ARAMA MOTORU :


Google Arama
www.erimsever.com


Bilginin paylaştıkça çoğalması ve ülkemizde daha fazla "Düzgün İşler" yapılması niyeti ile...

Site HaritasıYukarı Çık
Hz. Mevlana Sayfasına gitmek için tıklayınız
Semazen
Afrika Dili - Güney Afrika Almanca - Almanya Arapça - Arabistan Arnavutça - Arnavutluk Azerice - Azerbaycan Baskça - İspanya Belarusça - Beyaz Rusya Bengalce - Bengal Bulgarca - Bulgaristan Çekce - Çekoslovakya Çince - Basitleştirilmiş Çince - Geleneksel Danca - Danimarka Endonezya Dili - Endonezya Ermenice - Ermenistan Eskenazi Dili - Almanya Yahudileri Estçe - Estonya Farsça - İran Filipince - Filipinler Fince - Finlandiya Fransızca - Fransa Galce - Galler Galiçyaca - Galiçya Gücerat Dili - Hindistan Gürcüce - Gürcistan Haiti Creole Dili - Haiti Hırvatça - Hırvatistan Hintçe - Hindistan Flemenkçe - Hollanda İbranice - İsrail İngilizce - Amerika, İngiltere İrlandaca - İrlanda İspanyolca - İspanya İsveçce - İsviçre İtalyanca - İtalya İzlandaca - İzlanda Japonca - Japonya Kannada (Karnataka) Katalanka - Catalan Andorran Korece - Kore Latince - Meksika Lehçe - Polonya Letonca - Letonya Litvanyaca - Litvanya Macarca - Macaristan Makedonyaca - Makedonya Malayca - Malezya Maltaca - Malta Norveççe - Norveç Portekizce - Portekiz Romence - Romanya Rusça - Rusya Sırpça - Sırbistan Slovakça - Slovakya Slovence - Slovakya Svahili - Jameyka Tamil - Hindistan Tayca - Tayland Telugu - Sri-Lanka Ukraynaca - Ukrayna Urduca - Pakistan Vietnamca - Vietnam Yidce - Rusya Yahudileri Yunanca - Yunanistan


Fausto Zonaro Neyzen
Hz. Mevlânâ (k.s.) sayfasına gitmek için lütfen tıklayınız

FARSÇA
    TÜRKÇE OKUNUŞU     TÜRKÇE

 1
بشنو اين نى چون حكايت مى‏كند

از جدايى‏ها شكايت مى‏كند
    Bişnev ez ney çün hikâyet mîkoned

Ez cüdâyîhâ şikâyet mîkoned
    Dinle, bu ney neler hikâyet eder,

Ayrılıklardan nasıl şikâyet eder.

 2
كز نيستان تا مرا ببريده‏اند

در نفيرم مرد و زن ناليده‏اند
    Kez neyistân tâ merâ bübrîde end

Ez nefîrem merd ü zen nâlîde end
    Beni kamışlıktan kestiklerinden beri feryâdımdan

Erkek ve kadın müteessir olmakta ve inlemekte

 3
سينه خواهم شرحه شرحه از فراق

 تا بگويم شرح درد اشتياق‏
    Sîne hâhem şerhi şerhi ez firâk

Tâ bigûyem şerh-i derd-i iştiyâk
    İştiyâk derdini şerhedebilmem için,

Ayrılık acılarıyle şerha şerhâ olmuş bir kalb isterim

 4
هر كسى كاو دور ماند از اصل خويش

باز جويد روزگار وصل خويش
    Herkesî kû dûr mand ez asl-ı hîş

Bâz cûyed rûzkâr-ı vasl-ı hîş
    Aslından vatanından uzaklaşmış olan kimse,

Orada geçirmiş olduğu zamanı tekrar arar

 5
من به هر جمعيتى نالان شدم

جفت بد حالان و خوش حالان شدم
    Men beher cem’iyyetî nâlân şüdem

Cüft-i hoşhâlân ü bedhâlân şüdem
    Ben her cemiyette, her mecliste inledim durdum.

Bedhâl (kötü huylu) olanlarla da, hoşhâl (iyi huylu) olanlarla da düşüp kalktım.

 6
هر كسى از ظن خود شد يار من

از درون من نجست اسرار من
    Herkesî ez zenn-i hod şüd yâr-i men

Ez derûn-i men necost esrâr-i men
    Herkes kendi anlayışına göre benim yârim oldu.

İçimdeki esrârı araştırmadı.

 7
سر من از ناله‏ى من دور نيست

 ليك چشم و گوش را آن نور نيست
    Sırr-ı men ez nâle-i men dûr nîst

Lîk çeşm-i gûşrâ an nûr nîst
    Benim sırrım feryâdımdan uzak değildir.

Lâkin her gözde onu görecek nûr, her kulakda onu işitecek kudret yoktur.

 8
تن ز جان و جان ز تن مستور نيست

ليك كس را ديد جان دستور نيست
    Ten zi cân ü cân zi ten mestûr nîst

Lîk kes râ dîd cân destûr nîst
    Beden ruhdan, ruh bedenden gizli değildir.

Lâkin herkesin rûhu görmesine ruhsat yoktur.

