ARAMA MOTORU :


Google Arama
www.erimsever.com


Bilginin paylaştıkça çoğalması ve ülkemizde daha fazla "Düzgün İşler" yapılması niyeti ile...

Site HaritasıYukarı Çık
Hz. Mevlana Sayfasına gitmek için tıklayınız
Semazen
Afrika Dili - Güney Afrika Almanca - Almanya Arapça - Arabistan Arnavutça - Arnavutluk Azerice - Azerbaycan Baskça - İspanya Belarusça - Beyaz Rusya Bengalce - Bengal Bulgarca - Bulgaristan Çekce - Çekoslovakya Çince - Basitleştirilmiş Çince - Geleneksel Danca - Danimarka Endonezya Dili - Endonezya Ermenice - Ermenistan Eskenazi Dili - Almanya Yahudileri Estçe - Estonya Farsça - İran Filipince - Filipinler Fince - Finlandiya Fransızca - Fransa Galce - Galler Galiçyaca - Galiçya Gücerat Dili - Hindistan Gürcüce - Gürcistan Haiti Creole Dili - Haiti Hırvatça - Hırvatistan Hintçe - Hindistan Flemenkçe - Hollanda İbranice - İsrail İngilizce - Amerika, İngiltere İrlandaca - İrlanda İspanyolca - İspanya İsveçce - İsviçre İtalyanca - İtalya İzlandaca - İzlanda Japonca - Japonya Kannada (Karnataka) Katalanka - Catalan Andorran Korece - Kore Latince - Meksika Lehçe - Polonya Letonca - Letonya Litvanyaca - Litvanya Macarca - Macaristan Makedonyaca - Makedonya Malayca - Malezya Maltaca - Malta Norveççe - Norveç Portekizce - Portekiz Romence - Romanya Rusça - Rusya Sırpça - Sırbistan Slovakça - Slovakya Slovence - Slovakya Svahili - Jameyka Tamil - Hindistan Tayca - Tayland Telugu - Sri-Lanka Ukraynaca - Ukrayna Urduca - Pakistan Vietnamca - Vietnam Yidce - Rusya Yahudileri Yunanca - YunanistanHz. Mevlânâ (k.s.) sayfasına gitmek için lütfen tıklayınızMevlânâ Celâleddin-i Rûmî’nin (k.s.) Mesnevî’si Türk edebiyatında olduğu kadar, diğer milletlerin edebiyatlarında da önemli bir yer tutmuş ve son derece etkili olmuştur. Bu yüzden eser çeşitli dillere çevrilmiş ve bir çok şerhleri yapılmıştır. Ayrıca İslâm âlimleri arasında da üstün ve saygın tutulmuştur.

TÜRKÇE ÇEVİRİLER - ŞERHLER :

