (Kuş Dili) - Feridüddin-i Attar - İslam klasikleri. M. E. B. 2172 Çeviren Abdulbaki Gölpınarlı kitabından bazı bölümler:
Matık Al-Tayr ve Yedi Vadi (29)
Dert ve Bekleyiş (29)
Kimse Kendi Ayıbını Görmez (29)
Can Kime Verilir - İbrahim Peygamber (29)
Kutunun Kapağını Aç (29)
Devlet (29)
Oğlu Ölen (29)
Tanrı Erlerini Anış (29)
Görecek Gözün Gidilecek Yolun Var İskender (29)
Matık Al-Tayr Önemi ve Kitabın Bitimi (29)
Matık Al-Tayr'da Attar'ın Bitiriş Duası (29)

Mantıku't-Tayr (Gülşen-nâme) - Gülşehri - Hazırlayan: Prof.Dr. Kemal Yavuz (7+276sf 1,46MB) Gülşehri'nin kitabıdır. Aynı isimde olup bazı eklemeler ve farklı anlatımlara sahiptir. (48)

Mantıkût-Tayr - Feriduddin-i Attâr (208sf 1,18MB) Farsça (110)

Bird Parliament by Farid ud-Din Attar, Translate: Edward FitzGerald (1889) (119)

The Conference of the Birds - Fardiuddin Attar (126sf 755kB) (60)

The Conference of the Birds - A Sufi Allegory Being An Abridged Version of Farid-ud-din Attar's Mantiq-ut-Tayr by R.P. Masani, M.A. - Oxford University Press London Edinburg Glasgow New York Toronto Melbourne Capetown Bombay Calcutta Madras, 1924 - printed at the Kanarese Mission Press and Book Depot, Mangalore (105)

Mantic uttair - Farîd al-Dîn'Attâr - Basımevi: Black, Parry and Kingsbury, 1809 - İngilizce taranmış tüm eser (Dosya formatları : Read Online, Pdf-Google.com, epub, Kindle, Daisy, Full Text, Djvu, Metadata link) :
Coundels of Attar - Farîd al-Dîn'Attâr (141sf 2,7MB) (19)

Mantic uttaîr - Farîd al-Dîn'Attâr - Farid od-Din Mohammad ebn Ebrahim Attar, Joseph Garcin de Tassy - Basımevi: Imprime par autorisation de l'empereur a l 'Imprimerie imperiale - 1857 - Fransızca taranmış tüm eser (Dosya formatları : Read Online, Pdf-Google.com, epub, Kindle, Daisy, Full Text, Djvu, Metadata link) :
Coundels of Attar - Farîd al-Dîn'Attâr (553sf 16MB) (19)

Coundels of Attar - Farîd al-Dîn'Attâr - Basımevi: Imprimerie imperiale - 1863 - Fransızca taranmış tüm eser (Dosya formatları : Read Online, Pdf-Google.com, epub, Kindle, Daisy, Full Text, Djvu, Metadata link) :
Coundels of Attar - Farîd al-Dîn'Attâr (298sf 15,5MB) (19)

Conference of the Birds - Pangea World Theater 3.2009 Performances (104)

Attar's Conference of the birds: Poetry reading (mp3: 2:19 3,2MB) Actor Helen Morse reads from Attar's Conference of the birds, translated by Edward Fitzgerald (61)

Mantıkut-Tayr'ın Manzum Çevirileri Üzerine Bir Karşılaştırma (18sf 304kB) (33)

İlahîname (Elâhî-Nâma) :
İlahiname (Kitabın Başlangıcı) - Feridüddin-i Attar (29)
İlahiname - Makale 1 - 12 (29)
Gönül Nerede (29)
İlahiname (Kitabın Sonu) - Feridüddin-i Attar (29)

Feriduddin Attar Hz.den Nasihatler (Pendname kitabı tanıtımı) (114)
Pendname - Şeyh Ferîdeddîn Attâr (92sf 223kB) (30)
Pendname - Şeyh Ferideddin Attar (92sf 223kB) (6)
Pendname (Öğüt Kitabı) - Feridüddin-i Attar (Çeviren M.Nuri Gençosman - M.E.B. 391) (29)
Pend-nameh, ou Le livre des conseils de Ferid-Eddin Attar - Çeviri: Antoine Isaac Silvestre de Sacy, Yayıncı: Chez Debure (1819) - Fransızca taranmış eser (Dosya formatları : pdf (Google.com), epub, kindle, daisy, full text, djvu, metadata link) : Pend-nameh (?sf 11MB) (19)

Tezkiret-ul Evliya (Tadkerat al- Awlîya) :
Tezkiret-ul Evliya - Feridüddin-i Attar - Çeviri : Mehmed Zahid Kotku (114sf 1,03MB) Seksen civarında velinin hâl tercümesi ile menkıbeleri ve veciz sözleri (9)
Tezkiret-ul Evliya - Feridüddin-i Attar - Çeviri : Mehmed Zahid Kotku (114sf 1,03MB) (70)
Tazkirat-i al-awliya - Çeviri: Reynold Alleyne Nicholson, Muhammad Qazvini, Yayıncı: Brill (1905) - Catalan Dilinde taranmış eser (Dosya formatları : pdf (Google.com), epub, kindle, daisy, full text, djvu, metadata link) : Tazkirat-i al-awliya (?sf 16,7MB) (19)

Cevahirname: Öğütler - Feridüddin-i Attar (52sf 309kB) (30)

Diğer Eserleri : Musîbetnâme (Moşîbat-Nâma) (Mesnevî türünde yazılmış olan eserde Kırk gün süren bir sınav sırasında ki deneyimlerini anlatır ve pekçok küçük hikâyeler vardır. Eser, Tarîkatnâme ismiyle Türkçeye tercüme edilmiştir), Muhtârnâme (Konulara göre tertib edilmiş bir rubâiler mecmuasıdır. Elli bâbdan meydana gelen eser, İkinci Selîm zamânında Türkçeye tercüme edilmiştir), Cevher-üz-Zât (Allahü teâlâdan başka her şeyin fânî olduğunu konu alan bir eserdir), Üştürnâme, Bülbülnâme, Bisernâme, Haydarnâme, Deryânâme, Leylâ ve Mecnûn, Mahmûd-u Ayaz, Mahzen-ül-Esrâr, Mazhâr-üs-Sıfât, Miftâh-ül-Fütûh, Vuslâtnâme, İrşâd-ı Beyân, Velednâme, Hırâdnâme, Hayâtnâme, Şifâ-ül-Kulûb, Uşşaknâme, Kenz-ül-Esrâr, Kenz-ül-Hakâik, Mazhar-ül-Âsâr, Mîracnâme, Misbahnâme, Hüdhüdnâme, Mahfinâme, Kemâlnâme, Tercümet-ül-Ehâdîs, Zühdnâme

HAKÎM SENÂÎ (K.S.) :

Ebü’l Mecd Hakîm Senâî hazretleri büyük velîlerdendir. İsmi Mecdûd bin Âdem, künyesi Ebü’l-Mecd Hakîm Senâî’dir. Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî hazretleri kendini Senâî’nin tâbilerinden saydı ve; “Attâr ruh, Senâî de onun iki gözü idi. Biz Attâr’ın ve Senâî’nin izinde yürüdük” demiştir.

Hakîm Senâî (29)

Hakîm Senâî (80)

Hadîkatü’l-hakika - Mürsel Öztürk - TDV İslam Ansiklopedisi (Cilt 15 sf 20) (8)

Senai - İran İslam Cumhurieti Büyükelçiliği Kültür Müsteşarlığı Türkiye (120)

Mevlânâ ve Senai'nin İlahi-name'si - Ariflerin Menkıbeleri'nden (Ahmed Eflâki) Çelebi Hüsameddin'in müritlerden birine yemin verdirmesi (29)
Mevlânâ ve Ruhların Hazır Olması - Ariflerin Menkıbeleri'nden (Ahmed Eflâki) (29)

Hakîm-i Senâyî'nin İlâhî-nâmesi - Üniversite Kütüphane Müdürü Kemal Edip (12sf 389kB) (33)

Ebü’l Mecd Hakîm Senâî - Meşhurların Son Sözleri (81)

Eserleri :

İlâhî-nâme = Fahrî-nâme = Hadîkatu’l-hakîka (Gerçeğin Bahçesi) = Hadîkatu’l-hakîka ve Şerfatü't-Tanka (Hadîkat-ül-Hakîka ve Tarîkat-üş-Şerîa) :
The Hadîqatu'l-Haqîqat (The Enclosed Garden of the Truth) by Hakîm Abû'l-Majd Majdûd Sanâ'î of Ghazna - Edited and Translated by J. Stephenson - 1990 J.Stephenson bu kitap hakkında epey bir inceleme yapmış, Lahor, Bombay ve değişik uzak doğu kopyalarından ve Ingiliz Devlet kütüphanesinden ve oldukça uzun bir liste ile dökümünü yaptığı bir çok kaynaktan sadece bir cilt olarak bu İngilizce kitabı hazırlamış, fakat bu bir cilt kitabın tamamı değil, sadece çevrilebilen kısmıdır. (119) - Kaynak 1 veya 2 (119')

Dîvân
Kârnâm-i Belh
Seyr-ül İbâd
Tahrîmât
Işknâme
Aklnâme
Senâî Âbâd
Mekâtîb

SADREDDİN-İ KONEVİ (K.S.) :

İsmi Muhammed bin İshâk, künyesi Ebü'l-Meâlî, lakabı Sadreddîn'dir 1207 yılında Malatyada doğdu. Şeyh Sadreddin-i Konevi babasını küçük yaşlarda kaybetti ve o yıllarda Konyaya gelen Şeyhül-Ekber Muhyiddin-i Arabi Hazretleri, annesiyle evlendi. Küçük Sadreddin bundan sonra tamamen babalığının terbiye ve tedrisi altına girdi ve iyi bir tahsil gördü. Muhyiddin-i Arabi ile birlikte Halep ve Şam'a gitti ve devamlı onun derslerini takip etti. Onun vefatından sonra büyük alim ve mutasavvıf Evhadüdin-i Kirmaniden feyz aldı. Daha sonra Mısıra ve Haca gitti ve Hac dönüşü Konyaya yerleşti. Ahmet Eflaki, Menakıbül-Arifin isimli eserinde Hz.Mevlana ile aralarındaki münasebet ve dostluğa ait pek çok menkıbe nakleder. Ayrıca Hz.Mevlana (k.s.), cenaze namazının Sadreddin-i Konevi (k.s.) tarafından kılınmasını vasiyet etmiş, ancak imamlık yapmak için tabutun önüne gelince bayılacak gibi oldu. Kollarına girip geri çektiler. Onun yerine Kadı Siraceddin öne durarak namazı kıldırdı.

Sadreddin Konevi Kimdir - MEBKAM (107)

Sadreddîn-i Konevi - Evliyalar Ansiklopedisi - Hakikat Kitabevi 1992 (37)

Sadreddin-i Konevi - BirizBiz (80)

Sadreddin Konevî - Wikipedia (57)
Sadreddin-i Konevi (Rahmetullahi Aleyh) - Şiirlerle Menkıbeler - Abdüllatif Uyan - Buhara Yayınları - Hazırlayan: Cavit Durgut Çok mütevazı idi, Haydi vakit daraldı, Manevi kumandan (59)

Sadrettin Konevi ile Mevlana Celaleddin'in Münasebetleri Hakkında - Mehmet Demirci (107)

Konevi Bibliyoğrafyası - Betül Güçlü Sadreddin Konevî hakkında çok gerek eserleri gerekse Konevi'ye atıfta bulunan kaynakların detaylı dökümü. Makale başlıklarından birisi de: Menkıbeleri ve Mevlânâ ile İlişkileri Konusunda Bilgi Veren Eserler (Menâkıbu’l-Ârifîn - Şemseddin Ahmet Eflâki, çev. Tahsin Yazıcı - Ankara 1976, Menâkıb-ı Evhadüddin Kirmânî - Bedîüzzaman Firûzanfer - Tahran 1969, Menâkıb-ı Şeyh Sadreddin Konevi - Mehmet Emin Dede, terc. Ekrem Demirli - İstanbul 2002, Menâkıb-ı Şerif - Cemâleddin Muhammed Nûrî - İstanbul 1939, Regayibü’l-Menâkıb Sadreddin Konevî’nin Menkıbeleri - Musa Sadrî - İstanbul 2002, Tercüme-i Sipehsalar be Menâkıb-ı Hazreti Hüdâvendigâr - Mecdeddin Feridun Sipehsalar, çev. Tahsin Yazıcı - İstanbul 1977, 'Mevlevî Menâkıbnamelerinde Sadreddin Konevî' - Mustafa Topatan ve 'Sadreddin Konevî ve Dâvûd-ı Kayserî' - Mehmet Bayraktar - Konya 2008) (107)

Mevlânâ ile Sadreddin Konevî’nin Dostluğu - Betül Güçlü (74)

Eserleri :

Eserlerinden "Fatiha Tefsiri" 1310da Haydarabad'da basılmıştır.
Fatiha Suresi Tefsiri (361sf 1,25MB) Dosya Formatları: pdf, epub, kindle, daisy, full text, djvu (19)
Fatiha Suresi Tefsiri - Sadreddin Konevi - İz Yayıncılık (69)

Fususu'l Hikem Sırları - Sadreddin Konevi (126sf 833kB) Dosya Formatları: pdf, epub, kindle, daisy, full text, djvu (19)

Kırk Hadîs Şerhi ve Tercümesi - Sadreddîn Konevî (k.s.) - Tahkîk ve Tercüme Prof.Dr. H. Kâmil Yılmaz - MEBKAM Konya 2009 (354sf 3,59MB) (107)

40 Hadis - Sadreddin Konevi (k.s.) Hazretlerinin Hayatı ve 40 Hadis-i Şerif Şerhi (35sf 327kB) (30)

Mir'atü'l Arifin (Ariflerin Aynası), İcazel-Beyan, Miftahül-Gayb, Nusus, Nefahat

www.erimsever.com'daki "Sadreddin Konevi" konulu Sempozyumlara ait sayfaya gitmek için lütfen tıklayınız

HZ. ŞEMS-İ TEBRİZİ (K.S.) - (MUHAMMED B. ALİ B. MELİKDÂD ŞEMSEDDÎN-İ TEBRİZÎ) - (118? - 1247) :Tebriz’de dünyaya gelen Şems-i Tebrizi'nin asıl ismi Mevlana Muhammed’dir. Melik Dad oğlu Ali adında bir zatın oğludur ve Azeri Türklerindendir. "Şemseddin" yani "Dinin Güneşi" lakabıyla anılmıştır. Hz. Mevlana (k.s.) ile birbirlerine ayna olan ve Allah Aşkını birbirlerine yansıttıkları, hayatındaki dönüm noktasını oluşturan irşat merkezidir. Tabirin tamamlanması Mevlana (k.s.)'nın tanımlanmasında gizlidir : Hz. Mevlana Cenabı Sırrı Şems-i Tebrizi.. (00)

"Beden bakımından ondan ayrıyım ama, bedensiz ve cansız ikimiz de bir nûruz. Ey arayan kişi! İster onu gör, ister beni. Ben O’yum, O da ben." - Hz. Mevlânâ (k.s.)