 9
آتش است اين بانگ ناى و نيست باد

هر كه اين آتش ندارد نيست باد
    Âteşest în bâng-i nây ü nîst bâd

Her ki în âteş nedâred nîst bâd
    Şu neyin sesi âteşdir; havâ değildir.

Her kimde bu âteş yoksa, o kimse yok olsun

10
آتش عشق است كاندر نى فتاد

 جوشش عشق است كاندر مى‏فتاد
    Âteş-i ıskest ke’nder ney fütâd

Cûşiş-i ışkest ke’nder mey fütâd
    Neydeki âteş ile

Meydeki kabarış, hep aşk eseridir.

11
نى حريف هر كه از يارى بريد

پرده‏هايش پرده‏هاى ما دريد
    Ney harîf-i herki ez yârî bürîd

Perdehâyeş perdehây-i mâ derîd
    Ney, yârinden ayrılmış olanın arkadaşıdır.

Onun makam perdeleri, bizim vuslata mânî olan perdelerimizi yırtmıştır.

12
همچو نى زهرى و ترياقى كه ديد

همچو نى دمساز و مشتاقى كه ديد
    Hem çü ney zehrî vü tiryâkî ke dîd

Hem çü ney dem sâz ü müştâkî ke dîd
    Ney gibi hem zehir, hem panzehir;

Hem demsâz, hem müştâk bir şeyi kim görmüştür

13
نى حديث راه پر خون مى‏كند

 قصه‏هاى عشق مجنون مى‏كند
    Ney hadîs-i râh pürhun mîkoned

Kıssahây-i aşk-ı Mecnûn mîkoned
    Ney, kanlı bir yoldan bahseder,

Mecnûnâne aşkları hikâye eder.

14
محرم اين هوش جز بى‏هوش نيست

مر زبان را مشترى جز گوش نيست‏
    Mahrem-î în hûş coz bîhûş nist

Mer zebânrâ müşterî coz gûş nîst
    Dile kulakdan başka müşteri olmadığı gibi,

Mâneviyâtı idrâk etmeye de bîhûş olandan başka mahrem yoktur

15
در غم ما روزها بى‏گاه شد

روزها با سوزها همراه شد
    Der gam-î mâ rûzhâ bîgâh şod

Rûzhâ bâ sûzhâ hemrâh şod
    Gamlı geçen günlerimiz uzadı ve sona ermesi gecikti.

O günler, mahrûmiyyetten ve ayrılıktan hâsıl olan yanmalarla geçti

16
روزها گر رفت گو رو باك نيست

تو بمان اى آن كه چون تو پاك نيست
    Rûzhâ ger reft gûr bâk nîst

To bemân ey ânki çün to pâk nist
    Günler geçip gittiyse varsın geçsin.

Ey pâk ve mübârek olan insân-ı kâmil; hemen sen vâr ol!..

17
هر كه جز ماهى ز آبش سير شد

هر كه بى‏روزى است روزش دير شد
    Herki cüz mâhî zi âbeş sîr şod

Herki bîrûzîst rûzeş dîr şod
    Balıktan başkası onun suyuna kandı.

Nasibsiz olanın da rızkı gecikti.

18
درنيابد حال پخته هيچ خام

 پس سخن كوتاه بايد و السلام
    Der neyâbed hâl-i puhte hîç hâm

Pes sühan kûtâh bâyed vesselâm
    Ham ervâh olanlar, pişkin olanın hâlinden anlamazlar

O halde sözü kısa kesmek gerektir ve's-selâmBazı Türkçe Kelimelerin Anlamları (Allah daha iyi bilir) :
Hikâyet Etme: Hikaye etme, anlatma, bahsetme - 1. beyit
Kamışlık: Sazlık misali yeşil kamışların sıkça bulunduğu sulak alan - 2. beyit
İştiyâk: Fazla arzu ve şevk. Hasret çekmek. Göreceği gelmek, özlemek - 3. beyit
Şerha şerhâ: Parçalanmış, paralanmış (deli dîvâne olmuş) - 3. beyit
Tekrar Arar: Özler, tekrar Buluşmak için Can atar - 4. beyit
Mey: Farsça İçki (Şarap) anlamına gelmekte, Tasavvufi anlamda mecazi Aşk Sarhoşluğudur - 10. beyit
Müştâk: Özleyen, Can atan - 12. beyit
Mecnûnâne: Mecnun'casına kendinden geçmiş - 13. beyit
Bîhûş: Şaşkın, sersem, aklı başında olmayan, deli (Aşk Sarhoşu) - 14. beyit
Pâk olan: (İlahî) Temiz olan - 16. beyit
Ervâh: Ruhlar - 18. beyitYa Hazreti Mevlânâ Hak Dost Hz. Mevlânâ (k.s.) sayfasına gitmek için lütfen tıklayınız
Hz. Mevlânâ (k.s.) ve Mevlevîliğe ait bilgiler bulunmaktadır

Not: Bu sayfanın yazıcıdan çıktı almaya uygun hali için lütfen tıklayınız: (1sf 93,1kB) veya (4sf 113kB) (Çeviri, Abdülbaki Gölpınarlı, Semazen.net, Okunuşu)

© Erim SEVER - Makina Mühendisi

İnsanların hayırlısı, insanlara faydası dokunandır - Hadis-i Şerif - Hz. Mevlânâ'nın (k.s.) Vasiyeti'nden
Yasal Uyarı & İlkeler