Abdülbaki Gölpınarlı Dede (k.s.) (12.Ocak.1900 - 25.Ağustos.1982) :
Abdülbaki Gölpınarlı
Asıl adı Mustafa İzzet Baki'dir. Tasavvuf, tarikatlar, divan edebiyatı ve İran edebiyatı, mezhepler üzerine yaptığı kapsamlı çalışmalarla tanınmıştır.
Mevlevi tarikatı üyelerinden gazeteci Ahmed Agâh Efendi'nin oğludur. Gelenbevi İdadisi’nin son sınıfındayken babasını kaybedince öğrenimini yarım bırakıp Vezneciler’de kitapçılık, Çorum’un Alaca ilçesinde ilkokul öğretmenliği yaptı. 1922’de İstanbul’a döndü, sınavla son sınıfına girdiği İstanbul Erkek Muallim Mektebi’ni, ardından da İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ni bitirdi (1930). Konya, Kayseri, Balıkesir, Kastamonu liseleriyle İstanbul Haydarpaşa Lisesi’nde edebiyat öğretmenliği, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde Farsça okutmanlığı yaptı. Doktorasını verdikten sonra aynı fakültede Metinler Şerhi okuttu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde İslam-Türk Tsavvuf Tarihi ve Edebiyatı dersleri verdi. Ankara'da Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde İslam-Türk tasavvuf tarihi ve edebiyatı okuturken (1945) Türk Ceza Kanunu'nun 141. maddesine aykırı davrandığı gerekçesiyle tutuklandı, 10 ay hapis yattıktan sonra aklandı ve yeniden görevine döndü. 1949’da kendi isteğiyle emekliye ayrıldı.
Adını 1931’de yayımladığı Melâmilik ve Melâmiler adlı yapıtıyla duyuran Gölpınarlı, Türkiyat Mecmuası, Şarkiyat Mecmuası, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası’nın yanı sıra çeşitli dergi ve gazetelerde çok sayıda bilimsel makale yayımladı; İslam Ansiklopedisi ile Türk Ansiklopedisi’nin çeşitli maddelerini yazdı. Küçük yaşta benimsediği Mevlevilik, tasavvuf ve tarikatlar konusundaki özgün çalışmalarıyla bu alanın güvenilen adı oldu.
Şarkiyat biliminin önde gelen isimlerinden olan Abdülbaki Gölpınarlı, İsmail Saib Efendi, Ömer Ferid Kam, Ahmed Naim Bey, Bahariye Mevlevihanesi Şeyhi Hüseyin Fahreddin Dede ve Hoy'lu Hacı Şeyh Ali gibi o devrin en büyük üstadlarından faydalandı.
Üsküdar’da Seyid Ahmet Deresi’ndeki aile mezarlığında sırlanmıştır (gömülmüştür).

Abdülbaki Gölpınarlı - Ömer Faruk Akün (4sf 3,39MB) (13)
Abdülbaki Gölpınarlı - Enis Diker Hayatı ve Eserleri hakkında bilgiler (1)
Mevlana’yı Günümüze Taşıyan Üstad: Abdülbaki Gölpınarlı - ÇeviriBilim.org (2)
Abdülbaki Gölpınarlı'nın Hayatı - Zeynebiye.com
Bir Horasan Ereni: Abdülbâki Gölpınarlı - Lutfi Bergen
Abdülbaki Gölpınarlı, hayatı, kişiliği ve eserleri - Yüksek Lisans Tezi: Münevver Unat - Danışman: Prof.Dr. Abdurrahman Acar - Dicle Üniversitesi 2014 - Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tez Merkezi (234sf 1,8MB)
Gölpınarlı Şerhi’nin Diğer Mesnevi Şerhleri Arasındaki Yeri - Yazar: İsmail Güleç (3)
Abdülbâkî Gölpınarlı'nın Mesnevî Şerhi ve Şârihliğine Dair - Atabey Kılıç, Ahmet Tanyıldız (14sf 633kB) Neden Yeni Bir Şerh? Gölpınarlı Mesnevî’nin defalarca tercüme ve şerh edildiğini bilmesine rağmen onu tekrar tercüme ve şerh etmesini başlıca üç nedene bağlar: - Eski şârihlerin şerh metotları, dil özellikleri ve anlaşılma problemleri. - Eski şârihlerin şerh sürecinde temel referans kaynağı olarak Mevlânâ’nın eserlerini almamaları ve Mevlevî literatüründen habersiz olmaları. - Eski şârihlerin -Ankaravî dâhil- Mesnevî’nin en doğru ve sağlam nüshasını esas almamaları (pdf'de sf3) (8)
Abdülbâkî Gölpınarlı hocamızın kendi sesiyle ''Garîb'' şiiri - Hazırlayan: Hasan Âli Göksoy (4sf 3,1MB) (4)
Son Mevlevi Şeyhlerinden Abdülbaki Dede - Yeni Asır Gazetesi 23.12.2013 - Mehmet Demirci

Portreler Galerisi - Abdulbaki Gölpınarlı - 12 Ağustos 2013 programı - TRT 2 (29:20)

Abdülbaki Gölpınarlı - Mevlana Konuşması (1973) - Haber Türk (6:21)
Abdülbâkî GOLPINARLI Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî Hazretlerini anlatıyor - TRT 2 (1:00)

