ARAMA MOTORU :


Google Arama
www.erimsever.com


Bilginin paylaştıkça çoğalması ve ülkemizde daha fazla "Düzgün İşler" yapılması niyeti ile...

Site HaritasıYukarı Çık
Hz. Mevlana Sayfasına gitmek için tıklayınız
Semazen
Afrika Dili - Güney Afrika Almanca - Almanya Arapça - Arabistan Arnavutça - Arnavutluk Azerice - Azerbaycan Baskça - İspanya Belarusça - Beyaz Rusya Bengalce - Bengal Bulgarca - Bulgaristan Çekce - Çekoslovakya Çince - Basitleştirilmiş Çince - Geleneksel Danca - Danimarka Endonezya Dili - Endonezya Ermenice - Ermenistan Eskenazi Dili - Almanya Yahudileri Estçe - Estonya Farsça - İran Filipince - Filipinler Fince - Finlandiya Fransızca - Fransa Galce - Galler Galiçyaca - Galiçya Gücerat Dili - Hindistan Gürcüce - Gürcistan Haiti Creole Dili - Haiti Hırvatça - Hırvatistan Hintçe - Hindistan Flemenkçe - Hollanda İbranice - İsrail İngilizce - Amerika, İngiltere İrlandaca - İrlanda İspanyolca - İspanya İsveçce - İsviçre İtalyanca - İtalya İzlandaca - İzlanda Japonca - Japonya Kannada (Karnataka) Katalanka - Catalan Andorran Korece - Kore Latince - Meksika Lehçe - Polonya Letonca - Letonya Litvanyaca - Litvanya Macarca - Macaristan Makedonyaca - Makedonya Malayca - Malezya Maltaca - Malta Norveççe - Norveç Portekizce - Portekiz Romence - Romanya Rusça - Rusya Sırpça - Sırbistan Slovakça - Slovakya Slovence - Slovakya Svahili - Jameyka Tamil - Hindistan Tayca - Tayland Telugu - Sri-Lanka Ukraynaca - Ukrayna Urduca - Pakistan Vietnamca - Vietnam Yidce - Rusya Yahudileri Yunanca - YunanistanHz. Mevlânâ (k.s.) sayfasına gitmek için lütfen tıklayınız

BAŞLIKLAR :

Mesnevî-i Şerif (Hüsami-name)
      Mesnevî'nin İlk 18 Beyiti
      Mesnevî'nin Türkçe Çeviri ve Şerhleri
            Abdulbaki Gölpınarlı, Veled Çelebi İzbudak, Tahir-ül Mevlevi
            Şefik Can, İsmail Ankaravî, Mu'înî, Muhammed Nazmî-i Halvetî
            MESNEVÎ'Yİ ŞERH EDENLER Hayatları, Eserleri
      Mesnevî - Farsça
      Mesnevî - Arapça Çevirileri
      Mesnevî - İngilizce Çevirileri Nicholson Tercümesi, E.H.Whinfield
      Mesnevî - Fransızca Çevirileri
      Mesnevî - Urdu Dili Çevirileri
      Mesnevî - Sindhi Dili Çevirileri
      Mesnevî - Diğer Dillerdeki Çevirileri
Mesnevî Ses Dosyaları mp3 Mesnevi
Mesnevî Sohbetleri avi ve mp3 formatında
Mesnevî Hadisleri
Mesnevî Hakkında

Kaynaklar & Lejant

Not : Yukarıda BÜYÜK harfle yazılı başlıklar, kendi sayfalarına linklenmiştir.