Tebrizli Şems bana İskender gibi, taç, taht, saltanat verdi de ben mana ordusunun başkumandanı oldum. - Hz. Mevlânâ (k.s.) - Dîvan-ı Kebîr, III/1590

Şems-i Tebrizi - Hayatı (9)

Şems-i Tebrîzî - Evliyalar Ansiklopedisi - Hakikat Kitabevi 1992 (37)

Şems-î Tebrîzî (k.s.) Hayatı, Düşünce, Sözleri, Galeri (77)

Şems-i Tebrîzî - İslam Alimleri Ansiklopedisi (81)

Şems-i Tebrizi - BirizBiz (80)

Şems-i Tebrizi (Rahmetullahi Aleyh) - Şiirlerle Menkıbeler - Abdüllatif Uyan - Buhara Yayınları - Hazırlayan: Cavit Durgut İyi bir dost arardı, İş bizden çıktı, Mevlana ile buluşması, Gafletten uyanmak için, Üç suale tek cevap, (Şems! Şems!) diye ağlardı, Onu şehid ettiler, Ahlak ve kerametleri (59)

Şems-i Tebrizi - Wikipedia (57)

Hz. Şems ve Mevlana - Onk. Dr. Haluk Nurbaki (9)

Şems-i Tebrîzî’nin Tasavvufî Meşrebi ve Mevlânâ’nın Düşüncelerine Tesiri - Osman Nuri Küçük - Tasavvuf ilmî ve akademik araştırma dergisi 2009/2 (28sf 391kB) (103)

Şems-i Tebrizi'nin Kısa Hayat Hikayesi (37)

Muharrem-Hz. Şems - Her Nefes Tasavvuf Kültürü Dergisi - Aralık 2009 (50sf 8,68MB) (85)

Makalat-ı Şems-i Tebrizî (Hakkında) - Mehmed Nuri Gençosman (99)

Şemseddin-i Tebrizi'nin Kur'an-ı Kerim Ayetlerine Getirdiği Bazı İşari Yorumlar I - Doç.Dr.Ethem Cebecioğlu (7sf 378kB) Hayatından kısa bir kesit (33)
Şemseddin-i Tebrizi'nin Bazı Kur'an Ayetlerine Getirdiği İşari Yorumlar II - Prof.Dr.Ethem Cebecioğlu (23sf 1,13B) Hayatından kısa bir kesit (33)

Eserleri :

Makalat (Makalât-ı Şems-i Tebrizî) (Hırka-i Şems) (Konuşmalar) :
Makalat (Konuşmalar) - Tercüme : Mehmet Nuri Gençosman (9)
Şems-i Tebrizi'nin Eseri - Makalat (Konuşmalar) - Çeviri : Mehmed Nuri Gençosman (218sf 1,91MB) (43)
Makalat (Konuşmalar) (37)

www.erimsever.com'daki "Şems-i Tebrizî" konulu Sempozyumlara ait sayfaya gitmek için lütfen tıklayınız

HZ. SELÂHADDÎN-İ ZERKÛBÎ (K.S.) :

Şeyh Selahaddîn’in seyitlik seceresindeki yeri

Konyalı Kuyumcu Şeyh Selahaddin - Hayatı (9)

Selahaddin Zerkub - Evliyalar Ansiklopedisi - Hakikat Kitabevi 1992 (37)

Selahaddin Zerkub - BirizBiz (80)

HZ. ÇELEBİ HÜSAMEDDİN (K.S.) :Hz. Mevlana'nın (k.s.) ebediyete göçünden sonra halifesi ve vekilidir. Güvenilir, merhametli ve yoksulları gözeten bir kişidir. Mevlânâ hiçbir halifesine, Çelebi'ye gösterdiği sevgiyi ve iltifatı göstermemişti. Onu o kadar büyük tutardı ki, gören Hüsameddin Çelebi'yi Mevlânâ'nın şeyhi sanırdı. Nitekim Mevlânâ'nın, Mesnevi'de yeri geldikçe Çelebi Hüsameddin hazretleri hakkında kullandığı yüceItici sözler, sevgi ifadeleri insanı şaşırtır. Eğer Çelebi Hüsameddin hazretlerini, Hazreti Mevlânâ Hak dostu edinmeseydi, ondaki hakikati görmeseydi, o hakikata gönül vermeseydi, bugün, insanlık Mesnevi-i Şerif gibi eşsiz bir eserden mahrum kalırdı. Mesnevî'yi söylerken kendine Hüsâmeddin Çelebiyi muhatab alan Hz. Mevlana, Mesnevî-i Şerife; Hüsâmi-nâme demiştir. (9-00)
Hz. Mevlana (k.s.), Çelebi Hüsameddin (k.s.) için Ebü'l-Vefâ'nın (k.s.) soyundan geldiğini belirtmiştir. (37)

Çelebi Hüsameddin Hazretleri (9)

Çelebi Hüsâmeddîn - BirizBiz (80)

Hakk Nûr'u Hâle Ziyası Çelebi Hüsâmeddin Hz. - H. Nur Artıran (3)

www.erimsever.com'daki "Çelebi Hüsameddin" konulu Sempozyumlara ait sayfaya gitmek için lütfen tıklayınız

HZ. SULTAN VELED (K.S.) :

Gerçek adı Bahâeddin Muhammed Sultan Veled'dir. Hz. Mevlana'nın (k.s.) yakınlığına mazhar olmuş, neslini devamını sağlayan ve Hz. Mevlana'nın (k.s.) "Bahaeddin, benim bu aleme gelişim, senin zuhurun içindir. Benim bütün söylediklerim, nihayet sözlerimden ibarettir. Halbuki sen, benim işim ve eserimsin" ve "Bana yaradılış ve huy bakımından en fazla benzeyen sensin" dediği hatta "Sırrımın Sırrı" diye tanımladığı oğludur.
Selâhaddîn-i Zerkûb'un (k.s.) kızı, Fâtıma Hâtunla evliliğinden Ulu Ârif Çelebi (k.s.) dünyaya gelmiştir. Şems-i Tebrizi'nin (k.s.) "Sana başımı, sırrımı da Sultan Veled'e verdim" dediği Sultan Veled (k.s.), Hz. Mevlana'nın (k.s.) ebediyete göçmesinden sonra Hüsameddin Çelebi'nin (k.s.) halifeliğini (Mevlananın makamını temsil etme görevini) desteklemiş, Hüsameddin Çelebi'nin (k.s.) ebediyete göçmesi sonrasında da halifeliği görev alıp Mevleviliğin kurallarını oluşturmuş ve bu teşkilatın temellerini atmıştır. (9-00)

Hz. Bahaeddin Sultan Veled (k.s.) - Meliha Ülker Anbarcıoğlu (25)

Sultan Veled - TÜRKKAD Türk Kadınları Kültür Derneği İstanbul Şubesi (106sf 994kB) (66)

Sultan Veled (k.s.) - Hayatı (9)

Sultan Veled - Evliyalar Ansiklopedisi - Hakikat Kitabevi 1992 (37)

Sultan Veled (37)

Sultan Veled - Wikipedia (57)

Mevlana'dan Oğlu'na Nasihat (69)

Mevleviliğin Sistemleşmesi Sultan Veled ve Diğer Postnişinler - Dr. Mehmet Önder (37)

Hz. Sultan Veled - Her Nefes Tasavvuf Kültürü Dergisi - Aralık 2011 (137sf 2,22MB) Sultan Veled Sempozyumu'nu da konu almıştır (85)

Sultan Veled - BirizBiz (80)

Eserleri :

Dîvân-ı Türkî-i Sultan Veled (k.s.) - Veled Çelebi (İzbudak) - İstanbul 1341 (2+2x138sf 4,08MB) - Kaynak: Toronto ÜniversitesiOsmalıca Taranmış Eser

İbtidaname (Başlangıç Kitabı) - Abdülbaki Gölpınarlı(137sf 2,1MB) (30)
İbtida-name (37)

Maarif - Meliha Ülker Anbarcıoğlu (9)
Maarif (37)
Ma-arif-e-Mathnavi - A Commentary of the Mathnavi of Moulana Jalaluddin Rumi (r.a.) - by Hazrat Moulana Hakim Muhammed Akhtar Saheb (197sf 937kB) (30)
Sultân Veled'in Maârif adlı eseri ve ''Kitabul'l-Hikemiyye'' adlı bilinmeyen bir şerhi - Prof.Dr. Hülya Küçük (25)

Rebabname Mesneviyât'ın ikinci cildi olan Rebâbnâme 8000 beyittir. Mesnevinin sonunda: "Bu defterde bildiğim şeyleri iki yüz şekilde açıklayarak bildirdim. Bunlar pek yüksek şeylerken herkesin anlayabileceği bir hale getirdim. Orta halli bir sâlik bile bunları anlayabilir. O halde huccetullah benim zamanımda Müslümanlara tamam olmuştur. Bu kitabı okuyup da Hakyoluna gitmeyen ve Hakka ermeyen kimse için artık hiçbir sebep kalmamıştır." demekle Sultan Veled, eserinin gaye ve mahiyetini anlatmıştır. Yani bu eserde de tasavvufi düşünce ve öğütler yer almıştır. Yazdığı Farsça mesnevilerden İbtidanâme'de 80, Rebâbnâme'de de 162 Türkçe ve yine Rebâbnâme'de 26 Rumca beyit mevcuttur. (9)
Rebabnâme - Mütercim: Hakkı Eroğlu - T.C. Konya Valiliği İl kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları - 2011 (348sf 3,41MB) - e-Book formatında (9)

İntiha-name Mesneviyât'ın' sonuncusu olan İntihanâme'nin yazılış tarihi 700/1303-712/1312 tarihleri arasındadır. 7000 beyittir ve fâilâtün fâilâtün fâilün veznindedir. Bunun da mukaddimesinde Sultan Veled, hikmet ve vaazların tekrarı lüzumundan ve ilk iki mesnevisindeki hükümleri başka bir şekilde ifade ettiğinden bahsederek konu ve mahiyetini belirtmiş oluyor. Tamamen tasavvufi öğütlerden ibaret olan bu mesnevi de sade ve akıcı bir Farsça ile yazılmıştır. (9)

Rubailer Rubailer'den Örnekler (67)

www.erimsever.com'daki "Sultan Veled" konulu Sempozyumlara ait sayfaya gitmek için lütfen tıklayınız

HZ. ULU ARİF ÇELEBİ - CELALEDDİN EMİR ARİF ÇELEBİ (K.S.) :

Hz.Mevlana'nın (k.s.) oğlu Sultan Veled 'in (k.s.) büyük oğludur. Annesi Şeyh Selâhaddin Zerkûbî’nin kızı Fatma Hatun’dur.
"Bir gün Mevlâna Hazretleri Sultan Veled'e:
"- Bahâeddin! Ben bu çocukta yedi velinin nurunu görüyorum. Yüce Allah, nurları onun canına yoldaş etmiştir!" demesi üzerine, Sultan Veled sorar:
"- Bu nurlar içinde sizinki de var mı?" Mevlâna cevap verir:
"- Evet, bizimki de, yani Bahâ Veled, Seyyîd Burhaneddin, Şems-i Tebrizî, Şeyh Selâhaddin, Hüsâmeddin’in, benim ve Veled’in nurlarını nefsinde toplamıştır. Akılların ruhlarının sevgilisidir. Şimdi onun adı, Feridun olsun. Bu, onun anne babasının adıdır. Fakat siz ona Emir Arif diye hitap ediniz. Çünkü Bahâ Veled beni Hüdavendigâr diye çağırıyor, adımı hiç söylemiyordu, işte benim bu manevi hediyem ona lakap olsun. Yani adını Celâleddin Arif diye yazsınlar." - Ariflerin Menkıbeleri'nden
Sultan Veled, Emir Arif Çelebi’ye Şeyh-ul-Ervah "Ruhların Şeyhi" diye hitap ederdi.

Doğumu (1sf 27,7kB) (-)

Ulu Arif Çelebi (1272-1320) (99)

Ulu Ârif Çelebi - Evliyalar Ansiklopedisi - Hakikat Kitabevi 1992 (37)

Ulu Arif Çelebi - BirizBiz (80)

Ulu Arif Çelebi (8sf 325kB) (51)

Sultan Veled ve Cevher-i Arif Çelebi (29)
Ulu Arif Çelebi ve (Mevlânâ'nın) Öküzcülük Etmek (29)
Ulu Arif Çelebinin Çocukken Sevilmesi (29)
Ulu Arif Çelebi ve Avcıyı Avlamak Erzurum sahrasında doğancılardan Rum padişahının emir zadelerinden Avcıbaşı Kılavuz oğlu Tuman Bey (29)
Ulu Arif Çelebi ve Şarap - Sarhoşluk Ulu Arif Çelebinin babası Sultan Veled'in Divan'ından da beyitlerle (29)
Ulu Arif Çelebi ve Doğruyu Yapmak (29)
Ulu Arif Çelebinin Evlenmesi (29)

Eserleri :

Ahmed Eflaki Dede'ye (k.s.) Ariflerin Menkıbeleri kitabını yazmasını işaret etmiş ve bu eser Yüksek Himmetleri ile meydana gelmiştir.