Abdülbaki Gölpınarlı - ''Garîb'' Gazeli - Haber Türk (2:20)

Eserleri :

Türkiyat Mecmuası, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası ve Şarkiyat Mecmuası gibi yayın organlarında edebiyat tarihi ve fütüvvetle ilgili çok sayıda makale yayımladı.
Türk Ansiklopedisi ile İslam Ansiklopedisi'ne çeşitli maddeler yazdı.
Yurt Bilgisi (Atatürk Dönemi Ders Kitabı) - Muallim Abdülbaki (Gölpınarlı) - Birinci Basım 1927-28, İkinci Basım 2007 (68sf 2,34MB) Maarif Vekâleti Milli Talim ve Terbiye Heyetinin 2.8.1927 tarih ve 93 numaralı kararıyla beş sene müddetle ilk mekteplerin beşinci sınıfında okutturmak üzere resmen kabul edilmiştir - 1930-1950 dönemi çocuk dergilerinde yurttaşlık bilinci gelişimi kapsamında ulus-devlet algısının sağlanması: ''Türk Çocuğu - Cumhuriyet çocuğu'' - Doğan Duman, Mustafa Doğdu (14sf 310kB) (9)
Abdülbaki Gölpınarlı Divanı (İnceleme-Metin) - Yüksek Lisans Tezi: Hacer Totan - Danışmanlar: Yrd.Doç.Dr. İbrahim Kunt, Yrd.Doç.Dr. Semra Tunç - Selçuk Üniversitesi 2013 - Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tez Merkezi (386sf 3,7MB)
 • Melâmilik ve Melâmiler (1931)
 • Kaygusuz-Vizeli Alâeddin'den (1933)
  Yunus Emre, Hayatı, Sanatı, Şiirleri'ni (1936'da doktora tezi, 6. bas. 1986)
  Yunus Emre ile Âşık Paşa ve Yunus'un Batıniliği (1941)
  Pir Sultan Abdal (1943 - P.N. Boratav ile birlikte)
 • Mesnevî - Mevlânâ Celaleddin-i Rumi (1941-46, 6 cilt) - Hz. Mevlânâ - Mesnevî sayfasında linki bulunmaktadır
 • Yunus Emre Divanı (1943, 2 cilt)
  Divan Edebiyatı Beyanındadır (1945 - Edebiyat eleştirisi)
  Fuzuli Divanı (1948)
  Nedim Divanı (1951)
 • Mevlânâ Celaleddin (1951)
 • Mevlânâ'dan sonra Mevlevilik (1953)
 • Şeyh Galip, Hayatı, Sanatı, Şiirleri (1953)
 • Nailî-i Kadim, Hayatı, Sanatı, Şiirleri (1953)
  Kaygusuz Abdal-Hayatı-Kul Himmet (1953)
  Nesimî-Usulî-Ruhî (1953)
  Divan Şiiri (1954-55, 4 kitap)
 • Kuran-ı Kerim ve Meali (1955) : Kur'an-ı Kerim Meali (1,01 MB) (1) - Abdülbaki Gölpınarlı Meali (00) - KuranMealleri.net (5) - TurkceKuran.org (6) - 4kitap.tr.gg