MESNEVİ-İ ŞERİF (HÜSAMİ-NAME) :Mesnevi klasik doğu edebiyatında, bir şiir tarzının adıdır. Edebiyatta aynı vezinde ve her beyti kendi arasında ayrı ayrı kafiyeli nazım türüne Mesnevi adı verilmiştir. Uzun sürecek konular veya hikayeler şiir yoluyla anlatılmak istendiğinde, kafiye kolaylığı nedeniyle mesnevi türü tercih edilirdi.
Mesnevi her ne kadar klasik doğu şiirinin bir türü ise de, "Mesnevi" denildiği zaman akla "Mevlana'nın Mesnevi'si" gelmektedir.
Hz. Mevlana Mesnevi'yi Hüsameddin Çelebi'nin isteği üzerine yazmıştır. Mesnevi'nin yazılışına başlanması şu şekilde oluşmuştur:
Mesnevî, Hz. Mevlânâ'nın kâtibi ve ilk halifesi Hüsâmeddin Çelebi Hz. Mevlânâ'dan müridlerin irşadı için Hakîm Senâî'nin Hadîkatü'l-hakâik'ı gibi Mesnevî tarzında, Ferîdüddin Attâr'ın Mantıku't-tayr'ının vezninde mârifet sırları ve sülûk konularında Mesnevî türüne bir kitap telifini rica etmiş, Hz. Mevlânâ da “bu fikir sizin kalbinize gelmeden evvel, gayb âleminden bu manzum kitabın telifi kalbime ilham olundu” diyerek Mesnevî'nin “Bişnev ez ney çün hikâyet mîkuned” (Dinle neyden nasıl hikâyeler anlatmakta) mısrayla başlayan ilk 18 beytini sarığının içinden çıkarıp Hüsameddin Çelebi'ye uzatmış, eserin kaleme alınma süreci bu olayın ardından başlamıştır.
Hüsâmeddin Çelebi'ye irticali olarak yazdırılan Mesnevî'de hem muhteva hem de şekil açısından sistematik bir yöntem takip edilmememiştir. Eserde Hz. Mevlânâ'nın eseri telif sürecinde bazen sabaha kadar söylediği, Çelebi'nin bu yüzden uykusuz kaldığı, kendisinin acıkıp bir şeyler yediği ve bu yüzden ilham kaynağının bulandığı, Mesnevî'ye yönelik itirazlar, Mesnevî yazılırken olup-bitenler beyit beyit serdedilir. Hüsâmeddin Çelebi, Hz. Mevlânâ'nın Mesnevî'yi yazarken hiçbir kitaba müracaat etmediğini, bir yerde oturup eline kalem almadığını, medresede, Ilgın Kaplıcalarında, Konya hamamında, Meram'da, yürürken hatta sema ederken hatırına ne geldiyse söylediğini, kendisinin bunları derhal zabt ettiğini, hatta yazmaya yetişemediğini aktarır. Bazen geceli-gündüzlü birkaç gün durmadan söylediğini, bazen aylarca sükût ettiğini söyler. Bu durum, ilâhî hakikatlere dair mânaların “insân-ı kâmil”in ayna mesabesinde olan kalbe dâimî bir surette tecelli edip bazı anlarda dilden taşmasına (feyz) işaret eder.
Mesnevî'nin her cildi tamamlandığında Hz. Mevlânâ'ya sesli olarak okunmuş, Hz. Mevlânâ tashih edilecek yerleri bizzat Hüsâmeddin Çelebi'ye imlâ ettirmiş, ciltlerin muhtelif yerlerinde yaptığı hizmetten dolayı onu “Hak Ziyâsı”, “Yüce Kitâb”, “Nazlı ve nâzenîn varlık” gibi lakaplarla anmış ve eseri kendisine ithâf ettiğini belirtmiştir.
Mesnevi'nin dili Farsça'dır. Halen Mevlana Müzesi'nde teşhirde bulunan 1278 tarihli, elde bulunan en eski Mesnevi nüshasına göre beyit sayısı 25.618'dir. (I. Cilt 4009 beyit, II. Cilt 3812 beyit, III. Cilt 4810 beyit, IV. Cilt 3856 beyit, V. Cilt 4241 beyit ve VI. Cilt 4922 beyit)
Mesnevi'nin Vezni : Fa i la tün - fa i la tün - fa i lün 'dür.
Mevlana 6 ciltlik Mesnevi'sinde tasavvufi fikir ve düşüncelerini, birbirine geçmiş hikayeler halinde anlatmaktadır.
Hz. Mevlana, Mesnevî-i Şerife; Hüsâmi-nâme demiştir. (1)(2)

"Hâzâ kitâbu Mesnevî vehüve usûlu usûl-i usûlid-dîn." - "Bu Mesnevî, dinin asıllarının asıllarının asıllarıdır." - Hz. Mevlânâ Celâleddin-i Rûmi (k.s.)

"Bizden sonra Mesnevi şeyhlik edecek ve arayanlara doğru yolu gösterecek; onları yönetecek ve onlara önderlik edecektir" - Hz. Mevlânâ Celâleddin-i Rûmi (k.s.)


MESNEVÎ'NİN İLK 18 BEYİTİ :MESNEVİ'NİN İLK 18 BEYİT ŞERHİ Farsça / Farsça Okunuşu / Türkçe (00)

Mesnevi'nin İlk 18 Beyit Şerhi - Farsça / Farsça Okunuşu / Türkçe (4sf 44kB) (1)
Mesnevi'nin İlk 18 Beyit Şerhi (1sf 122kB) (3)
Mesnevi'nin ilk 18 beytinin şerhi - Tahirul Mevlevi (4)
Mesnevi'nin ilk 18 beytinin şerhi - Feyzi Halıcı (6)
Mesnevi'nin ilk 18 beytinin şerhi - Prof.Dr.Erkan Türkmen (7)
Mesnevi'nin ilk 18 beytinin şerhi - Mevlevî Şeyhi Ağa-zâde Mehmed Dede - Yrd.Doç.Dr.Necip Fazıl Duru (20sf 330kB) (8)
İlk On sekiz Beyit - Erhan Kılıç Kaynağı belirtilmemiştir (29)
Abdulbaki Gölpınarlı'nın Kendi Sesinden Mesnevi'nin İlk İki Beytinin Şerhi - Yrd. Doç.Dr.Şener Demirel (18sf 294kB) (9)

Mesnevi ilk 18 beyit mp3 :
Kenan Işık - Türkçe (5:16)
Okuyanlar Türkçe: Ahmet Ilgaz, Farsça: Leyla Yıldırım (6:21 5,81MB) (10)
Okuyanlar Türkçe: Ahmet Ilgaz, Farsça: Leyla Yıldırım (6:18) - 2 (6:21)
Farsça (2:58 2,72MB) (10)
Farsça Müzik - Mehmet Emin Ay - 2 (15,41MB) (11)(12)

Can Atilla - Mesnevi-Dinle Ney'den (5:05) Can Atilla'nın 15.Mayıs.2017'de piyasaya çıkan Şems-i Rumi albümündendir. Reza Hemmatirad'ın portreleri ve Mesnevi'nin ilk 7 Beyitinin de Farsça seslendirmesiyle, İdil Akalın imzalı videosu Pera Kültür Sanat plak şirketinden çıkmıştır.