Divân'ı bulunmaktadır (Divançe’nin ilk iki sayfası)

Ayrıca 80 adet Rubaisi vardır (Prof.Dr. Feridun Nafiz Uzluk tarafından 1946 basımlı).
Rubailer 1 - 2021 - 4041 - 6061 - 80 (Açıklamaları ile) (29)
Ulu Arif Çelebi Rubailer 1-80 (14sf 74,7kB) Yukarıdaki (29) kaynaktaki açıklamalar silinerek ve sözcüklerin anlamları gri renkte oluşturulmuş belgedir.(00)

HZ. ABA PUŞİ BALİ ÇELEBİ - ABDULLAH EL-KASSÂR (K.S.) :

Abapuş-i Veli - Evliyalar Ansiklopedisi - Hakikat Kitabevi 1992 (81)

HZ. SULTAN DÎVÂNÎ SEMAÎ MEHMED ÇELEBİ (K.S.) :Sultan Dîvânî (Dîvâne) Sema'i Mehmet Çelebi (k.s.), Mevlana’nın (k.s.) yedinci nesilden torunudur.
Dünyayı teşrifleri âdetâ, Hz. Mevlânâ'nın: "Bizim neslimizden bir Sultan zuhûra gelecek, ismi Muhammed olacaktır. Biz ahvâl-i âşıkâneyi mücmel olarak gösterdik. Bu zuhûra gelecek abdâl, hoş hâlde bizim icmâl ettiğimizin tafsîlini yapacaktır." sözleriyle müjdelenmiştir.
Mevlevîlik tarîkatinin bânî-î sânîsi (Sultan Veled'den sonra ikinci kurucusu) olarak kabul edilen Dîvâne Mehmed Çelebi, Mevlevihane’de oturmaktan ziyade gezip dolaşarak Mevleviliği yaymayı, insanları irşat etmeyi, gönlünde ki ilahi aşk çoşkusunu, insanlara saçmayı, yeni yeni Mevlevîhaneler yahut zaviyeler açmayı tercih eden, hareketi seven bir derviştir. On üçüncü asırdan başlamak üzere, hem Anadolu'da hem de Osmanlı Devleti'nin nüfuz ve hakimiyet alanına giren Balkanlar, Ortadoğu, Arabistan yarımadası ile Afrika kıtasının kuzeyini içine alan geniş bir coğrafyada müesseseleşerek etkili olan Mevlevîlik tarîkatine, Sultan Veled ve Ulu Ârif Çelebi'den sonra mühim hizmetlerde bulunmuştur.
Hz. Sultan Divani, meşrebinde ki rindlere mahsus çoşkun aşk halleri, Kalenderi-Melami mizacı nedeniyle; Mevlevîliğin rindlik görünümünün, Hazreti Şems, Ulu Arif Çelebi ile başlayan ve kendisinde zirveleşen en önemli temsilcisi olmuştur.
Türkçe şiirlerinin hemen hemen hepsinde "Sema’i", sadece bir ikisinde "Dîvâne" mahlasını kullanmıştır.

Hz. Sultan Divani Semai Mehmed Çelebi (k.s.) (1)

Semâî Mehmet Çelebi Nâm-ı Diğer Sultan Dîvânî, Dîvâne Mehmet Çelebi Hayatı (k.s.) 2. Uluslararası Sultan Dîvânî Sempozyumu "Amacı ve Kapsamı" başlığı altında sunulmuştur (100)

Sultan Dîvânî - Evliyalar Ansiklopedisi - Hakikat Kitabevi 1992 (37)

Sultan Divani - BirizBiz (80)

Dîvâne Mehmet Çelebi - Dr.Mustafa ÇIPAN (44)

Türkiye Cumhuriyeti döneminde Afyonkarahisar'da Mevlana izleri - Yusuf İlgar (38sf 2,4MB) (3)

Afyonkarahisar Mevlevihanesi - Yusuf İlgar (36sf 8,13MB) (46)

Cumhuriyetin Kazanıldığı Topraklar - Afyonkarahisar - Sayfa 18-19-20'de Hz. Sultan Divani (48sf 3,68MB) Afyon'un tanıtımı ile ilgili hazırlanmış çocuklara da özgü bir belge (50)

Divane Mehmed Çelebi İçin Yazılan Övgüler (29)

Sultan Divani Şifalı Aşure
Mevlevi Asure İlk kez 1540 yılında Sultan Divani Hazretleri tarafından başlatılan, 40 hatimle, 40 kazanla ve 29 çeşit hububat ile yemişten yapılan, dünyada ve Türkiye'de sadece bu dergahta var olan Aşure, Afyonkarahisar Belediyesi tarafından dağıtılarak tekrar anılmaya başlandı.
Mevlana Asure 2011 Haberi
2011 Haberi

2012 Haberi
2012 Davetiyesi

Haberi - Postnişin Mustafa Holat (10)

Sultan Dîvânî Müzesi başlığını da içeren Mevlevîhaneler sayfasına gitmek için lütfen tıklayınız
"Uluslararası Sultan Dîvânî ve Mevlevîlik" konulu Sempozyumlara ait sayfaya gitmek için lütfen tıklayınız

ATEŞBAZ-I VELİ (K.S.) :Esas ismi Şemseddin Yusuf'tur. Hz. Mevlana’nın muasırı olup, Ateşbaz-ı Veli olarak ün yapmış ve gönüllerde taht kurmuştur. Ateşbaz-ı Veli’nin Baha Veled’le birlikte Belh’ten veya Karaman’dan geldiği, dergahta yetiştiği ve aşçılık yaptığı rivayet edilir. Ateşbaz, ateşle oynayan demektir. Onun Hz. Mevlana ve Mevleviler arasında önemli bir yeri vardır. Ateşbaz makamı bir terbiye ve eğitim makamıdır.

Ateş Baz-ı Veli Konya Ateşbaz Veli Türbesi ve Tekkesi (76)
Konya Ateşbaz Veli Türbesi ve Tekkesi (76)

Ateşbaz-ı Veli (75)

AHMED EFLAKİ DEDE (K.S.) :

Hayatını Mevlanâ Celâleddîn-i Rûmî hazretlerinin yolunu, hayâtını, sevenlerini tanımaya ve onların yolunda yaşamaya vakf eden Ahmed Eflâkî sık sık menkıbeler anlatıp, Allah adamlarına karşı olan sevginin artması için çalıştı. Ahmed Eflâkî'yi meşhurlaştıran, asırlardan asırlara, nesillerden nesillere aktarılarak anılmasını sağlayan en önemli eseri Menâkıbü'l-Ârifîn (Ariflerin Menkıbeleri)'dir. Eserin adını önce "Menâkıbü'l-Ârifîn ve Merâtibü'l-Kâşifîn" olarak koymuş, daha sonra sadece "Menâkıbü'l-Ârifîn" adıyla içeriğini, genişletmiştir. Şeyhi Ulu Ârif Çelebi'nin emriyle yazılan eseri yaklaşık 35 yılda (yazılmaya başlama tarihi 1318-19, tamamlanması 1353) yazmıştır. Hz. Mevlânâ hakkında yazılan eserlerin ve Mevlevîliğin kaynaklarının başında gelen, doğu ve batı dillerine çevrilmiş olan bu eser, tarihsel anlamda da o devri gösteren bir aynadır.
Sultân-ül-Ulemâ Bahâeddîn Veled, Burhâneddîn et-Tirmizî, Mevlanâ Celâleddîn-i Rûmî, Şemseddîn-i Tebrîzî, Salâhaddîn-i Zerkûbî, Çelebi Hüsâmeddîn, Sultan Veled, Celâleddîn Çelebi, Emir Ârif Çelebi, Emir Âbid Çelebi ve onların oğullarının, halîfelerinin zikir silsilelerini ve menkıbelerini anlatan eser on bölümden meydana gelmiştir. (41')
Tasavvufun inceliklerine ve mevlevîliğin sırlarına vâkıf olan, Allahü teâlânın, Resûlullah efendimizin ve Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî hazretlerinin aşkıyla dolu bir ömür geçiren Ahmed Eflâkî, Mevlanâ dergâhının hizmetleri yanında, etrafında toplanan insanlara İslâm dîninin emir ve yasaklarını anlatarak, iki cihân seâdetine kavuşmalarına vesîle oldu. 1360 (H.761) senesi Haziran ayının on altıncı günü Konya'da vefât etti. Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî hazretlerinin türbesinin doğu tarafında defnedildi.
Zamânın geçmesiyle kaybolan ve yapılan istimlâklar sırasında bulunarak Mevlânâ müzesinde muhâfaza altına alınan mezar taşındaki Arapça kitabının tercümesi şöyledir:
"Büyük âlim, her şeyi gereğince bilip haber veren, zamânın eşsiz, asrının tek âlimi, rahmete mazhar olmuş, suçları örtülüp, bağışlanmış olan Ârif'e mensûb bulunan Eflâkî yedi yüz altmış bir senesi Recebinin sonuncu Pazartesi günü, yokluk evinden, varlık yurduna göçtü. Allah onu rahmetine kavuştursun ve suçlarını bağışlasın." (80)

Ahmed Eflaki (31)

Ahmed Eflaki - BirizBiz (80)

Ariflerin Menkıbeleri yazarı Ahmet Eflaki Dede ile ilgili kısa kısa (13sf 1,59MB) (71)

Eserleri :

Ariflerin Menkıbeleri'nin tanıtımı (9)
Ariflerin Menkıbeleri kitabının tanıtımı - Kabalcı Yayınları, Çeviren Tahsin Yazıcı (30)
Ariflerin Menkıbeleri - Önsöz ve ilk 3 Bölüm Önsöz, Sultân-ül-Ulemâ Bahâeddîn Veled, Burhâneddîn et-Tirmizî, Mevlanâ Celâleddîn-i Rûmî (9)

The Mesnevi of Mevlana Jelalu-'d-din Muhammed Er-Rumi Book First with Illustrated by a Selection of Characteristic Anecdotes as collected by their historian Mevlana Shemsud'd-din Ahmed El Eflaki El Arifi - James W. Redhouse, M.R.A.S., Etc. 1881 (315sf 1,07MB) Kitabın 1. Kısmındaki Ahmed Eflaki'nin Ariflerin Menkıbeleri eserinden başlıklar: Sultanu-’l-‘Ulema Baha’u-’d-Din Veled (14 Menkıbe), Seyyid Sirr-Dan Burhanu-’d-Din Termizi (5 Menkıbe), Mevlana Jelalu-’d-Din Muhammed (155 Menkıbe), Shemsu-’d-Din Tebrizi (23 Menkıbe), Sheykh Salahu-’d-Din Zer-Kub (11 Menkıbe), Husamu-’d-Din Khalifa of God (14 Menkıbe), Mevlana Baha’u-’d-Din Sultan Veled (13 Menkıbe), Chelebi Emir Arif (45 Menkıbe), Chelebi Emir Abid (6 Menkıbe), Genealogical (2 Menkıbe) olmak üzere Toplam 288 Menkıbe ile birlikte Mesnevi'nin 1. Cildi (88)

14. Yüzyıl Mevlevi Şâirlerinden Eflâkî Dede'nin Bilinmeyen İki Şiiiri - Dr.O. Kemâl Tavukçu - A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Dergisi Sayı 19 Erzurum 2002 (13sf 383kB) (124)

Ahmed Eflâkî'nin (k.s.) ayrıca bilinen dört Türkçe gazeli vardır.