 • Vilâyetname-Menâkıb-ı Hacı Bektaş-ı Veli (1958, 1963)
 • Oniki İmam (1958)
 • Nasreddin Hoca (1961)
  Yunus Emre ve Tasavvuf (1961)
  Ramazan Geldi Hoş Geldi (1962) - Eski Ramazanlar - Abdülbaki Gölpınarlı - Ramazanname 4. Bölüm - TRT Türk (4:23)
 • Mevlâna Celâleddin - Mektûbât (1963) - Hz. Mevlânâ sayfasında linki bulunmaktadır
 • Mevlevî Âdap ve Erkânı (1963)
 • Alevî, Bektaşî Nefesleri (1963)
  Yunus Emre, Risâlat al-Nushiyye ve Divan (1965)
  Simavna Kadısı Oğlu Şeyh Bedreddin (1966)
  100 Soruda Türkiye'de Mezhepler ve Tarikatlar (1969)
  100 Soruda Tasavvuf (1969)
 • Hz. Muhammed ve İslam (1969)
 • Şeyh Galip, Seçmeler (1971)
 • Türk Tasavvuf Şiiri Antolojisi (1972)
 • Maârif - Seyyid Burhâneddîn Muhakkık-ı Tirmizî (1972) - Hz. Mevlânâ sayfasında linki bulunmaktadır
 • Mesnevî Şerhi (1973, 6 cilt) - Hz. Mevlânâ - Mesnevî sayfasında linki bulunmaktadır
 • Hurufilik Metinleri Katalogu (1973)
  Hayyam ve Rubaileri (1973)
  Tasavvuftan Dilimize Geçen Deyimler ve Atasözleri (1977)
 • Mü’minlerin Emiri Hz. Ali (a.s.) (1978) - Mü’minlerin Emiri Hz. Ali (a.s.) (191sf) - Kitabın Kapağı (7)
 • Tarih Boyunca İslam Mezhepleri ve Şiilik (1979)
 • Mevlâna Celâleddin - Divân-ı Kebir (1992, 2000, 2008)
 • Türkiye'de Mezhepler ve Tarikatler (1997)
 • Nehc’ül Belâga - Hazret-i Emir Ali İbn-i EbiTalib (1997, 2012) - Nehc’ül Belâga - Hazret-i Emir Ali İbn-i EbiTalib - 1997 (629sf 1,72MB) Hz. Ali (a.s)’nin kısa hilafeti döneminde buyurmuş olduğu 239 hutbe, 79 mektup ve 480 hikmetli kısa sözden oluşan Seyyid Razi Muhammed b. Hasan Musevi (359-406) tarafından Hicri 400 yılında yazılmış metnin terceme ve şerhi (8)
 • İbtidâ-Nâme - Sultan Veled (2001) - Hz. Mevlânâ sayfasında linki bulunmaktadır
 • Sosyal Açıdan İslam Tarihi ve İslam’ın İlk Tarihi (2008)
 • Mecâlis-i Seb’a (2010) - Hz. Mevlânâ sayfasında linki bulunmaktadır
 • Mevlâna Celâleddin - Rubâîler (2010)
 • Yeni Gülzar-ı Haseneyn-Kerbela Va’kası (2012)
  Şiirler - Abdülbaki Gölpınarlı (1900 - 1982 ) (Yazma eser) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı (16sf 25MB)