MESNEVÎ'NİN TÜRKÇE ÇEVİRİ VE ŞERHLERİ :

Mesnevi Şerif (Tam Metin) - Kaynak MevlanaKapisi.net'e şu an ulaşılamamaktadır
Cilt 1 (112sf 994kB) (13)
Cilt 2 (80sf 719kB) (13)
Cilt 3 (113sf 952kB) (13)
Cilt 4 (81sf 768kB) (13)
Cilt 5 (108sf 1,1MB) (13)
Cilt 6 (110sf 1,1MB) (13)

Mesnevi Şerhi - Abdülbâki Gölpınarlı (1900-1982) - 6 Ciltten oluşan Türkçe taranmış tüm eser :
Cilt 1 (714sf 16,7MB) (30)
Cilt 2 (524sf 38,1MB) (30)
Cilt 3 (342sf 39,5MB) (30)
Cilt 4 (321sf 34,6MB) (30)
Cilt 5 (638sf 44,4MB) (30)
Cilt 6 (790sf 55,3MB) (30)

Mesnevi Şerhi - Abdülbâki Gölpınarlı (1900-1982) - 6 Ciltten oluşan, Arapça ve Türkçe taranmış tüm eser (Dosya formatları : djvu, epub, gif, pdf, abbyy.gz, djvu.txt, djvu.xml, jp2 Tüm Link) :
Cilt 1 (2x358sf 49,8MB) veya Cilt 1 (2x358sf 49,8MB) (5)
Cilt 2 (2x265sf 38,0MB) veya Cilt 2 (2x265sf 38,0MB) (5)
Cilt 3 - 4 (2x333sf 73,1MB) veya Cilt 3 - 4 (2x333sf 73,1MB) (5)
Cilt 5 (2x320sf 44,2MB) veya Cilt 5 (2x320sf 44,2MB) (5)
Cilt 6 (2x393sf 55,1MB) veya Cilt 6 (2x393sf 55,1MB) (5)

Mevlana Mesnevi-i Şerif - Veled Çelebi İzbudak (Mehmet Bahâeddin Veled) (1869-1950) - Kapak
Cilt 1 (71sf 727kB) (3) (14) Lit Formatında (281kB) (0)
Cilt 2 (65sf 650kB) (3) (14) Lit Formatında (264kB) (0)
Cilt 3 (125sf 973kB) (3) (14) Lit Formatında (305kB) (0)
Cilt 4 (73sf 693kB) (3) (14) Lit Formatında (269kB) (0)
Cilt 5 (45sf 461kB) (3) (14) Lit Formatında (275kB) (0) 700-2801 arası beyitler eksiktir
Cilt 6 (45sf 395kB) (3) (14) Lit Formatında (354kB) (0)

Mesnevi Şerhi - Tahir-ül Mevlevi (Tahir Olgun - 1877-1951) - Türkçe Farsça taranmış eser
Toplam 18 Cilt (14,2MB) (1)

Mesnevi Şerhi - Tahir-ül Mevlevi (Tahir Olgun - 1877-1951) - Türkçe taranmış eser
Cilt 1 (2x165sf 29MB) (3)
Cilt 2 (2x155sf 23MB) (3)
Cilt 3 (2x163sf 36MB) (3)

Mesnevi Şerhi - Tahir-ül Mevlevi (Tahir Olgun - 1877-1951) - 14 Cilt ve 7 kitaptan oluşan, Arapça ve Türkçe taranmış tüm eser (Dosya formatları : djvu, epub, gif, pdf, abbyy.gz, djvu.txt, djvu.xml, jp2 Cilt 1 link, Cilt 2 link, Cilt 3-14 link - Alternatif Cilt 3-14)) :
Cilt 1 (165sf 43,9MB) veya alternatif Cilt 1 (165sf 43,9MB) (5)
Cilt 2 (154sf 24,9MB) veya alternatif Cilt 2 (154sf 24,9MB) (5)
Cilt 3 (163sf 27,6MB) veya alternatif Cilt 3 (163sf 27,6MB) (5)
Cilt 4 (183sf 30,9MB) veya alternatif Cilt 4 (183sf 30,9MB) (5)
Cilt 5 (258sf 39,9MB) veya alternatif Cilt 5 (258sf 39,9MB) (5)
Cilt 6 (190sf 31,4MB) veya alternatif Cilt 6 (190sf 31,4MB) (5)
Cilt 7 (188sf 29,2MB) veya alternatif Cilt 7 (188sf 29,2MB) (5)
Cilt 8 (182sf 25,5MB) veya alternatif Cilt 8 (182sf 25,5MB) (5)
Cilt 9 (212sf 30,4MB) veya alternatif Cilt 9 (212sf 30,4MB) (5)
Cilt 10 (203sf 28,5MB) veya alternatif Cilt 10 (203sf 28,5MB) (5)
Cilt 11 (212sf 72,0MB) veya alternatif Cilt 11 (212sf 72MB) (5)
Cilt 12 (260sf 97,6MB) veya alternatif Cilt 12 (260sf 97,6MB) (5)
Cilt 13 (242sf 72,9MB) veya alternatif Cilt 13 (242sf 72,9MB) (5)
Cilt 14 (162sf 21,3MB) veya alternatif Cilt 14 (162sf 21,3MB) (5)

Mesnevi Şerhi - Şefik Can - 1996 - 1 Cilt (Dosya formatları : Read Online, Pdf, epub, kindle, Daisy, Full Text, DjVu Link)) :
6 Cildin Tümü (1315sf 7,24MB) (5)
veya
6 Cildin Tümü (1315sf 7,24MB) (3)

Mesnevi Şerhi - Şefik Can - Türkçe taranmış eser
Cilt 1 (73,3MB) (3)
Cilt 2 (87,0MB) (3)
Cilt 3 (105MB) (3)
Cilt 4 (82,4MB) (3)
Cilt 5 (167MB) (3)
Cilt 6 (190MB) (3)