NOT - 1 :
Hz. Mevlana (k.s.) döneminde Ariflerin Menklıbeleri kitabının önceki kuşaktan temellerini oluşturan Feridun İbn-i Ahmet Sipahsalar'ın "Sipehsalar Risalesi" kitabı ile ilgili olarak;
Sipehsalar Risalesi - Feridun İbn-i Ahmet Sipahsalar - Tercüme : A.Avni Konuk (161sf 1,12MB) Hz. Mevlana Celaleddin Rumi'nin nesli, hocası, yolu, Halifeleri ve Şemseddin Tebrizi hakkında bilgiler (52)
Sipahsalar Risalesi - Feridun İbn-i Ahmet Sipahsalar - Tercüme : Tahir Galip Seratlı (23)
Sipehsalar Risalesi - Feridun İbn-i Ahmet Sipahsalar - Tercüme : Tahir Galip Seratlı (37)
Mevlana’nın talebesi Sipehsalar Feridun - Ehli Sünnet Büyükleri (81)

NOT - 2 :
Şeyh Ahmed Eflaki"nin hazırladığı Menakıbü"l-Arifin isimli Menakıbname, Hemedanlı Abdülvahab bin Mehmet Dede tarafından incelenerek, Farsça olarak kısaltılmış ve esere Sevakıb-ı Menakıb adı verilmiştir.
www.erimsever.com'daki bu esere ait orjinal Minyatürler Sayfasını ziyaret etmek için lütfen tıklayınız
Sevakıb-ı Menakıb ve Mevlana - Prof.Dr. Gönül Ayan (30)
Sevâkıbu’l-Menâkıb-ı Evliyâullâh - Pakistan'lı Doç.Dr. Ârif Nevşâhî - Çeviren: Dr. Necdet Tosun (30)

NOT - 3 :
Mekakıb'larla ilgili olarak bir de Lokmanî Dede'nin Menâkıb-ı Mevlâna adlı eseri bulunmaktadır.
Menâkıb-ı Mevlâna'da geçen Yüz, Göz, Gönül kelimeleri kullanımları üzerine notlar - Yrd.Doç.Dr. Emek Üşenmez

ŞEYH GALİB (MEHMED ESAD) (K.S.) :

Şeyh Gâlib Dede - Evliyalar Ansiklopedisi - Hakikat Kitabevi 1992 (37)

Şeyh Galib'te Mevlânâ Sevgisi - Prof.Dr. Hüseyin Ayan Kısa Hayat Hikayesi (Şeyh Galib'in, Hz.Mevlana'ya aşkı ile ilgili yazıdan alıntı : Hüsn ü Aşk yazmalarındaki kayıtlara bakılacak olursa, 27 yaşında iken, Mesnevî'yi onbirinci defa hatmettiğini görürüz) (9)
Şeyh Gâlib'in Mevlâna'ya Yazdığı Dört Medhiye - Doç.Dr. H.Dilek Batislam (9)
Şeyh Gâlib hakkında yeni bilgiler - Dr.Abdulkadir Gürer (22sf 3,91MB) (33)
Şeyh Gâlib'in şiirlerinde bir anlatım özelliği - Dr.Abdulkadir Gürer (10sf 1,58MB) (33)
Şeyh Galib Hakkında Bazı Bibliyografik Notlar - Süleyman Tülücü (11sf 200kB) (124)

Eserleri :

Divan - Şeyh Gâlib - Hazırlayan: Prof.Dr. Naci Okçu (9+464sf 1,37MB) (48)
Şeyh Gâlib - Hüsn ü Aşk - Hazırlayan: Muhammet Nur Doğan (147sf 762kB) Gâlib’in asıl şöhretini sağlayan, kendisinin de övündüğü bu mesnevi 2101 beyitten meydana gelmiştir. Galib, bu eseriyle tarikatte visalin gayet çetin eziyetlere tahammüllerle mümkün olabileceğini, seyrin bir mürşit tarafından aydınlatılmayı gerektirdiğini, visden sonra da Hüsn’nün Aşktan başka birşey olmadığının anlaşılacağını ortaya koymaktadır. (48)
Hüsn ü Aşk (Hazret-i Hudâvengâr’ı Övüş bölümü) - Şeyh Galib - Hasan Âli Yücel Klasikler Dizisi Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları - Çeviren ve Hazırlayan: Abdülbâki Gölpınarlı (2sf 29,5kB) Kitaptan Alıntıdır
Hüsn ü Aşk - Şeyh Galib (22sf 193kB) (30)
Hüsn-ü Aşk - Şeyh Galib'in (k.s.) eserinden Bant Tiyatrosu (3 parçada, toplam 9,2MB) (9)

Es-Sohbetü's Safiyye - Şeyh Galib (12sf 97,5kB) Köseç Ahmet Dede’nin, Er-risâletü’l-Behiyye Fi tarikati’l-mevleviyye adlı risâlesine tahşiyedir. (30)

Şerh-i Cezîre-i Mesnevî

Er-Risâlet-ül-Behriyye fî Tarîkat-il-Mevleviyye

ESRAR DEDE (K.S.) - (1748 - 1796) :

On sekizinci yüzyıl dîvân şâirlerinden ve mevlevî şeyhi. Asıl adı, Seyyid Mehmed'dir. 1748 (H.1162)'de İstanbul'da Sütlüce'de doğdu. Seyyid Mehmed merak ederek girdiği Galata Mevlevîhânesinde Şeyh Gâlib Dede'nin sohbetinin tatlılığı, ruhlara hayat veren sözlerinin tesiriyle bir daha çıkmamak üzere kaldı. Şeyhe bağlılığını arz edip talebelerinden oldu. Seyyid Mehmed böylece tarîkata girip "Esrâr" mahlasını aldı ve bundan sonra Esrar Dede diye anıldı.
Mevlevîlik dâiresine katılan Esrar Dede'nin bundan sonraki hayâtı, hocası Şeyh Gâlib'in terbiyesi ve eğitimi altında geçti. Onunla her an berâber olacak kadar teslimiyet içinde olan ve her hâlini hocasının yaşayışına uyduran Esrar Dede, tezkireci ve meşîhat makamlığını kazandığı halde şeyhinin yanından ayrılmadı. Galata Mevlevîhânesinde kendisine ayrılan bir odada yaşadı. Bu sırada pekçok eser vücuda getirdi. 1796 (H.1211)'de Galata Mevlevîhânesinde vefât etti.

Esrâr Dede - Evliyalar Ansiklopedisi - Hakikat Kitabevi 1992 (81)
Esrar Dede ve Galib Dede - Ümmügülsüm Vural (135)

Eserleri :
Divan-ı Belagat Unvan-ı Esrar Dede Efendi

Şeyh Gâlib'in isteği üzerine Mevlevî şairlerin biyografilerini kapsayan Esrâr Dede Tezkîresi olarak da bilinen Tezkîre-i Şu'arâ-i Mevlevîyye'yi - 1796 tarihinde 2 ay gibi kısa bir sürede kaleme almıştır. Eserde 211 Mevlevî şairi mevcuttur. Sâkıb Dede'nin Sefîne-i Nefîse-i Mevlevîyân'ından sonra Mevlevî tezkîreleri türünde ikinci önemli eserdir.
Esrar Dede Tezkire-i Şu'ara-yı Mevleviye - İlhan Genç - Semazen.Net kitap tanıtımı
Mevlevî Edebiyatı Kaynaklarından Tezkire-i Şu'arâ-yı Mevleviyye ile Sema'-Hâne-i Edeb'in Mukâyesesi - Abdülkadir Dağlar (49sf 364kB) (65)
Kıbrıs Lefkoşe Mevlevîhânesi’nde Yetişmiş Mevlevî Divan Şâirleri - İlhan Genç (92)

Mübâreknâme-i Esrâr
Esrâr Dede'nin Mübârek-Nâme adlı Mesnevisi - Dr.Hikmet Atik (26sf 920kB) (33)

Fütüvvetnâme-i Esrâr

Lugat-ı İtalyân

www.erimsever.com'daki "Esrar Dede" konulu Sempozyumlara ait sayfaya gitmek için lütfen tıklayınız

ŞAHİDİ İBRAHİM DEDE (K.S.) :

Sultan Dîvânî / Dîvâne Mehmed Çelebi’nin sadık bir talebesi olan İbrahim Şâhidî Hazretleri, Anadolu’daki ilk Mevlevî dergâhı olan Muğla Mevlevîhânesi’nin kurucusu Salih Hüdayi Dede’nin de oğludur. Mürşidi gibi coşkun, cezbeli ve kalender bir şahsiyettir. Hz. Pir aşkını, Mevlevî olmaktan duyulan coşkuyu ve Mesnevî-i şerif’e gönül vermesi ile ilgili olarak;
Gülşen-i Tevhid’den: “Mesnevî’den her kim günde birkaç yaprak okursa Cenâb-ı Hakk’ın nur denizine gark olur. Bundan şüphe edilmeye.” (111)
Şâhidî İbrâhim Dede - Evliyalar Ansiklopedisi - Hakikat Kitabevi 1992 (37)

Eserleri :
Tuhfe-i Şâhidî, Gülşen-i Tevhid, Gülşen-i Esrâr, Gülşen-i Vahdet başta olmak üzere Arapça, Farsça ve Türkçe toplam 13 eser yâdigâr bırakmıştır.

FASİH AHMED DEDE (K.S.) :

Fasih Ahmed Dede On yedinci asır divan şairlerinden. İstanbul’da doğdu. Doğum tarihi belli değildir. Dukakinzade ismiyle Ünlü oldu. Hayatı hakkında fazla bir bilgi yoktur. Köprülüzade Fazıl Ahmed Paşanın hazine katipliğini yaptı. Mevlevi tarikatına girerek Galata Dergahı Şeyhi Gavsi Efendiye bağlandı. 1699 senesinde vefat etti. Mezarı Galata Mevlevihanesindedir.

Fasih Ahmed Dede hayatı, edebi kişiliği, eserleri ve divanının tenkidli metni - Mustafa Çıpan (Doktora çalışması başlığı) Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Konya / Fasih Divanı (İnceleme-Tenkidli Metin) - Dr.Mustafa Çıpan / Mevlevîlik Yolunda Fasih Ahmed Dede - Yrd.Doç.Dr. Mustafa Çıpan - 6. Milli Mevlânâ Kongresi 1992 / Farsça Divançe - Fasîh Ahmed Dede - Doç.Dr. Mehmet Atalay 2007 (7sf 663kB) Sadece Çalışmaların Başlıklarına ait taranmış tanıtımdır. (133)

Eserleri :
Divan: Arapça, Farsça ve Türkçe olmak üzere üç dilde yazılmıştır. (Topkapı Sarayı Kütüphanesi Yazmalar Kısmı, numara 141’de kayıtlıdır.)
Münazara-i Gül ü Mül
Münazara-i Şeb u Ruz
Hüsrev ü Şirin
Mahmud u Ayaz
Behişt-abad
Fasih Dede Mecmuası
Tümbeküname - Fasih'in Tenbâkû-Nâmesi - Ahmet İçli (9sf 278kB) (134)

KEMAL AHMED DEDE (K.S.) :

Kemal Ahmed Dede ve Tercüme-i Menakıb-ı Mevlânâ'sı - Şerife Akpınar (9sf 258kB) (75)

Kemâl Ahmed Dede'nin Tercüme-i Menâkıb-ı Mevlânâ Adlı Eserinde Seyyid Burhaneddin Tirmizi ve Menkıbeleri - Dr. Betül Sinan Nizam - Uluslararası Seyyid Burhaneddin Tirmizi Sempozyumu 2 Ekim 2011

Eserleri :

Tercüme-i Menâkıb-ı Mevlânâ
Sources of Oriental Languages and Literatures 95 Kemal Ahmed Dede's Verse Narrative Tercüme-i Menakıb-ı Mevlana

SÂKIB MUSTAFA DEDE (K.S.) :

Asıl adı Mustafa'dır (1652? İzmir - 1735 Kütahya). Öğrenimini Köprülüzâde Fazıl Mustafa Paşa’nın himayesinde sürdürdü. Arapça ve Farsça öğrendi. Tasavvufa yönelip Mevlevî tarikatına girdi. Neşatî’nin yakın dostu olan Edirne Muradiye Mevlevîhânesi Şeyhi Mehmed Dede tarafından yetiştirildi. Şeyhinin ölümünden sonra tarikat arkadaşlarıyla birlikte Mısır’a giderek Siyâhî Dede’nin hizmetinde bulundu. Daha sonra İstanbul’a dönüp dönemin Mevlevî şairlerinden Gavsî, Nazîm, Fasîh, Ahmed, Nâyî dedelerin sohbetlerine katıldı. 1691’de şeyh olarak atandığı Kütahya Arguniyye Mevlevî dergâhında 46 yıl görev yaptı. Vefatında tekkenin haziresine defnedildi.

Sâkıb Dede - Evliyalar Ansiklopedisi - Hakikat Kitabevi 1992 (37)

Sakıb Dede - BirizBiz (80)

Kütahya'da bir mevlevî şeyhi: Sakıp Dede (Mustafa Sakıp Dede) - Mustafa Özçelik (30)

Sakıb Mustafa Dede-Hayatı, Eserleri, Edebî Kişiliği ve Divanının Tenkidli Metni - Basılmamış Doktora Tezi 1995 - Dr. Ahmet Arı (8sf 757kB) (71)

Sefine-i Nefise-i Mevleviyan'a göre Mevlevilik - Prof.Dr.Hüseyin Ayan (9)

Eserleri :

Sefîne-i Nefîse-i Mevleviyye :
Mevlevi tarikatında Mevlânâ devrinden başlayarak, Mevlânâ ve ona bağlı olanların biyografilerini vermek bir gelenektir. Sâkıb Dede de bu geleneğe uyarak, eserinin birinci cildinde Menâkıbü'l-Ârîfin'in bittiği tarihten kendi zamanına kadar Konya'da dergâhına şeyh olan, Mevlânâ soyundan gelen Çelebiler "Esâmî-i Sâmiye-i Evlâd-ı Zevi'l-ihtirâm-ı Hazret-i Mevlânâ"dan 61 büyüğün; ikinci cildinde muhtelif tekkelerde şeyhlik eden Mevlevî şeyhlerin "Esâmî-i Şerîfe-i Dervîşân-ı Eshâb-ı Hâl-i Ferhunde-me'âl-i Tarîka-i Mevleviyye"den 78 büyüğün; üçüncüsünde Mevleviler arasında tanınmış bazı Dervişler "Hulefâ-yı 'Izâm ve Meşâyih-i Kirâm-ı Tarîkat-i Mevleviyye"den 80 büyüğün biyografilerini vermiştir. Birinci ve ikinci ciltlerinin son kısımlarında Mevlevî kadınlarının hal tercümelerini de yazmıştır. Eserin kapağının içindeki adı, "Sefîne-i Nefîse-i Mevlevîyân"dır ve metin 645 sayfadır. Eser, Mısır'da 1866 yılında üç cilt halinde basılmıştır.
Sefîne-i Nefîse-i Mevleviyân'daki Türkçe Şiirler - Şevkiye Kazan (59sf 392kB) (46)

Dîvân :
Türkçedir, Sâkıb Dede'nin tasavvufî duygu ve düşüncelerinden oluşmuş geniş hacimli bir eserdir. Samîmi ve bir çoşku hâlinin terennümü niteliği taşıyan şiirlerinde lirik bir hava hâkimdir.

SEYYİD SAHİH AHMED DEDE (K.S.) :

Seyyid Sahîh Ahmed Dede (1742-1813) Yenikapı Mevlevîhanesi aşçıbaşı'sı, Sultan İkinci Mahmud'un muasırı. Merkez Efendi'ye dönecek yerde medfundur. Mecmûatu't Tevârîhi'l-Mevleviyye kitabı ile Mevlevilerin Tarihi'ni yansıtmıştır.