  www.erimsever.com'daki "Abdülbaki Gölpınarlı" konulu Kongre ve Sempozyumlara ait sayfaya gitmek için lütfen tıklayınız

  Tahir’ül Mevlevî - Tahir Olgun (1877 - 21.06.1951) :
  Tahirül Mevlevi
  Gülhane Askerî Rüştiyesi’ni, Menşe-i Küttâb-ı Askeriye Mektebi’ni bitirdi. Uzun süre Darüşşafaka ve Kuleli Askerî liselerinde Arapça, Farsça, Türk Edebiyatı ve tarih dersleri verdi. Son yıllarında İstanbul Kütüphaneleri Tasnif Komisyonu’nda görev alarak Türkçe yazma divanların kataloglarının hazırlanmasına emek harcadı.
  Mevlevî tarikatına bağlı olan Tahir Olgun, daha çok “Tahirü’l-Mevlevî” imzasını kullandı. Divan şiiri tarzında eserler verdi, edebiyat tarihi araştırmaları yaptı. Biyografiler yazdı. Mahfil adıyla dergi çıkardı (68 sayı, 1920-1926). Tahirü’l Mevlevî’nin neşredilmemiş birçok kitabı bulunuyor.
  Basılan kitapları : Mir'at-ı Hz. Mevlâna (manzum 1899), Divânçe-i Tahir (1902), Divân-çe-i Fârisî-i Tâhir, Dîvân-ı Tâhir'ül-Mevlevî (1945 yılına kadar olan şiirlerini topladığı Divan'ı), Dîvân-ı Tâhir'ül-Mevlevî 2 (1945 yılından sonra yazdığı şiirleri içeren Divan'ı), Cengiz ve Hülâgü Mezalimi (1906), Amüzgâr-ı Fârisî (1906), Nazım ve Eşkal-i Na­zım (şiirde ölçü üzerine 1913), Aşık Çelebi Tezkiresi ve Şâir Zâti (1920), Edebiyat Târihimize Dâir Manzum Bir Muhtıra (Tanzimat'a kadar edebiyat tarihi 1931), Edebiyat Lügati (Edebiyat Lügati Komisyonundaki çalışmalarını içerir 1936, 2. bas. K. Edip Kürkçüoğlu tar. 1973), Fuzuliye Dair (1936), Nev'î ve Suriye Kasidesi (1937), Bakî'ye Dair (1938), Bursalı Gazâlî Hallâc-ı (1944), Mansur'a Dâir (1945), Germiyanlı Şeyhî ve Harnâmesi (1949), Mesnevi Dersleri (1949), Asr-ı Saadette Müslümanlığın Medeniyete Hizmetleri (ölümünden sonra Abdullah Sert tar. 1974), Matbuat Alemindeki Hayatım ve İstiklâl Mahkemeleri (1992), Tahir Olgun - Divan Edebiyatının Bazı Beyitlerinin İzahına Dair Edebî Mektuplar (yay. haz. Cemal Kurnaz 1995), Tahir Olgun - Çilehâne Mektupları (yay. haz. Cemal Kurnaz -Gülgün Erişen 1996)

  Tahir-ül Mevlevî, Hayatı ve Eserleri - Sadi Aytan (1)

  Tahir Olgun (Tahirül Mevlevi) - EskiEserler.com

  Ahmed Avni Konuk (1868 - )
  Ahmed Avni Konuk

  Ahmed Avni Konuk
  Ahmed Avni Konuk anılacak Ahmed Avni Konuk kimdir? başlığı altında Hayatı

  Eserleri :
 • Mesnevi-i Şerif Şerhi (1929-1937 arası yazmıştır - 36 cilt ve 7534 sayfa))
 • Füsûsu’l-Hikem tercüme ve şerhi
  Kitabu Tedbirâti’l-İlâhiye Fi Islahı Memleketi’l–İnsaniye tercüme ve şerhi
  Tercüme-i Risale-i Vahdet-i Vücud, Kitab-ı Lemeât Tercümesi (ve kısmen şerh)
 • Fihi Mâfih Farsça'dan Tercümesi - - Hz. Mevlânâ sayfasında linki bulunmaktadır
 • Menâkib-i Hazret-i Mevlânâ Celâleddin Rûmî (Risâle-i Sipehsâlâr - Ahmed oğlu Ferîdûn'un Farsça’dan tercümesi - 144 sayfa)
 • Hz. Meryem ve İsâ’ya dair Risâle (Fusûs-ul Hikem tercümesinin, 3.cildinin sonunda eklidir)
  Aziz B. Muhammed En-Nesefî’nin yazdığı yirmi Risâle’nin tercümesi
  Hanende (Güfte mecmuası)
  Şerh-i Gazel
  Vahdet-i Vucûd ve Vahdet-i Şuhûd ile ilgili risale
  Envâru’r Rahmân’ın Mesnevi bahsinin tercümesi
  Gülşen-i Râz - Mahmud Şebüsteri tercüme ve şerhi
  Ahmed Avni Bey aynı zamanda şair ve besteciydi, bestelediği eserlerin güftelerini genellikle kendi yazmışdır. En iyi güfte mecmualarından birisi olan Hânende’nin toparlayıcısıdır. Bu eser 1899 [1317 h] yılında İstanbul Mahmudbey Matbaası’nda basılmıştır. 720 + 38 (fihrist) + 8 (bestekâr resimleri) = 766 büyük sayfa ve çift sütunludur. Başında kısa nazarî bilgi, 95 makamdan da 2706 parça eserin güftesi vardır. 119 makamlı Kâr-ı Nâtık’ı, günümüzde kullanılmayan makamları da içeren ve sırasıyla devr-i revân, düyek, müsemmen, ağır aksak, yürük semâî, ağır evfer, aksak semâî ve yürük semâî usûlleri ile bestelenen önemli bir eserdir. Kaynak - Ek$iSözlük
 • Dil keşide Mevlevî Âyin-i Şerîfi bestesi (buselik-aşiran ve rûy-i Irak makamlarından)