Mesnevi Şerif Şerhi - A. Avni Konuk - 13 Ciltten oluşan, Arapça ve Türkçe taranmış tüm eser (Dosya formatları : Read Online, Pdf, Pdf with text, epub, kindle, Daisy, Full Text, DjVu Link) - Alternatif Link)) :
Cilt 1 (24,3MB) veya alternatif Cilt 1 (24,3MB) (5)
Cilt 2 (23,3MB) veya alternatif Cilt 2 (23,3MB) (5)
Cilt 3 (21,6MB) veya alternatif Cilt 3 (21,6MB) (5)
Cilt 4 (21,0MB) veya alternatif Cilt 4 (21,0MB) (5)
Cilt 5 (28,9MB) veya alternatif Cilt 5 (28,9MB) (5)
Cilt 6 (29,2MB) veya alternatif Cilt 6 (29,2MB) (5)
Cilt 7 (23,8MB) veya alternatif Cilt 7 (23,8MB) (5)
Cilt 8 (27,5MB) veya alternatif Cilt 8 (27,5MB) (5)
Cilt 9 (28,0MB) veya alternatif Cilt 9 (28,0MB) (5)
Cilt 10 (28,6MB) veya alternatif Cilt 10 (28,6MB) (5)
Cilt 11 (27,3MB) veya alternatif Cilt 11 (27,3MB) (5)
Cilt 12 (28,3MB) veya alternatif Cilt 12 (28,3MB) (5)
Cilt 13 (40,2MB) veya alternatif Cilt 13 (40,2MB) (5)

Mesnevî-i Ma'nevî - Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî - Çevirenler: Prof. Dr. Derya Örs (1. 5. ve 6. defter) ve Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç (2. 3. ve 4. defter) Son Okuma: İsmet İpek - 2015 - Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı - e-Kitap Portalı (1000sf 959MB) - Dosya boyutu büyük olduğundan mouse sağ seçim ile farklı kaydet seçeneği için (5)

Mesnevi'nin Özü - 6 Ciltten oluşan, Arapça ve Türkçe taranmış tüm eser (Dosya formatları : djvu, epub, gif, pdf, abbyy.gz, djvu.txt, djvu.xml, jp2 Tüm Link) :
Cilt 1 (111sf 26,2MB) (5)
Cilt 2 (67sf 14,7MB) (5)
Cilt 3 (97sf 21,2MB) (5)
Cilt 4 (92sf 19,4MB) (5)
Cilt 5 (89sf 20,7MB) (5)
Cilt 6 (76sf 17,5MB) (5)

Mesnevî-i MA'nevî (6 Cilt) - Çevirenler: Prof.Dr.Derya Örs (1., 5. ve 6. defterler) - Prof.Dr.Hicabi Kırlangıç (2., 3. ve 4. defterler) - Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı e-Kitap Portalı

Mesnevi (6 Cilt) - Amerikan Müslümanlar Birliği

Akşam Gazetesi ve KitapveMuzik.com işbirliğiyle Mesnevi e-kitap Akıllı telefon veya Tablet bilgisayar için

Mesnevi-yi Şerif Şerhi (Baskı 1872) - İsmail-i Ankaravî (1631-.) - 1 Ciltten oluşan, Arapça ve Türkçe taranmış tüm eser (Dosya formatları : djvu, epub, gif, pdf, abbyy.gz, djvu.txt, djvu.xml, jp2 Tüm Link) :
Pdf (696sf 36,2MB) (5)

Mesnevî-i Murâdiyye (Mesnevi'nin 1. defterinin 2 cilt halinde şerhidir) - Mu'înî (Muînüddîn bin Mustafa) Kapak :
Mu'înî'nin Mesnevî-i Murâdiyye'si - Mesnevî Tercüme ve Şerhi (Gramer-Sözlük-Metin) - Prof.Dr.Kemal Yavuz - Selçuk Üniversitesi Mevlâna Araştırma ve Uygulama Merkezi (2cilt 1056sf 4,15MB) (16)
Mesnevî-i Murâdiyye - Mu'inî - Hazırlayan Prof.Dr.Kemal Yavuz (7+493sf 2,15MB) 2 ciltten oluşan Mesnevî-i Murâdiyye eserinin 1. cildinde 233 beyitlik giriş bölümü ve 2. cildinde ise Mevlâna'nın Mesnevi'sinin birinci cildinin tercüme ve şerhinden oluşur (17)

Sırr-ı Ma'nevî (Mesnevi'nin 1. defterinin tam bir manzum çevirisidir) - Muhammed Nazmî-i Halvetî Kapak :
Sırr-ı Ma'nevî - Muhammed Nazmî-i Halvetî (İnceleme) - Dr.Ekrem Bektaş - Selçuk Üniversitesi Mevlâna Araştırma ve Uygulama Merkezi (833sf 3,06MB) 4100 beyittir (16)

Mesnevî'den 800 Beyit - Prof.Dr. Adnan Karaismailoğlu, Yrd.Doç.Dr. Armağan Erdoğan - T.C. Konya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2007 (77sf 18,7MB) Doğumunun 800. yılı anısına Türkiye'de Mesnevî'nin asıl metniyle irtibat kurmak isteyenlere yardımcı olabilir ümidiyle hazırlanmıştır. Türkçe, Farsça (İran'da şu an geçerli telaffuz ile) ve İngilizce çevirileri ve okunuşu (3)       Bu kitap ile ilgili diğer dosyalar (Tümü mp3 formatında) :
     Birinci Defter :
İkinci Defter :
Üçüncü Defter :
Dördüncü Defter :
Beşinci Defter :
Altıncı Defter :
    Türkçe 1 (25,9MB)
Türkçe 2 (37,8MB)
Türkçe 3 (10,2MB)
Türkçe 4 (13,9MB)
Türkçe 5 (5,9MB)
Türkçe 6 (9,6MB)
    İngilizce 1 (23,7MB)
İngilizce 2 (38MB)
İngilizce 3 (14,9MB)
İngilizce 4 (12,7MB)
İngilizce 5 (10,7MB)
İngilizce 6 (10,9MB)
    Farsça 1 (32,3MB) (3)
Farsça 2 (48MB) (3)
Farsça 3 (14MB) (3)
Farsça 4 (18MB) (3)
Farsça 5 (9,4MB) (3)
Farsça 6 (32MB) (3)
NOT : Farsça 1 mp3 belgesinde Mesnevi-i Manevi'nin başlangıcı olan beyitte altı çizili kısım eksik kalmıştır. (Bişnev în ney çün hikâyet mîküned / Ez cüdâyihâ şikâyet mîküned) Aynı okuyan kişiye ait ilk 18 beyit için yukarıda da verilen Türkçe-Farsça (5,81MB) (10) linkleri kullanılabilir.