Seyyid Sahîh Ahmed Dede ve Mecmûatu't Tevârîhi'l-Mevleviyye'si - Dr.Cem Zorlu (14sf 2,55MB) (5)

Eserleri :

Mecmûatu't Tevârîhi'l-Mevleviyye (Mevlevîlerin Tarihi)

SABUHİ AHMED DEDE (K.S.) :

17. yüzyılda yaşamış edebi ve tasavvufi yönden kemal sahibi olan bir Mevlevi şeyhidir.

Eserleri :

Sabûhî Ahmed Dede ve İhtiyarat-ı Sabuhi adlı eseri - Yüksek Lisans Tezi Abdulkadir Algül (195sf) İhtiyârât-ı Sabuhî, Mesnevî-i Şerif üzerine yapılan şerhler arasında, ayet ve hadis ihtiva eden ve manaları nispeten müşkil olan beyitlerin açıklanması sureti ile oluşturulmuş olup tasavvufi melami neşesine sahip olup nadide bir eserdir. "İydiyye" (Bayram Tebriği) manasına gelen ismiyle dervişler arasında meşhur olan gazeli Farsçadaki edebi üstünlüğüne işaret etmektedir. (43)

ANKARALI MEHMED DEDE (K.S.) :Hz. Mevlânâ'nın "Karıncası" 1874 yılında doğmuş, Ankaralı Hacı Mehmet Arısoy Dede diye görünmüş, 1957 yılında Hakka Yürümüştür.

Mevlânâ Dergâhı'nın Son Hücrenişin Dervişi Ankaravî Mehmet Dede - Yazar: Mehmet Ali Uz - Merhaba Ofset - Konya 2004 (3sf 1,03MB) Kitabındaki pek çok anı ve hatırattan küçük bir derlemedir (00)

Bir Mevlânâ Aşıkı Mehmet Dede Bir Mevlânâ Aşıkı Mehmet Dede" Refii Cevat Ulunay'ın 1953 yılındaki yazısından bir hatıra... (9)

Mehmed Dede dualarla anıldı (9)

YAMAN DEDE (K.S.) (1887-03.05.1962) :Yaman Dede - YamanDede.org (130)

"Allah hep lütfeder. Kahır gibi görünmesi bizim bakışımızın kötülüğündendir." - Yaman Dede
"Yanmaktır efendim Aşkın tek çaresi" - Yaman Dede

Yanan Kalbe Devasın Şiiri - Yaman Dede (131)

Yaman Dede Belgeseli - 2012 :
Yaman Dede'nin Hayatı Belgesel Oldu - Kayseri Haber
Yaman Dede'nin Hayatı Belgesel Oldu - TRT Haber (6:12)
Yaman Dede'nin Hayatı Belgesel Oldu - TRT Anadolu Haberi (1:55) Kayserinin Manevi Şahsiyetlerinden Yaman Dede ebediyete intikalinin 51. yıl dönümünde anıldı
Yaman Dede Belgeseli (45:02)

www.erimsever.com'daki "Yaman Dede Sempozyumu" konulu sayfaya gitmek için lütfen tıklayınız

ITRÎ - BUHÛRÎZÂDE MUSTAFA EFENDİ :Asıl adı Mustafa’yken çiçekçilik ve meyvecilikle uğraştığı için şiirlerinde kullandığı Itrî mahlasını aldığı söyleniyor. Buhûrizâde ise nereden kaynaklandığı bilinmeyen aile lakabı. 1640 yıllarında İstanbul'da doğmuş, 1712 yılında hayata veda etmiştir. Sultan IV.Mehmed zamanında, İstanbul Yenişehir Mevlevihanesi'ne Câmî Ahmed Dede (?-1671), şeyh olarak tayin edilir. Bunun üzerine şeyhin posta oturacağı gün büyük bir ayin düzenlenir. Ayinin olacağı mekan, hediyelerle dolar taşar. Herkes birbirinden değerli hediyeleri ile şeyhin gözüne girmeye çalışmaktadır. İşte o esnada kapıda fakir bir derviş belirir. Genç derviş, şeyhe doğru yaklaşır,elini öper ve elindekineyi uzatarak şöyle der: Bu neyden başka dünyalığım yok. Bu niyâzımı bir hediye olarak kabul buyurunuz efendim." Şeyh, neyi alır, bu genç adamı öper ve ondan bu neyi çalmasını ister. İşte o anda zaman durur sanki. Orada olan herkes büyülenmişcesine genç adamın üfledikçe devleşmesine şahit olurlar. Genç adam ta ki nefessiz kalana kadar bu neyi üflemeye devam eder. Bunun üzerine şeyh, "Biz postun bahtında, sen dostun gönül tahtında oturuyorsun. Allah âşk derdini arttırsın" der.
Ustalarından birinin Hâfız Post olduğuna kesin gözüyle bakılır. Nasrullah Vâkıf Halhalî, Kasımpaşalı Koca Osman Efendi, Derviş Ömer Efendi gibi 17 yy. bestecilerinden de yararlandığı sanılmaktadır.
Kırım Hanı Selim Giray ile Sultan IV.Mehmed'in takdirini kazanan Itri, Enderun'a hoca olarak tayin edilmiş ve Enderun'daki talebelere musiki dersleri vermiştir.
IV. Mehmet, bir gün Itrî'nin yeni bir bestesini dinledikten sonra, kendisinden bir arzusu olup olmadığını sormuş, o da esirciler kethüdalığını istemiştir. O sırada enderunda 120 akçe ile musiki muallimliği yapmakta olan ve şahsen zengin ve şöhret sahibi bir kimse olduğu için, böyle hiç de parlak olmayan ikinci, hattâ üçüncü derecedeki bir memuriyeti isteyişi hayretle karşılanmakla beraber arzusu derhal yerine getirildi. Yeni memuriyeti dolayısı ile İstanbul'a gelen bütün esirleri görecek ve bu sayede onların folklor musikileri hakkında bilgi edinecek ve aralarındaki güzel sesli ve musikiye istidatlı bulunanları seçip yetiştirecektir.
Itrî ayrıca Siyahi Ahmed Efendi'den Edebiyat ve hat dersleri almıştır.
Mevlevi ayinlerinin başında okunan Rast makamındaki Naat-ı Mevlana adlı ölümsüz kabul edilmektedir.

Ölümünün 300.yılı olan 2012 yılı UNESCO tarafından Itrî yılı olarak kutlanmıştır. (2012 UNESCO Nâbi ve Itrî Yılı)

Na't-ı Şerif, Mevlevi Ayinlerinde okunan Na't ve Yahya Kemal Beyatlı'nın Itrî'yi öven şiiri (3sf 31,5kB) (00)

Buhurizade Mustafa Itri (57)

Buhurî-zâde Mustafa Itrî Efendi (9)

Na't-ı Şerif, Mevlevi Ayinlerinde okunan Na't (9)

Itri Yılı Etkinlikleri Haberi

Itrî'nin Naat-ı Mevlânâ (k.s.) Eseri:
Acemaşiran Mevlevi Ayini - Naat-ı Mevlana (seslendiren Ahmet Çalışır)
Na't-ı Mevlânâ (seslendiren Kâni Karaca)
--- -- -
Kâni Karaca - Sabâ Âyîn-i Şerîfi (Dede Efendi) Hammâmîzâde İsmâil Dede Efendi'nin Sabâ makamında mevlevî ayîninin Kâni Karaca tarafından okunduğu kaydın, sâdece âyînin dört selâmını ihtivâ eden kısmıdır. Sâdeddin Heper nezâretinde yapılan kayıtta Kâni Karaca hem âyîni okumuş, hem de kudüm vurmuştur. Diğer sâzendeler: Ulvi Erguner, Niyâzi Sayın, Aka Gündüz Kutbay (ney); Mesud Cemil (viyolonsel); Cüneyd Orhon (kemençe). 1961'de LP, 1996'da CD olarak basılan kaydın tamâmı (Kâni Karaca tarafından okunan Na't-ı Mevlânâ & Niyaz İlâhîleri, Tanbûrî Büyük Osman Bey'in Sabâ Peşrevi, Ferahnâk Son Peşrev, aralarda Ulvi Erguner, Niyâzi Sayın ve Aka Gündüz Kutbay'ın yaptığı taksimler)
Münir Nûreddin Selçuk - Bayâtî Âyîn-i Şerîfi (Mustafa Dede) Münir Nûreddin Selçuk'un Dârülelhan arşivi için doldurduğu 9 taş plâklık Bayâtî Âyîn-i Şerif kaydı. Videoda kullanılan celî sülüs istif Neyzen Emin Efendi'nin (Yazıcı) olup Nûrullah Özdem arşivinden alınmıştır: "Yâ Hazret-i Mevlânâ Muhammed Celâleddîn Rûmî kuddise sirruhu'l-'âlî"

www.erimsever.com'daki "Büyük Bestekar Itrî Uluslararası Sempozyumu" konulu sayfaya gitmek için lütfen tıklayınız

MUHAMMED İKBÂL (9 Kasım 1877 - 21 Nisan 1938) :

Muhammed İkbal 1873 - 1938
Pakistan'ın Milli Şair ve Düşünürü Muhammed İkbal'e Aziz Mürşidi Hazret-i Mevlâna'nın Huzurunda Bu Makam Verildi. 1965


Pakistanlı İslam alimi, şair, filozof ve politikacı olan Hz. Mevlânâ Aşığı İkbâl; Hindistan'daki müslümanların bağımsızlık mücadelesini ilk defa dile getiren kişidir.
Şiirlerinde Hz. Mevlânâ'nın etkisi büyüktür.
Muhammed İkbal ülkesinin siyasetine de katılmış ve halkını bu konularda yönlendirmişti. Onun bu konudaki düşüncesi ise, "Siyaset; çalışmak, izzet ve şerefe davet etmektir" şeklinde idi.
Müslüman Hintli mücahitler adıyla yazdığı şiirleri Hindistan'daki müslümanların hareketlenerek İngiliz sömürüsüne başkaldırmalarında ve Pakistan'ın kuruluşunda büyük tesiri olmuştu. Bu yönüyle İkbal, Mehmet Akif Ersoy'a da benzetilmiştir.
Kurtuluş Savaşı yıllarında, zor durumda Pakistan halkını, Türk halkının milli mücadelesine destek vermek için örgütlemiş, milli mücadelede kullanılmak üzere Pakistan halkından para toplayıp Ankara hükümetine yollatmıştır.

Muhammed İkbal - Vikipedi (57)

Türklerin Unutulmayan Dostu Muhammed İkbal - Mustafa Sarper Alap (13sf 473kB) (65)

İkbâl'in Felsefesinde İnsan - Prof.Dr. Mehmet S. Aydın (24sf 1,09MB) Ben, Benlik (33)
Dağ benlikten vazgeçti mi sahra olur - İkbâl

M.İkbal'in Tevhid Yorumu: Tevhid İnancının Dinamik Yapısı (M.Iqbal’s Tawheed Interpretation: Dynamic Structure of the Tawheed Belief) - İbrahim Kaplan (20sf 380kB) (125)

Muhammed İkbâl'e Göre ''Çağdaşlık'' Kavramı (The concept of modernity in Muhammed Iqbal) - Mevlüt Uyanık (5sf 2,02MB) (126)

İkbâl, Mevlâna ve Pakistan (Biyografi) - Adem Arıkanlı Belge sayfadan dinlenebilmektedir mp3 (17:29 - 8MB) (122)

Eserleri :

Esrâr-ı Hodî (Esrar ve Rumûz,1915)
Rumûz-i Bî-hodî (1918)
Peyâm-ı Maşrik (Şarktan Haber,1924)
Bâng-ı Derâ (1924)
Zebûr-i Acem (1927)
Cavîdnâme (1932)
Misafir (1934)
Bâl-ı Cibril (Cebrail'in Kanadı,1935)
Pes Çi Bâyed Kerd Ey Akvâm-ı Şark (1936)
Zarb-ı Kelîm (1936)
Armagân-ı Hicaz (1938)

The Secrets of the Self by Muhammad Iqbal, Translate: Reynold Nicholson (1920) (119)

ŞAİR NEF'İ :

Şair Nef'i 1572 - 1635
Yeryüzünde mezarı bulunmıyan Büyük Türk Şairi Nef'i 'ye Aziz Mürşidi Hazret-i Mevlâna'nın Huzurunda Bu Makam Verildi. 1965


HZ. MEVLÂNÂ'NIN KEDİSİ :

Fotoğraf Semboliktir

Mevlana Hazretleri'nin çok sevdiği kedisi 17 Aralık 1273'te Şeb-i Aruz'un ardından Hz. Pir'in mezarının başından 7 gün boyunca hiç ayrılmamış, 7 gün hiçbirşey yemeyip içmeyip mezarı başında beklemiş. 7. günün sonunda da ölmüş. Bunu gören Hz. Pir'in kızı Melike Hatun Kediyi yıkayıp beyaz örtüye sardıktan sonra babasının mezarının yakınına türbe civarında bir yere Kediyi defnetmiştir. - Ahmed Eflaki, Ariflerin Menkıbeleri Kitabı (Aynı eserde "kediyi sevmek imandandır" şeklinde de geçmektedir.)
Kedinin gömüldüğü yer bugün belli değildir. Halen türbede Mevlânâ kabrinin bulunduğu kısımda Celaleddin Çelebi ve oğullarının hemen yanındaki küçük sandukanın o kediye ait olduğu rivayet edilir. Dr. Naci Bakırcı tarafından küçük sanduka hakkında inceleme yapılmış ve araştırmasını şu şekilde açıklamıştır: "1950'li yıllarında müzenin müdürlüğünü yapan Mehmet Önder Bey, Üçler Mezarlığı’nda gezerken küçük sandukayı bulmuş. 'Kaybolmasın' diye müzeye getirmiş ve diğer sandukaların arasına koymuş. Bu sanduka bir kedi sandukası değildir. Sandukanın üzerindeki yazıları okuduk. Selçuklu döneminden bir devlet adamının sandukası olduğu ortaya çıktı." - Kaynak - 2