 • www.erimsever.com'daki "Ahmed Avni Konuk" konulu Kongre ve Sempozyumlara ait sayfaya gitmek için lütfen
  tıklayınız
  Kenan Rifâî (Selanik 1867 - İstanbul 1950) :
  Kenan Rifai

  Kenan Rifai'nin Hakk'a Yürüyüşü - Yeni Asır Gazetesi 07.07.2014 - Mehmet Demirci

  Mu'înî - Muînüddîn Bin Mustafa :
  Türk edebiyatında Mesnevî’nin tercüme ve şerhleri Sultan Veled’den sonra başlamıştır. Gülşehrî 14. yüzyılda, edebiyatımızda ilk defa olarak, Mesnevî’den seçtiği beş hikâyeyi, Türkçeye çevirerek, şerh etmiştir. Ancak, Mesnevî’yi, yalnız birinci cildi de olsa, bir bütün hâlinde manzum olarak ilk defa tercüme edip açıklayan Muînüddîn bin Mustafa’dır. O, Mesnevî-i Murâdiyye adlı bu eserini 1436 yılında sultan II. Murad adına yazmıştır. Hemen her gazelinde, Muîn veya Muînî mahlasını kullanmıştır. Eserinden ve özellikle gazellerinden anlaşıldığı üzere şairimiz gerçek bir Mevlevî’dir. Bunu eserinde yer alan,

  Mevlevîyem Mevlevîyem Mevlevî
  Mevlevî olmayan olur levlevî

  beyitlerinden görülmektedir. Ayrıca Hz.Mevlana için;

  İy Celâlüddîn iy kân-ı ma‘rifet
  İy dili ölmişlere Îsî-sıfat

  ve Şemseddin-i Tebrizi için;

  Şems-i Tebrîzî şümûsun menba‘ı
  Nûr-ı Yezdânînün oldur mecma‘ı

  ve Sultan Veled için;

  Sen senedsin bana iy Sultân Veled
  Sen zuhûr it cânuma nûr-ı Ahad

  ve Şeyh Hüsameddin'e Mevlâna’nın verdiği “Zeyneddin” adı için;

  Yâ Ziyâe’l-Hakkı Zeyne’l-ârifîn
  Zeyn-i Hak zâtun sıfâtun zeyn-i dîn

  ile anmıştır.. (10)

  Âbidin Paşa (1843 - 1906) :

  Dönemin Ankara Valisidir.
  Eserleri : Tercüme ve Şerh-i Mesnevî-i Şerif (1887-1888), Saadet-i Dünya (1894-1895), Kaside-i Bürde Şerhi (1894-1895), Âlem-i İslâmiyet-i Müdafaa (1897-1898), Meâli-i İslâmiyye (1898-1899)

  Abidin Paşa ile ilgili Taranmış Başlıklar (6sf 384kB) - 2 (12)
  Abidin Paşa Mesnevi Şerhi'ni diğer şerhlerden ayıran noktalar - Hazırlayan: Mehmet Sait Karaçorlu (4)

  Sarı Abdullah Efendi (1584 - 1661)