Mesnevi (18)


MESNEVÎ - FARSÇA :

EHadis Kısas-ı Mesnevi - İranlı Prof.Dr. Bedîüzzaman Fürûzanfer - intisarat-i Emir-i Kebir, Tahran, 1381/2002 - Farsça taranmış tüm eser (Dosya formatları : pdf, HTTPS-xml link) :
EHadis Kısas-ı Mesnevi - Prof. B. Fürûzanfer (395x2sf 38,6MB) Kitap ters olarak scan edilmiştir, pdf açma programınızdan döndürebilirsiniz (5)

Mevlânâ'nın Mesnevisi - Tamamı (1144sf 7,33MB) (25)

Mevlânâ'nın Mesnevisinden Seçmeler (64sf 332kB) (25)


MESNEVİ - ARAPÇA ÇEVİRİLERİ :

Şer ül-Mesnevi (Baskı 1870) - İsmail Hakkı Bursevî (Bursalı) (1653-1724) - 1 Ciltten oluşan, Arapça taranmış tüm eser (Dosya formatları : djvu, epub, gif, pdf, abbyy.gz, djvu.txt, djvu.xml, jp2 Cilt 1, Cilt 2) :
Cilt 1 (536sf 50,8MB) (5)
Cilt 2 (586sf 37,1MB) (5)

Şerh-i Mesnevi (Cevâhir-i Bevâhir-i Mesnevî) (Baskı 1870-71) - Sarı Abdullah Efendi (1584-1661) - 1 Ciltten oluşan, Arapça taranmış tüm eser (Dosya formatları : djvu, epub, gif, pdf, abbyy.gz, djvu.txt, djvu.xml, jp2 Tüm Link) :
Pdf (534sf 51,8MB) (5)

Şerh-i Mesnevi (İstanbul Tasvir-i Efkar Matbaası [Matba'a-'i 'Amire] 1870-71 - Toronto Üniversitesi) - İsmail-i Ankaravî (1631-.) - 1 Ciltten oluşan, Arapça taranmış tüm eser (Dosya formatları : pdf, b/w pdf, epub, kindle, daisy, full text, djvu Link) :
Şerh-i Mesnevi (538sf 52,7MB) (5)

Mesnevi-yi Şerif şerhi (İstanbul Matba'a-'i 'Amire 1872 - Toronto Üniversitesi) - İsmail-i Ankaravî (1632-.) - 1 Ciltten oluşan, Arapça taranmış tüm eser (Dosya formatları : pdf, b/w pdf, epub, kindle, daisy, full text, djvu Link) :
Şerh-i Mesnevi (700sf 36,3MB) (5)

Mesnevi-yi Şerif Şerhi (Baskı 1872) - İsmail-i Ankaravî (1631-.) - 1 Ciltten oluşan, Arapça ve Türkçe taranmış tüm eser (Dosya formatları : djvu, epub, gif, pdf, abbyy.gz, djvu.txt, djvu.xml, jp2 Link) :
Pdf (696sf 36,2MB) (5)

Tercüme ve Şerh-i Mesnev-i (Baskı 1906) - Bidn Paa (1843-1906) - İstanbul Kütüphanesi - 1 Ciltten oluşan, Arapça taranmış tüm eser (Dosya formatları : djvu, epub, gif, pdf, abbyy.gz, djvu.txt, djvu.xml, jp2 Tüm Link) :
Pdf (1692sf 60,1MB) (5)

Muhammed Abdüsselam Kefafi - Mesut Yazıcı Birinci Cilt 445 sayfa (+170 sayfa açıklama) basım 1966, İkinci Cilt 378 sayfa (+210 sayfa açıklama) basım 1967 (6)


MESNEVÎ - İNGİLİZCE ÇEVİRİLERİ :

The Mathnawi of Jalalu'ddin Rumi - Edited from the oldest manuscripts available: With critical notes, translation & Commentary by Reynold A. Nicholson - Volume I & II (272sf 1,31MB) (3)
The Mathnawi of Jalalu'ddin Rumi - Edited from the oldest manuscripts available: With critical notes, translation & Commentary by Reynold A. Nicholson - Volume III & IV (354sf 1,22MB) (3)
The Mathnawi of Jalalu'ddin Rumi - Edited from the oldest manuscripts available: With critical notes, translation & Commentary by Reynold A. Nicholson - Volume V & VI (325sf 1,82MB) (3)

The Mathnawi of Jalalu'ddin Rumi - Edited from the oldest manuscripts available: With critical notes, translation & Commentary by Reynold A. Nicholson - Volume I & II (272sf 1,31MB) (15)
The Mathnawi of Jalalu'ddin Rumi - Edited from the oldest manuscripts available: With critical notes, translation & Commentary by Reynold A. Nicholson - Volume III & IV (354sf 1,22MB) (15)
The Mathnawi of Jalalu'ddin Rumi - Edited from the oldest manuscripts available: With critical notes, translation & Commentary by Reynold A. Nicholson - Volume V & VI (325sf 1,82MB) (15)

Rumi's Masnavi - Nicholson Tercümesi - İngilizce taranmış eser (Dosya formatları : pdf, epub, kindle, daisy, full text, djvu link) :
Rumi's Masnavi (?sf 4,3MB) (5)