"Allah der ki hayvanlar benim sessiz kullarımdır. Onlar şimdi zulme susuyorlar ancak ahirette konuşup, haklarını alacaklardır" - Hz. Mevlânâ (K.s)

MEVLEVİLERDEN :

Osmanlı Müellifleri - 3.cild - İsmail Özen (336sf 11,4MB) pdf dosyada sayfa 41'de Abdullah Naili Paşa, sayfa 66'da Emnî Mehmed Bey, sayfa 99'da Kemal Ahmed Dede, sayfa 112'de Lütfi Ahmed Efendi, sayfa 113'de Mustafa ibn-i Yusuf ez-zarir el-Mevlevi, sayfa 117'de Müneccimbaşı Derviş Ahmed Dede Efendi, sayfa 220'de Derviş Sipahi-i Larendevi, sayfa 244'de Ömer Şifai İbn-i Şeyh Hasan Efendi, sayfa 273'de Derviş Hüsam Mevlevi, sayfa 277'de Gelenbevi İsmail Efendi, sayfa 299'da Mustafa Asım Bey yer almaktadır (-)

Mesnevîhan Şefik Dede - Sezai Küçük (3)

Bir Mevlevî Nâsir ve Şâiri Mehmed Nâzım Paşa - Feyziye Abdullah Tansel (20sf 978KB) (33)

Ta'rîfü's-Sülûk (İlâhi Âleme Dönüş Bilgisi) - Nazîf Hasan Dede - Hazırlayan: İhramcızâde Hacı İsmail Hakkı Altuntaş - 2010 (79sf 577kB) Formatlar: pdf, epub, kindle, daisy, full text, djvu (19)

HZ. MEVLÂNA HAKKINDA NE DEDİLER :

Yunus Emre (1240-1321) :
Yunus Emre - Vikipedi (57)

Bir Derviş olan Yunus Emre, Hz. Pîr Mevlânâ (k.s.)'yı ve Sema' Meclisini Beyitleriyde anmıştır:

Mevlânâ Meclisinde Saz ile İşret Oldu
Ârif Mânîye Daldı Çün Biledir Ferişte...

bir başka Beyitinde ise;

Mevlânâ Hüdavendigâr Bize Nazar Kılalı
Onun Körklü Gönlü Nazarı Gönlümüz Aynasıdır

Molla Câmî (Abdürrahmân bin Nizâmeddîn Ahmed) (1414-1492) :
Molla Câmî - Vikipedi (57)
Molla Câmî (127)
Baharistan - Molla Camî - Tercüme: Muallim Kilisli Rıfat Bilge (146sf 4,14MB) (129)

Molla Câmî, Hz. Mevlânâ (k.s.) için ”Peygamber değil ama kitabı var” demiştir.

Ayrıca bugün halen Mevlânâ Müzesi Dervişân Kapısı girişindeki Yesârizâde Mustafa İzzet Efendi’nin hattı ile Farsça asılı duran levha'nın sözleri yine Molla Câmî'ye aittir:

Kâbetü’l-uşşâk bâşed in mekam
Her ki nakıs amed incâ şod temâm.
     Burası âşıklar Kâbesinin makamı
Buraya noksan gelen tamam oldu.

--- -- -

Mevlâna'dan Mevlâ'ya Ulaşanlar: Yurtdışındaki Yabancı Mevlevîler - Doç.Dr. Nuri Şimşekler, Dr.h.c. Esin Çelebi Bayru - Mevlana Kalkınma Ajansı - Uluslararası Mevlânâ Vakfı Konya Şubesi 2012 (194sf 24,7MB) İçindekiler: Sunuş, Önsöz, Proje Hakkında, Giriş (Hz. Mevlâna'nın Batıdaki İlk Mütercimleri), Günümüz Batı Dünyasında Hz. Mevlâna ve Mevlevîlik (Sonsuza Kadar Hz. Mevlânâ, Dünü ve Bugünüyle Avrupa ve Amerika'da Mevleviler, Uluslararası Mevlânâ Vakfi'nın Amerika'da Gerçekleştirdiği Mevlâna Günleri), Batılı Mevlevîler'in Gözüyle Mevlâna ve Mevlevîlik (Mevlevîlik Yolunun Yaşayan Geleneği, Avrupa'da Mevlâna'nın Mesajına Uygun Davranmak, Amerika'da Hz. Mevlâna Şiirleri, Günümüzde Almanya'da Mevlevîlik), Anketler (Yurt Dışındaki Mevlevîlere Uygulanan Anket, Konya'ya Gelen Yabancılarla İlgili Konya Mevlâna Müzesi ve Şeb-i Arûs Etkinlikleri Üzerine Yapılan Anket, Hz. Mevlâna'ya "Gel"enler, Semâ'nın Daveti), Ne Dediler (Tarih Boyunca Batılıların Gözüyle Hz. Mevlâna), Hz. Mevlâna ve Mevlevîlik ile İlgili Batıda Yayınlanan Eserler (Mevlâna'nın Eserleri İle İlgili Yabancı Dillerde Yapılan Çalışmalar, Hz. Mevlâna ve Mevlevîlikle İlgili Batıda Yayınlanan Bazı İngilizce Eserler, 2005-2011 yılları arası, Sonuç (Aşk Işığı Konya'dan Parlasın; Semerkand'a Buhâra'ya Yansısın), Uluslararası Mevlâna Vakfı (Tanıtım ve Etkinlikleri) (47)

Hz. Mevlana Hakkında Ne Dediler? (106)

Chasing Rumi by Roger Houseden (A Sufi Novel) - Roger Housden (150sf 621kB) (60)

Tasavvuf Üzerine Yapılan Tezler XIII - 2005 - Vahit Göktaş (6sf 193kB) Doktora tez çalışması altı asırlık Mevlevîlik tarihinden bir kesit olarak bir asırlık (19.asır) zaman diliminde yer alan Mevlevîleri, Mevlevî şeyhlerini, Mevlevîhaneleri ve bu tarikatı ilgilendiren ekonomi, kültür, siyaset ve sanat olaylarını kapsamaktadır. (16)

Mevlana Celaleddin-i Rumi ve Mevlana İçin Yapamadıklarımız - Kemal Özer - Tüketiciler Birliği - 2003 (7sf 1,36MB) İçindekiler: Giriş, Mevlana Kültür ve Kongre Merkezi Mevlana Enstitüsü, Mevlana Haftası Etkinlikleri ve Şeb-i Arus Törenleri, İnternetten Canlı Yayın, Yerel Dillerde TV'lerden Canlı Yayın, Mevlana İnternet Portalı, Mevlana Rant Aracı Olmaktan Çıkarılmalı, Mevlana Filmi, Sonuç (68)
Mevlana ve Mevlevilik - Büyütmek için resmi tıklayınız (4.000x2.833 - 1,12MB) - Çizer: AbdülKerim KeskinMEVLEVİ EDEB - ADAB - YAŞAYIŞI :

Mevleviler ve Mevlevi Zarafeti - Refii Cevat Ulunay - 15.06.1958 (37)

Edeb ve Adab (54sf) (37)

Mevlevîlikte Seyr-i Sulûk (Mevlevîlik Terbiyesi) - Mustafa Çıpan (101)

Mevlevi edebiyatı kaynaklarından Tezkire-i Şu'arâ-yı Mevleviyye ile Semâ'-Hâne-i Edeb'in mukâyesesi - Abdülkadir Dağlar (49sf) (65)

Defter-i Dervişan - Yenikapı Mevlevihanesi Günlükleri - Hazırlayan : Bayram Ali Kaya, Sezai Küçük - Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları 17 - 2011 (482sf 23,2MB) Başlıklar: Defter-i Dervîşân ya da 19. yüzyılda Yenikapı Mevlevîhânesi ve çevresinin içeriden görünüşü, Bibliyografya, Metnin hazırlanmasında transkripsiyon imla ve indeksinde izlenen yol, Defter-i Dervîşân'ın transkripsiyonu - Tıpkıbasım metni, Defter-i Dervîşan'da geçen Mevlevîlikle ilgili kelime ve terimlerin seçme sözlüğü (45)

Örnek bir Mevlevi: Üsküdar Mevlevihanesi Son Postnişini Ahmed Remzi Dede (Akyürek) - Yrd.Doç.Dr. Sezai Küçük (14sf 511kB) (55)

Mesnevî, Aşk-ı Mevlânâ'da Yananlara Konuşur (37)

Mesnevi Müziği - Refik Hakan Talu

Mevlânâ'nın giyim şekli ve elbiseleri - Mehmet Önder (9sf 1,38MB) (33)

Mevlevi Kıyafetleri (5sf 106kB) (54)

Konya Çelebilerinin şehir hayatındaki sosyal rolü Üzerine bir deneme - Dr.Muhiddin Tuş (6sf 716kB) (23)

Bireysel ve Sosyal Bir Erdem Olarak Adab-ı Muaşeret - M.Zeki Duman - Dem Dergi (6sf 218kB) (49)

İşlemelerde Bazı Mevlevi Sembolleri (19.yüzyıl ve 20.yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu dönemi) - Prof.Dr. H.Örcün Barışta (12sf 4,07MB) Konya Mevlana Müzesi / Afyon: Aba Puşi Bali Çelebi, Sultan Divani - Kavuk örtüsü, bohça, seccade, levha, sanduka örtüsü (puşide) levhası, perde, at örtüsü (23)SEMA :Semâ, lügatte "duymak, işitmek" anlamına gelmektedir.

"Şu halde Semâ aşıkların gıdasıdır. Çünkü Semâda Allah ile buluşma hayali vardır." - Hz. Mevlânâ (k.s.)

Sema-ı Mevlana (58)

Sema - Esin Çelebi Bayru (9)
Mevlevilik ve Semâ - Esin Çelebi Bayru (101)

Semânın Mânâsı - Cemalnur Sargut (36)

Semazen’in Dilinden - Sefa Birkiye Yazının girişi : "Bizler Hz.Mevlana’nın bıraktığı hoşgörü ve doğruluk ile,onun bizlere bıraktığı Şems aşkı ile ve en önemlisi bizleri yönlendirdiği Hak yolu ve Allah aşkıyla yanan kişileriz"... (93)

Sema'-i Semavi - Prof.Dr. Annemarie Schimmel (7sf 566kB) (33)

Mevlevi Tekkesinin Kalbi : Semahane - Barihüda Tanrıkorur (10sf 1,04MB) (23)

Mevlevî Müziği ve Sema' - Hakan Talu (30)

Semâ Âdabı - Şihabüd-din Sühreverdi (30)

Semazenlik Eğitimi - Prof.Dr.Fuat Yöndemli Sema'nın safhaları [Yazıdaki bazı terimler: Meşk Tahtası (Sema Tahtası), Baş Kesmek, Çark Etmek (Çarh Etmek), Tam Çark Atmak, Direk (Direk Tutmak), Kol Açmak, Tennure, Mübtedi Mukabelesi, Sema Dedesi, Mevlevinin Çivisi] (93)

Sema'daki Sırlar - Y.Doç.Dr. M.Nuri Uygun Hz.Mevlânâ'nın Açıklayışı ile (95)

Sema'daki Sırlar - Sezai Küçük (14)

Mevlevihane Merkezleri 7 bölümlük Sema töreninin anlatımı (37)

Tahkikiye Risalesi - Yusuf bin Ali (Sünbül Sinan Efendi) - Ali Toker Fulya 30 Eylül 2001 (37sf 234kB) "Raks, Sema, Zikir" hakkında fetvalar ve bu fetvaların durumları (30)

Sema Töreni (90)
Roues-Libres / Mevlana ou derviches tourneurs - Turquie (0:29) Sema'nın ilk başlangıcında Kolların ve Dönüşün düzeni

Huzurda Sema :
Link - Swf 23,7MB (87)ŞEB-İ ARUZ :

Şeb-i Aruz anlamı : Düğün Gecesi
İhtifal anlamı : Büyük bir alay ile saygı gösterme, merasim, tören

Hz. Mevlânâ'ya (Allah Sırrını Kutsasın) göre ölüm bir vuslattır ve "Ölüm günüm, düğün günümdür" tabiri ile Sevgiliye (Allah) kavuşma olarak tanımlanmıştır. Bu güzeller güzeli kavuşma her yıl Hakk'a yürüdüğü 17 Aralık (1273) tarihinde Şeb-i Aruz törenleri ile anılmaktadır. (00)

"Ölüm hayattır; hayattır ölüm. Fakat gerçeği örten görüş onu tersine gösterir." - Hz. Mevlânâ (k.s.) - Divan-ı Kebir, I-VII c., Çev. A. Gölpınarlı, Ankara, 1992, Gazel, V, 97

Mevlânâ Anma Törenleri (1946-1960) - Doç.Dr. Mustafa Özcan 2000 yılına kadardır (101)
Kronolojik olarak Mevlâna İhtifalleri (1946-2000) - Doç.Dr. Mustafa Özcan Konuşma dili ile gayet samimi yazılmış ve o yıllardaki etkinlikleri biraz da sahne arkası ile anlatan samimi yazının sonundaki not: "Genişletilmiş olarak Devam Edecek" (10)

Mevlana İhtifalleri Arşiv :

739. Sema Gösterisi (101)

738. Sema Gösterisi (101)

737. Sema Gösterisi (101)
737. Şeb-i Arus Töreni Konuşması - Ömer Tuğrul İnançer (18)

Şevk-ü Tarâb Mevlevî Âyin-i Şerîfi Hz. Mevlana'nın 737. Vuslat yılında Ali Nutkî Dede'nin Şevk-ü Tarâb Mevlevî Âyin-i Şerîfi icra edildi. (9)