  İsmail Hakkı Bursevî (1653 - 1725) :
  İsmail Hakkı Bursevi'nin 2 ciltlik "Rûhu'l-Mesnevî - İlk On Sekiz Beytin Şerhi" (Mesnevi'nin Ruhu) eseri ile ilgili Abdülbaki Gölpınarlı "Mevlana'dan Sonra Mevlevilik" kitabında; sadece Mesnevi Şarihi adını elde etmek için iddialı bir ad taşıyan bu şerhi bastırdığını belirtmiştir.
  İsmail Hakkı Bursevî Uluslararası Sempozyumu II İlki 26-27 Mayıs 2000’de düzenlenen İsmail Hakkı Bursevî Sempozyumu’nun ikincisi 1-3 Kasım 2013 tarihlerinde Bursa’da gerçekleştirildi. (Bursa'da Atatürk Kongre Kültür Merkezi Hüdavendigar Salonunda gerçekleştirilmiştir)

  İsmail Rusuhi Ankaravi Dede (1631) :

  Şerh-i Mesnevi - İsmail Rüsuhi Ankaravi Dede (Osmanlıca Yazma Eser) (728sf)

  İlmi Dede, Bağdadi (1611) :

  Şerh-i Cezire-i Mesnevi - İlmi Dede, Bağdadi (Osmanlıca Yazma Eser) (304sf)
  Şerh-i Cezire-i Mesnevi - İlmi Dede, Bağdadi (Osmanlıca Yazma Eser) (108sf)

  Cevri İbrahim Çelebi (1654) :

  Şerh-i Ebyat-ı Mesnevi, Hall-i tahkikat, Aynü'l füyuz (Osmanlıca Yazma Eser) (184sf) İçindekiler: Eser Mevlânâ’nın Mesnevî’sinden seçilen beyitlerin manzum şerhidir. Hall-i tahkikat: Mesnevî’nin ilk 18 beyti ile eserden seçilen 40 beytin beşer beyitlik şerhinden oluşan bir mesnevidir; Aynü'l füyuz: Yûsuf-ı Sîne-çâk’in Mesnevi’den Cezire-i Mânevi adıyla derlediği konu bütünlüğüne sahip 366 beytin her birinin beşer beyit ile şerh edilmesinden oluşmaktadır. Sonunda yeni bir esere başlanmışsa da bir sayfadan ötesi yazılmamıştır… Kitabın bundan sonraki yaklaşık 40 sayfası boştur.  İNGİLİZCE ÇEVİRİLER :

  Reynold A. Nicholson (Reynold Alleyne Nicholson) (18.Ağustos.1868 – 27.Ağustos.1945) :
  Reynold Alleyne Nicholson

  R. A. Nicholson"un Mesnevî Tercüme ve Şerhi Üzerine - Dr.İsmail Güleç (20sf 370kB) Makaledeki bu İngilizce Çeviriyi Türkçe'ye çevirmeliyiz yaklaşımı özellikle dikkat çekici (11)

  Hz. Mevlânâ - Mesnevî sayfasında linki bulunmaktadır  FRANSIZCA ÇEVİRİLER :

  Eva De Vitray Meyerovitch (Havva Hanım) (1909 - 24.Temmuz.1999) :
  Eva De Vitray Meyerovitch

  Hz. Mevlânâ Aşığı olan Eva De Vitray Meyerovitch, Havva Hanım ismini almıştır. Mesnevî, Fîhi Mâ Fîh ve Mecalis-i Seb'a eserlerlerini Fransızca'ya çevirmiştir. Cenazesi, vasiyeti üzerine, Konya'ya getirildi ve Üçler Mezarlığı'na defnedilmiştir.

  Eva De Vitray Meyerovitch ile yapılan Fransızca Program (21:06)  ARAPÇA ÇEVİRİLER :

  Abdüsselam Kefafi :
  Mevlana ve Bir Mesnevi Çevirmeni Kefafi (11)  DİĞER DİLLERE ÇEVİRİLER :

  Hollandaca: Araştırmacı-Yazar Abdulwahid van Bommel

  Urdu Dili: Qazi Sajjad Hussain - Hz. Mevlânâ - Mesnevî sayfasında linki bulunmaktadır

  Sindhi Dili: Maulana Muhammad Ramzan Maheri - Hz. Mevlânâ - Mesnevî sayfasında linki bulunmaktadır