Rumi Masnavi Full - İngilizce taranmış eser (Dosya formatları : pdf, epub, kindle, daisy, full text, djvu link) :
Rumi Masnavi Full (?sf 1,1MB) (5)

The Masnavi I Ma'navi by Maulana Jalalu-'d-din Muhammad Rumi - Abridged and Translated by E.H. Whinfield - 1898 (315sf 630kB) (23)

Teachings of Rumi - E.H.Whinfield, Basım: Omphaloskepsis - İngilizce taranmış eser (Dosya formatları : pdf, epub, kindle, daisy, full text, djvu link) :
Teachings of Rumi (?sf 1,1MB) (5)

Masnavi i Ma'navi (Maulana Jalalu-'d-din Muhammad Rumi) - Whinfield's abridgement, approximately 3500 select verses from the Masnavi translated into prose Excerpts from The Sacred Books and Early Literature of the East, Charles F. Horne - Abridged and Translated by E.H. Whinfield (1898) (20)


The Masnavi I Ma'navi by Maulana Jalalu-'d-din Muhammad Rumi, Abridged and Translated by E.H. Whinfield (1898) veya (582kB) The Spiritual Couplets of Maulana Jalalu-'d-din Muhammad Rumi (26)
Bu belgenin sonundaki önemli not: Mesnevi 6 ciltten oluşmaktadır ve tarihte ithaf edilen İsmail Ankaravi tarafından yazılan 7. cilt tüm Mevleviler tarafından kınanmış ve reddedilmiştir. Bu yüzden 6 cilt İngilizce çevirisidir.


The Mesnavi and The Acts of the Adepts Book 1 (The Mesnevi - Usually Known As The Mesneviyi Sherif, of Holy Mesnevi) - Mevlana (Our Lord) Jelalu-'d-din Muhammed Er-Rumi - Translate: James W. Redhouse - 1881 - Printed: Ballantyne, Hanson And Co., Paul's Work And Chandos Street, Edinburg And London veya (758kB) (26)

Rumi Mesnevi Mathnawi - ? Ciltten oluşan, İngilizce taranmış eser (Dosya formatları : djvu, epub, gif, pdf, abbyy.gz, djvu.txt, djvu.xml, jp2 Cilt 3-4) :
Cilt 3-4 (297sf 1,6MB) (5)

Masnavi i Ma'navi Teachings of Rumi - The spiritual couplets of Maulana Jalalu'd-din Muhammed i Rumi - Omphaloskepsis Ames,Iowa - Translated and abridged by E.H. Whinfield, M.A. (483sf 1,07MB) (21)

The Mesnevi of Mevlana Jelalu-'d-din Muhammed Er-Rumi Book First with Illustrated by a Selection of Characteristic Anecdotes as collected by their historian Mevlana Shemsud'd-din Ahmed El Eflaki El Arifi - James W. Redhouse, M.R.A.S., Etc. 1881 (315sf 1,07MB) Kitabın 1. Kısmındaki Ahmed Eflaki'nin Ariflerin Menkıbeleri eserinden başlıklar: Sultanu-’l-‘Ulema Baha’u-’d-Din Veled (14 Menkıbe), Seyyid Sirr-Dan Burhanu-’d-Din Termizi (5 Menkıbe), Mevlana Jelalu-’d-Din Muhammed (155 Menkıbe), Shemsu-’d-Din Tebrizi (23 Menkıbe), Sheykh Salahu-’d-Din Zer-Kub (11 Menkıbe), Husamu-’d-Din Khalifa of God (14 Menkıbe), Mevlana Baha’u-’d-Din Sultan Veled (13 Menkıbe), Chelebi Emir Arif (45 Menkıbe), Chelebi Emir Abid (6 Menkıbe), Genealogical (2 Menkıbe) olmak üzere Toplam 288 Menkıbe ile birlikte Mesnevi'nin 1. Cildi (24)


MESNEVÎ - FRANSIZCA ÇEVİRİLERİ :

Mevlânâ Aşığı Eva de Vitray Meyerovitch (Havva Hanım) Mecalisi Seba, Fihi Ma-fih gibi Mesnevî'yi de Fransızcaya çevirmiştir.
Le Mesnevi de Mawlânâ Djalal al-Din Rumi - Ahmed Kudsi Erguner, Pierre Maniez (1988)


MESNEVÎ - URDU DİLİ ÇEVİRİLERİ :

Mesnevi Rumi'nin Farsça'dan Urdu diline çevirisi - Qazi Sajjad Hussain - Taranmış tüm eser link :
Cilt 1 (?sf 76,0MB) (5)
Cilt 2 (?sf 65,6MB) (5)
Cilt 3 (?sf 58,7MB) (5)
Cilt 4 (?sf 48,0MB) (5)
Cilt 5 (?sf 62,8MB) (5)
Cilt 6 (?sf 94,4MB) (5)


MESNEVÎ - SİNDHİ DİLİ ÇEVİRİLERİ :

Mesnevi Rumi'nin Farsça'dan Sindhi diline çevirisi - Maulana Muhammad Ramzan Maheri - 2010 Sindhica Akademisi, Karachi - Taranmış tüm eser (Dosya formatları : pdf, pdf with text, epub, kindle, daisy, full text, djvu link) :
Mesnevi Sindhi Dili (840sf 114,7MB) (5)


MESNEVÎ - DİĞER DİLLERDEKİ ÇEVİRİLERİ (Alfabetik) :