736. Sema Gösterisi (101)

735. Sema Gösterisi (101)

734. Sema Gösterisi (101)

733. Sema Gösterisi (101)

732. Sema Gösterisi (101)HZ. MEVLANA VE MESNEVİ ÇİZGİ ROMAN :

Mevlana Resimli Roman - Ressam Murat Sevinç (255sf) (27)

Örnek Sayfalar :
Doğumu ve Çocukluğu (8sf 455kB) (72)HZ. MEVLANA ve ESERLERİ HAKKINDA :

Semazen Hat

Mevlana Celaleddin'de (k.s.) Resulullah (s.a.v.) Aşkı (3sf 47kB) (96)

Mesnevi Hadisleri - Prof.Dr. Ali Yardım - Damla Yayınevi Kitabın tanıtımında Hz.Mevlana'nın Hadis ilmi açısından değerlendirilmesi sunulmakta (30)

Mustafa Kemal ATATÜRK ve MEVLANA CELALEDDİN-İ RUMİ (16)
Mustafa Kemal ATATÜRK ve MEVLANA CELALEDDİN-İ RUMİ (6sf 245kB) (37)

Harflerdeki Mana - Mevlâna Eserlerinin Yazmaları - Dr. Nuri Şimşekler (Katkılar: Doç.Dr. Yusuf Öz, Yrd.Doç.Dr. Hakan Kuyumcu, Arş.Gör. Şafak Altunsoy) - Selçuk Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi Mevlâna Araştırma ve Uygulama Merkezi - Konya 2011 (80sf 32,14MB) Dil: Türkçe, İngilizce, Arapça Kapak (79)

Hz. Mevlana'nın 4 Kapısı (1sf 1,76kB) Bir örnekle Şeriat Kapısı, Tarikat Kapısı, Marifet Kapısı, Hakikat Kapısı (0)

Mevlevilikte Resim, Resimde Mevleviler - Şahabettin Uzluk - Türk Tarih Kurumu Basımevi Ankara 1957 / İş Bankası Yayınları Seri:1 No:5 (285sf 40,2MB) 30 Eylül 1207-30 Eylül 1957 - Bu kitap, Türklüğe, İslâmlığa ve İnsanlığa Varlığı Şeref Olan Büyük Mevlânâ'mızın Yedi Yüz Ellinci Doğum Yıldönümünde Aziz Ruhuna Sunulmuştur. (128)

Hz. Mevlânâ’yı Anlamak - Hayat Nur Artıran (30) - (94)

Mevlânâ ve Mevlevilik'in Türk Toplum Hayatındaki Yeri ve Önemi - Nazif Öztürk (30)

Mevlana sarhoşluğu - Tarih Coğrafya Dünyası sayı:12 (15 Aralık 1959) Kapak Başlıklar: Mevlana Celaleddin Hayatı-Tefekkürü-Yaşayışı-Eserleri - Abdülbaki Gölpınarlı / Eflaki, Menakıbu'l - Arifin'i iki defa yazdı - Tahsin Yazıcı / İki hatıra: Atatürk ve Mevlana - Niyazi Ahmed Banoğlu / Mevlevi mukabelesi nasıl yapılırdı? - Resuhi Baykara / Bir Mevlana tanıtıcısı - N.S. Özerdim / Mevlevilikte musiki - Halil Dikmen / Yüce Mevlana - Şahap Sıtkı / Mevleviler ve mevlevi zarafeti - Refi Cevad Ulunay / Mevlana'nın türklüğü meselesi - Resuhi Baykara / Mevlana'nın evi medresesi - Mehmed Önder / Bir İngiliz müsteşrikinde gerçek bağlılığı ve Mevlana aşkı - Prof. Brown / Mevlana ve ilk muakkipleri - Dr. Müjgan Cumbur / Mevlana muhibbi ve zamanımızın büyük hat üstadı Necmeddin Hoca anlatıyor / Mevleviliğe ait fıkralar / Mevlana aşıkı Gölpınarlı'nın evinde bir saat / Hemdem Çelebi zamanında Mevlana Türbesi - Muzaffer Erdoğan / Yaman Dede konuşuyor - Sadi Borak / Mevlana sarhoşluğu ve gerçek şarap - Kemal Sülker / Mevlana'nın Farsça, Arapça ve Rumca karışık şiirleri / Bir yazı üzerine - Abdülbaki Gölpınarlı / Birleşik Amerika'da Mevlevilik - A. Süheyl Ünver / Mevlana'nın ilk vecde gelişi / Bektaşi görüşüyle Mevlana / Haz. Mevlana Celaleddin - Yusuf Fahir Baba / Mevlana Tekkesi teşkilatı nasıldı? - Resuhi Baykara / Mehmet Önder'in Keçeoğlu'na bir mektubu / Dünyada Mevlana sevgisi (0)

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî'nin Eserleri - Yrd.Doç.Dr. Yakup Şafak (101)

Hz. Mevlana’nın Okuduğu Kitaplar Ve Etkilendiği Şahsiyetler - Bekir Şahin (3)

Mevlâna'nın Eğitim Görüşleri - Prof.Dr. Mustafa Ergün (358sf 2,16MB) İnsan (Yaratılışı, Unsurları), İnsanın üstün özellikleri ve ürünleri (Düşünce, Dil, Bilgi, Sevgi), İnsanın Eğitimi (Eğitimin ilâhî temeli, Eğitimin gerekliliği ve amacı, Eğitime etki eden faktörler, Eğitimin gücü) (84)

Mevlana'nın Aşk ve İnsan Felsefesi - Doç.Dr.İbrahim Arslanoğlu (16sf 211kB) (78)

Mevlana ve Felsefesi - Doç.Dr.İbrahim Agâh Çubukçu (22sf 1,05MB) (33)

Mevlânâ'da İrade Hürriyeti - Cumhuriyet Üniversitesi - İlahiyat Fakültesi Dergisi (Aralık 2004) - Ramazan Altıntaş (15sf 291kB) (83)

İçtimai Hayatta Hazret-i Mevlana - Hatice Özçelebi (95)

Tanrı'nın Konukevi - Prof.Dr. Erkan Türkmen (89)

Mevlevîliğin Tarihi Seyri - Yrd.Doç.Dr. Nuri Şimşekler (101)

Tahirü'l-Mevlevî'nin ''Hallâc-ı Mansûr'a Dâir'' Risalesi - Zülfikar Güngör (17sf) (33)

Divanlar ve Mesneviler - Editör Prof.Dr. Ahmet Atilla Şentürk - TC. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü (17sf 247kB) Mesnevilerin Doğuşu ve Türk Edebiyatındaki Gelişmesi (7)
Mesnevi Başlıbaşına Bir Terapi Kaynağı - Tayfun Doğan Yeni Aktüel dergisi Terapist Dr.Faik Özdengü röportajı (11)
Mesnevi ve Terapi Yazı Aktüel Psikoloji'den alıntıdır (12)
Türk Toplumunda Temsil Getirme Geleneği ve Mevlana'nın Gelenek İçerisindeki Yeri - Arş.Gör. Adem Balkaya - Kafkas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (8sf 192kB) (2)
Mesnevi ve Mesnevi’nin Sosyal Bilgiler Programında Yer Verilen Değerler Çerçevesinde İncelenmesi - Refik Turan, Tuğba Belenli, Ayten Kiriş - Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi (34sf 472kB) (4)

Mevlana'da Üzüm - Dr.R. Bahar Akarpınar (30)
Mevlana Celaleddin Rumi’nin Mesnevi ve Rubaiyyat’ında ''Meyve'' ve ''Üzüm'' Sembolleri - Dr.R. Bahar Akarpınar (20sf) (17)

Tatlı Aşkım Mesnevi Konulu küçük bir blog (20)
R.A.Nicholson’un Mesnevi Tercüme ve Şerhi Üzerine - Dr. İsmail Güleç (11sf 214,7kB) (21)

Garbın Mevlâna Görüşü - Prof.Dr. Annemarie Schimmel (3sf 261kB) (33)

Mevlana muhibbi iki kadın şair: Leyla ve Şeref hanım (Mevlevi edebiyatı örneği olarak) (73)

Hz. Mevlana'nın Hat Sanatına Yansımaları - Fatih Özkafa (12sf 611kB) (9)

Hammamizade İsmail Dede Efendi'nin Mevlevi Ayinlerindeki makam ve form anlayışının Türk Din Musikisine etkileri - Dr.Sühan İrden (24sf 351kB) (53)

Mevlâna - Çevresindekiler, Mevlevilik ve Eserleriyle İlgili Eski Harfli Türkçe Eserler - Hazırlayan: Dr. Ali Temizel - Selçuk Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi Mevlâna Araştırma ve Uygulama Merkezi - Konya 2009 (250sf 6,83MB) Bölümler: 1 - Mevlâna hakkında yapılan çalışmalar, 2 - Mevlevîlik ve Mevlevîler hakkında yapılan çalışmalar, 3 - Mevlâna'nın eserleriyle ilgili yapılan çalışmalar (Mesnevî'nin eski harfli Türkçe tercüme ve şerhleri, Mesnevî'den yapılan müntahapların tercüme ve şerhleri, Mesnevî hikayeleriyle ilgili eserler, Mesnevî'nin ilk onsekiz beyitinin şerhleri, Mesnevî üzerine yapılan diğer bazı çalışmalar, Telif tarihleri veya müellifleri yada bulundukları yerleri tam bilinmeyen ve Mesnevî'den müntahap beyitlerin veya Mesnevî'nin bir kısmının tercüme ve şerhlerini muhtevi bazı eserler, Divân-ı Kebîr üzerine yapılan çalışmalar, Fîhi Mâ fîf ile ilgili yapılan çalışmalar) Kapak (79)

MERKEZ'den ENSTİTÜ'ye Mevlâna Araştırmalarının Kurumsallaşma Hikâyesi - Dr. Nuri Şimşekler - Selçuk Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi Mevlâna Araştırma ve Uygulama Merkezi - Konya 2011 (332sf 28,7MB) Mevlâna ve Mevlevîlik araştırmalarının kurumsallaşmasında emeği geçenlere saygı ve minnetle ithaf olunur... Bölümler: 1 - Konya'da Mevlâna Enstitüsü Açılması Gerektiğine Dair Makaleler (1953-2009), 2 - Ve SÜMAM Kuruluyor, 3 - SÜMAM'ın Kuruluşunun İlk Yankıları, 4 - 5. Yılını Dolduran SÜMAM'ın Yaptığı Etkinlikler ve Enstitü'ye Doğru, 5 - Ve Mevlâna Araştırmaları Enstitüsü Kuruldu, 6 - Ek Kapak (79)

The Persian Mystics Jalaluddin Rumi (1912) - F.Hadland Davis, Basım: John Murray Albemarle Street London (State Central Library Hyd) - İngilizce taranmış eser (Dosya formatları : pdf, epub, kindle, daisy, full text, djvu link) :
The Persian Mystics Jalaluddin Rumi (1912) (87sf 2,6MB) (19)

Life and Work of Muhammad Jalal-Ud-Din Rumi By Afzal Iqbal- AhleSunnah Kütüphanesi - İngilizce taranmış tüm eser (Dosya formatları : pdf, epub, kindle, daisy, full text, djvu Link) :
Life and Work of Muhammad Jalal-Ud-Din Rumi (?sf 10,6MB) (19)

Jalal.aldin al-Rumi - 1986 akademya.kayyo.com - Arapça taranmış tüm eser (Dosya formatları : pdf, pdf with text, epub, kindle, daisy, full text, djvu Link) :
Jalal.aldin al-Rumi (168sf 3,5MB) (19)

The Persian mystics. Jalálu'd-Dín Rúmí - Basım: London, J. Murray 1920 - Wellesley College Library - İngilizce taranmış tüm eser (Dosya formatları : pdf, b/w pdf, epub, kindle, daisy, full text, djvu Link) :
The Persian mystics. Jalálu'd-Dín Rúmí (126sf 4,7MB) (19)

Wisdom Of The East The Persian Mystics (1912) - İngilizce taranmış tüm eser (Dosya formatları : full text, pdf, html, rich text format Link) :
Wisdom Of The East The Persian Mystics (?sf 4,1MB) (19)DİĞER :

Hz. Mevlana (k.s.) ile ilgili Semazen.net'den indirilebilecek daha pek çok makale ve kitap (9)

Sufizm konulu indirilebilecek İngilizce pek çok kitap (60)

SATIN ALINABİLECEK KİTAPLARDAN BAZILARI - Semazen.Net (30)

SATIN ALINABİLECEK KİTAPLARDAN BAZILARI - MevlanaKitaplari (15)

Mevlânâ, Mevlevilik Tarikatı, Mevlevi Sanatı, Edebiyatı ve Mûsikisi ile ilgili bazı eserler - Konya Belediyesi (101)

Mevlânâ Araştırmaları Derneği’nde şu anda bulunan kitapların listesi (91)

Mevlânâ Araştırmaları Derneği’nde şu anda bulunan makalelerin listesi (91)
Mevlânâ Araştırmaları Derneği’nde şu anda bulunan makaleler (49sf 269kB) (30)

RumiMevlevi - Galata Mevlevihanesi Mevlana Rumi Mevlevi Musiki ve Sema Topluluğu'nda şu anda bulunan makalelerin listesi (37)

Hakîkî Dîvânı - Hakîkî Yûsuf (Sadi Somuncuoğlu ve Mevlana Müzesi Nüshaları Karşılaştırmalı metin) Hazırlayan: Doç.Dr. Erdoğan Boz (T.C. Kültür Bakanlığı e-kitap Afyonkarahisar-2007) (16+902sf 5,56MB) (48)

Tasavvuf Tarihi LiteratürüHABERLER :

Haberler - Mevlana Kültür Merkezi (Konya Büyükşehir Belediyesi) Her Cumartesi 20:00'da Büyükşehir Belediyesi Mevlâna Kültür Merkezinde Ücretsiz "Sema" (102)
Her Cumartesi 20:00'da Büyükşehir Belediyesi Mevlâna Kültür Merkezinde Ücretsiz 'Sema Daveti' (102)

Etkinlkikler (Mevlâna Araştırmaları Enstitüsü - Selçuk Üniversitesi) (79)

''Hayırlı Bir Gün'' sloganıyla Günlük Mail - Konya Camilerini Temizleme Derneği Mail grubu üyelerine hergün 1 ayet, 1 hadis, 1 Hz. Mevlana'nın (k.s.) sözü ve 1 dua gönderilmektedir (99)

Duyuru & Etkinlik Detay - www.semazen.net (9)

Haberler - www.canlarmeclisi.com (45)

Haberler - Konya Camilerini Temizleme Derneği (99)SÖZLÜKLER :

Sayfada kullanılan (k.s.)'nın anlamı "kuddise sırruhu" yani "Allah onun sırrını mukaddes etsin" demektir. Veliler için kullanılır. Kuddise: "Mübarek, kudsi ve mukaddes olsun" anlamına gelen bir kelimedir. Sırrı ve hakikatı aziz ve şerefli olsun anlamında bir hürmet ifadesidir. Sahabeye, (r.a) yani "Radıyallahü Anh", "Allah ondan razı olsun" denilmektedir.