  Konya Belediyesi Mesnevi'yi 20 Dile Çeviriyor - Haberi Bugüne kadar Türkçe, Arapça, İngilizce, İtalyanca, Almanca, Urduca, Fransızca, Türkmence, İspanyolca, İsveççe, Arnavutça, Japonca, Özbekçe ve günümüzde kullanılan Farsçaya çevirisi yapılan Mesnevi'nin, Tacikçe, Kazakça, Felemenkçe ve Boşnakçasını baskıya hazırlanıyor, Rusça diline çeviri aşamasında. Ayrıca Çince, Moğolca ve Yunancaya çevirmek için çalışmalar sürüyor.  KAYNAKLAR :

  (0) İnternette pekçok yerden bulunabilir
  (00) www.erimsever.com
  (1) Semazen.net : www.semazen.net
  (2) http://ceviribilim.com
  (3) http://akademik.semazen.net
  (4) http://dosyalar.semazen.net
  (5) www.kuranmealleri.net
  (6) www.turkcekuran.org
  (7) İslam Kütüphanesi : www.islamkutuphanesi.com
  (8) www.caferilik.com
  (9) Dokuz Eylül Üniversitesi Bilgi Sistemi : http://web.deu.edu.tr
  (10) T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı e-Kitap : http://ekitap.kulturturizm.gov.tr
  (11) Galata Mevlevihanesi Mevlana Rumi Mevlevi Musiki ve Sema Topluluğu Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği : www.rumimevlevi.com ve www.rumi2007.com
  (12) İSAM Kütüphanesi ve Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Kütüphanesi : http://ktp.isam.org.tr - http://isamveri.org
  (13) İslam Ansiklopedisi : www.islamansiklopedisi.info

  SAYFA LEJANT :
  İnternet Sayfası
  Kitap (Türkçe)
  Kitap (İngilizce-Arapça-Urdu dili-Sindhi dili)
  JPG, GIF, BMP,... (Resim) Formatında belge
  PDF, LIT,... (E-Book) Formatında belge
  İnternet Tarayıcı Yardım Dosyası (HTML Help Compiled Help File)
  Ofis Yazı dosyası (Word belgesi)
  Ofis Sunum dosyası (Power Point belgesi)
  Video dosyası
  Ses dosyası

  Aynı dosyanın www.erimsever.com 'a kaydedilmiş hali

  & Exe veya Com Formatında program (veya program kurulumu) (i veya ii veya iii)
  (i) Freeware - Kullanımı serbest program
  (ii) Shareware - Lisanslı, sınırsız kullanımlı program
  (iii) Shareware - Lisanslı, sınırlı kullanımlı program

  NOTLAR :
  1 - Sayfada sunulan dosya ve programların açılması ile ilgili gerekli yazılımlar için YAZILIMLAR sayfasından faydalanabilirsiniz.
  2 - Lütfen fikirlerinizi, paylaşmak istediğiniz program ve belgeleri olabildiğince kaynak göstererek (internet adresi linki ile) mail atınız.


  Ya Hazreti Mevlana Hak Dost Men bende-i Kur’ânem, eğer can dârem,
  Men hâk-i reh-i Muhammed Muhtârem,
  Eğer nakl küned ciz iyn kes ez güftârem,
  Bîzârem ez u vez an suhan bîzârem.
         Ben yaşadıkça Kur'an'ın bendesiyim (kuluyum),
  Ben Hz.Muhammed'in ayağının tozuyum (toprağıyım),
  Biri benden bundan başkasını naklederse,
  Ondan da bizarım, o sözden de bizarım (şikayetçiyim, bezmişim)
  Ya Hazreti Mevlana Hak Dost

  © Erim SEVER - Makina Mühendisi

  İnsanların hayırlısı, insanlara faydası dokunandır - Hadis-i Şerif - Hz. Mevlânâ'nın (k.s.) Vasiyeti'nden
  Yasal Uyarı & İlkeler