Konya Büyükşehir Tarafından pek çok dile çevirisi yapılmıştır Kaynak :
Almanca Mesnevi Çevirisi : Kaveh Dalir Azar - Konya Belediyesi sayfası
Arnavutça Mesnevi Çevirisi : Dr.Mithat Hoxha - Konya Belediyesi sayfası
Farsça Mesnevi : Adnan Karaismailoğlu, Doç.Dr. Derya Örs - Konya Belediyesi sayfası
Flemenkçe (Hollandaca) Mesnevi Çevirisi : Abdulwahid Van Bommel - Konya Belediyesi sayfası
Fransızca Mesnevi Çevirisi : Eva de Vitray Meyerovitch (Havva Hanım), Djamchıd Mortazavi - Konya Belediyesi sayfası
İngilizce Mesnevi Çevirisi : R.A. Nicholson - Konya Belediyesi sayfası
İngilizce Mesnevi Çevirisi : Doç.Dr. Derya Örs, Doç.Dr. Hicabi Kırlangıç - Konya Belediyesi sayfası
İspanyolca Mesnevi Çevirisi : Christer Oxenstierna - Konya Belediyesi sayfası
İsveçce Mesnevi Çevirisi : Cherister Oxenstierna - Konya Belediyesi sayfası
İtalyanca Mesnevi Çevirisi : Prof.Dr. Gabriele Mandel Khan - Konya Belediyesi sayfası
Japonca Mesnevi Çevirisi : Miyuki Ikeda, Horuki Mori, Megumi Katayangi - Konya Belediyesi sayfası
Kazakca Mesnevi Çevirisi : Doç.Dr. Dosay Kencetay - Konya Belediyesi sayfası
Özbekçe Mesnevi Çevirisi : Kamaj Kamaj - Konya Belediyesi sayfası
Tacikçe Mesnevi Çevirisi : Kamaj Kamaj - Konya Belediyesi sayfası
Türkçe Mesnevi Çevirisi : Doç.Dr. Derya Örs, Doç.Dr. Hicabi Kırlangıç - Konya Belediyesi sayfası
Türkmence Mesnevi Çevirisi : Calicat Translation Centre - Konya Belediyesi sayfası
Urduca Mesnevi Çevirisi : Kadı Seccad Huseyn - Konya Belediyesi sayfası
Yunanca Mesnevi Çevirisi : Liana Mystakidou - Konya Belediyesi sayfasıMESNEVİ SES DOSYALARI :

Mesnevi-i Şerif (Tamamı) - Seslendiren : Metin Köse - mp3 formatında Toplam 1,4GB Cilt 1 : 6 zip dosyada 281mp3, 413MB - Cilt 2 : 14 zip dosyada 369mp3, 509MB - Cilt 3 : 21 zip dosyada 329mp3, 573MB - Bu çalışmada Prof. Dr. Adnan Karaismailoğlu’nun yayınladığı 3 ciltlik Mesnevi Tercümesinden yararlanılmıştır. (Mesnevi'nin 1 ve 2. cildi 1. Defterde, 3 ve 4. Cildi 2. Defterde ve 5 ve 6. Cildi ise 3. Defter olarak yer alarak toplam 6 cilt olan Tüm Mesnevi'dir) (1)

Şerhi Mesnevi (Tamamı) - Seslendiren : Ali Bektaş (Tahir-ü Mevlevi’nin Mesnevi Şerif Şerhi - 208 parça) (1) RİBAT FM kayıtları (35)

Tahir-ü Mevlevi’nin şerhinden özel bölümler AKRA FM'den 6350. beyite kadar (1)

Rumi's Masnavi: poetry reading (mp3: 2:01 2,8MB) Actor Helen Morse reads from Rumi's Masnavi, translated by Reynold A Nicholson (from 'the Love and devotion': from Persia and beyond exhibition) (19)

Mathnavi - Urdu dilinde Qazi Sajjad Hussain çevirisi Sesli Kitap (Formatlar: mp3, ogg) :
Mathnavi Vol 1-2 Urdu (5)
Mathnavi Vol 3-4 Urdu (5)
Mathnavi Vol 5-6 Urdu (5)

www.erimsever.com'daki Mesnevi Hikayeleri Video ve mp3'leri için lütfen tıklayınızMESNEVİ SOHBETLERİ :

Mesnevi Dersleri (29 Bölüm) - Seslendiren : Prof.Dr.Adnan Karaismailoğlu - Alternatif 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 (1)(3)

Mesnevi'den : Ö. Tuğrul İnançer (12 Bölüm) Mehtap TV'de yayınlanan, Ö.Tuğrul İnançer ve M.Fatih Çıtlak Mevlana’nın şiirlerinden, öğütlerinden, işaretlerinden ilhamlarının yer aldığı "Mesneviden" adlı sohbet programı ve Burç FM'de Sadettin Acar'ın sunduğu Seyir Defteri adlı programda Ö. Tuğrul İnançer'in Tasavvuf Sohbetleri ve Dost Tv'de Hayri Akıncı'nın sunduğu ve Ö. Tuğrul İnançerin kavramlara verdiği cevapların yer aldığı Gönül İklimi (1) Burç FM kayıtları (22)

Mevlana - Mesnevi Aciklamasi ve Yorumu - Araştırmacı Yazar Faruk Dilaver - Bölüm 1 (57:58) - Bölüm 2 (58:45) - Bölüm 3 (56:53) - Bölüm 4 (59:36) - Bölüm 5 (55:53) - Bölüm 6 (52:13)

Mesnevi Sohbetleri : Hasan Kamil Yılmaz (15 Bölüm) Zihni Paşa Camii kürsüsünden (1)

Mesnevi Sohbetleri : Prof. Dr. Cihan Okuyucu (118 Bölüm) (1) Burç FM kayıtları (22)

Mesnevi Sohbetleri : Cemalnur Sargut (40 Bölüm) EXPO CHANNEL TV kayıtları (1)