Dini Kavramlar Sözlüğü - Diyanet veya 2. link (82)

Osmanlı Türkçesi Sözlüğü - Prf.Dr. Mehmet Kanar (536sf 1,15MB) (30)
Osmanlıca - Türkçe (37)

Farsça - Türkçe (37)

Arapça - Türkçe (37)

Dini Terimler (37)
Diyanet Dini Bilgiler (Sözlüğü) (82)
Dini Terimler Sözlüğü (62)

Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü - Prof.Dr.Ethem Cebecioğlu (302sf 2,09MB) (30)
Tasavvuf Terimleri - Ethem Cebecioğlu (37)
Tasavvuf Terimleri (37)

Mevlevi Terimleri (45)
Mevlevi Terimleri (37)KAYNAKLAR :

[1] Sultan Veled (k.s.) (Hz. Mevlânâ'nın (k.s.) oğlu) anlattı: "Oğlum Ârif, babamın yanında ağladığı zaman, babam onu kucağına alır, mübârek parmağını ağzına uzatırdı. Çocuk iştah ile babamın parmağını emerdi. Bazen öyle kuvvetli çekerdi ki, parmağı koparacak sanırdık. Bu şekilde babamı üzüyor düşüncesiyle, bir daha böyle yaparsa çekip alayım, diye içimden geçirmiştim. Yine parmağını hızla çektiği bir gün, babam, benim dikkatle baktığımı görünce, düşündüklerimi anlayarak; "Ey Veled! Ârif benim de oğlum değil midir?" deyince, ben de; "Siz, bizim Sultânımızsınız. Bizler ise, sizin köleniziz." dedim. Bu sözüm üzerine; "Bizi seven köle de, talebe de, hep oğlumuzdur." buyurarak, merhametinin ne kadar çok ve herkes için geçerli olduğuna işâret buyurdular." (Ariflerin Menkıbeleri - Ulu Arif Çelebi bölümü)

[2] Sultan Veled (k.s.) ölmeden önce şu rubâyiyi ve beyti okumuş: "Benim gibi, ruh âlemine bakınız; aczi bırakınız, kudretli olunuz. Zarif insanlar birer birer gittiler. Sıra bize geldi, hazır olunuz. Bu gece mutluluğa erdiğim ve kendi benliğimden kurtulduğum gecedir.” (Ariflerin Menkıbeleri s.449)

(# ') # Nolu kaynaktan alınan bilginin derlenmiş hali
(0) İnternette pekçok yerden bulunabilir
(00) www.erimsever.com
(1) Hz. Sultan Divani Semai Mehmed Çelebi (k.s.) : www.sultandivani.com
(2) Kafkas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi : http://fef.kafkas.edu.tr
(3) http://akademik.semazen.net
(4) Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi : www.gefad.gazi.edu.tr
(5) Tasavvuf Akademi : www.tasavvufakademi.com
(6) www.reyhangulleri.de
(7) Türkçeciler.com Türk Dili ve Edebiyatı : www.turkceciler.com
(8) TDV İslam Ansiklopedisi : www.islamansiklopedisi.info
(9) Semazen.net : www.semazen.net
(10) www.mustafaholat.com
(11) www.tayfundogan.net
(12) Mağara Fikir Sanat Edebiyat Dergisi : http://magaradergisi.com
(13) http://sufi.20m.com
(14) www.islamvetasavvuf.org
(15) www.mevlanakitaplari.com
(16) www.mevlana.com
(17) Ahmet Yesevi Üniversitesi : www.yesevi.edu.tr
(18) www.mevlanakapisi.net
(19) Internet Archive Community Books : http://movies08.archive.org
(20) www.tatliaskim.org
(21) http://turkoloji.cu.edu.tr
(22) İstem Dergisi : www.istem.org
(23) Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü : www.turkiyat.selcuk.edu.tr
(24) www.antoloji.com
(25) Semazen.net - Sultan Veled : http://sultanveled.semazen.net
(26) www.nurbahcesi.org
(27) http://ressammurat.blogspot.com
(28) Milli Virtüal Kitabxana (Azerbaycan Yazıcılar Birliği) : http://kitabxana.net
(29) RAVLİ : http://fahrettin-bayrasa.blogspot.com (ve com.tr)
(30) http://dosyalar.semazen.net
(31) Akaid.net İslami Kaynaklar Ansiklopedisi : www.akaid.net
(32) T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya İl Halk Kütüphanesi : http://konyakutuphanesi.gov.tr
(33) Ankara Üniversitesi Dergiler Veritabanı : http://dergiler.ankara.edu.tr
(34) www.konyaindex.com
(35) Ribat FM : www.ribatfm.com.tr
(36) Cemalnur Sargut : www.cemalnur.org
(37) Galata Mevlevihanesi Mevlana Rumi Mevlevi Musiki ve Sema Topluluğu Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği : www.rumimevlevi.com ve http://www.rumimevlevi.com ve www.rumi2007.com
(38) Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi : www.ilafdergi.hitit.edu.tr
(39) http://ismailhakkialtuntas.files.wordpress.com
(40) www.neyvesema.com/turkish_/indexNEW.html veya www.mewlana.co.nr
(41) http://umutrehberi.com
(42) Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü : www.sosyalbil.selcuk.edu.tr
(43) www.belgeler.com
(44) Tefekkür Dergisi : www.tefekkurdergisi.com
(45) www.canlarmeclisi.com
(46) Gazi Üniversitesi - Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi : www.hbvdergisi.gazi.edu.tr
(47) Mevlana Kalkınma Ajansı : http://planlama.mevka.org.tr
(48) T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı e-Kitap : http://ekitap.kulturturizm.gov.tr
(49) DEM - Değerler Eğitimi Merkezi : www.dem.org.tr
(50) Afyonkarahisar Belediyesi : www.afyon-bld.gov.tr
(51) Hicran Kültür Sanat Edebiyat Dergisi : www.hicrandergisi.com
(52) İslam ve Tasavvuf Forumları : www.islamvetasavvuf.com
(53) İdil Sanat ve Dil Dergisi : www.idildergisi.com
(54) http://tasavvufkitapligi.com
(55) Üsküdar Belediyesi : www.uskudar.bel.tr
(56) www.karaca.de
(57) http://tr.wikipedia.org
(58) www.derki.com
(59) Şiirlerle Menkıbeler - Abdüllatif Uyan : www.siirlerlemenkibeler.com
(60) http://sufibooks.info
(61) State Library of Victoria / Exhibitions : http://exhibitions.slv.vic.gov.au
(62) Hakikat Kitabevi (Türkiye Gazetesi) : http://kitap.hakikatkitabevi.com
(63) www.mehmetoruc.com
(64) www.muhiddin.net
(65) http://www.turkishstudies.net
(66) TÜRKKAD Türk Kadınları Kültür Derneği İstanbul Şubesi : www.turkkad.org
(67) http://adanapost.com
(68) www.tuketiciler.org
(69) Amerika Müslümanlar Birliği : www.unitedamericanmuslim.org
(70) http://blog.milliyet.com.tr
(71) Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi : http://ktp.isam.org.tr
(72) http://3.bp.blogspot.com
(73) www.ayvakti.net
(74) Ribat Dergisi : www.ribatdergisi.com
(75) www.kimkimdir.gen.tr
(76) http://wowturkey.com
(77) http://semsitebrizi.com
(78) Gazi Üniversitesi : http://w3.gazi.edu.tr
(79) Selçuk Üniversitesi - Mevlâna Araştırma ve Uygulama Merkezi : www.mevlana.selcuk.edu.tr
(80) www.biriz.biz
(81) www.ehlisunnetbuyukleri.com
(82) T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı : www.diyanet.gov.tr
(83) Cumhuriyet Üniversitesi Bilimsel Yayınları : http://eskidergi.cumhuriyet.edu.tr
(84) Afyon Kocatepe Üniversitesi - Sanal Eğitim Bilimleri Kütüphanesi : www.egitim.aku.edu.tr
(85) Her Nefes Aylık Tasavvuf Kültürü Dergisi : www.hernefes.com
(86) www.meleklermekani.com
(87) Uşşaki TV : www.ussaki.org
(88) İran kaynaklı Sufizm Sitesi : www.sufism.ir
(89) Merdar - Mevlana Düşüncesi Araştırma Derneği : www.medar.org.tr
(90) Çağdaş Mevlana Aşıkları Topluluğu : www.emav.org
(91) Mevlânâ Araştırma Derneği : www.mevlanader.org
(92) Dokuz Eylül Üniversitesi Bilgi Sistemi : http://web.deu.edu.tr
(93) Sivas Mevlana Tasavvuf Kültürü ve Sema Derneği : www.simeder.com
(94) www.sufi.com.tr
(95) Mevlâna Eğitim ve Kültür Derneği : www.mekder.org
(96) www.halisiyye.com
(97) http://entellektuel.s4.bizhat.com
(98) www.erguner.com
(99) Konya Camilerini Temizleme Derneği : www.konyacami.com & http://konyaninalimvehocalari.konyacami.com
(100) Sultan Dîvânî Uluslararası Sempozyumu (Afyon Kocatepe Üniversitesi) : http://sultandivani.aku.edu.tr
(101) Konya Büyükşehir Belediyesi : www.konya.bel.tr
(102) Mevlana Kültür Merkezi (Konya Büyükşehir Belediyesi) : www.mkm.gov.tr
(103) Tasavvuf ilmî ve akademik araştırma dergisi : www.tasavvufdergisi.net
(104) Pangea World Theater : http://pangeaworldtheater.org
(105) Persian Literature in Translation - The Packard Humanities Instute : http://persian.packhum.org
(106) İskenderun Mevlana Vakfı : www.mevlanavakfi.com
(107) MEBKAM - Meram Belediyesi Konevi Araştırma Merkezi : http://mebkam.com
(108) Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi : www.susam.selcuk.edu.tr
(109) Fordham University : www.fordham.edu
(110) Muhammed Nergiz : www.farsdili.com
(111) Hayat Nur Artıran : http://nurartiran.blogspot.com.tr
(112) http://feriduniattar.blogspot.com.tr
(113) http://tr.wikiquote.org
(114) www.nasihatler.com
(115) www.tezkiretulevliya.net
(116) www.aylakadamiz.com
(117) Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi : http://kutaksam.karabuk.edu.tr
(118) Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Merkezi : http://turkoloji.cu.edu.tr
(119) www.sacred-texts.com
(119') www.muhammedikul.com
(120) İran İslam Cumhurieti Büyükelçiliği Kültür Müsteşarlığı Türkiye : www.irankulturevi.com
(121) www.celtik.net
(122) www.sizinti.com.tr
(123) www.islamiforumlar.net
(124) http://e-dergi.atauni.edu.tr
(125) Fırat Üniversitesi Web Kataloğu : http://portal.firat.edu.tr
(126) www.islamiarastirmalar.com
(127) www.kitaptakipcileri.com
(128) Sözmen Elektrik : www.sozmenelektrik.com
(129) www.fakirane.org
(130) Yaman Dede : www.yamandede.org
(131) AbdülKerim Keskin Bloğu : http://4.bp.blogspot.com
(132) www.sufiname.com
(133) Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi : http://isamveri.org
(134) Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi : www.sosyalarastirmalar.com
(135) http://galatamevlevihanesi.blogspot.com.tr

SAYFA LEJANT :
İnternet Sayfası
Kitap (Türkçe)
Kitap (İngilizce-Arapça-Urdu dili-Sindhi dili)
JPG, GIF, BMP,... (Resim) Formatında belge
PDF, LIT,... (E-Book) Formatında belge
İnternet Tarayıcı Yardım Dosyası (HTML Help Compiled Help File)
Ofis Yazı dosyası (Word belgesi)
Ofis Sunum dosyası (Power Point belgesi)
Video dosyası
Ses dosyası

Aynı dosyanın www.erimsever.com 'a kaydedilmiş hali

& Exe veya Com Formatında program (veya program kurulumu) (i veya ii veya iii)
(i) Freeware - Kullanımı serbest program
(ii) Shareware - Lisanslı, sınırsız kullanımlı program
(iii) Shareware - Lisanslı, sınırlı kullanımlı program

NOTLAR :
1 - Sayfada sunulan dosya ve programların açılması ile ilgili gerekli yazılımlar için YAZILIMLAR sayfasından faydalanabilirsiniz.
2 - Lütfen fikirlerinizi, paylaşmak istediğiniz program ve belgeleri olabildiğince kaynak göstererek (internet adresi linki ile) mail atınız.


Ya Hazreti Mevlana Hak Dost

İnsanların hayırlısı, insanlara faydası dokunandır - Hadis-i Şerif - Hz. Mevlânâ'nın (k.s.) Vasiyeti'nden
Ya Hazreti Mevlana Hak Dost

© Erim SEVER - Makina Mühendisi

Yasal Uyarı & İlkeler