Mesneviden Radyo Sohbetleri : Prof. Dr. Emine Yeniterzi (20 Bölüm) (1)

Tasavvuf Sohbetleri : Mehmet Fatih Çıtlak (32+108 Bölüm) - 2009 yılı Ali Emiri Kültür Merkezinde yapılan Mesnevi Dersleri (1) Burç FM kayıtları (22)

Mesnevi Sohbetleri : Doc.Dr. Emin Işık (45+47 Bölüm) (1)

Doc.Dr.Emin Işık'ın Tarik Zafer Tunaya'daki sohbeti- 22.Ekim.2009 (18,0-48,5MB) (5)
Doc.Dr.Emin Işık'ın Tarik Zafer Tunaya'daki sohbeti - 05.Kasım.2009 (14,5-46,3MB) (5)
Doc.Dr.Emin Işık'ın Tarik Zafer Tunaya'daki sohbeti - 03.Aralık.2009 (15,6MB) (5)

Mesnevi İklimi - Mesnevihan Şefik Can Dedenin Kendi Sesinden Hatıralar - Burç FM Radyo Sohbeti (Toplam 48MB) (1)MESNEVİ HADİSLERİ :

Mesnevi Hadisleri (Tesbît ve Tahrîc) - Prof.Dr. Ali Yardım - İstanbul 2008 (370sf 14MB) - 1 - 2 Önsöz'den: Mevlânâ'nın Mesnevî'si de, yazıldığı zaman bakımından, hadîslerin senedsiz olarak nakledildiği devre rastlar. Eserinde, azımsanmayacak kadar hadîs zikreden Mevlânâ, kendine has metoduyla onların bir nevi açıklamalarını yapmıştır. (sf:V'den) İthâf : Hak Dost Hz. Mevlânâ'nın azîz hâtırasınaMESNEVİ HAKKINDA :

Mevlânâ Gözüyle Mesnevî - M. Ali Eşmeli (27)

Mevlana'nın Mesnevi'si ve Şerhleri - Şener Demirel (36sf 1,91MB) (28)www.erimsever.com'daki "Mesnevi'den Hikayeler" sayfası için lütfen tıklayınız
(Sadeleştirilmiş ve Seçme Hikayelerdir.. Mesnevi'de geçen tüm hikayeleri kapsamamaktadır.)


KAYNAKLAR :

(0) İnternette pekçok yerden bulunabilir
(00) www.erimsever.com
(1) Semazen.net : www.semazen.net
(2) www.antoloji.com
(3) http://dosyalar.semazen.net
(4) www.mevlanakitaplari.com
(5) Internet Archive Community Books : http://movies08.archive.org
(6) Galata Mevlevihanesi Mevlana Rumi Mevlevi Musiki ve Sema Topluluğu Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği : www.rumimevlevi.com ve www.rumi2007.com
(7) http://blog.milliyet.com.tr
(8) Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Merkezi : http://turkoloji.cu.edu.tr
(9) Tasavvuf Akademi : www.tasavvufakademi.com
(10) www.eyupturan.com.tr
(11) www.ttnetmuzik.com.tr
(12) www.ilahiezgidinle.com
(13) www.mevlanakapisi.net
(14) http://arsiv.mevlana.org.tr
(15) http://sufibooks.info
(16) Selçuk Üniversitesi - Mevlâna Araştırma ve Uygulama Merkezi : www.mevlana.selcuk.edu.tr
(17) T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı e-Kitap : http://ekitap.kulturturizm.gov.tr
(18) www.neyvesema.com/turkish_/indexNEW.html veya www.mewlana.co.nr
(19) State Library of Victoria / Exhibitions : http://exhibitions.slv.vic.gov.au
(20) IntraText Digital Library : www.intratext.com
(21) www.abuddhistlibrary.com
(22) Burç FM : www.burcfm.com.tr
(23) İran kaynaklı Sufizm Sitesi : www.sufi.ir
(24) İran kaynaklı Sufizm Sitesi : www.sufism.ir
(25) Muhammed Nergiz : www.farsdili.com
(26) www.sacred-texts.com
(27) www.yuzaki.com
(28) Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi : http://ktp.isam.org.tr
(29) www.sufiname.com
(30) Google Drive: http://drive.google.com & Google Docs: http://docs.google.com

SAYFA LEJANT :
İnternet Sayfası
Kitap (Türkçe)
Kitap (İngilizce-Arapça-Urdu dili-Sindhi dili)
JPG, GIF, BMP,... (Resim) Formatında belge
PDF, LIT,... (E-Book) Formatında belge
İnternet Tarayıcı Yardım Dosyası (HTML Help Compiled Help File)
Ofis Yazı dosyası (Word belgesi)
Ofis Sunum dosyası (Power Point belgesi)
Video dosyası
Ses dosyası

Aynı dosyanın www.erimsever.com 'a kaydedilmiş hali

& Exe veya Com Formatında program (veya program kurulumu) (i veya ii veya iii)
(i) Freeware - Kullanımı serbest program
(ii) Shareware - Lisanslı, sınırsız kullanımlı program
(iii) Shareware - Lisanslı, sınırlı kullanımlı program

NOTLAR :
1 - Sayfada sunulan dosya ve programların açılması ile ilgili gerekli yazılımlar için YAZILIMLAR sayfasından faydalanabilirsiniz.
2 - Lütfen fikirlerinizi, paylaşmak istediğiniz program ve belgeleri olabildiğince kaynak göstererek (internet adresi linki ile) mail atınız.


© Erim SEVER - Makina Mühendisi

İnsanların hayırlısı, insanlara faydası dokunandır - Hadis-i Şerif - Hz. Mevlânâ'nın (k.s.) Vasiyeti'nden
Yasal Uyarı & İlkeler